نمونه سوالات اکسل همراه با جواب pdf 1403

(دیدگاه کاربر 26)

۲۲,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات تستی اکسل

این مجموعه توسط مربی فنی حرفه ای تهیه و تنظیم شده است

 

❤ رتبه 9 بیشترین فروش در سامانه 20 بگیر

.

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: excel دسته:

توضیحات

کاملترین مجموعه سوالات تستی اکسل با جواب فنی حرفه ای به صورت کامل

با این پکیج طلایی قبولی خود را در آزمون تضمین کنید

چند مورد از نمونه سوالات آزمون اکسل با جواب

۱) کلید میانبر فرمان Find کدام می باشد؟

Alt + F

Ctrl + R

Shift+F

Ctrl + F

 

۲) عناوین سطرها و ستون ها با کدامیک از موارد زیر مشخص می شود؟

الف) سطر ها و ستون ها با حروف الفبا

ب) سطر ها و ستون ها با ارقام

ج) سطرها با حروف الفبا و ستون با اعداد

د) ستون ها با حروف الفبای لاتین و سطرها با اعداد

 

نمونه سوالات اکسل ۲۰۱۳ همراه با جواب

 

از کدام سربرگ برای ایجاد ماکرو استفاده می نمائیم؟

الف)Insert

ب)File

ج)View

د)Review

 

۴) چه نوع داده هایی را می توان به داخل خانه ها وارد نمود؟

الف) متنی

ب) عددی

ج) تاریخ

د) همه موارد

 

۵) داده های متنی پس از ورود در کدام سمت سلول ها قرار می گیرند؟

الف) بالا

ب) مرکز

ج) راست

د) چپ

 

آزمون آنلاین اکسل

 

برای طبقه بندی داده ها از کدام گزینه استفاده می شود؟

Comments

Auto Fill

ب) Sort

ج) Auto Filter

 

۷) جهت حذف محتویات سلول ها از دستور ………………… استفاده می کنیم.

الف)Cut

ب)Hide

ج) Remove

د) Delete

 

۸) به خاصیت درج خودکار موضوعات در خانه ها …………………گفته می شود.

د) Auto fit

الف)Handle

ب) Auto handle

ج)Auto fill

 

نمونه سوالات اکسل با جواب pdf

 

کدامیک از انواع داده ها در محاسبه به کار نمی روند؟

الف) متن

ب) عدد

ج) تصویر

د) تاریخ

 

۱۰) از کدام دستور برای ایجاد یادداشت اضافی در سلول استفاده می نمائیم؟

الف) fill

ب)Comment

handle (e

Margin(s

 

۱۱) جهت تایید و لغو محتویات یک سلول از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) دکمه Enter جهت تائید و دکمه Esc جهت لغو محتویات سلول

ب) دکمه Tab جهت تائید و دکمه Esc جهت لغو محتویات سلول

ج) دکمه Tab جهت تائید و دکمه Spacebar جهت لغو محتویات سلول

د). دکمه Enter جهت تائید و دکمه Spacebar جهت لغو محتویات سلول

 

دانلود جزوه اکسل

 

برای حذف محتویات یک سلول بدون قالب آن از کدام گزینه استفاده می نمائیم؟

الف)Clear Formats

ب) Clear Contents

ج) Clear Comments

د) Clear All

 

۱۳) از کدام کلید میانبر برای ویرایش محتویات خانه ها استفاده می نمائیم؟

الف)F5

ب) F2

ج) Ctrl + F2

د) F10

 

۱۴) برای پر کردن اتوماتیک محتوی سلول ها از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) Auto work

ب)Auto filter

ج) Auto fill

د) Autocorrect

 

۱۵) کدام فرمان برای اجرای مکرر دستورات استفاده می شود؟

الف)Auto Fill

ب) Auto Filter

ج) Macro

د) Comments

 

۱۶) کلید میانبر دستور Undo کدام گزینه می باشد؟

Crtl+C

Ctrl + X

Ctrl+F

Ctrl+Z

 

نمونه سوالات تستی اکسل همراه با جواب pdf

 

۱۷) در کادر Replace کدام دکمه، جایگزینی موردی را انجام می دهد؟

الف) Replace

ب) Replace All

ج) Find

د) Find Next

 

۱۸) برای انتخاب خانه های غیر مجاور ، از کلید …………………. استفاده می کنیم.

الف)Insert

ب)Alt

ج) Ctrl

د) Shift

 

جهت ایجاد یک کاربرگ جدید ، پس از راست کلیک بر کاربرگ کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

الف)Insert

ب)Copy

ج) Delete

د) Move

 

نمونه سوالات excel با جواب

 

۲) برای تنظیم عرض ستون از فرمان ………………………. استفاده می کنیم.

الف) Insert Row

ب)Column Width

Row Height (z

Insert Column(s

 

۳) آسانترین روش برای انتخاب یک ستون کدام گزینه است؟

الف) کلیک بر نام سطر

ب) کلیک بر نام ستون و انتخاب Select

ج) انتخاب کل کاربرگ

د) کلیک بر نام ستون

 

۴) در زمان استفاده از فرمان Freeze ، برای ثابت شدن سطر یا ستون انتخابی از کدام گزینه استفاده می نمائیم؟

الف) Freeze First Column

ب) Freeze Top Row

Freeze Panes

Freeze All Column (o

 

دانلود نمونه سوالات excel با جواب

 

۵) با گزینه Create a copy در پنجره ی Move or Copy چه کاری انجام می دهیم؟

الف) درج کاربرگ جدید

ب) حذف کاربرگ

ج) ایجاد یک کپی از کاربرگ

د) جابجایی کاربرگ

 

۶) در زمان استفاده از فرمان Freeze ، برای ثابت شدن اولین سطر از گزینه ……..استفاده می نمائیم

الف)Freeze First Column

ب) Freeze Top Row

Freeze Panes(z

Freeze All Column (o

 

۷) برای تغییر نام یک کاربرگ از کدام فرمان استفاده می شود؟

Cut

Delete

Rename

Copy

 

۸) هر کارپوشه به طور پیش فرض با چند صفحه کاری ایجاد می شود؟

الف) دو

ب) یک

ج) چهار

د) سه

 

نمونه سوالات excel همراه با جواب

 

۹) کدام جمله صحیح است؟

الف) ساده ترین راه برای انتقال کاربرگ درگ می باشد.

ب) چند کاربرگ را نمی توان بصورت متوالی انتخاب کرد.

ج) بازیابی کاربرگ حذف شده امکان پذیر است.

د) امکان حذف ستون وجود ندارد.

 

جهت انتخاب سطرهای مجاور ابتدا بر اولین سطر کلیک ، سپس کلید…………. را پائین نگه داشته و روی آخرین سطر کلیک نمائیم.

الف) Ctrl

ب) Shift

ج) Insert

د) Alt

 

۱۱) هر فایل صفحه گسترده به طور پیش فرض دارای ………………….. کاربرگ و حداقل ……………………. کاربرگ می تواند باشد؟ راست به چپ

الف) ۱و۶

ب)۳و۳

ج)۳وا

د) ۱و۱

 

نمونه سوالات excel فنی حرفه ای

 

۱۲) برای اضافه کردن کاربرگ جدید از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) از سربرگ Home بخش Cells

ب) کلیک راست بر کاربرگ و انتخاب Insert Sheet

ج) ابزار Insert Sheet

د) همه موارد

 

۱۳) توسط کدام سربرگ می توان ستون انتخاب شده را حذف کرد؟

الف)Home

ب)Insert

ج)Page Layout

د) View

 

۱۴) برای اضافه کردن سطر یا ستون ابتدا راست کلیک سپس چه فرمانی را انتخاب می نمائیم؟

Insert

ب) Copy

ج) Move

د) Delete

 

۱۵) استفاده از Insert کاربرگ اضافه شده در کجا قرار می گیرد؟

الف) در ابتدای کاربرگ

ج) بعد از کاربرگ فعال

ب) قبل از کاربرگ فعال

د) انتهای تمام کاربرگ ها

 

۱۶) آشکار سازی و پنهان سازی کاربرگ توسط کدام دستور انجام می شود؟

الف)Move

ب) Hide & Unhide

ج)Hide Row

د) Hide Column

 

۱۷) برای کپی کاربرگ از درگ و ………………… استفاده می گردد؟

الف) Alt

ب) Shift

ج) Ctrl+Shift

د) Ctrl

 

جهت محافظت کاربرگ ابتدا راست کلیک سپس کدام فرمان را انتخاب می نمائیم؟

الف) Move

ب) Protect Sheet

ج) Cut

Copy (s

 

۱۹) برای کپی و انتقال کاربرگ از کدام گزینه ها استفاده می شود؟

الف) درگ کاربرگ

ب) راست کلیک بر کاربرگ و انتخاب Move Or Copy

ج) از سربرگ Home دستور Format

د) همه موارد

 

۲۰) جهت تعیین ارتفاع سطر، از گزینه ……………………… استفاده می نمائیم.

الف)Insert Column

Column Width

Insert Row

د) Row Height

 

۱) جهت تعریف شرط بر روی داده های خانه ها از تابع ……………………..استفاده می کنیم.

الف) Average

ب) Round

ج) IF

د) Sum

 

۲) در کادر Num – digits واقع در پنجره Round چه چیزی را وارد می نمائیم؟

الف) محدوده خانه های مورد نظر

ب) فرمول مورد نظر

ج) تعداد رقم اعشار مورد نظر

د) شماره خانه مورد نظر

 

نمونه سوالات اکسل مجتمع فنی تهران

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

آزمونی آسان با دسترسی به نمونه سوالات اکسل

آزمون های فنی و حرفه ای در دوره های مختلف معمولا برای افرادی که سابقه آزمون نداشته اند، سخت است.

 

در بیشتر مواقع هنرآموزان با این مشکل مواجه هستند، که چگونه و از چه طریقی می توانند بالاترین نمره را در آزمون های فنی و حرفه ای کسب کنند.

 

با دسترسی به نمونه سوالات اکسل، هنرآموز عزیز می تواند برای موفقیت قدمی بزرگ بردارد. برای دریافت مدرک از آموزشگاه فنی و حرفه ای لازم است کتابهایی را مورد مطالعه قرار دهید.

 

اما ما روش آسان تری را به شما پیشنهاد می دهیم. با خرید نمونه سوالات اکسل فنی حرفه ای به راحتی می توانید با نحوه طراحی سوالات آشنا شوید.

 

از طرف دیگر نمونه سوالات اکسل هستند، و دیگر لازم نیست شما برای پیدا کردم پاسخ هر سوال به کتاب مراجعه نمایید.

 

برای کسب موفقیت در آزمون های فنی و حرفه ای می توانید علاوه بر مطالعه جزوات و کتاب های مورد نظر آموزشگاه، با تهیه نمونه سوالات مورد نیازتان آشنایی بیشتری با نحوه آزمون بدست آورید.

 

نمونه سوالات اکسل همراه با جواب pdf

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

26 دیدگاه برای نمونه سوالات اکسل همراه با جواب pdf 1403

 1. صادقی

  سلام و خداقوت
  واقعا ممنونم بابت سوالاتتون که عالی بود و من تونستم امتحان اکسل رو قبول بشم
  اگر امکانش هست سوالات اکسس رو هم قرار بدین
  سپاس بی کران

  • admin admin

   سلام تبریک
   در سایت سوالات اکسس هم داریم

 2. یاصری

  کلی دنبال این نمونه سوالات گشتم ولی جای همچین سوالای پیدا نکردم که جواب هم داشته باشه.در ضمن تشکر میکنم از پشتیبانی سایتتون چون خیلی باآرامش وصبوری به سوالاتم پاسخ دادند.

 3. محمد پورنیا

  اینجا هم جا داره که از افرادی که برای جمع آوری این نمونه سوالات اکسل زحمت کشید قدر دانی کنم.شما باعث شدید به راحتی در آزمون قبول بشم و حسابی تو وقتم صرفه جویی کردم.

 4. حمیرا

  یکی از خوبهای که این نمونه سوالات اکسل داره اینکه همراه با جواب و پاسخنامه هستش و میشه با استفاده از این جوابها اونهای رو که نمیدونی جواب درستش کدومه رو پیدا کرد.هم توی وقت صرفه جویی مییشه ،هم توی اینقدر روح و روان بهم نمیریزه.

 5. مصطفایی

  سللم . سایت شما نسبت به سایتهای دیگه ارائه خوبی داره و پاسخگو هستید و نمونه سوالات خیلی استاندارد و خوبی ارائه میکنید.ممنون ازتون

 6. مصطفایی

  سلام و درود. ببخشید یه خواهشی ازتون داشتم.اگه امکانش هست برای هر فصل از اکسل یه جزوه جداگانه قرار بدید. میشه لطفا نمونه سوالای سال ۹۷-۹۸ رو هم بذارید. ممنون

 7. هادی

  سلام وقت بخیر اگه میشه لطفا نمونه سوالات اکسل،ورد،اکسس،پاورپویت۲۰۱۳ رو اگه دارید بزارید توی سایت برای مطالعه آزمونای استخدامی دستگاهای اجرایی میخوام.

  • arash arash

   سلام دوست عزیز..
   به زودی نمونه سوالات مورد نظر را در سایت قرار داده میشود.

 8. سحر

  سلام نمونه سوالات اکسل که مطالعه کردم عالی بود.. نمونه سوالات ورد و پاورپوپنت و.‌‌.. یا همون آفیس ۲۰۱۳ رو دارید؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   بله سوالات پاورپونت و آفیس نیز در سایت موجود می باشد..
   شما میتوانید سوالات را دانلود نماید..

 9. سادات

  واقعا دستتون طلا خیلی نمونه سوالات اکسل فنی حرفه ای بهم کمک کرد.

 10. برگمن

  ببخشید موقع دانلود نمونه سوالات اکسل همراه با جواب pdf نتم قطع شد و سوالات برام نصفه اومد..امکانش هست برام نمونه سوالات رو کامل بفرستید؟
  فردا امتحان دارم….

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   در همین قسمت نظرات مشخصات پرداخت و نشای ایمیل یا آیدی تلگرام خود را ارسال نماید تا همکارانم در قسمت پشتیبانی در کمتر از یک ساعت نمونه سوالات اکسل همراه با جواب را برای شما ارسال نماید.

 11. جمال‌زاده

  من دفعه اول تونستم قبول شم.نمونه سوالات اکسل این سایت خیلی مشابه به نمونه سوالات آزمون بود با دقت بخونید قبولید.

 12. پارسا

  با نمونه سوالای اکسل شما قبول شدم..دمت گرم

 13. بصیرت

  نمونه سوالات اکسل خیلی عالی و کاربردی بود خدایش معرکه بود

 14. افسانه

  سلام به دوستان عزیز”
  من کتاب مربوط به اکسل رو خوندم …
  ولی نتونستم این نمونه سوالات شما رو به درستی پاسخ بدم اصلا فکرش رو هم نمیکردم که اینطور بشه…لطفا کمکم کنید که باید چی کار کنم..
  خیل ازتون ممنون میشم اگر راهنمایم کنید.

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   فقط با خواندن کتاب آمادگی کامل برای آزمون به دست نمی آید..
   شما باید بعد از خواندن کتاب با نمونه سوالات آزمون و نحوه ای طرح سوالات آشنایی کامل را پیدا کنید..
   با خواندن این نمونه سوالات که همراه با جواب هم هست شما میتوانید نقاط ظعف خود را شناسایی کنید..
   و بتونید با آمادگی کامل سر جلسه امتحان حاجر بشید…

 15. افسانه

  یک قسمت های از کتاب رو که اصلا فکرش رو هم نمیکردم توی سوالاهای اکسل شما اومده بود..

 16. برگمن

  خیلی ازتون ممنون . خیلی خوبید با خوندن این نمونه سوالهای اکسل خیلی راحت تونستم سوالات رو جواب بدم.

 17. ماجد

  از طریق یک از دوستانم با این سایت آشنا شدم.که خیلی راضی بود..الان میبینم که واقعا حق داشت

 18. پاپیان

  سلام خسته نباشد. این سایت رو امروز پیدا کرم ..کلی گشتم تا تونستم این همه نمونه سوال اکسل رو یک جا باشه..

 19. حسین‌زاده

  آقا این نمونه سوالات محشره با خوند این نمونه سوالات بهترین آزمون عمرم رو دادم.

 20. حصاری

  بابت این نمونه سوالات اکسل فنی حرفه ای که قرار دادیم تشکر میکنم.

 21. فشارکی

  با عرض سلام و تبریک سال نو به شما و همکارتون در فنی حرفه ای باید بگم که نمونه سوالات اکسل که همراه با جواب خیلی عالی بود.

 22. Mohamadi

  توی این وضعیت که پیش اومده و تمام مدارس و فنی حرفه ای رو تعطیل کردن زمان زیادی پیدا کردم که برای ازمون اکسل بخونم و از سایتون هم تشکر میکنم که این همه نمونه سوالات رو در اختبار کارامزوان فنی حرفه ای قرار داده.

 23. فاکتی

  من خودم سالهای گذشته یکی از طراحان نمونه سوالات اکسل در فنی حرفه ای بودم ..خیلی خوشحالم که این همه نمونه سوالات با کیفیت در اختیار دانشجویان و کارآموزان قرار داید.

 24. خوزانی

  من از یک سایتی نمونه سوالای اکسل رو گرفتم به خاطر اینکه تعدادش کم بود مجبور شدم که دوباره به این سایت مراجعه کنم..واقعا ازتون متشکرم که این همه نمونه سوال رو همراه با جواب گذاشتید

 25. تیگران

  خوبی نمونه سوالای اکسل این بود که تعدادش زیاده و دیگر خوبی که توی سایتهای دیگه نبودش جواب هم داشت.

 26. بهار

  سلام …من چهارشنبه امتحان دارم حوصله خوندن این همه کتابا ندارم میشه نزدیکترین تستا به آزمونا بزارین

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   نمونه سوالات اکسل همراه با جواب برگرفته شده از آخرین امتحانات فنی حرفه ای در سال های گذشته است و با خواندن این نمونه سوالات میتوانید به راحتی در آزمون نمره قبولی را بگیرید
   اما با خواندن کتاب با نمره بالاتری قبول خواهید شد..
   با خواندن یک دور کتاب و نمونه سوالات اکسل به راحتی میتوانید به نمره بالای دست پیدا کنید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *