نمونه سوالات کورل دراو فنی و حرفه ای ۱۴۰۳

(دیدگاه کاربر 18)

۲۲,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات کورل دراو فنی و حرفه ای

این مجموعه توسط مربی فنی حرفه ای تهیه و تنظیم شده است

 

❤ رتبه 4 بیشترین فروش در سامانه 20 بگیر

.

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات

توضیحات

مهمترین سوالات کورل دراو با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات کورل دراو با جواب با کیفیت بسیار عالی از سامانه رسمی ۲۰ بگیر داد کام

مهمترین مجموعه سوالات کورل دراو فنی و حرفه ای با پاسخنامه

با این پکیج طلایی قبولی خود را در آزمون تضمین کنید

چند مورد از نمونه سوالات آزمون کورل دراو با جواب

۱) برای تعیین تعداد تکرار خطوط شبکه در کادر محاوره ای Grid، گزینه…..و برای تعیین فاصله بین خطوط شبکه گزینه ……..استفاده میشود.

۱- Frequency ،Angle

2- Spacing ،Angle

3- Spacing ،Frequency

4- Frequency ،Spacing  ☑

 

۲) انتخاب کدامیک از گزینه های زیر در تنظیمات کادر هشدار تعیین جهت صحه کادر هشدار را زمانی نشان می دهد که جهت متفاوت باشد؟

۱- On-Ask if orientations differ  ☑

۲- Off-don’t change orientation .

3- Off-always match orientation

4- هیچکدام

 

۳) با استفاده از کدام حالت Envelope می توان ظاهری مقعر یا محدب در اشیا ایجاد کرد؟

۱- Envelope Straight Line Mode

2- Envelope Single Arc Mode  ☑

۳- Envelope Double Arc Mode

4- Envelope Unconstrained Mode

 

نمونه سوالات کورل دراو فصل به فصل

 

۴) برای رسم چند ضلعی از کدام یک از ابزارهای زیر استفاده میشود؟

۱- Pie

2- Polygon  ☑

۳- Spiral

4- Star

 

۵) انتخاب گزینه p Layer-Multi Combine هنگام وارد کردن فایل:

۱- باعث میشود که لایه های و صفحات فایل وارد شونده، حفظ شود.

۲- لایه های تصویر نقشی بیتی را به هم می چسباند.  ☑

۳- امکان استفاده از تنضیمات پیش فرض فیلتر را فراهم میسازد.

۴- اجازه چک کردن Watremark را به کاربر میدهد.

 

۶) کدامیک از مدل های رنگی زیر رد کارهای چاپی استفاده میشود؟

۱- RGB

2- Grayscale

3- HSB

4- CMYK  ☑

 

نمونه سوالات کورل دراو فنی و حرفه ای

 

۷) برای کپی کردن یک شی از کدام گلیدها استفاده میشود؟

۱- Ctrl+V ٍ Ctrl+X

2- Ctrl+V ٍ Ctrl+C  ☑

۳- Ctrl+C ٍ Ctrl+K

4- Ctrl+K ٍ Ctrl+X

 

۸) خطوط راهنما با استفاده از کدام منو نمایش داده میشود؟

۱- Tools

2- Arrange

3- View  ☑

۴- Layout

 

۹) انتخاب گزینه Low resolution در کادر Printing Permissions :

1- امکان چاپ نسخه ای با درجه وضوع پایین از فایل PDF را به کاربران میدهد.  ☑

۲- امکانی چاپ فایل PDF را به کابران نمیدهد.

۳- امکان چاپ نسخه با درجه وضوح بالا از فایل PDF را به کاربران میدهد.

۴- امکان ویرایش فایل PDF را به کابران میدهد.

 

دانلود نمونه سوالات کورل دراو با جواب

 

۱۰) برای انتخاب ابزار چند ضاعی از کدام کلید میانبر استفاده میشود؟

۱- F6

2- F7

3- F5

4- Y  ☑

 

۱۱) در مدل رنگ RGB اگر مقدار هر سه رنگ قرمز، سبز، آبی…..باشد رنگ سیاه و در صورتی که مقدار هر سه رنگ…..باشد رنگ سفید ایجاد می گردد.

۱- صفر، ۲۵۵  ☑

۲- ۲۵۵، صفر

۳- صفر، ۱۰۰

۴- ۱۰۰، صفر

 

۱۲) برای اجرای دستور Import از کدام کلیدهای میانبر استفاده میشود؟

۱- Ctrl+I  ☑

۲- Ctrl+N

3- Ctrl+O

4- Ctrl+E

 

دانلود رایگان نمونه سوالات کورل دراو فنی حرفه ای

 

۱۳) در تب Frame Settings از کادر محاوره ای Column Settings انتخاب کدام گزینه باعث میشود که عرض فریم متن جاری حفظ شود؟

۱- Maintain Current Frame Width  ☑

۲- Right-To-Left Columns

3- Automatically Adjust Frame Width

4- Vertical Justification

 

۱۴) برای انتخاب ابزار Eraser از کدام کلید استفاده میشود؟

۱- Ctrl + E

2- E

3-X  ☑

۴- R

 

۱۵) برای قرار دادن یک عکس در داخل موضوعات دیگر از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

۱- Blend

2- Power clip  ☑

۳- Extrude

4- Artistic media

 

۱۶) به صورت پیش فرض در برنامه کرل، خط کش ها در کدام قسمت های صفحه ظاهر میشوند؟

۱- پایین و سمت راست

۲- بالا و سمت چپ  ☑

۳- سمت راست و سمت چپ

۴- بالا و سمت راست

 

دانلود جزوه کورل دراو

 

۱۷) انتخاب Specified point از منوی Align Objects To چه عملی را انجام میدهد؟

۱- باعث میشود که ترازبندی نسبت به اشیا انتخاب انجام شود.

۲- باعث می شود که ترازبندی نبست به کناره های صفحه انجام شود.

۳- باعث میشود که ترازبندی نسبت به مرکز صفحه انجام شود.  ☑

۴- باعث میشود که ترازبندی نسبت به نقطه دلخواه از صفحه انجام شود.

 

۱۸) با انتخاب کدام گزینه در کادر محاوره ای Options کلیه ی خطوط رهنما نمایش داده میشوند؟

۱- Vertical

2- Horizontal

3- Guides  ☑

۴- Grid

 

۱۹) گزینه Script در کادر Character Formatting برای چه منظوری بکار میرود؟

۱- باعث نوشته شدن متن به صورت اندیس پایین میشود.

۲- از فهرست مقابل آن، زبان موردنظر را میتوان انبخاب کرد.  ☑

۳- باعث کشیده شدن خط افقی در وسط متن میشود.

۴- باعث کشیده شدن تک خط یا جفت خط بالای متن میشود.

 

۲۰) برای نمایش یا مخفی کردن جعبه ابزار از کدام دستور زیر استفاده میشود؟

۱- Window – Toolbars – Standard

2- View – Toolbox

3- VIew – Toolbars – Standard

4- Window – Toolbars – Toolbox  ☑

 

دانلود رایگان کتاب کورل دراو

 

۲۱) با استفاده از کدام یک از ابزارهای زیر میتوان حروف متن هنری را شکل دهی و یا جا به جا نمود؟

۱- Text

2- Shape  ☑

۳- Dimension

4- Connector

 

۲۲) برای صاف کردن متن، پس از جدا کردن متن از مسیر، از کدام گزینه استفاده میشود؟

۱- Fit Text To Path>Text

2- Straighten Text>Text

3- Break Text Apart>Arrange  ☑

۴- Convert To Artistic Text>Text

 

۲۳) کدامیک از گزینه های زیر میتواند یک فیر لگاریتمی ترسیم کند؟

۱- Logarithmic Spiral  ☑

۲- Symmetrical Spiral

3- Logical Spiral

4- Symantec Spiral

 

۲۴) لنز……..اشیای پشت شی را به صورت محدب یا مقعر نمایش میدهد.

۱- Heat Map

2- Magnify

3- Brighten

4- Fish Eye  ☑

 

۲۵) برای وارد کردن تصاویر Bitmap به میحیط CorelDraw از کدام یک از گزینه های زیر استفاده میشود؟

۱- Open>File

2- Export>File

3- Import>File  ☑

۴- New Bitmap>File

 

۲۶) برای انتخاب موضوع ها به ترتیب از آخرین موضوع ایجاد شده به قبل، کدام کلیدها را به صورت متوالی فشار می دهیم؟

۱- Alt+Shift

2- Tab  ☑

۳- Tab+Shift

4- Space+Shif

 

۲۷) کدام یک از گزینه های زیر صحیح میباشد؟

۱- پس از تایپ متن نمی توان متن را روی مسیر منطبق کرد.

۲- متن منطبق بر مسیر را نمی توان از آن جدا کرد.

۳- متن پاراگرافی را نمی توان بر روی مسیر منطبق کرد.  ☑

۴- پس از انطباق متن، نمی توان آن را بر روی مسیر جابجا کرد.

 

۲۸) کدام گزینه در نوار خصوصیات مربوط به متن، باعث دوران کاراکترهای متن از بالا به پایین حول محور تقارن می شود؟

۱- Mirror Vertically  ☑

۲- Angle Of Rotation

3- Mirror Horizontally

4- Horizontal Alignment

 

۲۹) در یک متن منطبق شده بر روی مسیر، برای تنظیم فاصله بین متن و مسیر از کدام گزینه استفاده میشود؟

۱- Text Orientation

2- Distance From Path  ☑

۳- Horizontal Offset

4- Mirror Horizontally

 

۳۰) برای تعیین واحد اندازه گیری ( Units ) از کدام راه استفاده میکند؟

۱- bar Property مخصوص صفحه

۲- bar Property مخوص اشکال

۳- Page setup

4- 1 و ۳  ☑

 

۳۱) گزینه All Ungroup – Arrange چه عملی را انجام میدهد؟

۱- اشیا موجود در یک گروه را از حالت گروه خارج میکند.

۲- کلیه اشیا موجود در صفحه را گروه بندی میکند.

۳- کلیه اشیای گروه های موجود در صفحه را از حالت گروه خارج میکند.  ☑

۴- کلیه اشیای موجود در صفحه را ترکیب میکند.

 

۳۲) محتویات……بسته با ابزار یا وظیفه تغییر میکند.

۱- نوار ابزار استاندارد

۲- نوار منو

۳- نوار خصوصیات  ☑

۴- جعبه ابزار

 

۳۳) برای ایجاد گره در شکل مورد نظر چه باید کرد؟

۱- Bezier tool/Add

2- Shape tool/Smooth

3- Shape tool/Add  ☑

۴- Bezier tool/Smooth

 

۳۴) برای ساختن رنگهای یکنواخت و انتخاب رنگ مورد نظر از چه دستوری استفاده میکنیم؟

۱- Fill color dialog  ☑

۲- Fountain fill dialog

3- Texture fill dialog

4- Post script fill dialog

 

۳۵) از کدام ابزار برای متصل کردن اشیا استفاده میشود؟

۱- Point Curve3

2- Freehand

3- Interactive Connector  ☑

۴- Dimension

 

۳۶) برای ترسیم یک مربع، کدام یک از دکمه های زیر را باید پایین نگه داشت؟

۱- Shift

2- Alt

3- Ctrl  ☑

۴- Space

 

۳۷) در ترکیب اشیا در صورتی که اشیا را با درگ ماوس انتخاب کنید چه اتفاقی رخ میدهد؟

۱- خصوصیات شی زیرین به شی حاصل منتقل میشود.  ☑

۲- خصوصیات شی بالایی به شی حاصل منتقل میشود.

۳- ترکیب خصوصیات دو شی به عنوان خصوصیات شی حاصل در نظر گرفته میشود.

۴- خصوصیات Coreldraw به عنوان خصوصیات شی حاصل در نظر گرفته میشود.

 

۳۸) مقادیر مثبت در قسمت Origin مربوط به تنظیمات خط کش، صفر را در خط کش افقی به سمت….و در خط کش عمودی به سمت…..میبرد.

۱- راست، پایین

۲- چپ، پایین

۳- چپ، بالا

۴- راست، بالا  ☑

 

۳۹) برای نمایش دادن یا پنهان کردن نوار وضعیت از کدام دستور زیر استفاده میشود؟

۱- Window – Toolbars – Status Bar  ☑

۲- View – Toolbars – Status Bar

3- Window – Toolbars – Standard

4- Edit – Toolbars – Property Bar

 

۴۰) برای نمایش و مخفی کردن نوار ابزارها از کدام مسیر استفاده میشود؟

۱- Tools – Toolbars

2- View – Toolbars

3- Edit – Toolbars

4- Window – Toolbars  ☑

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

چگونه می توانم به نمونه سوالات کورل دراو فنی حرفه ای دسترسی پیدا کنم؟​

از آنجایی که داشتن این نمونه سوالات تا حد زیادی شما را در عبور از این مرحله یاری خواهد کرد، بنابراین اگر شما هم به دنبال دسترسی به نمونه سوالات کورل دراو هستید، باید به شما بگوییم که مرجع درستی را برای دانلود آنها انتخاب کرده اید.

 

چرا که در این مرجع تمامی نمونه سوالات دوره های پیشین را با بهترین کیفیت تصویری، نوع دسته بندی و قیمت مقطوع دانلود خواهید کرد. علاوه بر این مراحل دانلود آنها نیز پیچیده و دشوار نبوده و گروه متخصص ما در این زمینه سعی کرده اند تا ساده ترین راه دسترسی به نمونه سوالات را برای شما فراهم آوردند.

 

همچنین فرمت و قالب pdf سوالات به شما این امکان را می دهد تا حتی بدون نیاز به سیستم کامپیوتر، توسط گوشی در هر موقعیت مکانی هستید که سوالات را مطالعه نموده و از زمان باقی مانده تا آزمون بیشترین استفاده را ببرید.

[pdf-embedder url=”https://20begir.com/wp-content/uploads/corel.pdf”]

راهنمایی در رابطه با آزمون کورل دراو فنی حرفه ای :

نتایج آزمون کورل دراو فنی و حرفه ای

کارت ورود به جلسه آزمون کورل دراو فنی و حرفه ای

استعلام گواهینامه جدید فنی و حرفه ای

دانلود نمونه سوالات کورل دراو با جوابسوالات کورل دراو فنی و حرفه اینمونه سوالات کورل دراو فصل به فصل
دانلود رایگان کتاب کورل دراودانلود جزوه کورل دراودانلود رایگان نمونه سوالات کورل دراو فنی حرفه ای
 سوالات آزمون کورل دراوسوالات کورل دراو

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

18 دیدگاه برای نمونه سوالات کورل دراو فنی و حرفه ای ۱۴۰۳

 1. شیرین

  سوالاتی ک رایگان گذاشتید بخونیم خوبه یا اونی ک باید خریداری کنیم چون من جزوه ای ندارم میخوام سوالات رو بخونم نمره قبولی بگیرم فقط

  • عاطفه محمدی

   سلام
   سوالات رایگان بخشی از سوالات هستش برای قبولی باید بسته را خرید کنید و مطالعه کنید

 2. حاجی پور

  وقت بخیر. سطح نمونه سوالات کورل دراو فنی و حرفه ای بالا بود.یک سری از نکاتی که نمیدونستم بو با خوندن نمونه سوالات شما یاد گرفتم..خیلی ممنون ازتون.

 3. حمیرا

  سلام. نمونه سوالات کورل دراو فنی و حرفه ای شما خیلی کامل و زیاد هست.ازتون خیلی تشکر میکنم که کمکم کردید تا آمادگی کامل رو برای امتحان تئوری داشته باشم..بازم ازتون تشکر میکنم

 4. شایگان

  سلام. لطفا توضیحاتی در مورد نحوه دانلود فایل سوال بذارید تا کسایی مثل من که تو دانلود فابل به مشکل خوردن استفاده کنن . ممنون

 5. مصداقی

  سلام و وقت بخیر .من چون زمان کم داشتم نتونستم کل کتاب رو بخونم فقط یه مرور سطحی کردم . این جزوه رو دانلود کردم . خیلی خوب بود . سوالات مهم کتاب به همراه جواب با نظم و ساماندهی خوب تایپ شده بود.

 6. عابدینی

  هنر جوهای عزیز بهتون پیشنهاد میکنم که حتما این نمونه سوالات کورل دراو فنی و حرفه ای رو یه دور بخونید بالای ۹۰% شبیه به سوالات اصلی امتحان بودش.
  از من به شما نصیحت

 7. دولتشاهی

  سلام به همه دوستانی که توی این سایت زحمت میکشنن …من زیاد اهل کامنت گذاشتن نیستم ولی باید بگم که خیلی دمتون گرم این سوالات کورل دراو که اینجا گذاشته اید رو خوندم ،سر جلسه امتحان با تسلت جوابها رو دادم

 8. برزویی

  حالا دانلود این نمونه سوالات کیف دوزی فنی حرفه ای رو چه جوری باید انجام ؟بدم گیج شدم ؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   بعدا از پرداخت هزینه نمونه سوالات کورال دراو فنی حرفه ای لینم دانلود برای شما ارسال خواهد شد. و میتوانید از نمونه سوالات استفاده نماید.
   در صورت بروز مشکل در قسمت نظرات میتوانید مشخصات و ایمیل خود را ارسال نماید تا نمونه سوالات برای شما ارسال گردد.

 9. سیف‌زاده

  دانلود نمونه سوالات کورل دراو فنی و حرفه ای چه جوریه ؟؟لطفا زودتر جواب بدید من امتحان دارم دارم از استرس میمیرم

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   نمونه سوالات کورال دراو بر گرفته از آزمونهای دوره های قبلی فنی حرفه ای میباشد. شما میتونید با خوندن این سوالات با نحوه سوالات آشنایی کامل پیدا کنید.
   در صورتی که نتونستیم سوالات رو دانلود کنید میتوانید در قسمت نظرات مشکل خود را مطرح نماید. تا پیگیری شود.

 10. کشوری

  از وقتی این کورونا اومده دیگه فنی حرفه ای رو درش رو تخته کردن من هم حسابی وقت گیر آوردم که بشینم و نمونه سوالات کورل دراو رو بخونم و با این نمونه سوالاتی که توی این سایت پیدا کردم حسابی آمادگی کامل رو پیدا کردم . و دیگه استرس امتحان تئوری رو ندارم.

 11. یسایی

  با خوندن این سوالات کورل دراو فنی حرفه ای فقط سه تا از سوالات رو جواب ندادم بقیه رو تونستم جواب بدم…

 12. صادقی

  من هم کتاب رو خوندم هم نمونه سوال کار کرده بودم …اما بیشتر این سوالات توی امتحان اومده بود…از بچه های که وقت کمی برای خوندن دارن سفارش میکنم که حتما این نمونه سوالات وقت بذارن ، قبول میشن

 13. زاهدی

  واقعا که کارتون خیلی عالی بود سوالاهای کورل دراو فنی و حرفه ای رو خوندم ،جالب بود..

 14. ساسان

  این سوالات رو خوندم ..عالی بود..از کسانی که برای راه اندازی این سایت زحمت کشیدن قدر دانی کنم..

 15. دوست‌خواه

  مرسی سایتتون خوبه من امروز امتحان داشتم و از سوالهای این جا خونده بودم..خیلی نزدیک به سوالا بود.

 16. پوپ

  درود به ادمین سایت واقعا از سایتتون تشکر میکنم سوالات کورل دراو کاربردی بود

 17. جاویدنیا

  سلام..نمونه سوالاتون عالی بود..با خوندن این نمونه سوالات کورل امتحان رو قبول شدم

 18. arash arash

  خیی ممنون از سوالات کامل و جامعی که گذاشید در امتحان کورل دراو خیلی بهم کمک شد با خوندن این نمونه سوالات تونیستم در امتحان با نمره بالای قبول بشم….باز هم از کمکت خیلی ممنونم…

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *