نمونه سوالات ویژوال بیسیک مقدماتی ۱۴۰۳ فنی حرفه ای

(دیدگاه کاربر 18)

۹,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات ویژوال بیسیک مقدماتی

این مجموعه توسط مربی فنی حرفه ای تهیه و تنظیم شده است

 

❤ رتبه 14 بیشترین فروش در سامانه 20 بگیر

 

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

توضیحات

مهمترین سوالات ویژوال بیسیک مقدماتی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات ویژوال بیسیک مقدماتی با جواب با کیفیت بسیار عالی از سامانه رسمی ۲۰ بگیر داد کام

مهمترین مجموعه سوالات ویژوال بیسیک مقدماتی با پاسخنامه

چند مورد از نمونه سوالات آزمون ویژوال بیسیک مقدماتی

با استفاده از کدام خاصیت می توان نوع خطوط را در متدهای گرافیکی تعیین کرد؟

    Drawmode

    DrawWidth

    Autodraw

    Drawstyle

 

با استفاده از کدام خاصیت می توان نوع خطوط را در متدهای گرافیکی تعیین کرد؟

 

    Drawstyle

    DrawWidth

    Autodraw

    Drawmode

 

با کدام متد می توان یک فرم را که اطلاعات آن در حافظه بارگذاری شده است نمایش داد؟

 

    Hide

    Show

    Load

    Unload

 

برای رویه های عمومی میدان دید و شناسایی رویه با کدام گزینه تعیین می شود؟

 

    Private

    Public

    Procedure

    Property

 

از کدام گزینه به منظور هدایت عملکرد برنامه استفاده می شود؟

 

    کنترل

    فرم

    ماژول برنامه

    ماژول کد

 

ویژگی طراحی سریع برنامه به چه دلیل در ویژوال بیسیک مطرح می شود؟

 

    شبیه سازی محیط ویندوز در این زبان

    وجود ابزارهای مناسب در طراحی و تولید نرم افزارها

    اجرای سریع خط به خط برنامه

    مدیریت رویدادها و اتفاقات برنامه

 

دانلود کتاب ویژوال بیسیک فنی حرفه ای

 

کدام خاصیت کاراکترهایی را که در کنترل کادر متن تایپ می شوند نگهداری می کند؟

 

    Caption

    Label

    Text

    Name

 

با کدام عملیات می توان عملیات چاپ را در زمان چاپ اطلاعات خاتمه داد؟

 

    Endorint

    EndDoc

    Newpage

    KillDoc

 

کدام گزینه در برنامه نویسی شی گرا برای تعریف انواع کلاس ها استفاده می شود؟

 

    ماژول کلاس

    ماژول کد

    کنترل

    فرم

 

با فرض اینکه ۳=Bو۴=A حاصل عبارت ((۸-۹)/(۱۸+۶))*X=Aکدام گزینه است؟

 

    ۱۰

    ۱۶

    ۱۶

    ۱۴

 

منظور از رویدادگرا بودن زبان ویژوال بیسیک چیست؟

 

    طراحی و تولید برنامه ها با ابزارهای مناسب برای کاهش هزینه ها

    پیش بینی فرامین لازم برای وقایعی که در طول اجرای برنامه رخ می دهد

    خطایابی و اشکال زدایی این برنامه ها آسان است

    اجرای خط به خط برنامه و مشاهده عکس العمل هرخط به طور جداگانه

 

زمانی که مقدار خاصیت value کنترل نوار پیمایش تغییر کند کدام رویداد رخ می دهد؟

 

    Change

    Smallchange

    Scroll

    Largechange

 

عبارت ” با استفاده از اشیا می توان مجموعه دستورالعمل ها را در شی قرار داد و به کاربرد ” مربوط به کدام گزینه است؟

 

    شی گرا

    خطایابی

    ساخت یافته

    کلاس

 

کدام گزینه یک آرایه ۸۰ عنصری دوبعدی را که دارای ۱۰ سطر و ۸ ستون است تعریف می کند؟

 

    Dim A(8to10)As Integer

    Dim A(1to10,1to8)As Integer

    Dim A(10to8,8to10)As Integer

    Dim A(80)As Integer

 

به منظور فراخوانی متد برای کنترل موردنظر کدام گزینه را انتخاب می کنید؟

 

    نام متد!نام کنترل

    نام متد*نام کنترل

    نام متد.نام کنترل

    نام کنترل.نام متد

 

برای تعیین اندیس آخرین عنصر در آرایه از کدام گزینه استفاده می شود؟

 

    Index

    LBound

    UBound

    Preserve

 

نمونه سوالات ویژوال بیسیک فنی حرفه ای

 

واحد اندازه گیری طول در ویژوال بیسیک چیست؟

 

    Inch

    Pixel

    Cm

    Twip

 

کدام رویداد در فرم ها برای اجرای دستورالعمل ها در هنگام شروع یک برنامه مناسب می باشد؟

 

    Click

    Load

    Dblclick

    Unload

 

استفاده از کدام کلید باعث اجرای برنامه در محیط ویژوال بیسیک می‌شود؟

 

    F2

    F3

    F4

    F5

 

نتیجه حاصل از اجرای عبارت ۲/(۴×۲-۱۲)چیست؟

 

    ۸

    ۲۰

    ۲

    ۴۰

 

تعداد عناصر آرایه A کدام است؟(با فرضOption Base0)

 

    ۱۱

    ۱۰

    ۹

    خطا چون با Dim تعریف نشده(۱۰) A Redim

 

اگر نوع متغیری را تعیین نکنیم ویژوال بیسیک آن را از چه نوع متغیری درنظر می گیرد؟

 

    Variant

    Integer

    String

    Real

 

برای تعریف ثابت ها از کدام کلمه کلیدی استفاده می شود؟

 

    Dim

    Private

    Public

    Const

 

کدام گروه از عملگرهای زیر دارای اولویت اجرای بالاتری است؟

 

    عملگر اتصال رشته ها

    عملگرهای ریاضی

    عملگرهای منطقی

    عملگرهای مقایسه ای

 

برای اینکه کلید ترکیبی Alt+X برای انتخاب منوی Exit در نظر گرفته شود از کدام طریق نام منو را در قسمت caption می نویسیم؟

 

    E & xit

    Ex&it

    Exit&

    Exit&

 

به وسیله کدام گزینه می توان یک ثابت با نام Num و از نوع عدد صحیح را که به ۴بایت حافظه نیاز دارد تعریف کرد؟

 

    Const Num As Single

    Const Num As Integer

    Const Num As Long

    Const Num As Byte

 

عدم رعایت کدام ویژگی الگوریتم باعث می شود تا پیش بینی نتیجه کار مشخص نباشد؟

 

    شروع و پایان الگوریتم

    ترتیب انجام دستورالعمل ها

    استفاده از جزئیات کافی

    جامع بودن

 

با استفاده از کدام متد می توان رنگ یک نقطه را بدست آورد؟

 

    Pset

    Scale

    Point

    Line

 

اولویت کدامیک از عملگرهای زیر کمتر است؟

 

    /

    mod

    *

    +

 

کدامیک از تعاریف زیر برای متغیرها نادرست است؟

 

    Dim 1st As Single,A$As String

    Dim sng 12.3 As Double ,p-no As Single

    Dim ab 12cd As Integer

    Dim text As String*20

 

به مجموعه ای از دستورالعمل ها که بر اساس قواعد مشخصی برای ارتباط با سخت افزار نوشته می شوند چه می گویند؟

 

    نرم افزار

    سخت افزار

    میان افزار

    پردازش

 

کدام تابع امکان جایگزینی رشته ای را در یک رشته دیگر فراهم می کند؟

 

    Inster

    Space

    Mid

    Replace

 

هر پروژه می تواند چند فرم MDI داشته باشد؟

 

    ۲

    ۱

    به تعداد دلخواه

    ۵

 

برای حذف کل فضاهای خالی یک رشته از کدام تابع استفاده می شود؟

 

    Rtrim

    Ltrim

    Space

    Trim

 

هنگامی که یک فرم فوکوس به دست می آورد ابتدا رویداد…….و سپس رویداد….اجرا می شود.(از راست به چپ)

 

    Gotfocus-Load

    Load-Gotfocus

    Gotfocus-Activate

    Activate-Gotfocus

 

برای نگهداری مقادیر منطقی True و False از کدام نوع متغیر استفاده می شود؟

 

    Byte

    Boolean

    Currency

    Logical

 

کدامیک از زبان های زیر مربوط به زبان سطح بالا است؟

 

    ماشین

    C

    بیسیک

    اسمبلی

 

هنگامی که یک فرم فوکوس به دست می آورد ابتدا رویداد…….و سپس رویداد….اجرا می شود.(از راست به چپ)

 

    Load-Gotfocus

    Gotfocus-Activate

    Gotfocus-Load

    Activate-Gotfocus

 

رویه رویداد Load چه زمانی روی می دهد؟

 

    دو گزینه بالا هردو صحیح است.

    هنگامی که فرم روی دسک تاپ نمایش داده شود.

    زمانی که اطلاعات مربوط به فرم وارد حافظه اصلی شود

    زمانی که اطلاعات بین فرم و کنترل جابجا شود.

 

به مجموعه ای از دستورالعمل ها که……….اجرا شده و موجب حل مسئله ای شود الگوریتم گفته می شود.

 

    بدون وابستگی با یکدیگر

    با ترتیب معین و مشخص

    چندبار

    مرتبط با سیستم

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

نمونه سوالات ویژوال بیسیک مقدماتی، اولین نیاز شما برای قبولی در آزمون

نمونه سوالات ویژوال بیسیک مقدماتی اصلی ترین و ابتدایی ترین نیاز شما برای عبور از مرحله آزمون ادواری فنی حرفه ای می باشد. در واقع شما با داشتن این نمونه سوالات شاید نیمی از مسیر را سپری کرده باشید چرا این نسخه از نمونه سوالات یکی از جامع ترین و کاملترین آنها در میان سایت های ارائه دهنده می باشد.

نمونه سوالات مذکور به شما کمک می کند تا نمایی کلی از آزمون و امتحان پیش رو را داشته و با توجه به آن برای مطالعه برنامه ریزی نمایید. آمادگی برای آزمون برای شرکت کنندگان کمی با استرس و سردرگمی همراه است.

اما داشتن نمونه سوالات ویژوال بیسیک مقدماتی می تواند تا حد زیادی از میزان استرس آنان بکاهد. چرا که شما پس از آشنایی با سوالات و نحوه طراحی آزمون، با آمادگی بیشتری در جلسه حضور خواهید داشت و چه بسا بسیاری از سوالات تکراری و یا مشابه یکدیگر انتخاب شوند.

علاوه بر این حتی پیش از شروع به مطالعه نیز پیشنهاد می کنیم که حتما این سوالات را تهیه نمایید. چرا که در این صورت شما خواهید دانست که بیشترین حجم سوالات از کدام قسمت های کتاب بوده و کدام محتوا برای طراحان سوال مهم تر است.

لذا در صورت نداشتن وقت کافی نیز می توانید قسمت های مهم را مطالعه نموده و در نتیجه با موفقیت آزمون را پشت سر بگذارید.

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

18 دیدگاه برای نمونه سوالات ویژوال بیسیک مقدماتی ۱۴۰۳ فنی حرفه ای

 1. آخشینی

  نمونه سوالات رایگان ویژوال بیسیک رو خوندم جالبه کسایی که علاقه مند به برنامه نویسی هستند و تازه شروع کردند هم میتونن از سوالات ویژوال بیسیک مقدماتی استفاده کنند ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم آخشینی..
   بله دوستانی که تازیه وارد دنیای برنامه نویسی شده اند هم می تونند از این سوالات استفاده کنند.

 2. النااا

  خوب بودن منکه میگم قبل خوندن سوالات ویژوال بیسیک مقدماتی حتما جزوه ای که مال بیسیک مقدماتی فنی و حرفه ای باشه تهیه کنید دقت کنید بروز باشه و تالیف ۱۴۰۲ و ما قبلش مرور کنید اینجوری بهتر متوجه میشین اما سوالات به تنهایی قابل استفاده هست

 3. النا

  خوب بودن منکه میگم قبل خوندن سوالات ویژوال بیسیک مقدماتی حتما جزوه ای که مال بیسیک مقدماتی فنی و حرفه ای باشه تهیه کنید دقت کنید بروز باشه و تالیف ۱۴۰۲ و ما قبلش مرور کنید اینجوری بهتر متوجه میشین اما سوالات به تنهایی قابل استفاده هست

 4. دانیال._

  فکر میکردم یادگیری visualBasic( ویژوال بیسیک) خیلی پیچیده باشه کلی جزوه خوندم اما الان ک سوالات ویژوال بیستیک فنی و حرفه ایو میبینم میگم واقعا جالبه همون نکات اصلیو جدا کرده در قالب نمونه سوالات ویژوال بیستیک مقدماتی انتشار داده خیلی خوبه استفاده کنید دست گرمی خوبیه

 5. میرحسین

  ویژوال بیسیک مقدماتی خیلی هم عالی بود من رشته‌ام کامپیوتر هست و در کاردانش درس میخونم و دارن همین رو تدریس میکنن ولی این سوالات ویژوال بیسیک مقدماتی خیلی راحت تر و سریع تره و اگر خلاقیت داشته باشی خیلی خوبه

 6. امیرحسین

  ویژوال بیسیک مقدماتی خیلی هم عالی بود من رشته‌ام کامپیوتر هست و در کاردانش درس میخونم و دارن همین رو تدریس میکنن ولی این سوالات ویژوال بیسیک مقدماتی خیلی راحت تر و سریع تره و اگر خلاقیت داشته باشی خیلی خوبه

 7. علی یار بیگی

  چندتا از دوستام بهم گفتن که از سایت شما نمونه سوالات ویژوال بیسیک مقدماتی رو دانلود کرده بودند خیلی راضی بودن به من هم پیشنهاد دادند که سوالات رو دانلود کنم..خیلی ازتون ممنونم.. عالی بود عالی

 8. حریم خانی

  سلام و درود. با دانلود این جزوه کامل خیالم راحت شد. یه مرور کوتاهی داشتم سوالاتش به نظر کامل کامل بود. خدا خیرتون بده

 9. معصوم خانی

  سلام خسته نباشد.با وقت کمی که داشتم فکر نمیکردم بتونم این امتحان رو پاس کنم. ولی این جزوه سوالات مهم و کلیدی داشت که باعث شد نمره قبولی رو بگیرم. ممنون.

 10. سودرجانی

  خیلی از همکارتون تشکر میکنم که این نمونه سوال عملی ویژوال بیسیک ۶ با جواب رو با ضرافت و دقت بالا چمع اوری کردن و در این سایت به صورت کاملا حرفه ای طبقه بندی کردند.

 11. صالحی

  من خیلی دنبال نمونه سوالات ویژوال بیسیک با جواب گشتم تا بتونم پیدا کنم از سایت عالیتون خیلی تشکر میکنم که کمکم کرد تا بتونم با آمادیگی کامل سر جلسه امتحان حاضر بشم.

 12. علیان

  سلام من امروز این سایت رو پیدا کردم چون داشتم دنبال نمونه سوال عملی ویژوال بیسیک کاردانش میگشتم که شانسی این سایت رو دیدم که نمونه سوالات فوق العاده ای داشت..خیلی با سوالاتش حال کردم.

 13. برومند

  به بچه ها که امتحان ویژوال بیسیک دارن توصیه میکنم که اول جزوه یا کتاب رو خوب بخونن بعد با استفاده از نمونه سوالات ویژوال بیسیک با جواب کاردانش میتونند رفع اشغال کنند.

 14. تنکابنی

  با سپاس فراوان به تمام دست اندارکاران سایت بیست بگیر که نمونه سوال عملی ویژوال بیسیک ۶ با جواب رو برای دانلود در این سایت به این زیبایی قرار دادید.

 15. ارسلان

  از وقتی که این کورنا سر و کلش پیدا شده من حسابی نشتم از این سایت نمونه سوالات ویژوال بیسیک مقدماتی رو خریداری کردم جند دور سوالات رو با جواب خوندم..جوری که دیکه هم سوالات و هم جوابها رو دیگه حفظ شدم.

 16. جعفری

  عچب چیزی بود این نمونه سوالات ویژوال بیسیک مقدماتی اگه امکانش هست باز هم بذارید تا بقه بچه های فنی حرفه ای بتونن از این نمونه سوالات استفاده کنن.

 17. فاضل

  خیلی گشتم تا بتونم جواب سوالات ویژوال بیسیک کاردانش رو توی اینترنیت پیدا کنم همه جا این سوالات رو بدون جواب گذاشته بودند اما توی این سایت تونستم جواب سوالات ویژوال بیسیک کاردانش رو کشف کنم.

 18. جونیور

  خیلی دنبال نمونه سوالات ویژوال بیسیک مقدماتی کاردانش با جواب گشتم تا این که بن اخله توی این سایت تونستم سوالات ویژوال بیسیک همراه با جواب رو اونطوری که میخوام پیدا کنم..خیلی ازتون ممنونم.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *