نمونه سوالات حقوق رسانه باقر انصاری pdf 1403

۱۴,۹۰۰ تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

نمونه سوالات حقوق رسانه باقر انصاری

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات

رسانه

توضیحات

جدیدترین و مهمترین سوالات حقوق رسانه باقر انصاری با جواب به صورت کامل قابل سرچ

چند مورد از مهمترین سوالات حقوق رسانه باقر انصاری:

شناسایی آزادی بیان به منزله ی یک حق اساسی به چه معنایی است؟
الف) هیچ قانون عادی نمی تواند آن را حذف کند
ب) قانون عادی درموارد استثنایی حق دارد آن را حذف کند
ج) قانون عادی حق حذف دارد
د)می توان بیش ازآنچه درقانون اساسی مجازاست درآزادی بیان اعمال کرد وحذف کرد

گزینه الف . ص ۱۱ کتاب

 

به موجب کدام آزادی شخصی که می خواهد عقیدۀ خود رابیان کند آزاد است درمورد مخاطب خود تصمیم گیری کند؟
الف) آزادی اندیشه ب) آزادی اشاعه ترویج عقاید وافکار
ج) آزادی تعیین مخاطب بیان د) آزادی تعیین مفادبیان
 

گزینه ج. ص ۱۴ کتاب

 

محتوای آزادی اطلاع رسانی کدام یک ازموارد زیراست؟
الف) حق انتشار
حق جمع آوری و مخابره
ب) حق دسترسی به اطلاعات وموسسات عمومی و انتشار اخبار
ج) حق دسترسی به اطلاعات فردی
وحق جمع آوری و انتشار
د) حق انتشار اخبار و دسترسی به اطلاعات حتی در صورت منع قانون
 

گزینه الف. ص ۲۱ کتاب

 

منظور ازاطلاعات عمومی چیست؟
الف) اطلاعات امنیت ملی
اسرار دولتی حریم خصوصی را شامل می شود.
ب) اطلاعات غیرشخصی نظیرضوابط – آیین نامه ها- آمار- ارقام ملی ورسمی
اسنادومکاتبات اداری راشامل می شود.
ج) اطلاعات مربوط به بازداشت یا تعقیب مجرمان
اعمال نظارت برمهاجرت به کشور واسراردولتی را شامل می شود.

د) اطلاعات مربوط به حریم خصوصی حمایت ازجان یا سلامت افراد حمایت از منافع مالی یا تجاری افراد را شامل می شود 

گزینه ب. ص ۲۷ کتاب

 

با توجه به قانون انتشار درمورد نشستهای اطلاع رسانی آیا عموم حق مشارکت دارند؟
الف) بله
حق مشارکت درنشست ها به روی عموم باز است.
ب) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حکمی دراین باره پیش بینی نکرده است.
ج) شرکت درنشست ها برای عموم آزاد نیست فقط دربرخی موارد خاص حق شرکت دارند.
د) فقط نمایندگان مردم حق شرکت درنشست ها را دارند
 

گزینه ب. ص ۳۴ کتاب

 

کدام یک ازمعیارهای استقلال رسانه ای می باشد؟
الف) فعالیت های اقتصادی مشروع برای رسانه ها تعریف ونهادینه شده است.
ب) ازطریق فعالیت های اقتصادی وبازاری رسانه ها تامین می شود.
ج)تاثیرناپذیری رسانه ها ومراجع تنظیم کننده فعالیت های رسانه ای از فشار سیاسی
د) انجام دادن فعالیت های رسانه ای وتاثیرپذیری از رسانه ها
 

گزینه ج. رجوع شود ب ص ۴۹ کتاب

 

آیا وجود روزنامه های متعدد یا کانالهای متعدد تلویزیونی برای تکثرگرایی رسانه ای کافی است؟
الف) بلی کافی است.
ب) وجودروزنامه های متعدد یا کانالهای متعدد برای تکثرگرایی کافی نمی باشد.
ج) دراکثرموارد وجود روزنامه های متعدد و کانالهای متعدد کافی می باشد.
د) غالبا وجودروزنامه های متعدد وکانالهای متعدد برای تکثرگرایی کافی است
 

گزینه ب. ص ۵۷ کتاب

 

نظارت بر رعایت قوانین ومقررات درکلیه فعالیت های رسانه ای سازمان برعهده چه کسی است؟
الف) رییس سازمان صداوسیما ب) وزارت فرهنگ وارشاد
ج) مدیر انتشار د) مدیر رسا
 

گزینه الف. ص ۱۰۴ کتاب

 

کدام یک ازمصادیق جرم سیاسی نمی باشد؟
الف) تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند.
ب) تحریک یا اغوای مردم به جنگ وکشتار یکدیگر
ج) تشویق وتحریص افراد وگروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت منافع ایران در داخل یا خارج کشور
د) بیاناتی که به تمجید وتجلیل ازمرتکبان جرایم یا تقبیح وذم قربانیان بپردازد

گزینه د. ص ۱۲۵ کتاب

 

یکی ازاصول مهم ناظر برطبقه بندی اطلاعات چیست؟
الف) هیچ اطلاعاتی را نمی توان به صورت دائم طبقه بندی کرد.
ب)اطلاعات را می توان به صورت سری ودائم طبقه بندی کرد.
ج) طبقه بندی اطلاعات را می توان در رده بالا وپایین قرارداد وبه صورت دائم طبقه بندی کرد.
د) اطلاعات را می توان درصورت ضرورت به صورت دائم طبقه بندی کرد
 

گزینه الف. ص ۱۳۵ کتاب

 

کدام مورد تعریفی از استیذان است؟
الف) هنگام ورود به منزل دیگران باید خودرامعرفی کرد وآشنایی لازم را به صاحب منزل داد تا وی درصورت تمایل در را بگشاید.
ب) کسب رضایت صاحب منزل پیش از ورود به آن
ج) هنگام ورود نیازی به معرفی ندارد ولی تاحدودی طرف مقابل را بشناسد واجازه بگیرد
د) کسب رضایت صاحب منزل پس از ورود به آن
 

گزینه ب. ص ۱۵۰ کتاب

 

هدف اصلی مالکیت های فکری کدام است؟
الف) کمک به اشاعه دانش ب) پاداش دادن به کار مؤلفان
ج) استحقاق پاداش معادل با فعالیت و خدمات د) حمایت ازآثارادبی وهنری
 

گزینه الف. ص ۱۷۸ کتاب

 

کدام گزینه ازشمول کپی رایت خارج است؟
الف) شیوۀ بیان گزارش خبری
ب) نام ها عناوین واژه ها عبارت های کوتاه
ج) آثاری که درصورت مادی ومحسوس بیان شده اند.
د) همه موارد
 

گزینه ب. رجوع شودبه ص ۱۸۲ کتاب

 

در استرالیا شرکت ها درچه مواردی می توانند اقامۀ دعوا کنند؟
الف) جبران خسارت ناشی از لطمه به اعتبار تجاری یا حرفه ای
ب) جبران خسارت وارد به اعتبار تجاری وهمچنین احساسات آنان
ج) دعوای جبران خسارت وارده ازسوی دستگاه های اجرایی
د) جبران خسارت وارده علیه آبرو اشخاص واحساسات آنان
 

گزینه الف. ص ۲۱۴ کتاب

 

کدام یک از تفاوت های بین هتک حرمت کیفری ومدنی نمی باشد؟
الف) هتک حرمت به مقدسات مذهبی جنبه کیفری وهتک حرمت درمورد مقدسات مدنی منتفی است.
ب) هتک حرمت درمورد اشخاص حقیقی وحقوقی قابل تحقق است.اما درمورد اشخاص حقوقی مورد انتقاداست.
ج) اهانت به اموات جنبه کیفری دارد.
د) اثبات عمدیا اثبات انتساب مسئولیت مدنی را ازبین می برد
 

گزینه الف. ص ۲۲۱ کتاب

 

اصحاب قضا چه کسانی هستند؟
الف) خواهان وخواهنده درتمامی دعاوی
ب) خواهان وخوانده وکیل وشهود درتمام دعاوی
ج) خواهان وخوانده دردعاوی مدنی
شاکی ومشتکی عنه دردعاوی کیفری به عنوان وکیل کارشناس رسمی شهود وقاضی درجریان رسیدگی به پرونده
د) خواهان وخانده شهود قاضی و وکیل که درجریان رسیدگی به پرونده نقش دارند
 

گزینه ج. رجوع شودبه ص ۲۴۰ کتاب

 

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نمونه سوالات حقوق رسانه باقر انصاری pdf 1403”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *