دانلود رایگان ۴ پرسشنامه بازاریابی حسی (پکیج کامل)

(دیدگاه کاربر 5)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت مجزا می باشد.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان بازاریابی حسی: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه بازاریابی حسی – ۲۴ سوالی

۲- دانلود رایگان پرسشنامه بازاریابی حسی مبتنی بر مدل هوک

۳- دانلود رایگان پرسشنامه بازاریابی حسی – شیدایی (۱۳۹۲)

۴- دانلود رایگان پرسشنامه بازاریابی حسی نجاتی (۱۳۹۳)

 

______________________________

 

پرسشنامه بازاریابی حسی

۱- قسمتی از پرسشنامه بازاریابی حسی :

 

در این پژوهش منظور از بازاریابی حسی نمره ای است که پاسخ دهنده ­گان به سوالات ۲۴ گویه ای بازاریابی حسی می­دهند.

 

قسمتی از سوالات:
۱ تا چه اندازه با ماشین مرسدس بنز احساس خوبی دارید؟
۲ تا چه میزان خرید مرسدس بنز برای شما هیجان‌انگیز است؟
۳ تا چه میزان در مورد مرسدس بنز مثبت فکر می‌کنید؟
۴ کیفیت محصولات مرسدس بنز را تا چه میزان خوب ارزیابی می‌کنید؟
۵ تا چه میزان از ارائه خدمات پس از فروش محصولات مرسدس بنز رضایت دارید؟
۶ قیمت محصولات مرسدس بنز را تا چه حد منصفانه می‌دانید؟
۷ قیمت محصولات مرسدس بنز تاچه حد نسبت به شرایط بازار و رقبا ثبات داشته‌اند؟
۸ محصولات مرسدس بنز قدرت به خرید مشتریان توجه دارد؟
…..
۲۲ به نظر شما تعداد افرادی که از محصولات مرسدس بنز ابراز رضایت دارند، به میزان است؟
۲۳ تا چه میزان توصیه به استفاده از مرسدس بنز باعث خرید این محصولات توسط شما می‌شود؟
۲۴ تا چه میزان استفاده و خرید محصولات مرسدس بنز را به دیگران توصیه می‌کنید؟

پرسشنامه بازاریابی حسی فوق این مقیاس دارای ۲۴ سؤال و ۵ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه بازاریابی حسی – ۲۴ سوالی) اینجا کلیک کنید 👉

 

________________________________

 

پرسشنامه بازاریابی حسی مبتنی بر مدل هوک

۲- قسمتی از پرسشنامه بازاریابی حسی مبتنی بر مدل هوک:

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ محصولات ارائه شده در این فروشگاه کنجکاوی مرا تحریک می‌کند.

۲ جلوه‌های بصری محصولات این فروشگاه تاثیر قدرتمندی بر احساس من می‌گذارند.

۳ محصولات و خدمات این فروشگاه احساس من را بشدت تحریک می‌کند.

۴ محصولات و خدمات این فروشگاه اینترنتی برای من هیجان‌انگیز است.

۵ نسبت به محصولات این فروش احساس خوبی دارم.

۶ بطور ناخودآگاه همواره از این فروشگاه اینترنتی بازدید می‌کنم.

…..

۲۰ خرید محصولات این فروشگاه اینترنتی اقدامی عاقلانه است.

۲۱ خرید محصولات این فروشگاه اینترنتی را به دیگران هم توصیه خواهم کرد.

۲۲ دفعه بعدی بازهم از محصولات این فروشگاه اینترنتی خریداری خواهم کرد.

 

راهنمایی:

سوالات پرسشنامه بازاریابی حسی از مطالعه یوکارونکیت (۲۰۱۳) اقتباس شده است.

این پرسشنامه توسط میرزایی و حسینی (۱۳۹۶) نیز استفاده شده است و پایایی آن ۷۳/۰ گزارش شده است.

روایی نیز با استفاده از روش روایی محتوایی تایید شده است. در مطالعه حاضر پرسشنامه مذکور در قالب ابعاد چهارگانه مدل هوک تنظیم شده است.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه بازاریابی حسی مبتنی بر مدل هوک) اینجا کلیک کنید 👉

 

__________________________________

 

پرسشنامه بازاریابی حسی- شیدایی

۳- قسمتی از پرسشنامه بازاریابی حسی- شیدایی (۱۳۹۲):

 

قسمتی از سوالات:
۱ نحوه بر خورد کارکنان و متصدیان بانک در من احساس آرامش و خوشایندی ایجاد می کند.
۲ محیط و دکوراسیون بانک برای من یک محیط آرام و راحتی را ایجاد کرده و من در آنجا احساس خوب و خوشایندی دارم.
هدف بازاریابی حسی، درگیر ساختن در تجربه فعالی از ارزش نام تجاری است.

به منظور سنجش و ارزیابی بازاریابی حمایتی می توان از پرسشنامه که توسط شیدایی (۱۳۹۲) طراحی شده است و دارای ۲ گویه است، استفاده کرد.

 

روایی و پایایی:

 

در تحقیق شیدایی (۱۳۹۲) از روش صوری و محتوایی استفاده شده است.

محقق با رجوع به نظر متخصصان و اساتید از روایی ابزار اندازهگیری خود، در سنجش متغیرهای تحقیق اطمینان حاصل نموده است.

در پژوهش شیدایی به منظور بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ برای بانک دولتی و خصوصی به طور جداگانه اندازه‌گیری شده است،

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه بازاریابی حسی – شیدایی (۱۳۹۲)) اینجا کلیک کنید 👉

 

______________________________

 

پرسشنامه استاندارد بازاریابی حسی نجاتی

۴- قسمتی از پرسشنامه استاندارد بازاریابی حسی نجاتی (۱۳۹۳):

 

پرسشنامه بازاریابی حسی این پرسشنامه توسط نجاتی (۱۳۹۳) طراحی و اعتباریابی شده است.

پرسشنامه شامل ۲۴ سوال بسته پاسخ می باشد که ابعاد تجربه، قیمت، چیدمان، تعامل، تبلیغات دهان به دهان، را مورد سنجش قرار می دهد.

 

قسمتی از سوالات:

۱ تا چه اندازه با ماشین مرسدس بنز احساس خوبی دارید؟

۲ تا چه میزان خرید مرسدس بنز برای شما هیجان‌انگیز است؟

۳ تا چه میزان در مورد مرسدس بنز مثبت فکر می‌کنید؟

۴ کیفیت محصولات مرسدس بنز را تا چه میزان خوب ارزیابی می‌کنید؟

۵ تا چه میزان از ارائه خدمات پس از فروش محصولات مرسدس بنز رضایت دارید؟

۶ قیمت محصولات مرسدس بنز را تا چه حد منصفانه می‌دانید؟

۷ قیمت محصولات مرسدس بنز تاچه حد نسبت به شرایط بازار و رقبا ثبات داشته‌اند؟

۸ محصولات مرسدس بنز قدرت به خرید مشتریان توجه دارد؟

…..

۲۲ به نظر شما تعداد افرادی که از محصولات مرسدس بنز ابراز رضایت دارند، به میزان است؟

۲۳ تا چه میزان توصیه به استفاده از مرسدس بنز باعث خرید این محصولات توسط شما می‌شود؟

۲۴ تا چه میزان استفاده و خرید محصولات مرسدس بنز را به دیگران توصیه می‌کنید؟

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه بازاریابی حسی نجاتی (۱۳۹۳)) اینجا کلیک کنید 👉

 

______________________________

 

منابع:

 

بازاریابی حسی یکی از انواع بازاریابی است. شناخت ابعاد بازاریابی حسی اهمیت بسیار زیادی دارد و می تواند بر فروش تاثیر مستقیمی گذارد.

 

برای اینکه بتوانید از طریق بازاریابی احساسی تاثیرگذاری داشته باشید باید در این زمینه آموزش های زیادی را ببینید. یکی از منابع مفید برای آموزش بازاریابی عصبی و حسی استفاده از کتاب ها و مقالات در این زمینه است.

 

همانطور که می‌دانید منابع آموزشی دیگری نیز در این زمینه وجود دارد ولی هیچ منبعی نمی تواند مانند کتاب و مقالات به آموزش کامل بپردازد.

 

کاربرد بازاریابی حسی را می توانید در کتاب و مقالاتی که در این حوزه نوشته شده است، متوجه شوید. اگر صاحب کسب و کاری هستید، مطالعه کتاب بازاریابی حسی و مقاله بازاریابی حسی را به شما پیشنهاد می کنیم.

 

با مطالعه این کتاب و مقاله می توانید برای رسیدن به فروش بیش تر برنامه ریزی کنید.

 

اگر صاحب رستوران هستید و می خواهید مشتریان خود را از طریق ارتباط برند جذب کنید، می توانید از بازاریابی حسی در رستوران استفاده کنید. برای داشتن بیزنسی موفق مطالعه و آموزش در این حوزه بسیار می تواند کمک کننده باشد.

 

همچنین در این حوزه همواره باید آپدیت باشید و این کار از طریق خواندن مقالات معتبر و کتاب های مناسب حاصل می شود.

 

البته پیشنهاد ما به شما این است که قبل از اقدام به اجرای بیزنس آموزش های لازم را ببینید. همچنین مطالعه مستمر مقالات و کتاب های بازاریابی حسی باید در طول انجام بیزنس نیز انجام بگیرد تا شیوه ها و روش ها به فراموشی سپرده نشود.

 

شما می توانید برای تهیه این کتاب و مقالات از اینترنت کمک گرفته و به راحتی کتاب بازاریابی حسی+ pdf را دانلود کنید.

 

در این صورت نیازی به بیرون رفتن و جستجو کتاب و مقالات نخواهید داشت و در وقت شما نیز صرفه جویی می شود.

پرسشنامه بازاریابی حسی

 

تعریف و کاربرد بازاریابی حسی

 

بازاریابی حسی یا به عبارت دیگر Sensitive marketing به نوعی از بازاریابی گفته می‌شود که بازاریاب به دنبال این است که حواس پنج‌گانه متقاضیان را تحریک کرده و از این طریق آنان را به سمت محصولات ارائه شده خود بکشانند.

این بازیابی بر پایه صداقت بنا شده و بازاریاب به دنبال این است که با ارائه محصولات خود بر اساس نوع آن با بهترین کیفیت، بو و ظاهر خریداران را به خود جذب نماید و خریدار به مدت طولانی‌تری به آن کسب و کار وفادار باشد.

 

حواس پنجگانه در بازاریابی حسی

 

چشایی

 

ممکن است به کرات دیده باشید که در فروشگاه‌های مواد غذایی یا در کنار خیابان‌ها برخی افراد، یک‌سری مواد غذایی را جهت تست کردن به صورت رایگان به شما پیشنهاد می‌دهند؛ در حقیقت این افراد به بازاریابی از طریق حس چشایی مشغولند.

 

در این نوع از بازاریابی، بازاریاب سعی خواهد کرد تا از طریق تحریک حس چشایی افراد، آن‌ها را متقاعد به خرید محصولات خود نماید.

 

 • شنوایی

 

به گفته دانشمندان، حس شنوایی آخرین حس در بین حواس پنجگانه است که از بین خواهد رفت؛ به همین رو بازاریابان برای جذب مشتری به چند روش از این حس بهره می‌برند.

 

برخی از آن‌ها ممکن است با تحریک خریداران از طریق اصوات خورده شدن آن محصول، افراد را به خرید ترقیت نمایند، نمونه این کار را اغلب در تبلیغات رادیویی مشاهده کنید؛ مانند صدای خوردن چیپس و ریختن نوشابه و هر نوشیدنی دیگری در لیوان از این روش استفاده می‌شود.

 

برخی دیگر نیز از طریق پخش کردن آهنگ‌های آرام یا شاد، مشتری را ترغیب به ماندن در آن مکان خواهند کرد؛ این روش اغلب در پاساژها و مراکز خرید بزرگ استفاده خواهد شد.

 

 • بینایی

 

یکی از به یادماندنی‌ترین و پرکاربردترین حواس پنجگانه بازاریابی، حس بینایی است؛ به همین جهت انتخاب یک لوگو و بسته‌بندی مناسب، یکی از اصلی‌ترین کارها جهت شروع یک کسب و کار موفق است.

 

اگر یک محصول خوب را به بازار ارائه دهید، خریداران با مشاهده لوگو برند شما در هر مکانی ترغیب به خرید محصولات شما خواهند شد.

 

 • بویایی

 

این نوع از بازاریابی اغلب توسط رستوران‌ها، تولید‌کنندگان عطر و قنادان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

در موارد بسیار زیادی مشاهده شده که حتی اگر یک فروشگاه و برند شناخته‌شده‌‌ای نداشته باشید؛ اما مشتریان را از طریق این حس تحریک کنید، آن‌ها ترغیب به خرید خواهند شد.

 

در این روش می‌بایست بعد از تهیه محصولات خود راهی برای پخش کردن بوی آن در اطراف محل خود پیدا کنید؛ مثلا در رستوران‌ها درها و پنجره‌ها را باز کنید و در فروشگاه‌های عطر و ادکلن نیز به رهگذران تیترهای عطر دهید.

 

 • لامسه

برخی افراد از طریق حس کردن جنس یک محصول مایل به خریدن آن هستند؛ به همین جهت در کسب و کارهای اینترنتی فروش پارچه و لباس، بازاریابان به دنبال توصیه حس لامسه آن محصولات هستند.

 

سخن پایانی

بازاریابی حسی از آنجا که با درگیر کردن حس پنجگانه خریداران در ارتباط است، می‌تواند نتیجه بسیار خوبی را برای آن کسب و کار رقم زند. مانند اینکه برای جذب خریداران به خرید شیرینی، در ویترین خود در کنار طعم عالی، انواع شیرینی‌ها در رنگ‌ها و بوهای دلچسب قرار دهید.

 

5 دیدگاه برای دانلود رایگان ۴ پرسشنامه بازاریابی حسی (پکیج کامل)

 1. رو ح اله قربانی

  قضیه این پرسشنامه شیدایی چیه؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم فربانی…
   برای دانلود کامل این پرسنشامه باید این فایل را خریداری و دانلود نماید.
   قسمتی از این پرسشنامه قرار داده شده تا مطمئن شوید و پرسنشامه مورد نظرتون هست یا خیر..

 2. رو ح اله قربانی

  سلام من پرسشنامه بازاریابی حسی رو نتونستم خرید کنم میتونید راهنمایم کنید؟
  ممنون میشم

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم قربانی…
   ایملتون رو چک کنید پرسشنامه بازاریابی حسی – ۲۴ سوالی برای شما ارسال شد.
   با تشکر از حسن انتخاب شما دوست عزیزم..

 3. قرایی

  سلام وقت بخیر.
  میخواستم بدونم پرسشنامه هاتون به صورت پی دی اف هستند یا به صورت ورد؟ ممنون میشم پاسخ بدید…

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم…
   به صورت ورد و قابل ویراش میباشد..
   بعد از خرید پرسشنامه لینک دانلود برای شما نمایش داده میشد…

 4. قرایی

  پرسشنامه هاای بازاریابی حسی تون عالی بود..❤

 5. جمشید

  تمامی پرسشنامه های مربوط به بازاریابی حسی رو دانلود کردم..واقعا ازتون ممنونم..کامل و جامع بود

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *