دانلود رایگان ۵ پرسشنامه اشتیاق تحصیلی (فردریکز + شافلی + کودکان + دانشجویان + وانگ)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت جداگانه می باشد.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های اشتیاق تحصیلی : (روی لینکهای زیر کلیک کنید)

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکز بلومنفیلد ۲۰۰۴

۲- دانلود رایگان پرسشنامه اشتیاق تحصیلی شافلی ۲۰۰۲

۳- دانلود رایگان پرسشنامه اشتیاق تحصیلی دانشجویان گونیوس و کوزو ۲۰۱۵

۴- دانلود رایگان پرسشنامه اشتیاق به مدرسه وانگ (۲۰۰۱)

۵- دانلود رایگان پرسشنامه اشتیاق تحصیلی دانش آموزان پنتریچ – ۱۹۹۱

 

_____________________________

 

پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکز :

قسمتی از پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکز، بلومنفیلد ۲۰۰۴:

 

پرسشنامه اشتیاق تحصیلی دارای ۱۵ سوال بوده که توسط فردریکز ، بلومنفیلد و پاریس در سال ۲۰۰۴ طراحی و تنظیم شده است که دارای ۳ خرده مقیاس ( اشتیاق رفتاری ، اشتیاق عاطفی و اشتیاق شناختی ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ۵ نقطه ای ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده است.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ من در کلاس توجه می کنم.
۲ وقتی سر کلاس هستم فقط تظاهر می کنم که فعال هستم
۳ من از قوانین مدرسه تبعیت می کنم.
۴ من در مدرسه دچار مشکل می شوم.
۵ من در مدرسه احساس خوشنودی می کنم.

پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکز، بلومنفیلد 2004۱۳ تلاش می کنم برنامه های تلویزیون را که در باره فعالیت های ما در مدرسه را تماشا کنم.
۱۴ من حتما تکالیف درسی ام را برای رفع اشکال چک می کنم.
۱۵ من برای یادگیری بیشتر دروس ، کتاب های فوق برنامه مطالعه می کنم .

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکز بلومنفیلد) اینجا کلیک کنید 👉

 

_________________________________

 

پرسشنامه اشتیاق تحصیلی شافلی ۲۰۰۲

قسمتی از پرسشنامه استاندارد اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران ۲۰۰۲ :

 

پرسشنامه اشتیاق تحصیلی دارای ۱۷ سوال بوده که توسط شافلی و همکارانش در سال ۲۰۰۲ طراحی و تنظیم شده است و هدف از این پرسشنامه سنجش اشتیاق تحصیلی بین دانش آموزان طراحی و تنظیم شده است که شامل سه مولفه ای ( نیرومندی ، وقف خود و جذب می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری ++ تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ صبح که از خواب برمی خیزم، مشتاقم به مدرسه بروم.
۲ هنگام مطالعه کردن احساس قدرت و انرژی می کنم.
۳ در هنگام مطالعه پشتکار دارم، حتی اگر اوضاع مناسب نباشد.

پرسشنامه استاندارد اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران 2002۱۵ وقتی مطالعه می کنم، ازخود بیخود می شوم.
۱۶ جدا شدن از مطالعه کردن برایم سخت است.
۱۷ وقتی به صورت فشرده مطالعه میکنم، احساس خوبی دارم.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه اشتیاق تحصیلی شافلی ۲۰۰۲) اینجا کلیک کنید 👉

 

_____________________________

 

پرسشنامه اشتیاق تحصیلی دانشجویان گونیوس و کوزو 

قسمتی از پرسشنامه استاندارد اشتیاق تحصیلی دانشجویان گونیوس و کوزو ۲۰۱۵ :

 

پرسشنامه استاندارد اشتیاق تحصیلی دانشجویان دارای ۴۸ سوال بوده که توسط گونیوس و کوزو در سال ۱۰۱۵ طراحی و تنظیم شده است و هدف از این پرسشنامه سنجش اشتیاق تحصیلی دانشجویان طراحی و تنظیم شده است و دارای ۶ مولفه ای ( ارزش گذاری ، احساس تعلق ، اشتیاق شناختی ، روابط با همسالان ، روابط با اعضای هیت علمی و اشتیاق رفتاری ) می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ دانشگاه در زندگی من اهمیت زیادی دارد.
۲ به نظرم دانشگاه برای من سودمند است.
۳ من به آموزش دانشگاه اهمیت میدهم و آن را جدی میگیرم.
۴ من از قوانین دانشکده پیروی میکنم.
۵ من در دانشکده احساس خوشحالی میکنم.
۶ من وقت گذراندن در دانشکده را دوست دارم.
۷ من مشتاقانه به دانشکده میروم.
۸ من خودم را جزئی از دانشکده میدانم.
۹ من از فعالیتهای دانشکده لذّت میبرم.
۱۰ من بیصبرانه منتظر رفتن به دانشکده هستم.

 

============

 

۴۵ من تکالیفم را بهموقع انجام میدهم.
۴۶ من سر کلاس با دقت به حرفهای دیگر دانشجویان گوش میکنم.
۴۷ من معلومات خود را با همکلاسیهایم به اشتراک میگذارم.
۴۸ وقتی در کلاسها شرکت نمیکنم احساس نگرانی میکنم.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه اشتیاق تحصیلی دانشجویان گونیوس و کوزو ۲۰۱۵) اینجا کلیک کنید 👉

 

__________________________

 

پرسشنامه اشتیاق به مدرسه وانگ (۲۰۰۱)

قسمتی از پرسشنامه اشتیاق به مدرسه وانگ و همکاران (۲۰۰۱) :

 

پرسشنامه اشتیاق به مدرسه دارایا ۲۳ سوال بوده که توسط وانگ ، وایلت و اسکلز در سال ۲۰۰۱ طراحی و تنظیم شده است و هدف از این پرسشنامه اندازه گیری اشتیاق به مدرسه در سه بعد ( رفتاری ، هیجانی و شناختی ) می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ شما در کلاسها چقدر در توجه کردن به مطالب درسی به زحمت می افتید.
۲ شما به چه میزان تکالیف مدرسه را سر وقت مناسب انجام می دهید
۳ به چه میزان شما می فهمید که متمرکز کردن فکرتان بر روی تکالیف در مدرسه برایتان دشوار است
۴ به چه میزان شما فردی را بخاطر اعمال و گفتار دیگران کتک زده اید
۵ به چه میزان شما در یک دعوای بدنی(فیزیکی) درگیر شده اید
۶ شما چقدر به دفتر مدرسه برده شده اید

 

=================

 

۲۰ موقع انجام تکالیف یا فعالیتهای مدرسه، به چه میزان سعی می کنید در این رابطه تصمیم بگیرید که مطالب زیادی یاد بگیرید نه اینکه فقط چیزهای مهم را یاد بگیرید؟
۲۱ به چه میزانی سعی می کنید تا آنچه مطالعه می کنید را به آموخته های قبلی خود ربط بدهید
۲۲ قبل از شروع کار به چه میزان شما برنامه ریزی می کنید که چه چیزی را باید به عنوان تکلیف مدرسه انجام دهید
۲۳ به چه میزانی مطمئن هستید که کاری را سر وقت مناسب شروع کرده اید یا نه؟

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه اشتیاق به مدرسه وانگ (۲۰۰۱)) اینجا کلیک کنید 👉

 

________________________

 

پرسشنامه اشتیاق تحصیلی دانش آموزان پنتریچ

قسمتی از پرسشنامه اشتیاق تحصیلی دانش آموزان پنتریچ و همکاران – ۱۹۹۱ :

 

پرسشنامه تحصیلی دانش آموزان دارای ۳۶ سوال بوده که توسط پنتریچ و همکارانش در سال ۱۹۹۱ طراحی و تنظیم شده است و نمره گذاری پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت ۵ نقطه ای ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است که دارای ۴ مولفه ای ( ارزش تکلیف ، تلاش و پایداری ، راهبردهای شناختی و کمک طلبی می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ می توانم مطالبی را که از دروس می آموزم در جاهای دیگر مورداستفاده قرار دهم
۲ به مطالب و دروس علاقه زیادی دارم
۳ فکر می کنم یادگیری مطالب درسی مفید باشد
۴ از مطالب درسی کتاب خوشم می آید
۵ درک مفاهیم درسی برای من بسیار مهم است

 

=======================

۳۰ موقع مطالعه دروس اغلب سوال در می آورم تا به تمرکز من روی مطلب کمک کند
۳۱ سعی می کنم شیوه مطالعه خود را تغییر دهم تا با شیوه تدریس معلم منطبق گردد
۳۲ اگر موقع مطالعه به مشکلی برخورم روش مطالعه خود را تغییر می دهم
۳۳ حتی اگر آموختن مطالب درسی برای من زحمت زیادی داشته باشد باز هم سعی می کنم کارهایم را بدون کمک گرفتن از کسی انجام دهم
۳۴ معمولا از معلمان می خواهم مفاهیمی را که به خوبی نفهمیده ام، برایم توضیح دهد
۳۵ وقتی که نمی توانم مطالب درسی را بفهم از همکلاسی هایم کمک می گیرم
۳۶ سعی می کنم از دانش آموزان کسانی را شناسایی کنم که در صورت نیاز، از آنها کمک بخواهم

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه اشتیاق تحصیلی دانش آموزان پنتریچ – ۱۹۹۱) اینجا کلیک کنید 👉

 

________________________

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان ۵ پرسشنامه اشتیاق تحصیلی (فردریکز + شافلی + کودکان + دانشجویان + وانگ)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *