نمونه سوالات نقشه برداری درجه ۱ ۱۴۰۳ فنی و حرفه ای

(دیدگاه کاربر 15)

۱۹,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات نقشه برداری درجه 1

این مجموعه توسط مربی فنی حرفه ای تهیه و تنظیم شده است

 

❤ رتبه 4 بیشترین فروش در سامانه 20 بگیر

 

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: nagh11 دسته:

توضیحات

بیش از ۴۵۰ سوال از مهمترین سوالات نقشه برداری درجه ۱ فنی و حرفه ای با پاسخنامه

با این پکیج طلایی قبولی خود را در آزمون تضمین کنید

چند مورد از نمونه سوالات آزمون نقشه برداری درجه ۱ با جواب

۱) به علم و فن جمع آوری اطالعات از روی عکس های گرفته شده به صورت قیاسی یا رقومی از اشیا و محیط اطراف آن ها در یک سیستم مبنای مشخص اطالق می شود.

۱- کاداستر

۲- فتوگرامتری ☑

۳- نقشه مسیر

۴- توپوگرافی

 

۲) کدام یک از شاخه های نقشه برداری زیر برای تهیه نقشه های ثبتی امالکی مورد استفاده قرار می گیرد؟

۱- نقشه برداری نظامی

۲- نقشه برداری ژئودزی

۳- نقشه برداری زیر زمینی

۴- نقشه برداری کاراستر ☑

 

۳) در کدام شاخه از نقشه برداری، به دلیل وسعت بیشتر زمین )بیشتر از ۱۱*۱۱ کیلومتر(، بایستی انحنای زمین را هم در نظر گرفت؟

۱- مستوی

۲- کارتوگرافی

۳- ژئودزی ☑

۴- هیدروگرافی

 

۴) اختالف بین کمیت اندازه گیری شده با مقدار واقعی آن کمیت را گویند.

۱- خطای ظاهری

۲- خطالی هندسی

۳- خطای واقعی ☑

۴- استباه

 

۵) در مورد تعریف خطا و اشتباه کدام گزینه صحیح می باشد؟

۱- مقدار خطا کوچک است و منفی یا مثبت بودن آن مشخص نیست. ☑

۲- مقدار اشتباه کوچک است و منفی یا مثبت بودن آن مشخص نیست.

۳- مقدار خطا را می توان با کنترل مشاهدات تشخیص داده و حذف نمود.

۴- ۱و۳

 

نمونه سوالات آزمون نقشه برداری درجه یک

 

۶) درجه بندی ناصحیح میر (شاخص) جزءکدامیک از خطاها است؟

۱- خطای انسانی

۲- خطای طبیعی

۳- اشتباه استادیمتری

۴- خطای سیستماتیک ☑

 

۷) خطای ماکزیمم چقدر می تواند باشد؟

۱- ۳ برابر خطای متوسط هندسی

۲- ۲ برابر خطای متوسط هندسی

۳- ۲٫۵ برابر خطای متوسط هندسی ☑

۴- ۳٫۵ خطای متوسط هندسی

 

۸) یک فاصله را چهار بار اندازه گیری کرده ایم. مطلوب است محاسبه خطای متوسط هندسی:

۲۵٫۴  ۲۵٫۶  ۲۵٫۳  ۲۵٫۲ 

۱- ±۰٫۱۷ ☑

۲- ±۰٫۱۵

۳- ±۰٫۱۹

۴- ±۰٫۱۲

 

۹) اختلاف هر مشاهده از مقدار میانگین را……….گونید.

۱- خطای ظاهری ☑

۲- خطای واقعی

۳- خطای میانگین

۴- اشتباه

 

دانلود نمونه سوال نقشه برداری درجه ۱

 

۱۰) عوامل ایجاد خطاها کدامند؟

۱- انسانی،دستگاهی، محاسباتی

۲- انسانی، شخصی، محیطی

۳- انسانی، دستگاهی، طبیعی ☑

۴- ابزارها، دستگاه ها، کرویت زمین

 

۱۱) با توجه به جدول پیمایش بسته، خطای بست محور x ها کدام است؟

۱- ex= ∑ ∆𝑥𝑖 = ∑ 𝐿𝑖 sinG ☑

۲- ex= ∑ ∆𝑥𝑖 = ∑ 𝐿𝑖 cosG

3- ex=xb-xa

4- ex=yb-ya

 

۱۲) خطای عدم تراز کردن، نشانه روی، مانتراژ و قرائت، جزو کدام دسته از خطاها می باشد؟

۱- سیستماتیک

۲- طبیعی

۳- دستگاهی

۴- انسانی ☑

 

۱۳) کدامیک از جملات زیر صحیح است؟

۱- دلیل درست نبودن یک اندازه گیری اشتباه و خطا می باشد. ☑

۲- خطا شامل دو خطای سیستماتیک و تدریجی است.

۳- خطا از فراموشی یا عدم مهارت نقشه بردار ناشی می شود.

۴- خطای اتفاقی دارای جهت و اندازه مشخص است.

 

۱۴) خطاهای زاویه یابی به دو دسته به شرح زیر تقسیم می شوند؟

۱- خطاهای اتفاقی و طبیعی

۲- خطاهای طبیعی و دستگاهی

۳- خطاهای اتفاقی و انسانی

۴- خطاهای سیستماتیک و اتفاقی ☑

 

دانلود کتاب نقشه برداری درجه ۱

 

۱۵) قطب نما وسیله ای است جهت تعیین…..

۱- شمال شبکه

۲- شمال مغناطیسی ☑

۳- شمال حقیقی

۴- شمال جغرافیایی

 

۱۶) ترازیابی چیست؟

۱- بدست آوردن زاویه

۲- اندازه گیری طول به روش مستقیم

۳- تعیین ارتفاع یا اختلاف ارتفاع نقاط ☑

۴- بدست آوردن زاویه به روش غیر مستقیم

 

۱۷) زاویه بین امتداد قائم با امتداد نشانه روی را……..گویند.

۱- زاویه افقی

۲- زاویه حامل

۳- زاویه شیب

۴- زاویه قائم ☑

 

۱۸) زاویه ما بین جهت شمال و امتداد دو نقطه که به صورت ساعتگرد قرائت می شود، چه نام دارد؟

۱- زاویه قائم

۲- زاویه زنیتی

۳- ژیزمان ☑

۴- زاویه حامل

 

۱۹) زاویه حامل کدام است؟

۱- زاویه ای که هر امتداد با امتداد شمال شبکه تشکیل می دهد.

۲- کوچکترین زاویه ای است که بین امتداد شمال شبکه با امتداد مفروض تشکیل می دهد.

۳- زاویه ای است که بین امتداد شمال شبکه با امتداد مفروض در جهت ساعتگرد تشکیل می دهد.

۴- کوچکترین زاویه ای که هر امتداد با امتداد شمال-جنوب تشکیل می دهد ☑

 

نمونه سوالات نقشه بردار با توتال استیشن

 

۲۰) تعریف ژئوئید )Geoid )کدام مورد است؟

۱- شکلی است که ازسطح متوسط آب اقیانوسها بدست می آید ☑

۲- نقشه برداری سطح آبهاست

۳- اندازه گیری عمق متوسط آب ها

۴- هیچکدام

 

۲۱) جمع آوری اطالعات و اندازه گیری دقیق از موقعیت و ابعاد عوارض طبیعی و مصنوعی، جهت ترسیم نقشه را گویند.

۱- تقاطع

۲- ترفیع

۳- برداشت ☑

۴- پیمایش

 

۲۲) ایستگاه گذاری در نقطه مجهول و نشانه روی به نقاط با مختصات معلوم را… گویند.

۱- تقاطع

۲- ترفیع ☑

۳- برداشت

۴- پیمایش

 

۲۳) ایستگاه گذاری در دو نقطه معلوم و نشانه روی به نقطه مجهول را … گویند.

۱- تقاطع ☑

۲- ترفیع

۳- برداشت

۴- پیمایش

 

۲۴) برای ایستگاه گذاری بر روی یک نقطه مجهول با استفاده از سایر نقاط معلوم از کدام روش استفاده می شود؟

۱- Intersection ت

۲- S-O

3- Resection ترفیع ☑

۴- O/S

 

دانلود جزوه نقشه برداری درجه ۱

 

۲۵) برای پیاده کردن یک نقطه مجهول روی زمین از کدام روش استفاده می شود؟

۱- Intersectionتقاطع

۲- S-O ☑

۳- Resection ترفیع

۴- O/S

 

۲۶) وقتی زاویه در دو حالت دایره به راست و دایره به چپ قرائت شده و مقدار دقیق آن اندازه گیری شود. عمل قرائت را … گویند.

۱- قرائت راست

۲- قرائت چپ

۳- زاویه افقی

۴- کوپل ☑

 

۲۷) پیایش وازیه ای چیست؟

۱- اندازه گیری زاویه های داخلی و خارجی امتداد ها

۲- ندازه گیری زاویه بین امتدادها بوسیله نقاله

۳- اندازه گیری آزیموت و ژیزمان یک امتداد

۴- ندازه گیری زاویه بین امتداد های متوالی در یک جهت ☑

 

۲۸) در صورتی که La دایره به چپ امتداد a و Lb دایره به چپ امتداد b باشد. La-Lb کدام است؟

۱- متوسط قرائت چپ و راست

۲- قرائت چپ

۳- زاویه نیم کوپل چپ ☑

۴- زاویه نیم کوپل راست

 

۲۹) بطور کلی با چه مشخصاتی می توان عوارض را پیاده نمود؟

۱- امتداد و طول

۲- طول، زاویه یا مختصات ☑

۳- فاصله و مختصات

۴- زاویه

 

نمونه سوالات نقشه بردار با دستگاه های الکترونیکی Total Station

 

۳۰) در نقشه های توپوگرافیک کدام عوارض مشخص می شود؟

۱- عوارض ارتفاعی

۲- عوارض مسطحاتی و ارتفاعی ☑

۳- برش های عرضی

۴- عوارض مسطحاتی

 

۳۱) از کدام نوع پیمایش اکثراً در مواقعی استفاده می شود که طول منطقه مورد نظر نسبت به عرض آن نسبتاً بزرگ باشد؟

۱- باز ☑

۲- بسته

۳- مغناطیسی

۴- ترسیمی امتدادی

 

۳۲) کنترل اعداد برداشت شده در کدام یک از مراحل پیمایش محاسبه ای انجام می شود؟

۱- عملیات زمینی

۲- برداشت

۳- محاسبات ☑

۴- ترسیم شبکه نقاط کنترل بر روی ورق

 

۳۳) امتداد قائم چیست؟

۱- امتداد عمود بر هر نقطه بوسیله شاغول نوری

۲- در هر شرایطی خط عمود بر آن نقطه

۳- امتدادی که آن نقطه را به مرکز زمین وصل می کند ☑

۴- در هر شرایطی خط عمود بر آن نقطه

 

۳۴) تا چه حدودی در معادالت اندازه گیری می توان از انحنای زمین صرف نظر کرد؟

۱- ۱۰ کیلومتر ☑

۲- ۴۰ کیلومتر

۳- ۳۰ کیلومتر

۴- ۵ کیلومتر

 

۳۵) اگر مختصات نقطه (۱۰۵۱m،۱۰۶۷m(A و (۱۰۷۵m،۱۰۳۹m(B باشد زاویه حامل امتداد AB کدام است؟

۱- ۴۰° ۲۳‘ ۲۲” ☑

۲- ۲۲۷° ۳۳‘ ۷۲”

۳- ۴۷° ۳۳‘ ۷۲”

۴- ۱۳۷° ۳۳‘ ۷۲”

 

۳۶) فاصله یک کیلومتری بر روی نقشه برابر ۵ دسی متر داده شده است. مقیاس نقشه کدام است

۱- ۵۰۰۰/۱

۲-۲۰۰۰/۱ ☑

۳- ۳۰۰۰/۱

۴- ۱۰۰/۱

 

۳۷) مساحت زمینی روی نقشه به مقیاس 𝟓𝟎𝟎۱/۱ ،۴ سانتی متر مربع است. مساحت آن روی نقشه به  مقیاس 𝟐𝟎𝟎 /۱چند سانتی متر مربع است؟

۱- ۱۵۰ سانتی متر مربع

۲- ۱۰۰ سانتی متر مربع

۳- ۲۰۰ سانتی متر مربع

۴- ۲۵۰ سانتی متر مربع ☑

 

۳۸) مساحت زمینی بر روی نقشه به مقیاس 𝟏𝟎𝟎𝟎 برابر ۸ سانتی متر مربع می باشد. در روی زمین، مساحت آن چند متر مربع است؟

۱- ۸۰۰ متر مربع ☑

۲- ۱۶۰۰ متر مربع

۳- ۲۴۰۰ متر مربع

۴- ۳۲۰۰ متر مربع

 

۳۹) قرائت های لمب افقی در حالت دایره به چپ ۹۱۰۸٫۳۷۵=L1 و ۰۰۹۰٫۲۸=L2 گراد بوده استدر این شرایط زاویه افقی چند گراد است؟

۱- ۳۵۴٫۷۶۲۳

۲- ۵۲٫۰۹۸۲ ☑

۳- ۲۸٫۹۳۲۰

۴- ۹۳٫۸۷۷۸

 

۴۰) مساحت زمینی بر روی نقشه به مقیاس 𝟏/ 𝟐𝟓𝟎 برابر ۹ سانتی متر مربع می باشد.در روی زمین، مساحت آن چند متر مربع است؟

۱- ۲۲٫۵

۲- ۵۶٫۲۵ ☑

۳- ۲۲۵

۴- ۵۶۲٫۵

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

چگونه می توانم به نمونه سوالات نقشه برداری درجه ۱ فنی و حرفه ای دسترسی پیدا کنم؟​

از آنجایی که داشتن این نمونه سوالات تا حد زیادی شما را در عبور از این مرحله یاری خواهد کرد، بنابراین اگر شما هم به دنبال دسترسی به نمونه سوالات نقشه برداری درجه ۱ فنی و حرفه ای هستید، باید به شما بگوییم که مرجع درستی را برای دانلود آنها انتخاب کرده اید.

 

چرا که در این مرجع تمامی نمونه سوالات دوره های پیشین را با بهترین کیفیت تصویری، نوع دسته بندی و قیمت مقطوع دانلود خواهید کرد. علاوه بر این مراحل دانلود آنها نیز پیچیده و دشوار نبوده و گروه متخصص ما در این زمینه سعی کرده اند تا ساده ترین راه دسترسی به نمونه سوالات را برای شما فراهم آوردند.

 

همچنین فرمت و قالب pdf سوالات به شما این امکان را می دهد تا حتی بدون نیاز به سیستم کامپیوتر، توسط گوشی در هر موقعیت مکانی هستید که سوالات را مطالعه نموده و از زمان باقی مانده تا آزمون بیشترین استفاده را ببرید.

 

اگر به هر دلیلی زمان کافی برای مطالعه کل کتاب نداشته اید، باز هم جای نگرانی نیست. در اغلب آزمون های فنی حرفه ای، مطالعه نمونه سوالات دوره های پیشین می تواند درصد موفقیت در آزمون را افزایش دهد.

چرا که در این صورت با نحوه طراحی سوال آشنا شده، مباحث مختلف کتاب را توسط سوالات بازنگری کرده و همچنین با احتمال وجود سوالات تکراری در آزمون جاری نیز روبرو خواهید بود. لذا طبیعتا احتمال قبولی در آزمون افزایش می یابد.

در نتیجه پیشنهاد می کنیم اگر متقاضی قبولی در این آزمون هستید، همین الآن و بدون اتلاف وقت با کلیک بر روی گزینه مربوطه نمونه سوالات نقشه برداری درجه ۱ فنی و حرفه ای را دانلود کرده و بدون استرس و با آرامش بیشتر برای شرکت در آزمون آماده شوید.

نقشه برداری درجه 1 فنی و حرفه ای

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

15 دیدگاه برای نمونه سوالات نقشه برداری درجه ۱ ۱۴۰۳ فنی و حرفه ای

 1. هادی

  سلام و درود. بلاخره یه سایت پیدا کردم که نمونه سوالات نقشه برداری و به این کاملی داشته باشه و بشه به راحتی سوالات رو دانلود کرد..دمتون گرم. موفق باشید.

 2. زهرایی

  سلام. دانلود بعضی لینک ها خیلی کلافه کننده است ولی خوشبختانه خیلی راحت تونستم این نمونه سوالات نقشه برداری درجه ۱ فنی و حرفه ای رو دانلود کنم. سوالاتش هم کامل و جامع بود . سپاس فراوان

 3. محمودی

  سوالات این جزوه اینقدر کامل بود که خوشبختانه دیگه به کتاب مراجعه نمیکنم. چون دیگه وقت خوندن کتاب رو ندارم و همین جزوه نمونه سوالات نقشه برداری درجه ۱ فنی و حرفه ای رو میخونم و به امید خدا امتحان میدم چون جواب هاش هم هست راحت راحت. ممنون

 4. سعیده عباسی

  سلام به همگی. . یکی از مشکلات و استرس های مهم زندگیم همین امتحان این درس بود . خیلی بهم کمک کردید. ممنونم. جزوه بسیار کامل و جامعی بود

 5. هما حسینی

  سلام وقت بخیر. یکی از دغدغه ها ی ما زنان شاغل اینکه واقعا تو با کمبود وقت مواجه ایم ،مخصوصا اگه داشجو هم باشیم. من به دنبال جزوه ای بودم که هم راحت دانلو شه و هم همه چی دسته بندی و خلاصه باشه. این نمونه سوالات نقشه برداری درجه ۱ فنی و حرفه ای خیلی بهم کمک کرد تا بتونم نمره قبولی رو بگیرم. ممنون بابت زحمات شما

 6. Jacob

  من خیلی وقته که دنبال نمونه سوالات نقشه برداری درجه ۱ میگشتم.یه دنیا ازتون ممنونم.

 7. فتا

  سلام به نظرم تعداد سوالاهای نقشه برداری درجه یک به قدری بود که دیگه لازم نباشه برم و جای دیگه ای دنبال سوال بگردم.

 8. محمد

  خیلی به نمونه سوالات نقشه برداری درجه ۱ نیاز داشتم ..دمتون گرم که برای بچه های نقشه برداری این سوالات رو در اختیار بچه ها گذاشتید.

 9. افشین

  سلام خیلی ممنونم ازتون که نمونه سوالات نقشه برداری درجه ۱ رو همراه با جواب در سایتون قرار دادید.کلی گشتم تا تونستم سایتون رو پیدا کنم.

 10. فتح‌الله

  من خیلی بدشانسم نمیدونم چرا نمونه سوالات نقشه برداری درجه ۱ فنی و حرفه ای نصفه دانلود شد.میشه نصفه دیگه رو برام بفرسید؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   در قستم نظرات مشخصات پرداخت خود و نشانی ایمیل خود را ارسال نماید تا همکارانم در قستم پشتیبانی در کمتر از یک ساعت نمونه سوالات نقشه برداری درجه ۱ فنی حرفه ای را برای شما ارسال نمایند.
   با تشکر از همکاری شما….

 11. ساجدی‌نیا

  خدایش نمونه سوالات نقشه برداری درجه ۱ خیلی خیلی بدردم خورد.یه دنیا ممنونم ازتون

 12. امين

  سلام من فوق دیپلم نقشه برداریم میخوام ازمون استخدامی بدم این نمونه سوالات شما کمکی میتونه به من بکنه یکی از ادارات دولتی میخوام امتحان بدم

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   با خواندن این قسمت از نمونه سوالات، داوطلبان رشته و هنرآموز نقشه برداری می توانند به کاملترین و جامع ترین منبع خود دست پیدا کنند و در همین جا منابع آزمون استخدامی نقشه برداری را در اختیار داشته باشند.

 13. امين

  سلام جواب هم دارند با بدون پاسخ نامه?
  برای ازمون استخدامی مناسب این نمونه سوالات ؟

  • admin admin

   سلام
   بله با جواب هستش

 14. صانعی

  استادمون میگفت که اینقدر سوالات نقشه برداری درجه ۱ سخته که امید به قبولی نداشتم.آخه من وقت کمی برای خوندن داشتم به خاطر این که سر کار میرفتم…با خوندن این نمونه سوالات توی این سایت که بیشتر سوالات شبیح سوالات پایانی بودش تونستم با نمره خوبی قبول بشم.

 15. kaertor

  تنها کاری که توی این دوره انجام دادم این بود که از این سایت نمونه سوالات نقشه برداری درجه ۱ رو گرفتم و خونم بیشتر نکات ریز و کاربردی که سر کلاس استادمون میگفت توی این سوالات بودش.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *