نمونه سوالات حسابداری عمومی مقدماتی【ویژه آزمون ۱۴۰۳】

(دیدگاه کاربر 36)

۲۴,۹۰۰ تومان

❤ رتبه 5 بیشترین فروش در سامانه 20 بگیر

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات

توضیحات

فهرست مطالب

مهمترین سوالات دوره های گذشته حسابداری عمومی مقدماتی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات حسابداری عمومی مقدماتی با جواب با کیفیت بسیار عالی از سامانه رسمی ۲۰ بگیر داد کام

کاملترین و مهمترین مجموعه سوالات حسابداری عمومی مقدماتی با پاسخنامه + جزوه کامل

با این پکیج طلایی قبولی خود را در آزمون تضمین کنید

چند مورد از نمونه سوالات آزمون حسابداری عمومی مقدماتی

حساب ذخیره مکالمات مشکوک الوصول:
.۱ماهیت بدهکار دارد.
.۲ماهیت بستانکار دارد.
.۳ماهیت بدهکار دارد و در پایان سال به حساب سود و زیان بسته می شود.
.۴ماهیت بستانکار دارد و در پایان سال به عنوان یک رقم کاهنده دارایی ها در تراز نامه نشان داده می شود.


در صدور برات قبل از اعلام قبولی، چه حسابی بدهکار می گردد؟
.۱برات دریافتنی
.۲بدهکاران
.۳بستانکاران
.۴ثبتی ندارد

 

نمونه سوالات حسابداری عمومی مقدماتی با جواب

 

کدام گزینه در مورد کار برگ صحیح است؟
.۱اقلام سود و زیان از تراز آزمایشی انتقال می یابند.
.۲اقلام سود و زیان از ستون اصلاحات انتقال می یابند.
.۳اقلام ستون سود و زیان از ستون تراز آزمایشی اصلاح شده انتقال می یابند.
.۴اقلام سود و زیان از ستون ترازنامه انتقال می یابند.

 

حساب های دائمی حساب هایی هستند که:
.۱مانده آنها از یک دوره مالی به دوره بعد منتقل نمی شود
.۲مانده آنها از یک دوره مالی به دوره بعد منتقل می شود
.۳بعضی به دوره بعد منتقل می شود بعضی نمی شود
.۴هر سه مورد

 

ثبت اصلاحی که بابت اصلاح حساب پیش پرداخت هزینه صورت می پذیرد و منجر به شناخت هزینه می شود در جهت کدام اصل از اصول حسابداری می باشد؟
.۱اصل تحقق
.۲اصل بهای تمام شده
.۳اصل تطابق هزینه ها و درآمد ها
.۴اصل افشاء

 

نمونه سوالات حسابداری عمومی مقدماتی فنی حرفه ای

 

مانده کدامیک از حساب های زیر معمولا بستانکار است؟
.۱برگشت از فروش
.۲برداشت
.۳تخفیفات نقدی فروش
.۴برگشت از خرید


بابت اصلاح حساب پیش دریافت درآمد چه حسابی بدهکار می شود؟
.۱درآمد
.۲پیش دریافت درآمد
.۳حساب های پرداختنی
.۴پیش پرداخت هزینه


در صورت مغایرت بانکی اگر رقمی تنها در ستون بدهکار حساب بانک دیده شود عبارت است از :
.۱اقلام باز ستون بدهکار حساب بانک در دفتر کل
.۲اقلام باز ستون بستانکار صورتحساب
.۳اقلام تطبیقی
.۴اقلام باز ستون بدهکار حساب و ستون بستانکار صورتحساب

 

آزمون آنلاین حسابداری مقدماتی فنی حرفه ای

 

تقسیم واحدهای اقتصادی به واحدهای عمومی تعاونی و خصوصی بر اساس کدامیک از ویژگی های
واحدهای اقتصادی است؟
.۱تعداد مالک
.۲نوع مالکیت
.۳هدف فعالیت
.۴نوع فعالیت


دفتر ثبت نهایی همان دفتر:
.۱دفتر روزنامه
.۲دفتر کل
.۳دفتر معین
.۴دفتر آماری


کدامیک از مراحل چرخه حسابداری زیر زودتر انجام می شود؟
.۱تهیه تراز آزمایشی اختتامی
.۲تهیه تراز آزمایشی
.۳روزنامه
.۴تهیه صورت های مالی

 

نمونه سوالات حسابداری عمومی مقدماتی فنی و حرفه ای

 

کدامیک از واحدهای زیر موسسه بازرگانی نیست؟
.۱مبل فروشی
.۲کتاب فروشی
.۳فروشگاه های رفاه
.۴کارتن سازی


کدامیک از تخفیفات زیر معمولا برای تشویق خریداران به خرید بیشتر داده میشود؟
.۱تخفیف نقدی
.۲تخفیف تجاری
.۳تخفیف توافقی
.۴همه موارد


برداشت از صندوق توسط صاحب موسسه چه ثبتی دارد؟
.۱صندوق(بدهکار/)برداشت(بستانکار)
.۲بانک(بدهکار/)برداشت(بستانکار)
.۳برداشت(بدهکار/)بانک(بستانکار)
.۴برداشت(بدهکار/)صندوق(بستانکار)


برای ثبت خرید یک دستگاه رایانه در یک فروشگاه مواد غذایی چه حسابی بدهکار می شود؟
.۱خرید کالا
.۲موجودی کالا
.۳خرید اثاثه
.۴اثاثه

 

سوالات حسابداری مقدماتی با پاسخ

 

ثبت های اصلاحی چه موقع از دوره مالی تهیه میشود؟
.۱پس از تهیه صورت های مالی در ابتدای دوره مالی بعد تهیه میشود.
.۲قبل از تهیه صورت های مالی و در ابتدای دوره مالی بعد تهیه میشود.
.۳در پایان دوره مالی پس از تهیه صورت های مالی
.۴در پایان دوره مالی قبل از تهیه صورت های مالی


کدام تغییرات در حساب های خود ثبت نمی گردد؟
.۱درآمد
.۲سرمایه گذاری مجدد
.۳برداشت
.۴هزینه


کدامیک از کارهای زیر جز وظایف حسابداران نیست؟
.۱شناسایی و اندازه گیری رویداد مالی
.۲ثبت و گزارش اطلاعات مالی
.۳خرید و فروش کالا و خدمات
.۴تهیه گزارش های مالی

 

نمونه سوالات تستی حسابداری عمومی مقدماتی با جواب

 

برداشت نقدی باعث:
.۱کاهش دارایی و افزایش برداشت می شود
.۲کاهش دارایی و کاهش بدهی می شود
.۳افزایش دارایی و بدهی می شود
.۴تاثیری بر دارایی ندارد


کدام حساب فقط در سیستم ثبت دائمی موجودی کالا به کار میرود؟
.۱خرید
.۲فروش
.۳بهای تمام شده کالای فروش رفته
.۴خلاصه سود و زیان


کدام گزینه از موسساتی میباشند که از سیستم های حسابداری استفاده میکنند؟
.۱موسسات خدماتی
.۲موسسات صنعتی
.۳موسسات بازرگانی
.۴هر سه مورد

 

نمونه سوالات امتحانی حسابداری عمومی مقدماتی

 

برای بستن حساب های دائمی از کدام حساب واسطه زیر استفاده میشود؟
.۱خلاصه سود و زیان
.۲تراز اختتامی
.۳سرمایه
.۴برداشت


بدهی های یک موسسه یعنی:
.۱حقوق مالی صاحب موسسه نسبت به دارایی های موسسه
.۲حقوق مالی سایر اشخاص غیراز مالک نسبت به دارایی های موسسه
.۳وجوهی که موسسه از سایر موسسات طلب دارد
.۴ گزینه ۱ و ۲

 

دانلود سوالات حسابداری تکمیلی فنی حرفه ای


کدامیک از اقلام زیر در صورتحساب سود و زیان درج نمیشود؟
.۱سرمایه گذاری مجدد موجب افزایش سرمایه مالک در موسسه میشود.
.۲سرمایه گذاری مجدد می تواند هم به صورت نقدی و هم غیرنقدی باشد.
.۳کاهش سرمایه مالک در موسسه ناشی از سرمایه گذاری مجدد است.
.۴در صورتحساب سرمایه سود موسسه به سرمایه اضافه میشود.


در روش موسساتی که از روش دائمی نگهداری موجودی کالا استفاده می کنند هنگام خرید کالا چه حسابی بدهکار میشود؟
.۱حساب پرداختی
.۲حساب کالا
.۳خرید کالا
.۴ملزومات

 

در تنظیم صورت مغایرت بانکی برای تعیین مانده واقعی کدام صورتحساب ارسالی بانک کم میشود؟
.۱برداشت کارمزد
.۲سپرده های بین راهی
.۳چک های معوق
.۴وجوه واریزی توسط مشتریان


در کدامیک از روشهای ارزیابی موجودی کالا قیمت تمام شده موجودی کالای پایان دوره از اولین خریدهاست؟
Lifo .1
Fifo .2
.3میانگین ساده
.۴میانگین موزون

 

نمونه سوالات آزمون حسابداری عمومی مقدماتی


در کار برگ حسابداری ، مانده حسابها از کدام ستون، به سود و زیان منتقل می شود؟
.۱تراز آزمایشی اصلاح شده
.۲ترازنامه
.۳تراز آزمایشی
.۴اصلاحات

 

دانلود کتاب نمونه سوالات حسابداری مقدماتی


کدام گزینه به عنوان گزارشها و صورت های مالی شناخته می شود؟
.۱صورتحساب سود و زیان
.۲صورت سرمایه
.۳ترازنامه
.۴همه موارد


صورتحسابی که چگونگی و نتیجه فعالیتهای مالی یک واحد اقتصادی را طی یک دوره مالی نشان می دهد کدامست?
.۱تراز آزمایشی
.۲ترازنامه
.۳صورتحساب سود و زیان
.۴صورتحساب سرمایه

 

کدامیک از اشتباهات زیر موجب عدم توازن تراز آزمایشی می شود؟
.۱ثبت نکردن یک معامله در دفتر روزنامه
.۲جابجا شدن مانده دو حساب بدهی در تراز آزمایشی
.۳انتقال ندادن دو طرف یک ثبت روزنامه به دفتر کل
.۴انتقال طرف بدهکار یک حساب به بستانکار حساب دیگر

 

کدامیک از دفاتر زیر جز دفاتر قانونی می باشد؟
.۱دفتر روزنامه و دفتر کل
.۲دفتر معین و دفتر کل
.۳دفتر معین و دفتر روزنامه
.۴همه موارد

 

معامله ای که موجب افزایش یک بدهی شود احتمالا موجب …….. می شود.
.۱کاهش یک دارایی
.۲افزایش یک سرمایه
.۳کاهش یک سرمایه
.۴افزایش یک دارایی

 

ظهر نویسی یعنی:
.۱رونویسی
.۲پشت نویسی
.۳اعتراض قانونی
.۴هیچکدام

 

ماهیت حساب فروش و برگشت از فروش ….
.۱بدهکار-بدهکار
.۲بدهکار-بستانکار
.۳بستانکار-بستانکار
.۴بستانکار-بدهکار


فرم یا ورقه ستون بندی شده ای است که در پایان دوره مالی تهیه و در آن اطلاعات لازم برای اصلاح حسابها تهیه صورت های مالی و بستن حسابها گردآوری میشود:
.۱ترازنامه
.۲صورتحساب
.۳تراز آزمایشی
.۴کار برگ


کدام صورتحساب زیر منطبق در معادله حسابداری است؟
.۱سود و زیان
.۲کار برگ
.۳صورت مغایرت بانکی
.۴ترازنامه

 

صورتحسابی که وضعیت مالی یک واحد تجاری را در یک تاریخ معین نشان می دهد……می گویند.
.۱صورتحساب سود و زیان
.۲صورتحساب سرمایه
.۳ترازنامه
.۴تراز اختتامیه


تعریف حسابداری:
.۱محاسبه سود و زیان موسسات
.۲عملیات دریافت و پرداخت
.۳شناسایی اندازه گیری ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادی برای استفاده کنندگان
.۴ثبت و طبقه بندی اطلاعات


آخرین مرحله چرخه حسابداری معمولا عبارت است از:
.۱تهیه تراز آزمایشی اختتامی
.۲تهیه صورت های مالی
.۳تهیه تراز آزمایشی
.۴بستن حساب های دائمی


کدام اشتباه موجب عدم توازن تراز آزمایشی نمی شود؟
.۱تجزیه و تحلیل غلط یا معامله
.۲از قلم افتادگی
.۳ثبت کردن یک معامله به مبلغی کمتر یا بیشتر در دفتر روزنامه
.۴هر سه مورد فوق

 

خرید زمین به طور نقد و نسیه باعث:
.۱افزایش و کاهش دارایی ها
.۲افزایش دارایی ها و بدهی ها
.۳افزایش دارایی ها و افزایش سرمایه
.۴افزایش و کاهش دارایی ها و افزایش بدهی ها می شود


هنگام سوخت مطالبات در روش حذف مستقیم چه حسابی بدهکار میگردد؟
.۱ذخیره مطالبات سوخت شده
.۲هزینه مطالبات سوخت شده
.۳حساب های دریافتنی
.۴هیچکدام

 

ثبت های اصلاحی چه موقع از دوره مالی تهیه میشود؟
.۱پس از تهیه صورت های مالی در ابتدای دوره مالی بعد تهیه میشود.
.۲قبل از تهیه صورت های مالی و در ابتدای دوره مالی بعد تهیه میشود.
.۳در پایان دوره مالی پس از تهیه صورت های مالی
.۴در پایان دوره مالی قبل از تهیه صورت های مالی

 

دانلود رایگان نمونه سوالات حسابداری عمومی مقدماتی


در زمان فروش کالا با روش ثبت دائمی حسابهایی که به طور همزمان در دو ثبت بستانکار می شوند کدامند؟
.۱حساب پرداختنی و موجودی کالا
.۲قیمت تمام شده کالای فروش رفته و فروش کالا
.۳فروش کالا و موجودی کالا
.۴قیمت تمام شده کالای فروش رفته و موجودی کالا

 

در مورد سند قطعی:
.۱امکان اصلاح و حذف وجود ندارد
.۲فقط امکان اصلاح وجود ندارد
.۳فقط امکان حذف وجود ندارد
.۴تمام عملیاتی که بر روی سند عادی انجام میگیرد امکان پذیر است

 

حساب برداشت در پایان دوره مالی با چه حسابی بسته می شود؟
.۱خلاصه سود و زیان
.۲تراز اختتامی
.۳سرمایه
.۴بانک

 

در ارتباط با برات احتمال دارد که ۳ نفر شرکت داشته باشند که نفر اول را…..و نفر دوم را……و نفر سوم را…….مینامند.
.۱برات کش-برات گیر-ذینفع
.۲برات کش-برات دهنده-ذینفع
.۳برات گیر-متعهد برات-ذینفع
.۴برات گیر-برات کش-دارنده وجه برات

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

آزمونی آسان با دسترسی به نمونه سوالات حسابداری عمومی مقدماتی

آزمون های فنی و حرفه ای در دوره های مختلف معمولا برای افرادی که سابقه آزمون نداشته اند، سخت است.

 

در بیشتر مواقع هنرآموزان با این مشکل مواجه هستند، که چگونه و از چه طریقی می توانند بالاترین نمره را در آزمون های فنی و حرفه ای کسب کنند.

 

با دسترسی به نمونه سوالات حسابداری عمومی مقدماتی، هنرآموز عزیز می تواند برای موفقیت قدمی بزرگ بردارد. برای دریافت مدرک از آموزشگاه فنی و حرفه ای لازم است کتابهایی را مورد مطالعه قرار دهید.

 

اما ما روش آسان تری را به شما پیشنهاد می دهیم. با خرید نمونه سوالات حسابداری عمومی مقدماتی به راحتی می توانید با نحوه طراحی سوالات آشنا شوید.

 

از طرف دیگر نمونه سوالات حسابداری عمومی مقدماتی با پاسخنامه هستند، و دیگر لازم نیست شما برای پیدا کردم پاسخ هر سوال به کتاب مراجعه نمایید.

 

برای کسب موفقیت در آزمون های فنی و حرفه ای می توانید علاوه بر مطالعه جزوات و کتاب های مورد نظر آموزشگاه، با تهیه نمونه سوالات مورد نیازتان آشنایی بیشتری با نحوه آزمون بدست آورید.

نمونه سوالات حسابداری عمومی مقدماتی فنی و حرفه ایآزمون آنلاین حسابداری مقدماتی فنی حرفه ای
نمونه سوالات تستی حسابداری عمومی مقدماتی با جوابسوالات حسابداری مقدماتی با پاسخ
دانلود سوالات حسابداری تکمیلی فنی حرفه اینمونه سوالات امتحانی حسابداری عمومی مقدماتی

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

36 دیدگاه برای نمونه سوالات حسابداری عمومی مقدماتی【ویژه آزمون ۱۴۰۳】

 1. مبین

  سلام ببخشید من چند روز دیگه آزمون حسابداری مقدماتی فنی حرفه ای (بازار کار) دارم خواستم بگم با خوندن اینا قبول میشم؟

  • عاطفه محمدی

   سلام
   بله این مجموعه کامل هستش و خیلی میتونه کمک کنه

 2. زهرا

  سلام من زهرا عباسی هستم میخام کتاب حسابدارعمومی مقدماتی رو امتحان بدم فنی حرفه ای خیلی استرس دارم حجم کتاب بالاست میخام کمکم کنید که سوالات فنی حرفه ای روگیربیارم بخونم قبول بشم
  خواهشا کمک کنید

  • عاطفه محمدی

   سلام
   از همین صفحه سوالات میتونید خرید کنید

 3. باران

  سلام ببخشید این سوالات همراه با پاسخ هستش؟ و اینکه سوالات آزمون فنی و حرفه ای هستش؟

  • admin admin

   سلام
   برای فنی حرفه ای هستش
   با پاسخنامه هستند

 4. احمدی

  سوالات حسابداری مقدماتی خیلی توی ازمون اومده بود…حداقل میشه گفت نصف بیشتر سوالاتون توی آزمون بود…این سوالات رو به بقیه بچه های که برای حسابداری مقدماتی امتحان دارن رو سفارش میکنم بگیرن و بخونن که خیلی خوبه.خدا خیرتون بده

 5. امین پور

  من چن تا سایت رو برای این امتحان سرچ کردم.اما یا سوالاشون کامل نبود یا پاسخ چهارگزینه ای نداشت. خیلی خیلی ممنون از سایت خوب و مفیدتون.

 6. شهپر

  سلام. سوالات سخنرانی حسابداری مقدماتی در گوگل گشتم و چیز به درد به خوری پیدا نکردم… اما نمونه سوالات شما خیلی جامع و کامل بود…تشکر به خاطر این سوالاتی جمع آوری کردید. سپاسسس

 7. آقاجانی

  برای بار دومم هستش که میخوام امتحان حسابداری عمومی مقدماتی رو بدم..این سوالات شما رو دیدم بیشتر سوالات شبیه به سوالاتی بود که بار اول امتحان داده بودم…من لینک این سایت رو به بچه های که میشناختم به اشتراک گذاشتم…خیلی ازتو ممنونم

 8. اهورا

  موقعه دانلود نمونه سوالات حسابداری عمومی مقدماتی گوشیم خاموش شد و شارز باتریم تمام شد..
  و الان سوالات حسابداری عمومی رو لازم دارم میشه سوالات رو برام ایمل کنید یا به تلگرامم ارسال کنید؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   بله حتما،،مشخصات پرداخت و نشانی ایمیل خود را در قسمت نظرات برای ما ارسال نماید تا کمتر از یک ساعت نمونه سوالات حسابداری عمومی مقداماتی را برای شما دوست عزیز ارسال نمایم.

 9. اکبری

  هر چه قدر چرخیدم سوالات حسابداری عمومی مثل شما گیرم نیومد.

 10. پاکزاد

  این سوالات حسابداری عمومی مقدماتی برای آشنای با سوالات امتحانی کمک زیادی میکنه

 11. قربانی

  سلام میخواستم یه سوالات بپرسم و این بود که اگر این نمونه سوالات حسابداری عمومی مقدماتی رو بخونیم قبول میشیم.؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   این مجموعه از سوالات حسابداری عمومی مقدماتی شما رو با نحوه ای سوالات آزمون آشنا میکند و تا حدود زیادی به قبولی شما کمک خواهد کرد.

 12. سهراب

  من با اولم هستش که میخوام امتحان حسابداری عمومی مقدماتی رو بدم.. و برای اینکه با سوالات امتحانی آشنای پیدا کنم از سایت شما این سوالات رو دانلود کردم.خیلی ازتون ممنونم.

 13. شریفی

  با عرض سلام و خسته نباید بنده تاز با سایت بیست بگیر آشنا شدم ..و دارم سعی میکنم که نمونه سوالات حسابداری عمومی مقدماتی رو دانلود کنم ولی بلد نستیم میشه راهنمایم کنید که چه طور باید این کار ور انجام بدم؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   در ابتدای صفحه بر روی اییکن: ( خرید و دانلود فوری محصول) کلیک کنید و بعد از پر کردن مشخصات پرداخت لینک دانلود نموه سوالات حسابداری عمومی مقدماتی رو دریافت کنید و سوالات را مطالعه نماید تا برای آزمون از آمادگی کامل برخوردار باشید

 14. علیزاده

  میشه سوالات پرتکرار حسابداری عمومی مقدماتی رو مشخص کنید تا وقت کمتری برای خوندن سوالها بزارم؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   این مجموعه از سوالات حسابداری عمومی مقدماتی برای آخرین دوره های آزمون این رشته هستند و برای قبولی در امتحان حسابداری عمومی باید تمامی این سوالات را مطالعه نماید تا آمادگی کامل را برای امتحان داشته باشید.

 15. توکلی

  بی شک این سوالها از پرترکرارترین سوالات حسابداری عمومی هستش..با یکی از دوستانم که قبلا این درس رو داشت سوالات رو نشون دارم میگفت که همینا رو بخونی قبولی …دمتون گرم

 16. شکوفه

  مرسی نمونه سوالت نمونه سوالات حسابداری عمومی مقدماتی واقعا کاربردی بود.

 17. فاطمه رضایی

  سلام وقت بخیر
  من بهمن ماه۹۸کلاسهای دوره حسابداری مقدماتی رو تموم کردم و الان آموزشگاه باهام تماس گرفته راجع به آزمون عملی که مهر۹۹ قراره برگزار بشه یعنی یک ماه دیگه.من تا حالا سابقه آزمون نداشتم، و تازه با این سایت آشنا شدم،اگر این مجموعه سوالات رو خریداری کنم، واقعا میتونم قبول بشم؟
  ممنون میشم جواب بدیدچون واقعا استرس دارم.

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   هیچ جای نگرانی و استرسی نیست..شما می توانید با نمونه سوالات حسابداری عمومی و مقدماتی در این آزمان قبولی خود را تضمین کنید.

 18. همایون

  سلام خسته نباشید.
  نمونه سوالات امتحان عملی فنی حرفه‌ای همراه با جواب رو داخل این پکیج قرار دادید.
  ممنون..

 19. سرلک

  خداوند یار و نگهدارتون باشه که نمونه سوال حسابداری مقدماتی پایه دهم رو به این دقت و ظرافت طراحی کردید.

 20. گنجی

  سلام به شما و همکارتون که این مجموعه ای ۲۰ بگیر رو طراحی کردید..من نمونه سوالات حسابداری عمومی مقدماتی رو از این سایت دانلود کردم ..واقعا سوالاتون جامع و کامل بود. اومیدارم که در سال جدید ۹۹ بتونه برای من خیر و خوشی بیاره

 21. زکریا شهیدی

  سلامی به تمام دوستانی که در این سایت زحمت و تلاش کردند سوالات نمونه سوالات حسابداری عمومی مقدماتی خیلی عالی بود..خیلی ازتون ممنونم.

 22. یحیی

  سلاااااام. امزوز نمره امتحان حسابداری عمومی مقدماتی اومدش..قبول شدم…خیلی ازتون ممنونم که نمونه سوالات تشریحی حسابداری مقدماتی فنی و حرفه ای رو توی سایت قرار دادید خیلی بهم کمک کرد تا بتونم مشکلاتی رو که داشتم رو رفع کنه

 23. سجادی‌نژاد

  به نظر من شما میتونید با خوندن نمونه سوال حسابداری مقدماتی دهم کاردانش به راحتی توی امتحان قبول شید..حتما یه سری این سوالات رو بخونید.بعد میفهمید که من چی میگم.

 24. بهشتی

  رفیقم این سایت رو بهم معرفی کردش اون رشته معماری بودش با خوندن نمونه سوالات این سایت تونسته بودش که در آزمون قبول شه..و این سایت رو به من معرفی کردش من هم
  نمونه سوال حسابداری مقدماتی دهم رو از این سایت دانلود کردم و حالا میبینم که واقعا تعریفهای دوستم الکی نبوده و واقعا ارزشش این همه تعریف رو داشتش.

 25. مرد بیخیال

  باااااااابااااااااا کارتون درسته هااااا…نمونه سوالات حسابداری عمومی مقدماتی عالی بود..

 26. انصاری

  من عاشق نمونه سوالات تستی حسابداری عمومی مقدماتی با جواب هستم..چونکه میشه به راحتی مشگلاتی رو که داری رو متوجه بشی با جوابهای که داره

 27. reyhane (مالک تایید شده)

  خوبه.

 28. ثروتیان

  از کسانی که برای گرد آوری نمونه سوالات آزمون عملی حسابداری مقدماتی با جواب زحمت کشیدن تکشر میکنم که سوالات به این استانداردی و کاملی رو جمع آوری کردند.

 29. آقاجانیان

  من این سوالات حسابداری مقدماتی با پاسخ چند مرتبه خوندم خیلی از سوالات خوشم اومدش. به خاطر همین به همه بچه های کلاسمون هم سوالات رو داردم تا اونها هم بتونن از این نمونه سوالات استفاده کنن. از شما هم کمال تشکر رو دارم به خاطر گردآوری این نمونه سوالات به این اسی

 30. هاشمی

  نمونه سوالات حسابداری عمومی مقدماتی خیلی بشتر از اون چیزی که فکرش رو میکردم تونست کمک کنه تا بتونم توی آزمون قبول بشم.

 31. عباسی

  یکی از دوستام که در دوره ای قبلی نمونه سوالات حسابداری مقدماتی شرکت کرده بود و با این سایت آشنا شده بود و این سایت رو به من معرفی کرد..میگفت که تمام نمونه سوالاتش همراه با جواب هستش …و بروزترین نمونه سوالات رو در زمینه حسابداری رو هم داره…الان میبینم که واقعا همین طور بوده..

 32. مهدی

  دمتون گرم سوالات حسابداری عمومی کار خودشو کرد…تونستم قبول بشم و موفق شودم که قبول بشم.

 33. تبریزی

  من یک بار این درس رو اوفتادم …اگه میدونستم که با این سوالات حسابداری عمومی مقدماتی همون دفعه ای اول قبول میشدم این کار رو میگردم و این نمونه سوالات رو میخریدم و این همه توی دردسر نمیوفتادم.

 34. ابومسلم

  شما این نمونه سوالات حسابداری عمومی مقدماتی رو از کجا گیر آورید عین امتحان بود.

 35. رستمیان

  چه عجب بلاخره یه سایت پیدا کردم که نمونه سوالات حسابداری عمومی مقدماتی رو داشته باشه و بشه به راحتی سوالات رو دانلود کرد..

 36. اولریش

  من خیلی دنبال نمونه سوالات حسابداری مقدماتی شهرام روزبهانی گشتم اما این نمونه سوالاتی که شما توی سایتتون گذاشتید از سوالات روزبهانی هم بهتر و مفسل ترهستش.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *