نمونه سوالات حسابداری تکمیلی فنی حرفه ای (۱۴۰۳ + جزوه)

۲۴,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات حسابداری تکمیلی

این مجموعه توسط مربی فنی حرفه ای تهیه و تنظیم شده است

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

شناسه محصول: hes-taak دسته:

توضیحات

مهمترین مجموعه سوالات حسابداری تکمیلی فنی حرفه ای با پاسخنامه + جزوه فوق کامل

چند مورد از سوالات حسابداری تکمیلی با جواب:

ثبت فروش اوراق مشارکت در صورت داشتن سود کدامیک از موارد زیراست؟
الف) صندوق وبانک (بد) فروش (بس)
ب) صندوق و بانک و سود (بد)
سرمایه گذاری کوتاه مدت (بس)
ج) صندوق و بانک (بد)
سرمایه گذاری کوتاه مدت و سود (بس) ✔️
د) صندوق وبانک (بد)
سرمایه گذاری کوتاه مدت (بس)

 

کدام گزینه جزء سرفصلهای جریان های وجوه نقد نمی باشد؟
الف) فعالیتهای کوتاه مدت و جاری ✔️
ب) فعالیتهای تامین مالی
ج) مالیات بردرآمد
د) فعالیتهای سرمایه گذاری

 

نمونه سوالات تستی حسابداری تکمیلی فنی حرفه ای

 

درآمدها و هزینه ها در کدام گزارش مالی شناسایی می شوند؟
الف) صورت جریان وجوه نقد
ب) صورت سود و زیان
ج) صورت سود و زیان جامع
د) هزینه های ب و ج ✔️

 

مفهوم اینکه هزینه های انتشار سهام براساس اصل تطابق هزینه با درآمد مستهلک شوند چیست؟
الف) یعنی بستانکار کردن این هزینه ها به حساب صرف سهام
ب) یعنی منافعی که از این دارائی ها بدست می آید جبران هزینه های انتشار را بکند ✔️
ج) یعنی بدهکار کردن هزینه های اتنشار سهام
د) یعنی بستانکار کردن کلیه درآمدهای حاصله

 

دانلود سوالات حسابداری تکمیلی فنی حرفه ای

 

بانک کارگزار در چه زمانی وجه کالای ارسالی را به فروشنده می پردازد؟
الف) بعد از رسیدن کالا به دست خریدار
ب) بعد از رسیدن اسناد حمل کالا به بانک گشایش دهنده اعتبار
ج) پس از تایید اسناد مربوط به حمل کالای ارسال شده توسط بانک ✔️
د) بعد از بسته بندی و ارسال کالا توسط فروشنده کارگزار

 

معایب روش حذف مستقیم مطالبات سوخت شده کدامند؟
الف) اصل بهای تمام شده رعایت نمی شود
ب) اجرای این روش مشکل است
ج) اصل تخصیص و اصل واقعیت رعایت نمی شود ✔️
د) اصل بهای تمام شده و اصل واقعیت رعایت نمی شود

 

چه کسانی مشمول پرداخت مالیات بردرآمد می باشند؟
الف) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم ایران نسبت به درآمدهای خود ✔️
ب) کلیه موسسات عام‌المنفعه که به ثبت رسیده اند
ج) کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی که از بودجه دولت الکترونیک استفاده می نمایند
ج) کلیه موسساتی که درآمد آنها صرف تبلیغات اسلامی و تخفیفات می شود

 

ازمون انلاین حسابداری تکمیلی

 

فروش داراییهای ثابت مشهود و نامشهود کدامیک از جریانهای نقدی زیر را شامل می شود؟
الف) جریانهای ورودی (دریافتهای نقدی) حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری ✔️
ب) جریانهای خروجی (پرداختهای نقدی) حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
ج) دریافتهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی
د) پرداختهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی

 

کدام گزینه از معایب خاصه اندازه گیری مبتنی بربهای تمام شده تاریخی می باشد؟
الف) باوجود مستندات معاملات اتکاء پذیر می باشند.
ب) آشنایی استفاده کنندگان گزارشها از نظام اندازه گیری مبتنی بربهای تمام شده تاریخی
ج) دوربودن از ارزشهای جاری به خصوص در شرایط تورمی✔️
د) سهولت کاربرد آن

 

کدام مورد باعث علی الراس شدن مالیات بردرآمد شرکت ها و موسسات نمی باشد؟
الف) مخدوش بودن دفتر معین
ب) فضای خالی و سفید در دفاتر قانونی
ج) مخدوش بودن دفتر کل
د) مخدوش بودن دفتر روزنامه ✔️

 

مجموعه اطلاعات لازم برای محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات بردرآمد اشخاص و صاحبان مشاغل که قانونا موظف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند در قالب …… می شود؟
الف) برک تشخیص مالیات بیان می شود
ب) اظهارنامه مالیاتی بیان می شود
ج) برک مالیاتی بیان می شود
د) برگه ممیزی مالیاتی بیان می شود ✔️

 

نمونه سوالات حسابداری تکمیلی فنی و حرفه ای

 

حق العمل کار کسی است که:
الف) در فروش های نسیه سعی و کوشش در وصول مطالبات نماید.
ب) طبق نظر مشتریان قیمت کالا را تغییر دهد.
ج) تصفیه حساب فروش کالا بر طبق قراردادی که با آمر دارد و ارسال صورت حساب فروش در فواصل معین
د) الف و ج ✔️

 

در ثبت کدامیک از موارد زیر حساب امر در دفاتر حق العمل کار بستانکار می شود؟
الف) حق العمل فروش
ب) هزینه های انجام شده
ج) بهای کالای فروش رفته ✔️
د) حواله ارسال شده

 

درصورتی که استهلاک سالیانه ساختمان مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال برآورد شده باشد ثبت صحیح آن کدام است؟
الف) ساختمان هزینه اسهلاک ساختمان
ب) ذخیره استهلاک ساختمان
ج) هزینه استهلاک ساختمان استهلاک انباشته ساختمان ✔️
د) استهلاک انباشته ساختمان هزینه استهلاک ساختمان

 

حساب هزینه استهلاک داراییهای بلند مدت در پایان دوره مالی با چه حسابی بسته می شود؟
الف) یک حساب موقت است و به حساب خلاصه سود و زیان منتقل می شود. ✔️
ب) یک حساب دائمی است و به هزینه استهلاک انباشته منتقل می شود.
ج) یک حساب موقت است و به حساب سال بعد منتقل می شود.
د) یک حساب دائمی است و به حساب سال بعد منتقل می شود

 

دانلود کتاب حسابداری تکمیلی فنی و حرفه ای

 

حساب استهلاک انباشته در پایان دوره مالی به چه حسابی منتقل می شود؟
الف) به همراه سایر هزینه ها به حساب سود وزیان منتقل می شود.
ب) جزء حسابهای دائم است و به سال بعد منتقل می شود. ✔️
ج) جزء حسابهای موقت است و به حساب خلاصه سود و زیان منتقل می شود.
د) جزء حسابهای دائم است و به خلاصه سود و زیان منتقل می شود.

 

در ارتباط با انواع خرید هریک از داراییهای ثابت مشهود کدام گزینه صحیح است؟
الف) خرید دارایی به طور نسیه
ب) خرید دارایی به طور نقد و نسیه
ج) خرید دارایی ثابت به صورت معاوضه با دارایی دیگر
د) هرسه مورد ✔️

 

دانلود جزوه حسابداری تکمیلی فنی و حرفه ای

 

به اقلامی از دارایی ها که دارای عمرطولانی بوده و درامورعادی فعالیت های یک مؤسسه مورد استفاده قرارمی گیرند چه می نامند؟
الف) دارایی های مشهود
ب) دارایی های نامشهود
ج) دارایی ثابت ✔️
د) هیچکدام

 

سرقفلی جزء کدام طبقه از حسابهای دارایی هاست؟
الف) دارایی های نامشهود ✔️
ب) دارایی های سرمایه ای
ج) دارایی های مشهود
د) دارایی های متفرقه

 

مخارج و تعمیرات اساسی که باعث افزایش عمر مفید دارایی ثابت یا افزایش کارائی آن شده به حساب …… منظور می شود؟
الف) هزینه تعمیرات اساسی
ب) هزینه تعمیرات عادی
ج) قیمت تمام شده دارائی ✔️
د) خلاصه سود وزیان

 

ازمون انلاین حسابداری تکمیلی فنی حرفه ای

 

استهلاک انباشته دارائی های ثابت در……….
الف) سمت چپ ترازنامه نوشته می شود
ب) صورت سود و زیان از سود ناویژه کسرمی شود
ج) صورت سود و زیان به سود ناویژه اضافه می شود
د) ترازنامه از دارائی مربوطه کسر می شود✔️

 

درچه صورتی مالیات موسسه ای به‌صورت علی الراس تعیین می شود؟
الف) اظهارنامه مالیاتی بموقع ارائه شود
ب) دفاتر مخدوش باشد
ج) دفاتر و اسناد و مدارک غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شود
د) دفاتر و اسناد غیرقابل رسیدگی و یا مخدوش باشد ✔️

 

چه کسانی مشمول پرداخت مالیات بردرآمد می باشند؟
الف) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم ایران نسبت به درآمدهای خود ✔️
ب) کلیه موسسات عام‌المنفعه که به ثبت رسیده اند
ج) کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی که از بودجه دولت الکترونیک استفاده می نمایند
د) کلیه موسساتی که درآمد آنها صرف تبلیغات اسلامی و تخفیفات می شود

 

معایب روش حذف مستقیم مطالبات سوخت شده کدامند؟
الف) اصل بهای تمام شده رعایت نمی شود
ب) اجرای این روش مشکل است
ج) اصل تخصیص و اصل واقعیت رعایت نمی شود ✔️
د) اصل بهای تمام شده و اصل واقعیت رعایت نمی شود

 

فرض تفکیک شخصیت در حسابداری عبارت است از…………
الف) شخصیت مستقل صاحبان حقوقی

ب) شخصیت مستقل صاحبان حقیقی
ج) شخصیت مستقل گروهی از شخصیتهای حقوقی

د) الف و ج ✔️

 

کدام یک از عبارات زیر صحیح تر است؟
الف) پیش دریافتها و پیش پرداختها جریانهای نقدی مقدم بر فعالیت عایدی ساز هستند.✔️
ب) پیش دریافتها و پیش پرداختها جریانهای نقدی مقدم بر فعالیت عایدی ساز نیستند.
ج) پیش پرداختها جزء انتقالی ها و پیش دریافتها فقط جزء بدهی ها هستند.
د) انتقالی ها بلافاصله بعد از ایجاد در صورت سود و زیان شناسایی می شوند

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نمونه سوالات حسابداری تکمیلی فنی حرفه ای (۱۴۰۳ + جزوه)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *