نمونه سوالات پداگوژی مربیگری عمومی ۱۴۰۳ (دانلود کتاب و جزوه pdf)

(دیدگاه کاربر 20)

۲۴,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات پداگوژی مربیگری عمومی با جواب

این مجموعه توسط مربی فنی حرفه ای تهیه و تنظیم شده است

 

❤ رتبه 2 بیشترین فروش در سامانه 20 بگیر

 

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: coaching دسته:

توضیحات

نمونه سوالات چهار گزینه ای پداگوژی

دانلود کتاب پداگوژی عمومی pdf

بیش از ۹۹۰ سوال از مهمترین سوالات پداگوژی مربیگری عمومی با پاسخنامه + چند جزوه آموزشی

با این پکیج طلایی قبولی خود را در آزمون تضمین کنید

چند مورد از نمونه سوالات آزمون پداگوژی مربیگری عمومی با جواب

۱) تعریف طرح درس:

۱- ساماندهی و برنامه ریزی مجموعه فعالیت های کارآموز

۲- سامندهی و برنامه ریزی مجموعه فعالیت های مربی ☑

۳- ساماندهی و برنامه ریزی مجموعه فعالیت های مدیریت

۴- ساماندهی و برنامه ریزی مجموعه فعالیت های آموزشی

 

۲) تعیین هدف های کلی درس مربرطه:

۱- فعالیتهای ضمن درس

۲- فعالیتهای قبل از تدریس ☑

۳- فعالیتهای بعد درس

۴- ارکان طرح درس

 

۳) سطح دانش مربوط به حیطه…….است:

۱- عاطفی

۲- شناختی ☑

۳- روان حرکتی

۴- رفتاری

 

۴) همانگی اعصاب و عضلات در کدام حیطه یادگیری مطرح است؟

۱- شناختی

۲- عاطفی

۳- روان حرکتی ☑

۴- فراشناختی

 

۵) در کدام آزمون شناخت ظرفیت و توانایی فراگیر در جهت هدایت آموزشی فراگیر مورد توجه قرار می گیرد؟

۱- آزمون تشخیصی ☑

۲- آزمون ترمیمی

۳- آزمون ارتقایی

۴- آزمون مقطعی

 

دانلود نمونه سوال پداگوژی با جواب pdf

 

۶) مطلوب است تعریف دوایی:

۱- همان عاملی را اندازه گیری می نماید که در ذهن طراح باشد

۲- همان عاملی را اندازه گیری می نماید که در ذهن کارآموز باشد

۳- همان عاملی را اندازه گیری می نماید که در ذهن مربی باشد ☑

۴- همان عاملی را اندازه گیری می نماید که هدف از دوره است

 

۷) کلمه اصول در استاندارد مهارت آموزشی به مفهوم……..می باشد:

۱- مبانی مطالب تئوری است ☑

۲- داشتن اطلاعات مقدماتی است

۳- داشتن اطلاعات کامل است

۴- قدرت انجام کار است

 

۸) کدامیک از موارد زیر شرایط انسانی در تنظیم طرح درس نمی باشد؟

۱- شرایط فراگیران

۲- علاقه فراگیران به رشته آموزشی

۳- نور و گرما ☑

۴- سطح سواد و میزان تحصیلات و ضریب هوشی

 

۹) در روش طوفان فکری مدام مورد صحیح است؟

۱- کنترل فرایند یادگیری

۲- انتقاد ممنوع است ☑

۳- ارزیابی طلاحیت ها

۴- کار میدانی

 

۱۰) بر هم زدن روند عادت های فکری را چه می نامند؟

۱- نوآوری

۲- اتبکار

۳- خلاقیت ☑

۴- ابداع

 

جزوه پداگوژی فنی حرفه ای

 

۱۱) پایین ترین سطح یادگیری در خیطه شناختی چیست؟

۱- سطح سازمان بندی

۲- سطح دانش ☑

۳- سطح تجزیه و تحلیل

۴- سطح قضاوت و ارزشیابی

 

۱۲) کدام یک از عوامل زیر در طرح درس سوالات نقش اساسی دارد؟

۱- توجه به مدت وزمان آموزش

۲- توجه بخ هدفهای کلی آموشی

۳- توجه به ابزار و وسایل آموزشی

۴- توجه به هدفهای رفتاری آموزشی ☑

 

۱۳) کدام سطح در حیطه شناختی صرفا جنبه حفظی دارد؟

۱- سطح ادراک

۲- سطح دانش ☑

۳- سطح کاربرد

۴-  سطح تجزیه و تحلیل

 

۱۴) متداول ترین شیوه های تدریس مربی محور عبارتند از……….

۱- شیوه مکتبی

۲- شیوه توضیحی

۳- شیوه اکتشافی

۴- شیوه سخنرانی ☑

 

۱۵) روشی که مربی بوسیله آن کارآموز را به تفکر درباره مفهمومی جدید یا بیان مطلبی تشویق می کند:

۱- شیوه بحث

۲- واحد کار

۳- حل مسئله

۴- روش پرسش و پاسخ ☑

 

۱۶) در کدام رزش مربی می تواند از قدرت عملکرد و شناخت بدست آمده توسط فراگیران آگاهی یابد؟

۱- روش ایفای نقش ☑

۲- روش پرسش و پاسخ

۳- طوفان فکری

۴- روش حل مسئله

 

نمونه سوالات رایگان پداگوژی

 

۱۷) ایجاد انگیزه و تعامل با کارآموزان در کدام مرحله از مدل عمومی تدریس مطرح است؟

۱- قبل از تدریس

۲- مرحله ارزشیابی

۳- ضمن تدریس ☑

۴- بعد از تدرییس

 

۱۸) کدام گزینه جزء عوامل موثر در انتخاب مواد آموزشی نمی باشد؟

۱- متناسب بودن

۲- ساده نبودن ☑

۳- واقعی بودن

۴- در دسترس بودن

 

۱۹)  اولین عامل موثر در تدوین طرح درس عبارتند از……..

۱- شرایط زمان و تاثیر احتمالی آن ☑

۲- شرایط مکانی و مواد آموزشی

۳- شرایط عواملی انسانی

۴- شرایط محیطی

 

۲۰) کلمه توانایی در استاندارد آموزشی به مفهوم………

۱- داشتن اطلاعات کامل است

۲- مبانی مطالب تئوری است

۳- قدرت انجام کار ☑

۴- داشتن اطلاعات مقدماتی

 

۲۱) اولین هدف در آموزش:

۱- ارتقاء مهارت

۲- بکارگیری دانش

۳- مهارت حل مسئله

۴- تغییر نگرش ☑

 

آزمون آنلاین پداگوژی عمومی

 

۲۲) حفظ ارتباط چهره به هنگام تدریس با استفاده از کدامیک از تکنولوژی های آموزشی زیر ممکن است:

۱- اسلاید

۲- اورهد ☑

۳- اپک

۴- فیلم اسیریپ

 

۲۳) کدامیک از موارد ویر جزء حیطه عاطفی نمی باشد؟

۱- دریافت

۲- پاسخ

۳- تقلید ☑

۴- سازماندهی

 

۲۴) به نظر شما بهترین آزمون در نظام فنی و حرفه ای:

۱- آزمون کتبی

۲- آزمون شفاهی

۳- آزمون عملی ☑

۴- آزمون ترمیمی

 

۲۵) حیطه های یادگیری به ترتیب عبارتند از…….

۱- حیطه رفتاری- حیطه کرداری=حیطه انجام مسئولیت

۲- حیطه شناحتی- حیطه عاطفی- حیطه روان حرکتی ☑

۳- سطح دانش- سطح شناخت- سطح کاربردی

۴- سطح شناخت- سطح دانش- سطح عاطفی

 

۲۶) کد بین المللی استاندارد توسط چه سازمانی تدوین شده است؟

۱- سازمان یونیسف

۲- سازمان ملل

۳- سازمان بین المللی کار ☑

۴- سازمان یونسکو

 

۲۷) در سطح……یادگیری فراگیران بایستی توانایی قضاوت درباره ارزش مطالب موردنظر را داشته باشند.

۱- شناخت

۲- تجزیه و تحلیل

۳- ارزشیابی ☑

۴- دانش

 

دانلود کتاب پداگوژی فنی و حرفه ای

 

۲۸) از عوامل تاثیر گذار بر سبک یادگیری نمی باشد:

۱- وارثت

۲- تعلیم و تربیت

۳- زیست محیطی

۴- نظر مدیریت ☑

 

۲۹) ترحیحات فردی در یادگیری محتوای آموزشی نامیده می شود:

۱- سبک های آموزشی

۲- سبک های مدیریت

۳- مبک های یادگیری ☑

۴- سبگ های فرمایشی

 

۳۰) از مراحل تهیه محتوای درسی کل به جزء نمی باشد:

۱- اهداف- مفهوم- و رئوس مطالب

۲- تصویر کلی از موضوع آموزشی

۳- مطالب مفصل و کامل

۴- مطالب رندمی و تصادفی ☑

 

۳۱) از اهداف کلی ارزشیابی می باشد:

۱- اجتماعی- تربیتی ☑

۲- فرهنگی- سیاسی

۳- مشارکتی- فرهنگی

۴- مشارکتی- تربیتی

 

۳۲) الگوی گفتگوی دو جانبه بین مربی و فراگیر مربوط به روش…….می باشد:

۱- بحث آزاد

۲- بحث کنترل شده ☑

۳- بحث گروهی

۴- بحث میان فراگیران

 

۳۳) فراگیران……سعی می کنند با تکرار و تمرین های مداوم به کار تسلط پیدا کنند و انجام آن فعالیتها برایشان عادی شود.

۱- حیطه آموزشی

۲- حیطه روان حرکتی ☑

۳- حیطه شناختی

۴- حیطه لمسی

 

۳۴) فرایند ایجاد هر چنز جدید که برای فرد- افراد- گروه- سازمان- صنعت و یا یک اجتماع ارزش مهمی داشته باشد را چه می نامند؟

۱- قضاوت

۲- خلاقیت

۳- نوآوری  ☑

۴- مدیریت

 

۳۵) در اجرای تدریس “تشریح اهداف جزئی” جزء کدام مرحله می باشد؟

۱- ایجاد انگیزه

۲- ارائه اطلاعات

۳- تکمیل اطلاعات ☑

۴- کنترل

 

نمونه سوالات آزمون عملی پداگوژی

 

۳۶) …….عبارت از کلیه ویژیگی ها و شرایط فراگیران جهت آموزشی و اجرای طرح درسی.

۱- شرایط انسانی ☑

۲- شریط محیطی

۳- شرایط خانوادگی

۴- شرایط سنی

 

۳۷) کدام گزینه شاخص های یادگیری در رویگرد جدید تدریس را بیان می کند؟

۱- فرآیند محور- مربی محور- انعطاف پذیری جلسات

۲- فرآیند محور- فراگیر محور و یادگیری دو سویه ☑

۳- فراگیران به دنبال چرا- فراگیر منفعل- یادگیری تک سویه

۴- ترس از آومون خطا- فرآیند محور- فراگیر محور

 

۳۸) ” با میل و رغبت تدریس نمودن ” یعنی………..

۱- معرض دری و اهداف آن

۲- مطرح کردن پرسش و پاسخ

۳- پرهیجان تدریس نمودن ☑

۴- ایجاد رقابت در فراگیران

 

۳۹) فرآیندی است برای کشف توالی و تربیت صحیح رههایی که یک هدف یا یک راه حل منتهی می شود.

۱- روش حل مسئله ☑

۲- روش ایفای نقش

۳- روش پرسش و پاسخ

۴- روش شبیه سازی

 

۴۰) انگیزه های ابتدایی و لاوم از عوامل محرک انگیزه های اکتسابی در کلاس درس به ترتیب………..

۱- شخصیت مربی- طرح معما و مسئله- استفاده از وسایل آموزشی

۲- طرح سوالات جالب- با میل و رغبت تدریس نمودن- ایجاد رقابت در فراگیران

۳- شخصیت مربی- با میل و رغبت تدریس نمودن- چارچوب و واضح تدریس ☑

۴- استفاه از وسایل آموزشی خوب- طدح معما و مسئله- ایجاد دقابت در فراگیران

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

قبولی در آزمون فنی و حرفه ای با نمونه سوالات پداگوژی مربیگری عمومی

سازمان آموزش فنی و حرفه ای برای کسانی که علاقه مند به کسب مدرک مربیگری عمومی می باشند، آزمون هایی را قرار داده است. شما می توانید با خرید نمونه سوالات پداگوژی مربیگری عمومی در این آزمون موفق شده و مدرک مربیگری خود را دریافت نمایید.

 

پداگوژی به نوعی تربیت و تعلیم کودکان در زمان های گذشته را در ذهن تداعی می کرد. اما امروزه این دوره های مربیگری، فقط مختص به تعلیم و تربیت کودکان نیست. بلکه مربیگری برای آموزش فلسفه علمی، اخلاق، و فنون دیگر را نیز در بر میگیرد. 

 

برای قبولی آسان در آزمون های فنی و حرفه ای شما نیاز دارید از نمونه سوالات پداگوژی مربیگری عمومی استفاده نمایید. هم می توانید با نحوه ی سوالات ازمون آشنا شوید و هم نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی نمایید.

 

دوره های مربیگری پس از موفقیت در آزمون فنی و حرفه ای با نمونه سوالات پداگوژی مربیگری عمومی، به دوره ی دیگری که به صورت عملی برگزار می شود منتقل می گردد. معمولا آزمون های فنی و حرفه ای همه به صورت دو مرحله ای برگزار می شوند. 

اما این که شما موفق شوید مرحله ای اول را با نمونه سوالات پداگوژی مربیگری عمومی به خوبی بگذرانید، برای مرحله ی دوم موفقیت در آزمون شما نیز تاثیر گذار خواهد بود.

 

استفاده از نمونه سوالات پداگوژی مربیگری عمومی و مزایای آن

دوره ی مربیگری پداگوژی صرفا با خواندن چند کتاب میسر نمی شود. لازم است علاوه بر مطالعه ی بسیار زیاد در این زمینه، به روش های عملی نیز دسترسی داشت. استفاده از نمونه سوالات پداگوژی مربیگری عمومی صرفا می تواند به شما کمک کند تا در آزمون های فنی و حرفه ای مدرک مربی گری خود را دریافت کنید.

 

اما هرگز نمی تواند به شما در استفاده ی عملی یاری برساند. پس برای این که به دوره ی کسب تجربه ی عملی برسد لازم است ابتدا در آزمون فنی و حرفه ای موفق شوید.

 

به صراحت می توانیم بگوییم استفاده از نمونه سوالات پداگوژی مربیگری عمومی روشی موثر برای رسیدن به هدف نهایی، که همان قبولی در آزمون مربیگری می باشد، است. 

 

پس با دانلود رایگان و اسان این نمونه سوالات، پله های موفقیت و دستیابی به مربیگری پداگوژی را سریع تر بپیمایید. موفقیت چندان راه دشواری برای شما نخواهد بود، اگر از نمونه سوالات پداگوژی مربیگری عمومی استفاده نمایید.

 

پس از کسب مدرک مربیگری وارد دنیای کشف، نوآوری و خلاقیت شوید. شما می توانید بهترین و خلاق ترین مربی در زمینه ی پداگوژی باشید. کافیست در اولین مرحله مدرک فنی و حرفه ای خود را بدست آورید.

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

20 دیدگاه برای نمونه سوالات پداگوژی مربیگری عمومی ۱۴۰۳ (دانلود کتاب و جزوه pdf)

 1. علی موسوی

  سلام من با مطالعه نصف این سوالات به راحتی قبول شدم واقعا ممنون از شما

  • عاطفه محمدی

   تبریک میگم

 2. حکیمه ا

  سلام من سوالات رو خرید کردم سوللات بدون جواب هستن

  • admin admin

   سلام دوست عزیز این مجموعه کاملترین محصول ما هستش و تمام سوالات با جواب هستش شما فایل رو خوب چک نکردید (یک سری از پاسخنامه سوالات اخر صفحه هستش و یک سری دیگه زیر جواب درست خط کشیده شده)

 3. امیر

  سلام سوالات پداگوژی چندتا هستند؟ آیا سوالات دارای پاسخ هستند؟ این سوالات در یک فایل هستند یا چند فایل؟ هزینه خرید آنها چقدر است؟

  • admin admin

   سلام
   بیش از ۶۰۰ سوال با جواب
   به صورت پی دی اف در چند فایل به همراه جزوه آموزشی قیمت ۱۵۹۰۰ تومان

 4. نگار

  کجای این ۶٠٠ سؤاله

  • admin admin

   سلام دوست عزیز بیشتر از ۶۰۰ سوال و چند فایل پی دی اف هستش با جواب

 5. ابتسام

  وقت بخیرچندبارهست میخوام نمونه سوالات رودانلودکنم موفق نمیشم من فقط سوالات پداگوژی عمومی رومیخوام لطفاراهنمایی کنیدممنون

  • admin admin

   سلام
   از همین صفحه میتونید کامل سوالات را خریداری نمایید

 6. ابتسام

  وقتتون بخیر نمونه سوالات شامل چند سوال هست

  • admin admin

   سلام تقریبا ۶۰۰ سوال

 7. ابتسام

  سلام من کتاب گرفتم ولی حجم کتاب خیلی زیاده وبایدامتحان بدم تاچندروزدیگه میخوام بدونم اگرفقط این نمونه سوالات وبخونم کافیه تضمینی هست؟

  • admin admin

   سلام
   این مجموعه سوالات از مهمترین سوالات این ازمون می باشد و خیلی میتونه میفید باشه

 8. تبریزی

  سلام.من فقط یه دور کامل با دقت این نمونه سوالات پداگوزی مربیگری عمومی رو خوندم .فکر میکنم قبول بشم.مطمئنم

 9. لیایی

  .کلی دنبال سوالات همراه با جواب گشتم ولی جای پیدا نمیکردم..تا این که با سایت شما آشنا شدم.و به دوستان هم معرفی کردم تا بتونن ای این نمونه سوالات پداگوزی مربیگری عمومی شما رو دانلود کنند.بسیار ازتون سپاسگذارم.

 10. نورایی

  ای وای وسط دانلود گوشیم خاموش شد من هزینه رو دادم میشه دوباره بفرستین واسم خواهش میکنم.

 11. زارع پور

  سلام به همه ای دوستان ، رفته بودم سرجلسه امتحان بیشتر سوالای پداگوزی مربیگری عمومی توی امتحان امده بود . میشه گفت که ۷۰% از سوالات رو توی جلسه امتحان دیدم..به دوستان که برای امتحان میخوان امادگی کامل داشته باشن این نمونه سوالات رو حتما بخونن.عالی بود امیدوارم پایدار باشید.

 12. Muhammad

  آخه چرا نمونه سوالات پداگوزی مربیگری عمومی رو اینقدر سخت میگیرید..اگر قرار باشه سوالات ایقدر سخت و تخصصی باشه که کارمون خیلی سخت میشه

 13. راحله

  خیلی خوب بود.نمونه سوالات پداگوژی مربیگری عمومی رو از سایتتون دانلود کردم.من دیگه خودم رو مربی پداگوژی میدونم…

 14. نفیسه

  سوال ها رو از کجا دانلود کنم؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   در ابتدای صفحه بر روی آیکون (خرید و دانلود فوری محصول) کلیک کنید در صفحه بعدی بر روی آیکون (پرداخت و ثبت نهایی محصول) و در صفحه نهایی بر روی آیکون ثبت سفارش کلیک کنید و مشخصات پرداخت را پر کنید تا لینک سوالات پداگوزی مربیگری عمومی به صورت اتوماتیک برای شما ارسال کردد.
   با تشکر از حسن انتخاب شما ..

 15. نفیسه

  سوال های پداگوزی مربیگری عمومی رو چطوری میاد برام یا کجا دانلود کنم؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   بعد از پرداخت هزینه نمونه سوالات پداگوزی مربیگری عمومی لینک دانلود به صورت اتوماتیک برای شما ارسال خواهد شد
   و میتوانی نمونه سوالات رو مطالعه نماید.

 16. خودسیانی

  من در امتحان کتبی قبول نشدم برای امتحان دوباره باید چه کار کنم؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   برای اشخاصی که در آزمون کتبی مردود میشوند، دو بار امکان امتحان مجدد وجود داره و برای آزمون عملی یک فرصت برای قبولی دارند ..در صورت از دست دادن این سه فرصت کارآموز باید در امتحان ادواری شرکت کند

 17. مهرزاد خلیلیان

  سوالات خوبی بود به دوستانم هم سفارش کردم تا از سایت نمونه سوالات پداگوژی عمومی رو بگیرن و بخونن که خیلی توی آزمون به درد میخوره…باز ازتون خیلی تشکر میکنم

 18. یاسر ضابطی

  من از چند تا سایت سوالات پداگوژی مربیگری رو خریدم و آخر سر اومدم از این سایت نمونه سوالات رو گرفتم همه سوالات توی این سایت بودش به دوستانی که میخوان سوالات رو بگیرن فقط از این سایت بگیرن دیگه نیازی نیست که سوال دیگه رو بگیرن..کاملا سوالات کامل هستن و از مدیر سایتم هم تشکر میکنم بابت این سوالات کامل.

 19. رضا صفوی

  یک هفته پیش از این سایت سوالات پداگوژی مربیگری عمومی رو خریداری کردم و با دوستم این سوالات رو خوندیم و رفیتم سر امتحان من قبول شدم ولی دوستم قبول نشد اگه این سوالات رو خوب بخونید حتما قبول میشید…این رو به دوستانی میکم که با دقت سوالات رو نمیخونن و از جمع آوری این سوالات ازتون تشکر میکنم.

 20. وحید صغیری

  سوالات پداگوژی مربیگری عمومی رو از سایتون خریداری کردم و خوندم خیلی خوب بود و تونستم با این نمونه سوالات در آزمون پداگوزی مربیگری رو قبول بشم و الان هم سر کار میرم با همین مدرک خیلی ازتون ممنونم

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *