pdf سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۳-۱۰۴۲-۱۴۰۱

فهرست مطالب

دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی آموزش و پرورش با جواب و کلید تشریحی

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۳-۱۰۴۲-۱۴۰۱-۱۴۰۰ با جواب دانلود عمومی و تخصصی با پاسخنامه pdf

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

این سوالات خیلی مهم هستند حتما مطالعه کنید

دوستان و همراهان عزیز اگر مشکل مالی دارید و نمی توانید سوالات تخصصی دوره های گذشته آموزش و پرورش را خریداری کنید در بخش نظرات اعلام کنید تا سوالات را به ایمیل یا واتساپ شما ارسال کنیم.

🎯چند مورد از سوالات دوره های گذشته آموزش و پرورش (حیطه عمومی):

✦معنای جامعه اقامه صلوه در قرآن چیست؟

۱) خواندن نماز با آداب و شرایط

۲) به پا داشتن نماز در جامعه ☑

۳) خواندن نماز

۴) تشویق و به جا ماندن نماز

✦ایرانیان در توسعه و پیشرفت کدام رشته علوم و معارف اسلامی سهم بیشتری نسبت به رشته های دیگر دارند؟

۱) تفسیر

۲) ادبیات

۳) فقه

۴) فلسفه ☑

✦از دیدگاه استاد مطهری تغییر«دو قرن سکوت» برای سالهای آغازین و وردو اسلام به ایران با چه شرایطی قابل استفاده است؟

۱) در مورد طبقه حاکم نابجاست اما در مورد توده مردم و نخبگان علمی به جاست

۲) در مورد طبقه حاکم به بجاست اما در مورد توده مردم و نخبگان علمی نا به جاست

۳) در مورد طبقه حاکم و همچنین در مورد توده مردم و نخبگان علمی به جاست

۴) در مورد طبقه حاکم و همچنین در مورد توده مردم و نخبگان علمی نا به جاست ☑

✦ براساس فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران کدام مورددر خصوص نسبت خانواده حاکمیت در تربیت صحیح تر است؟

۱) رابطه حاکمیت و خانواده در تربیت رسمی و عمومی رابطه عرضی و تعاملی با یکدیگر است

۲) تربیت حق خانواده است و حاکمیت باید از خواسته آنان در تربیت پیروی کند

۳) مسئولیت اصلی تربیت کودکان در نظام حقوقی ایران با والدین است و دولت تکمیل کننده است ☑

۴) تربیت حق حاکم و هدف گذاری سیاست گذاری و برنامه ریزی تربیت رسمی با آن است

✦ از منظر فلسفه تربیت جمهوری سالمی ایران کدام یک از واژگان کلیدی زیر تعریف تربیت دخیل نیست؟

۱) به روز کار آمد ☑

۲) اختیاری و آگاهانه

۳) زمینه ساز تکوین هویت

۴) فرایند تعاملی

✦ایران در سال های پس از انقلاب اسلامی از نظر میزان رشد کدام شاخص به رتبه نخست جهان دست یافت؟

۱) پیشرفت علمی

۲) خطوط ریلی ☑

۳) بودجه نظامی

۴) صنایع غذایی

✦ صیغه تشکیل حکومت پیامبر اکرم (ص) چه تفاوتی با سایر حکومت های جهان داشت؟

۱) بسط عدالت اجتماعی ☑

۲) بسط عدالت آموزشی

۳) بسط عدالت سیاسی

۴) بسط عدالت اخلاقی

✦ اولین ترجمه مهم زبان فارسی به عربی در تمدن اسلامی مربوط به کدام قسمت بوده است؟

۱) فلسفه و علوم عقلی

۲) نظامات بهداشتی ودرمانی

۳) علوم کیمیا و کیمیاگر

۴) نظامات اداری و دفاتر دولتی ☑

✦ دلیل بدنام شدن برخی امامزادگان انقلابی (ع) چه بود؟

۱)حمایت نکردن دوستان

۲) تهمت های حکومت های ظالم ☑

۳) غفلت مردم

۴) قیام های نابجا و تندروانه

✦کدام مورد از مهم ترین راه حل های برای رفع مشکلات اقتصادی در کشور محسوب می شوند

۱) مردمی شدن دانش بنیان شدن و برون گرای اقتصاد

۲) درون زایی مولد و دانش بنیان و مردمی کردن اقتصاد ☑

۳) تصدی گری دولت دانش بنیان شدن و برون گرای اقتصاد

۴) تصدی گری دولت مردمی کردن اقتصاد و بهره وری مبتنی بر اقتصاد نفتی

✦طبق قانون اساسی کدام مورد جزء وظایف دولت محسوب می شود؟

۱) تهیه وسایل آموزش عالی به صورت رایگان در سطح کارشناسی

۲) تهیه وسایل آموزش و پرورش و آموزش عالی در کلیه سطوح و مقاطع به صورت رایگان

۳) تهیه وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره ابتدایی و گسترش وسایل تحصیلات عالی تا سرحد خود کفایی کشور

۴) تهیه وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسط و گسترش وسایل تحصیلات عالی تا سرحد خود کفایی کشور ☑

✦ تألیف کتاب «فصوص الحکم پیشتازی در ریاضیات موسیقی و ارای سیاسی درباره حکومن» از ویژگی های کدام دانشمند مسلمان ایرانی است؟

۱) فارابی ☑

۲) رازی

۳) ابن سینا

۴) کندی

✦کدام یک از نویدهای قرآن به شخص ایمان برای رسیدن به سعادت صحیح تر است؟

۱) هدایت شدن ثمر بخش بودن پیروز شدن بر دشمن  ☑

۲) برخورداری از تکیه گاه مطمئن هدایت شدن انتقال سریع به آخرت

۳) برخورداری از مدد الهی رهایی از سختی ها برخورداری از شفاعت

۴) پیوز بر دشمن قابل بخشش بودن لغزش ها برخورداری از شفاعت

✦بر اساس کدام اصل فقهی، تعریف فلسفه آموزش و پرورش رسمی و عمومی الزامی است؟

۱) اصل نفی سیبل ☑

۲) اصل بیداری اسلامی

۳) اصل ربوبیت

۴) اصل هدایت

✦ بنا به در خواست امام خمینی (ره) معیار برای ارزیابی تعهد هر کسی که به جمهوری اسلامی ایران کدام است؟

۱) تأیید مردم

۲) حال فعلی او ☑

۳) وضعیت گذشته او

۴) هر کسی که ایشان حکمی به وی تفویض نموده اند

✦ با گذشت بیش از چهل سال از انقلاب اسلامی رتبه جهانی ایران در رشد «شاخص توسعه انسانی» کدام است؟

۱) چهلم

۲) بیست و یکم

۳) پانزدهم

۴) اول ☑

✦ بنا بر نظر مرحوم آل یاسین کدام مورد در خصوص هر فکری که مورد خشم حکومت های زمانه قرار گیرد صحیح است؟

۱) به صورت کامل قابل محو شدن نیست

۲) محکوم به رشد کردن است

۳) دلالت بر حقانیت آن فکر است

۴) محکوم به شکست است ☑

✦ معدل ثروت های زیر زمینی مراتع و جنگل ها مصداق کدام مورد زیر است؟

۱)انفال ☑

۲) انفاق

۳)صدقه

۴)بیت المال

✦ منظور از کلمه «سد» در قرآن کریم هنگام مقابل میان مومنین و یا جوج و ماجوج چیست؟

۱)تقیه ☑

۲) جهاد

۳) ایمان

۴) پیروزی

✦ کدام یک از موارد زیر جزء اصل آینده نگری و پویایی در تربیت رسمی و عمومی است؟

۱) رعایت حقوق و تکریم مربیان در عین مسئولیت پذیری آنها

۲) نگرش نظام مند در هدایت تحولات تربیتی

۳) نظارت متقابل ارکان نظام تربیت رسمی و عمومی در جهت پشتیبانی از نظام

۴) بومی سازی رویکردهای جدید جهانی در تربیت رسمی و عمومی ☑

✦توصیه های که حضرت امام خمینی (ره) به دولت و ملت ایران کردند به ترتیب کدام اند؟

۱) خدمت گذاری به مردم، ثابت قدم بودن ☑

۲) رعایت بیت المال، ثابت قدم بودن

۳) تقوای الهی، ثابت قدم بودن

۴) خدمت گذاری به مردم، تقوای الهی

✦ براساس کدام فلسفی روندهای کلان تغییرات اجتماعی توسط نهاد تربیت رسمی و عمومی منجر به انسجام اجتماعی و تمایزیافتگی می شود؟

۱) جامعه گرایی

۲) علیت

۳) وحدت در کثرت ☑

۴) سنت گرایی نحولی

✦ کدام لفظ در خصوص استفاده از لفظ «باب الائمه» صحیح است؟

۱) هنگام انجام مسائل نظامی کاربرد داشتند

۲) در امور آشکار و روزمره بین مردم و امام به کار می رفت

۳) در مسائل پنهانی و مخفی بین امام و دیگران به کار می رفت

۴) برای کسانی که همیشه در خدمت امام بودند به کار می رفت ☑

✦ کدام ویژگی زیر جزء ویژگی های عام تربیت رسمی و عمومی محسوب می شود؟

۱) دین مداری

۲) سامان یافتگی ☑

۳) انعطاف

۴) تحول آفرینی

✦ از توطئه بزرگ دشمنان سعی در به دست گرفتن کدام مراکز زیر است؟

۱) دولت ومجلس شورای اسلامی

۲) مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان

۳) تعلیم و تربیت ☑

۴) پادگان ها و مراکز حساس اقتصادی

✦ تمدن اسلام ودین مقدس اسلام توسط کدام گروه از حاکمان ایران به هندوستان بده شد؟

۱) غزنویان ☑

۲) برمکیان

۳) خوارزمشهیان

۴) عباسیان

✦بالاترین رتبه ایران در میان کشورهای جهان مربوط به کدام رشته علمی است؟

۱) علوم بیوشیمی و زیست مولکولی

۲) علوم ژنتیک و سلول های بنیادی ☑

۳) علوم فضایی و هوا – فضا

۴) علوم داروسازی

✦ در خصوص احیای مبانی فکری اسلام و تشکیل و اداره یک حزب مذهبی و سیاسی کدام مورد صحیح است؟

۱) لازمه بقای اسلام بوده  ☑

۲) از اقدامات امام باقر (ع) بوده

۳) یک ضرورت اجتناب ناپذیر بود

۴) از اقدامات امام سجاد (ع) بود

✦فروکاستن یادگیری و به یادسپاری محتوای مشخص و همچنین فروکاستن مفهوم شایستگی تعهد شناختی متربیان» به کدام معضل اشاره دارد؟

۱) مدارک گرایی

۲) از خود بیگانگی

۳) حافظه گرایی ☑

۴) تبعیض تربیتی

✦ در بیانیه گام دوم انقلابی اسلامی نخستین و ریشه ای ترین جهاد برای جوانان چه چیزی معروفی شده است؟

۱) پرهیز از سیاست بازی

۲) تقویت اخلاق و روحیه ایمان

۳) قطع وابستگی به غرب و شرق

۴) امید بخشی و نگاه خوش بینانه به آینده ☑

✦یکی از نمرات فرهنگ اسلام در تاریخ ایران هضم ساختن و اصلاح تمدن های مهاجم بوده است به ترتیب این تغییر روش در مورد کدام یک از نوادگان چنگیر و تیمور قابل مشاهده است؟

۱)محمد خدابنده – بایسنقر ☑

۲) امیر حسین – بایسنقر

۳) امیر حسین بایقرا- رستم فرخزاد

۴) محمد خدابنده – رستم فرخزاده

✦« نشانه دانستن طبیعت» در ساحت تربیت هنر بر کدام مطلب دلالت دارد؟

۱) استفاده صحیح از طبیعت

۲) تأکیدبر رمز گشایی و رمز گردانی طبیعت ☑

۳) حفظ طبیعت بلرای آیندگان

۴) شناخت خالق جهان و شکرگزاری از وی

✦فرآیند تهیه بودجه سالانه کل کشور به کدام صورت است؟

۱) توسط دولت تهیه و تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد ☑

۲)توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه وتصویب می شود

۳) توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و تصویب می شود

۴)توسط مجلس شورای اسلامی تهیه و تصویب می شود

✦ کدام مورد جزء وظایف قوه قضاییه محسوب می شود؟

۱) شرح و تفسیر اصول قانونی اساسی

۲) نظارت بر حُسن اجرای قوانین ☑

۳) عفو و تخفیف مجازات محکومین

۴) صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

✦ این همراه با کدام مورد امنیت می آورد؟

۱) تقوا

۲) تلاش

۳) تعهد ☑

۴) عدالت

✦ ایرانیان مؤسس کدام شاخه از علوم اسلامی در تمدن بزرگ اسلامی بوده اند؟

۱) دستور زبان

۲) علم‌الحدیث ☑

۳) اصول فقه

۴) علم لغات

✦ گله مندی رهبر انقلاب در سخنرانی سال ۱۳۵۲ در مسجد امام حسن (ع) مشهد جهت تکثیر محدود فتوکپی های آیات قرآن نشان دهنده کدام یکاز موارد زیر است؟

۱) عدم همکاری مؤمنین

۲) کمبود امکانات ☑

۳) ملاحظه شهربانی

۴) صرفه جویی

✦ در ارای کدام حکیم ایرانی چهار جریان فلسفه مشایی، فلسفه اشرافی، عرفان نظری و مفاهیم کلامی با هم تلاقی پیدا کرده اند؟

۱) خواجه نصیر

۲) شیخ بیهایی

۳) ابن سینا

۴) ملاصدرا ☑

✦ بر اساس اصل شانزدهم قانون اساسی زبان عربی در کدام مقطع تحصیلی الزامیست؟

۱) دوره دانشگاه در کلیه رشته ها

۲) دوره ابتدایی

۳) پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه ☑

۴) دوره دوم متوسط

✦ در خصوص تربیت علمی و فناوری از منظر تربیت اسلامی کدام مورد صحیح است؟

۱) انسان مخدوم تکنولوژی است ☑

۲) تکنولوژی مخدوم انسان است

۳) استفاده از تکنولوژی غربی صحیح نیست

۴) تکنولوژی حاصل فرهنگ و ارزش ها نیست

✦ ساحت تربیت اجتماعی سیاسی دارای اصولی است کدام مورد در شمار این اصول قرار نمی گیرد؟

۱) توجه به میراث غنی ادبیات فارسی

۲) تأکید بر هویت انسانی ایران و اسلامی

۳) تفکیک دین و سیاست و حق و تکلیف

۴) توجه به هویت ملی و انسجام اجتماعی ☑

✦ اصیل ترین پیوندها در بین ائمه کدام است؟

۱) پیوند هدفی

۲) پیوند روش

۳) پیوند خدایی ☑

۴) پیوند کتاب و سنت

✦ اولین و اقدام شروع و نقطه شروع کار انبیا الهی در هدایت مردم چیست؟

۱) آگاهی و بصیریت

۲) اعلام توحید ☑

۳) از بین بردن طاغوت

۴) نجات مردم از ظلمت

✦ کداک گزینه از ویژگی های مهم تعریف «فرایند تربیت نیست؟

۱) همه جانبه نگری

۲) توجه به چالش های فعلی

۳) توجه به بعد فردی تربیت ☑

۴) توجه به ایجاد آمادگی برای حیات طیبه

✦ شخصیت آدمی از دیدگاه مبانی و روان شناختی چیست؟

۱) شخصیت آدمی مستقل از عوامل محیطی و اجتماعی شکل می گیرد

۲) آدمی صرفاً ناشی از محیط است

۳) هویت آدمی ترکیبی پیچیده پویا و حاصل تعامل ارده‌ فرد است ☑

۴) انسان اساساً منحصر به فرد است و خصوصیات خود را در اشتراک دیگران قرار می دهد

✦در فقه ما یکی از چهار مدرک و مأخذ استنباط احکام دینی چیست؟

۱) کتاب

۲) سنت ☑

۳) امامت

۴) تقریر

✦ کدام یک از گزینه های زیر از نشانهای تقوا نمی باشد؟

۱) عفو

۲) یاد خدا

۳) کظم غیظ

۴) استغفار ☑

✦ کدام گزینه از خصوصیات شیعه‌ زمان ائمه (ع) است؟

۱) مؤمن آفرینی ومؤمن ریستی ☑

۲) مؤمن زیستی ومؤمن مؤدن

۳) مؤمن آفرینی و مؤمن مؤدن

۴) مؤمن زیستی و مؤمن ماندن

✦ کدام یک از گزینه های زیر مسایل نظام موجود آموزش و پرورش (ناشی از فقدان مبانی فلسفی و نظری) نمی باشد؟

۱) بی نیازی در فرایند سیاست گذاری و برنامه ریزی اجرا

۲) تمرکز گرایی افراطی و بی توجهی به مقتضیات بومی و محلی

۳) عدم حمایت مناسب جامعه از نهاد آموزش و پرورش

۴) ناهماهنگی و مغایرت نسبی با مبانی اسلامی ☑

✦ کدام گزینه اهداف ساحت اجتماعی و سیاسی نیست؟

۱) بازشناسی حفظ اصلاح آداب و رسوم هنجارها در پرتو نظام معیار اسلامی

۲) درک موقعیت اعتقادی و عبادی خود و جامعه ☑

۳) توسعه آزادی و مرتبه وجودی خویش و دیگران

۴) تعامل شایسته با نهادهای دولت و سایر نهادهای مدنی و سیاسی

✦ حقیقت واحد شریعت ها و مذاهب در طول تاریخ چیست؟

۱) توحید ☑

۲) معاد

۳) نبوت

۴) دین

✦ معنا و یکی از ابعاد رهبری چه نام دارد؟

۱) هدایت گری

۲) آگاه سازی

۳) آموزش ☑

۴) برقراری قوانین و مقررات اسلامی

✦کدام یک از گزینه های زیر از صفات و نشانه‌ی انسان مؤمن نمی باشد؟

۱) تقوا و پرهیزکاری

۲) توکل و اتکا به پروردگار

۳) انفال ☑

۴) انفاق

✦ طلیلعه‌ فصل تازه در تاریخ اسلام از چه زمانی است؟

۱) هجرت پیامبر

۲) آغاز دوران امامت ☑

۳) مبعث پیامبر

۴) پیروزی دین اسلام

✦ هدف اصلی پیامبران الهی برای هدایت مردم چیست؟

۱) معرفت و ایمان به خدای یگانه

۲) تصدیق پیامبران گذشته

۳) ترغیب مردم و فضایل و مکارم اخلاقی

۴) رساندن انسان به منزل تعالی و تکامل مقدرش ☑

✦ در فلسفه تربیت چند نوع تربیت تعریف شده است؟

۱) دو نوع، خاص واخلاقی

۲) س نوع، عام اجتماعی و خاص

۳) دو نوع، خاص و عام ☑

۴) سه نوع، خاص و عام و اخلاقی

✦ معنای حکم و داوری از دیدگاه قرآن چیست؟

۱) کسی که داوری را از او می خواهند

۲) فرمان و داوری از جانب خود ☑

۳) کسی که حکم را از او می خواهند

۴) حکم و داوری از جانب ولی امر مسلمین

✦ بنیانگذار نهضت مخفی شیعه چه کسی است؟

۱) امام صادق (ع)

۲) امام علی (ع)

۳) امام سجاد(ع) ☑

۴) امام جواد(ع)

✦ اصول نظام تربیت رسمی و عمومی چند دسته هستند؟

۱) اصول ناظر به بخش و اجزای نهاد درونی تربیت رسمی و عمومی

۲) اصولی که فقط به عوامل تاثیر گذار نظارت دارند

۳) اصول ناظر به روابط بیرونی این نهاد با دیگر عوامل تأثیر گذار بر تربیت

۴) گزینه ۱و ۳ ☑

✦کدام گزینه از برنامه های امیرالمؤمنین برای اصلاحات اقتصادی است؟

۱) فقرزدایی

۲) مانبع انسانی و اقتصادی کوفه

۳) آبادانی شهرها ☑

۴) تبیین برنامه های اقتصادی

✦ کدام گزینه جزء ساحت های تربیت نمی باشد؟

۱) تربیت جغرافیایی  ☑

۲) تربیت اعتقادی و عبادی

۳) تربیت اجتماعی و سیاسی

۴) تربیت زیستی و بدنی

✦ از نظر مبانی روان شناختی ماهیت رشد ادمی چگونه است؟

۱) ماهیت آن ناشی از محیط است

۲) ماهیت آن امری زیستی و تابع الگویی جهان شمول است

۳) ماهیت منعطف و قابل شناسایی دارد ☑

۴) ماهیت چند بعدی و پذیرنده دارد

✦ کدام یک از موارد زیر از شئون و مراتب امامت نیست؟

۱) مرجیعت دینی

۲) رهبری اجتماعی

۳) ولایت

۴) دریافت وحی ☑

✦ کدام گزینه جزء ویژگی های مدرسه‌ صالح است؟

۱) تقدم مصالح تربیتی

۲) متناسب سازی ☑

۳) تقدم مصالح قانون گذاری

۴) تقدم مصالح آموزشی

✦ کدام یک از گزینه های زیر از اشکال فلسفه‌ی تریت می باشد؟

۱) فلسفه تربیت به منزله ژرف‌اندیشی دانشمندان فیلسوفان معلمان و فرهیختگان با تأمل در تجارت تربیتی خود و دیگران  ☑

۲) فلسفه به عنوان روح فلسفی یا ذهن فلسفی در تعلیم و تربیت

۳) اعمال فلسفه روش و یا فعالیت تحقیقاتی در تعلیم و تربیت

۴)فلسفه به عنوان روح و یا فعالیت تحقیقاتی در تعلیم و تربیت

✦ کدام یک از موارد زیر در خصوص ولایت یک جامعه صحیح نمی باشد؟

۱)در جامعه دارای ولایت همه چیز بر طبق دستورات خداوند جهت گیری می شوند

۲) در جامعه دارای ولایت همه چیز برای تکال و تعالی انسان است

۳) در جامعه دارای ولایت از لحاظ مشی عمومی در راه خدا و دارای ذکر خدا است

۴) تمام موارد ☑

✦ حکام و خلفای معاصر امام سجاد چه کسانی بودند؟

۱) یزید ولیدبن عبدالملک، معاویه بن یزید، مروان بن حکم ☑

۲) هشام، متوکل عباسی، واثق

۳) معتصم، متوکل، واثق، معتز

۴) یزید، منصر، مستعین، مروان بن حکم

✦ چرا متوجه مناسب به انگیزه ای اعمال جایگاه خاصی در حیات آدمی دارد؟

۱) انگیزش و میل درونی بر پایه ی شناخت و اراده از مبانی مهم عمل آدمی است ☑

۲) توجه به انگیزه‌ی اعمال راهی برای تعیین حیات طیبه آدمی است

۳) انگیزه اعمال جهت گیری روابط انسان را نمایان می کند

۴) انگیزه‌ی اعمال هدف و غاین انسان را مشخص می کند

✦ سکوت معصوم در مقابل گفتار کردار و سیره و عادت چه نام دارد؟

۱) تقیّه

۲) قول

۳) تقریر ☑

۴) مصلحت

✦ کدام گزینه به یکی از ابعاد مختلف بحث امام اشاره کرده است؟

۱) بحث درباره‌ی ایدئولوژی و بینش امامان

۲) بحث درباره ی مسایل سیاسی و اجتماعی عصر هر یک از امامان

۳)بحث درباره ی نقش امامان و موضعشان در انقلاب حکومتی اسلامی ☑

۴) بحث درباره ی اعتقادات عالی اسلامی امامان

✦ مسئولیت اولیه و اصلی تربیت کودکان با چه کسانی است؟

۱) خانواده ☑

۲) دولت

۳) مدرسه

۴) نهادهای فرهنگی و اجتماعی

✦ کدام از ویژگی های روند کسب شایستگی های فردی و جمعی در فرایند تربیت است؟

۱) مربی محوری

۲) موقیعت محوری ☑

۳) مقطعی بودن

۴) غیر ارادی بودن

✦ نقش ائمه در بقای دین اسلام چیست؟

۱) احتیاج به لزوم وجوبی امامت

۲) احتیاج جامعه به رهبری هدایت گر و آگاه به اصول و احکام اسلامی

۳) احتیاج جامعه به تفسیر و تشریح دین و تبلیغ مکتب ☑

۴) احتیاج جامعه به لزوم وجویی امامت و تفسیر و تشریح دین

✦ یکی از زمین های نهضت امام حسین (ع) در کدام گزینه آمده است؟

۱) گسترش فساد وانحراف در جامعه اسلامی ☑

۲) خیانت اشراف کوفه

۳) حفظ خون مسلمانان و بقایای تشیع

۴) شک عده ای از مردم درباره‌ مسئله امامت امام حسن(ع)

✦تعهدی که انسان معتقد به نبوت نبی بر دوش می گیرد چیست؟

۱) پذیرش نبوت آنان به .وسیاه زبان

۲) ایمان به پیغمبر

۳) دنباله گیری راه نبی ☑

۴) انجام واجبات و مستحبات دین

✦ نظام تربیت رسمی و عمومی باید مطابق با کدام اصل قانون اساسی سامان باید و جهت دهی شود؟

۱)اصل هفتم

۲) اصول اول

۳) اصل چهارم

۴) اصل پنجم ☑

✦ کدام گزینه از ویژگی های عام تربیت رسمی عمومی است؟

۱) مدرسه مداری ☑

۲) عدالت محوری

۳) دین مداری

۴) تکیه بر فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی

✦ منظور از نبی چه کسانی هستن؟

۱) تمامی انبیا

۲) انبیای اولوالعزم ☑

۳) پیامبر (ص)

۴) انبیایی که معجزه داشتند

✦ ابعاد حیات طیبه کدامند؟

۱) فردی و جمعی

۲) فرد خانوادگی و اجتماعی ☑

۳) خانوادگی و اجتماعی

۴) فردی و گروهی

✦ مهم ترین نوع شناخت از امامان چه نوع شناختی است؟

۱) مشخصادت شناسنامه ای

۲) شناخت سیره و سیمای آنها ☑

۳) شناخت قبلی و کامل

۴) شناخت خط مشی آنان

✦ کدام یک از گزینه های زیر مسائل بنیادین نظام فعلی آموزش و پرورش نمی باشد؟

۱) فقدان فلسفه ی تربیتی مناسب

۲) فقدان اعتدال و جامع نگری ☑

۳) فقدان رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی

۴) فقدان فلسفه ی تربیت رسمی و عمومی

✦ کدام گزینه از آیات و روایات که به معرفی جانشینان رسول خدا پرداخته اند نیست؟

۱) حدیث جابر

۲) حدیث منزلت

۳) آیه ولایت

۴) آیه به مامت ☑

✦ کدام گزینه محور اساسی دیدگاه تجددگرایی در تربیت رسمی است؟

۱) التقاط ستیزی

۲) نگرش انسان مدارانه ☑

۳) تکلیف مداری

۴) اصول گرایی

✦ شرایط به موفقیت رسیدن انبیا در انجام رسالت کدامند؟

۱) ایمان و صبر ☑

۲) ایمان و اراده

۳) اراده و صبر

۴) اعتقاد و باور

✦ کدام گزینه انتقاد دین اسلام به تربیت رسمی و عمومی رایج است؟

۱) افزایش و نقش خانواده در تربیت

۲) بی توجهی به الگوی جنسیتی متربیان و ارائه تربیتی خنثی و غیر حساس ☑

۳) نگاهی یکپارچه و همگانی به تربیت

۴) عدم تحقق و زمینه سازی حیان طیبه

✦ کدام یک از گزینه های زیر جزء رئوس نیست؟

۱) تعریف علم

۲) موضوع علم

۳) مؤسس علم

۴) صاحب نظان علم ☑

✦ مهمترین مؤلفه‌ قوام بخش هر جامعه چیست؟

۱) وحدت

۲) هویت اجتماعی و ملی

۳) انسجام ☑

۴) دین و مذهب

✦نظام تربیت رسمی و عمومی مطلوب طبق چه اصلی و با توجه به چه موضوعی عمل می کند؟

۱) اصل وحدت در کثرت – زمینه سازی و تکوین لایه های مشترک هویت

۲) اصل وحدت در کثرت – زمینه سازی و تکوین لایه های مشترک و لایه های ویژه ی هویت ☑

۳) یکسان سازی اهداف و محتوای اصل – زمینه سازی و تکوین لایه های ویژه هویت

۴) یکسان سازی اهداف و محتوای اصل – زمینه سازی و تکوین لایه های مشترک و لایه های ویژه ی هویت

✦ کدام گزینه از موارد زیر جزئی از مجموعه ای نهادهای غیر دولتی هستند که در تربیت رسمی و عمومی نقش دارند؟

۱) خیریه ها، آموزش و پرورش مساجد

۲) مؤسسه علمی و پژوهشی و مدرسه و مساجد

۳) نهاد وقف مساجد و مؤسسات علمی و پژوهشی ☑

۴) خیریه ها آموزش و پرورش و مساجد

✦ تلاش استعمارگران برای از بین بردن قهرمانان ملی ملت ها در راستای چه هدفی انجام می گیرد؟

۱) تهاجم فرهنگی

۲) تحقیر و تسلط ☑

۳) زوال و نابودی حکومت ها

۴) ایجاد ضعف و فروپاشی داخلی

✦ کدام گزینه ویژگی مهم تربیت نیست؟

۱) توجه به چالش های فعلی و تحولات گذشته ☑

۲) توجه به شکوفایی فطرت هم سو با رشد

۳) توجه به جریان تربیت

۴) توجه محوری به هویت انسان

✦ در دوره عباسی کدام خلیفه در صد از بین بردن نام امامان برآمد؟

۱) سفاح

۲) مستعصم

۳) هشام

۴) متوکل عباسی ☑

✦ چرا خداوند و قرآن و پیامبران را تذکر و تذکر دهنده می خواند؟

۱) بیدار کردن فطرت خفته ☑

۲) دعوت توحید

۳) آشنایی با حمت و تعالیم الهی و تطهیر آن

۴) تمام موارد

✦ یکی از اصلاحات اجتماعی دوره‌ حکومت علی (ع) در کدام گزینه آمده است؟

۱) مرکزیت کوفه

۲) فقرزدایی ☑

۳) آبادانی شهرها

۴) تربیت اخلاقی جامعه

✦ اهداف مهم فردی و اجتماعی در مورد انبیا الهی کدام است؟

۱) یادآوری آخرت

۲) دعوت به نبوت

۳) به کمال رساندن فضایل اخلاقی ☑

۴) دعوت به توحید و عدالت

✦ در شکل گیری و تغییرات جامعه چه جریان هایی دخالت دارند؟

۱) دوجریان کلان واحد تربیت و انساجام اجتماعی

۲) دو جریان کلان تمایزیافتگی و انسجام فرهنگی

۳) دو جریان کلان انسجام اجتماعی و تمایزیافتگی ☑

۴) دو جریان کلان واحد تربیت و انسجام فرهنگی

✦کدام یک از گزینه های زیر در خصوص توحید در ایدئولوژی اسلام صحیح نمی باشد؟

۱) توحید اسلامی الهای است در زمینه حکومت

۲) توحید اسلامی مسئولیت های انسان در مقابل خداوند است

۳) توحید اسلامی مسئولیت های انسان ها است در مقابل یکدیگر

۴) حاکمان جامعه اسلامی حق فرمانروایی دارند ☑

✦ چه چیزی محور اساسی ارتفای حیات آدمی است؟

۱) تربیت ☑

۲) تکوین و تعالی هویت انسان

۳) عقاید دینی

۴) بسط و اعتلای عدالت

✦ منظور از ویژگی عام تربیت رسمی و عمومی چیست؟

۱) ویژگی های که در الگوهای رقیب به صورت مورد یافت می شوند اما تاکید بر آن ها در الگوی مطلوب بیشتر است

۲) ویژگی های که می توانند تمایز اساسی بین الگوی مورد نظر با الگوهای رقیب ایجاد کنند

۳) ویژگی های که کم و بیش به صورت یکسان در الگوهای رایج تربیت رسمی و عمومی دیده می شوند ☑

۴) ویژگی هایی که در آحاد متربیان با تأکید بر کسب شایستگی های پایه به تکوین لایه های ویژه ی هویت آنان می پردازند

✦ مفسر و شارح مکتب اسلامی چه کسانی هستند؟

۱) علما

۲) فقها

۳) امامان ☑

۴) خلفای بر حق

✦ عواملی که باعث رسیدن انسان به سر منزل سعادت می شود کدام است؟

۱) وحی ☑

۲) ایمان

۳) تهذیب و تزکیه

۴) نیروی خرد و اندیشه

دانلود سوالات به صورت رشته به رشته

✦ تربیت از کدام منزل به دو نوع رسمی و غیر رسمی تقسیم می شود؟

۱) میزان شمول به احاد جامعه

۲) مراحل رشد متربیان

۳) شئون و ابعاد حیات طیبه

۴) نحوه‌ی سازمان دهی و اعتبار قانونی ☑

✦در بین دانشمندان مسلمانان کدام یک از منابع زیر به زیور آل محمد و انجیل اهل بیت(ع) مشهور است؟

۱) نهج‌البلاغ

۲) صحیفه‌ سجادیه ☑

۳) قرآن

۴) اصول کافی

✦ صحیفه‌ سجادیه را امام سجاد (ع) بر کدام یک از فرزندانش املاء کرده است؟

۱) زید

۲) محمد باقر(ع)

۳) علی محمد باقر(ع)

۴) زید و محمد باقر(ع) ☑

✦ علت ایجاد طغیان و سرکشی انسان ها در چیست؟

۱) بی نیازی ☑

۲) غرور

۳) تحول و دگرگونی

۴) گم گشتی فکری و روحی

✦ کدام واقعه در زمان بین عباس نشان داد که قدرت نظامی در اختیار ایرانیان است؟

۱) غلبه طاهر بن حسین بر سپاهیان طرفدار امین  ☑

۲) گسترش قلمرو ایرانیان تا مرزهای عثمانی

۳) استقلال سیاسی ایرانیان در خاورمیان در قرن سوم هجری

۴) انحراف اخلاقی درینی بنی عباس

✦ به فرمود امام راحل آزادی تا کدام مراحله می تواند پیش رود؟

۱) توطئه

۲) انتقاد  ☑

۳) پرده داری و قانون گرایی

۴) نوشتن هر چه می خواهیم

✦ کتاب سنن ابوداوود از کتب احادیث اهل تسنن تألیف چه کسی می باشد؟

۱) مسلم بن حجاج نیشابوری

۲) سید حسن صدر

۳) سلیمان بن اشعت  ☑

۴) احمد بن حنبل

✦ در چه صورت درآمد کشور بین همه افراد جامعه به صورت یکسان تقسیم می شود؟

۱) در صورتی که ضریب جینی برابر یک باشد

۲) در صورتی که ضریب جینی برابر صفر باشد  ☑

۳) در صورتی که ضریب جینی بین صفر و یک  باشد

۴) در صورتی که ضریب جینی بین  یک و صد  باشد

✦ ایران در رده بندی کشورهای تولید گاز رتبه چندم را دارد؟

۱) رتبه اول

۲) رتبه دوم

۳) رتبه سوم  ☑

۴) رتبه چهارم

✦ منظور از تسبیح لفظی چیست؟

۱) کلمه سبحان الله

۲) کلمه الحمدالله

۳) کلمه الله اکبر

۴) همه موارد بالا صحیح است  ☑

✦ از دیدگاه بالاترین شخصیت تاریخی که کسی جز خدا و رسول و ائمه‌ی معصومین مقام او را درک نکرده اند کدام یک از شخصیت های زیر می باشد؟

۱) امام رضا (ع)

۲) امام باقر(ع)  ☑

۳) امام حسن مجتب (ع)

۴) امام سجاد (ع)

✦ اولین کسی که در مسئله تفسیر تصنیف کرد چه کسی است؟

۱) سعید بن حبیر  ☑

۲) محمد بن سائب کلبی

۳) حمزه بن حبیب

۴) ابان بن تغلب

✦ کتاب منتسب به شیخ اسماعیل حقی در زمینه‌ تفسیر کدام است؟

۱) روح البیان  ☑

۲) ریحانه الأدب

۳) روح المعانی

۴) ارشاد العقل

✦ در تقسیم بندی بانک جهانی برای سنجش میزان فقر در کشورهای دنیا ایران جزء کدام گروه می باشد؟

۱)گروه دوم (کشورهای با در آمد بیشتر از متوسط)  ☑

۲) گروه سوم(کشورهای با در آمد کمتر از متوسط)

۳) گروه اول (کشورهای با در آمد بالا)

۴) گروه چهارم( کشورهای با در آمد پایین)

✦با اتمام انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان طی چه مدتی پس از دریافت نتیجه انتخابات نظر قطعی خود را اعلام می نماید؟

۱) یک هفته

۲) دهروز

۳) دو هفته

۴) از یک هفته تا ده روز  ☑

✦کدام یک از تفاسیر زیر از تفاسیر اهل تسنن می باشد؟

۱) مجمع البیان

۲) روض الجنان

۳) کشّاف  ☑

۴) تفسیر برهان

✦ بنا به اعتقاد شهید آیت الله مرتضی مطهری کلمه ملت با کدام یک از عبارات زیر نزدیک تر است؟

۱) حکومت الهی

۲) نبوت

۳) امامت

۴) مکتب  ☑

✦ کدام یک از پنج جزء اوستای ساسانی به عنوان «ضد دیو» شناخته می شود؟

۱) یسنا

۲) گاهاتا

۳) وندیداد  ☑

۴) خرد تک اوستاک

✦ کدام مقام در سایر کشورها همان نقش و جایگاه رهبری در ایران نیز رادارد؟

۱) انگلستان نهاد سلطنت پادشاه یا ملکه

۲) فرانسه رئیس جمهور

۳) آمریکا رئیس جمهور

۴)  همه موارد  ☑

✦کتاب سرائر در باب فقه از آثار کدام فقیه می باشد؟

۱) شیخ زین الدین

۲) شیخ علی جزائری

۳) شیخ بهاء الدین

۴) ابن ادریس حلی  ☑

✦ ایران در رشد شاخص توسعه انسانی در ۴۰ سال گذشته موفق به کسب چه رتبه ای شده است؟

۱) رتبه سوم

۲) رتبه چهارم

۳) رتبه دوم

۴) رتبه اول  ☑

✦شهرت بیشتر مزدک و آیین مزدک چیست؟

۱) تقابل شدید با آیین مانوی

۲) افکار اشتراکری و کمونیستی او  ☑

۳) محرک رشد آیین مسیحیت در ایران

۴) گسترش این آیین حدود صد سال در ایران

✦ بارزترین مسئله ای که منجر به جلوه گری عظمت و واقعیت اسلام در نظر ایرانیان بود …….. است.

۱) ایمان آوردن گروه وسیعی از ایرانیان

۲) پیروز شدن مسلمانان بر حکومت ساسانی  ☑

۳) سقوط ساسانیان توسط اقوام عثمانی

۴) از هم پاشیدگی بنیاد سلسله ساسانی توسط روم

✦تفسیر نعمانی اثر کدام یک از مفسرین زیر است؟

۱) علی بن ابراهیم قمی

۲) محمد بن مسعود سمرقندی

۳) فضل بن حسن طبری

۴) ابوعبدالله محمدبن ابراهیم  ☑

✦کدام یک از موارد زیر در حقوق عمومی  قرار دارد؟

۱) حقوق اساسی  ☑

۴) حقوق تجارت

۳) حقوق مدنی

۴) حقوق کار

✦تعلیم و تربیت براساس سند تحول باید تحقق بخش کدام موضوع باشد؟

۱) حیات طیبه  ☑

۲) ارزش ها

۳) تعالی و پیشرفت

۴) انسان های علِم و متقی

سوالات توانایی هایی عمومی و ذهنی:

✦ اگر پست به واگذار شود کدام مورد لزوماً صحیح است؟

۱) پست Z به B واگذار می شود

۲) پست S بهB واگذار می شود

۳) پست S نیاز به مهارت T3 دارد  ☑

۴) پست Z به D واگذار می شود

✦سه خط موازی با ۶ خط موازی دیگر ۱۸ نقظه با هم برخورد کرده اند حداکثر تعداد متوازی الاظلاع عای تشکیل شده از برخورد این دو دسته خط موازی کدام است؟

۱) ۴۵

۲) ۳۶

۳) ۱۰  ☑

۴) ۸

✦ تست با توجه به متن احتمال موافقیت نویسنده با کدام یک از نتیجه گیری های زیر بیشتر است؟

۱) در تعریف مسئولیت حقوقی شرایط روانی افراد از اهمیت چندانی برخوردار نیست

۲) احتمال این که تبهکاران بتواند با توسل به دفاع براساس جنون از مجازات بگریزد آنقدر پایین است که نگرانی عمومی در این مورد اغراق آمیز است ☑

۳) در احراز مسئولیت حقوقی توانایی تشخیص درست از نادرست بر درک مجرم از عواقب رفتار خود از ارجیحت دارد

۴) جامعه متمدن نباید کسی را که از لحاظ  روانی کنترل و اختیاری بر کردار خود ندارد تنبیه کند

✦بورس کالای کشور الف با زبان تجارت امروز دنیا مطابقت دارد و ورود به این حوزه اجتناب ناپذیر است از این رو ضروری است که بازیگران بازار کشاورزی نیز رفته رفته وارد بورس کالا شوند بورس کالا در کشور الف جوان است ورود محصولات کشاورزی به بورس نیز از قدمت زیاد برخوردار نیست اما با وجود این ……….

کدام مورد منطقی ترین شکل جای خالی را در متن فوق می کند؟

۱) بورس کالا از قدمت یکسانی برخوردار است که همین امر در گرایش بخش کشاورزی به سوی آن بی تأثیر نبوده است

۲) قسمت اعظم محصولات کشاورزی هنوز در چرخه مبادلات سنتی دست به دست می شوند

۳) بازار شفاف و رقابت بورس کالا باعث شده است تا بخش کشاورزی هم به طرف آن برود ☑

۴) بازار پویای بورس کالا نمی تواند با حرکت کند چرخه محصولات سنتی بخش کشاورزی تأثیر معنی دار بگذارد

✦ نمونه اصلاحات سازمان های خدماتی در شهرها با چه ارائه شده است؟

۱) تأثیر عوامل محیطی بر تحولات در سازمان ها  ☑

۲) میزان ضمانت اجرایی مقررات سازمان ها

۳) تأثیر پذیری طرفداران محیط زیست از تغییرات آن

۴) آشنایی با نظام های مستقر در جوار سازمان در سال های ۱۳۹۵ – ۱۸۸۰

✦نویسنده از کدام یکی از تکنیک های زیر برای توضیح ایده اصلی متن استفاده نکرده است؟

۱) توصیف مراحل یک فرایند به ترتیب  ☑

۲) توصیف عملکرد

۳) ارائه تعریف

۴) ارائه تاریخچه

✦ در دنبال حروف زیر مجهول چه حرفی است؟

۱) ج

۲) چ  ☑

۳) ح

۴) خ

✦ پارگراف سوم چه هدفی را دنبال می کند؟

۱) بررسی میزان اتفاق نظر« بی گارت» و «هیچ»

۲) توصیف یک از انواع تغییرات سازمانی در آمریکا

۳) تبیین یکی از دلایل تغییرات در سازمان ها  ☑

۴) ارائه خلاصه ای از کل متن

✦با توجه به متن کدام گزینه صحیح است؟

۱) فشار متقابل سازمانی و نیروهای بیرونی تابع گروه های ذی نفع است

۲) مایر و روان اخلاق را اصل بقای سازمان می دانند

۳) تغییر ساختاری در سازمان ها گاهی جنبه جبری دارد  ☑

۴) صدو دستورات  کاری بسیار دشوار است

✦مراحل اولیه عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار یک ساعت عقربه ای به گونه ای است که ساعت ۴ بعد ظهر را نشان می دهد زمانی که عقربه های دقیقه شمار برای اولین بار به محل عقربه ساعت شمار می رسد زاوبه بین آن ها چند درجه خواهد بود؟

۱) ۵

۲) ۱۰  ☑

۳) ۱۱

۴) ۱۲

✦پژوهش در مورد سازمان پست ایالات متحد آمریکا نشان دهنده چیست؟

۱) دستورات خلاف منافع سازمان است

۲) گروه های ذی نفع در مورد مدیریت سازمانی تخصصی دارند

۳) ایجاد نیروهای درونی و بیرونی سازمان ماحصل تجدید سازمان است  ☑

۴) گروه های ذی نفع را باید در درون و نه در بیرون آن تقویت کرد

✦ اگر پست Z به B واگذار شود نوع مهارت چند نفر از این چهار نفر به طور قطع مشخص می شود؟

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۲

۴) ۱  ☑

✦هدف نویسنده از اشاره به جان‌نش کدام است؟

۱) معرفی ایده پرداز اصلی نظریه بازی ها

۲) ارائه مثالی از کاربرد عملی نظریه بازی ها

۳) مقایسه بازی ها همکارانه و غیر همکارانه  ☑

۴) تاکید بر نقش علم ریاضی در حوزه های اقتصادی در ره

✦ اگر B پسر مدیر آژانس هواپیمایی باشد کدام افراد بایکدگر نسبت مادر دختری دارند؟

۱) روزنامه نگار و معلم

۲) مدیر آژانس و معلم

۳) روزنامه نگار و پزشک  ☑

۴) مدیر آژانس و روزنامه نگار

✦ هدف اصلی نویسنده در متن فوق کدام است؟

۱) ارائه بخشی از تاریخچه تلاش های انجام شده در جهت شفاف سازی مفهوم جنون و مبانی تصمیم گیری درباره جنو حقوقی

۲) تأکید بر لزوم تدوین مبانی حقوقی به دوره از جنجال ها و تعصبات اجتماعی

۳) رفع نگرانی عمومی درباره سوء استفاده از جنون به عنوان محملی برای دفاع حقوقی ☑

۴) ارائه پاسخ به این سوال که قانون در برابر کسی که اختلال روانی دارد و دست به تبهکاران می زند چه باید بکند

دانلود سوالات تخصصی آموزش و پرورش

چند مورد از مهمترین سوالات آموزش و پرورش (حیطه اختصاصی)

✦مراحل کلی طراحی آموزش بعد از مرحله تعیین هدف کلی به ترتیب عبارت است از:

۱) تحلیل آموزشی – تعیین محتوا – روش و رسانه ها – تعیین نظارم ارزشیابی  ☑

۲) ارزشیابی تشخیص – تعیین محتوا – روش ورسانهه -تعیین نظارم ارزشیابی

۳) تعیین اهداف جزیی- تعیین نظارم ارزشیابی – تعیین محتوا – روش ها رسانه ها

۴) تعیین اهداف رفتاری – تعیین ارزشیابی – ارائه مطالب

✦ از موارد زیر کدام یک را درست می پندازید؟

۱) تشویق بیش از حد اثر بیشتری روی یادگیرنده دارد

۲) باید رقابت و هم چشمی را در کودکان دامن زد

۳) معلم باید سؤالی را مطرح کند و دیگران را به دادن پاسخ وادار کند

۴) معلم باید نام دانش آموزان را به زبان آورد و بعد به طرح سؤول بپردازد  ☑

✦ در ارزشیابی تدریس بهترین روش برای سنجش میزان تحقق اهداف حیطه عاطفی کدام روش است؟

۱) سوالات نوشتاری و انشایی بلند

۲) آزمون روانشناختی و سنجش علایق

۳) مشاهده مستقیم و مستمر حالات و رفتار یادگیرنده  ☑

۴) بیان صریح علایق و رغبت های یادگیرنده در قالب آزمون باز پاسخ

✦در طبقه بندی هدف ها بعد از طبقه فهمیدن کدام طبقه قرار دارد؟

۱) دانش

۲) کار بستن  ☑

۳) ترکیب

۴) تحلیل

✦مفهوم جبر گرایی متقابل برخاسته از کدام رویکرد است؟

۱) تکامل نگری

۲) یادگیری اجتماعی  ☑

۳) ارگانیسمی

۴) کردار شناسی

✦ معلم که از روش یادگیری مشاهده ای استفاده می کند در کدام مرحله می تواند با ارزابی دانش آموز به نقایص آن پی ببرد؟

۱) باز آفرینی  ☑

۲) توجه به رفتارهای الگو

۳) انگیزشی

۴) به یاد سپاری

✦روش سیری در چه موردی بیشتر کاربرد دارد؟

۱) مدارس ابتدایی

۲) مدارس ابتدایی و راهنما

۳) مدارس کودکان عقب مانده ذهنی  ☑

۴) مدارس ابتدایی راهنمایی و متوسطه

✦ پیرامون نظریۀ اسناد کدام گزینه درست است؟

۱) پیامدهای مثبت رفتار که به علت های درونی نسبت داده می شوند در شخص احساس غرور ایجاد می کند  ☑

۲) پیامدهای مثبت رفتار که به علت های درونی نسبت داده می شوند احساس اعتماد به نفس را در شخص کاهش می دهد

۳) نسبت های کلی تعیین کننده های کامل پیامدهای عاطفی موفقیت و شکست هستند

۴) شکستی که به توانایی کم یا کوشش نسبت داده می شود از شکستی که به دشوار زیاد تکلیف نسبت داده می شود به شرمساری کمتری می انجامد

✦برابر نظریه اسناد افرادی که مفهوم خود آنها از توانایی پائین می باشد موفقیت خود را به چه چیزی نسبت می دهند؟

۱) عوامل باثبات

۲) عوامل بی ثبات  ☑

۳) عامل درونی

۴) انگیزه

✦در تصحیح اوراق تشریحی یک ورقه متوسط پس از کدام ورقه تصحیح شود نمره اش بالاتر از حد خود خواهد بود؟

۱) خیلی قوی

۲) قوی

۳) خیلی ضعیف

۴) ضعیف  ☑

✦ طبق نظر ماهلر کودک در کدام مرحله تصویری درونی از مادر ایجاد می کند و می تواند جدا از او به عمل بپردازد؟

۱) آغاز ثبات شیء  ☑

۲) تمرین کردن

۳) همزیستی به هنجار

۴) نزدیکی خواهی

✦ ورتایمر نظریه پرداز گشتالتی کوشید با استفاده از ……………. حل کردن مسائل ریاضی را به دانش آموزان بیاموزد.

۱) کلی نگری

۲) بینش  ☑

۳) مهارت

۴) دانش

✦ مشکل جدی در آزمون های تشریحی چیست؟

۱) نمونه گیی محدود  ☑

۲) دشواری اجرای امتحان

۳) خسته شدن آزمودنی

۴) وقت گیر بودن

✦کدام روش تدریس برای درس هایی که در حوزه روانی حرکتی قرار دارند بیشتر استفاده می شود؟

۱) یادسپادی

۲) سخنرانی

۳) نمایش علمی  ☑

۴) بحث گروهی

✦بهترین شیوه ارائه مطلب با روش سخنرانی کدام است؟

۱) استفاد از تابلو

۲) استفاده یکی دو پرسش

۳) نظر خواهی

۴) توضیح دادن  ☑

✦هدف های آموزشی رفتاری را به سه دسته تقسیم می کنند دو دسته آنها شامل اهداف واسطه ای و ناهئی هستاند دسته سوم چه نام دارد؟

۱) بین راه

۲) آموزشی

۳) یادگیری

۴) ورودی  ☑

✦در آزمون های چند گزینه ای که تنه اصلی مثبت است ………..

۱) یک گزینه درست و سه گزینه غلط طرح می شود  ☑

۲) یک گزینه غلط و س گزینه درست نوشته می شود

۳) تعداد گزینه انحرافی و گزینه کلید برابر است

۴) اعتبار کمنتری دیده می شود

✦علت اصلی حذف اطلاعات از حافظه‌ی حسی چیست؟

۱) اصلاعات وارد حافظه درازمدت شده اند

۲) تحریکات اندک ادارکی رخ داده است

۳) بی توجهی و بی دقتی وجود دارد   ☑

۴) تداخل های حافظه کوتاه مدت در حافظه حسی انجام شده است

✦قضاوت هوشیارانه درباره کارها و روش ها به کدامیک از حیطه های زیر تعلیق دارد؟

۱) انفعالی

۲) روانی – حرکتی

۳) شناختی  ☑

۴) عاطفی

✦ آندرسون وبلاک ملاک تسلط در آزمون های نهائی را حدود چه نمره ای بر آورد کرده اند؟

۱) حدود ۱۲

۲) ۱۵

۳) ۵/۱۷  ☑

۴) ۷۵/۱۹

✦ اگر یادگیری را نتیجه تجارت معین بدانیم آنگاه یادگیری و تجربه به ترتیب چه نوع متغیرهایی خواهند بود؟

۱) رابط – مستقل  ☑

۲) وابسته – مستقل

۳) متصل – رابط

۴) مستقل – وابسته

✦دو دسته راه حل های مسائل به نظر وول فولک کدامند؟

۱) مراحل پیاپی، روش بهترین حدس  ☑

۲) مراحل متناوب، روش اکتشافی

۳) روش اکتشافی بینش

۴) بینش، تفکر همگرا

✦ از بین سوالات کوته پاسخ کدام مورد ضعیف است؟

۱) ذغال سنگ چیست  ☑

۲) ذغال سنگ غالباً به چه منظوری به کار می رود

۳) ذغال سنگ از چه موادی درست شده است

۴) ذغال سنگ از چه عنصری شیمیایی درست شده است

✦ براساس مدل عمومی آموزشی کدام رفتار معلم جزء اولین فعالیت های آموزشی معلم محسوب می شود؟

۱) تغییر نظام ارزشیابی

۲) انتخاب روش ها و فنون تدریس

۳) تعیین هدف های آموزش  ☑

۴) سنجش اغازین

✦ تقویت منفی به چام دیگری معروف است؟

۱) محرک آزار دهنده  ☑

۲) پاسخ نفرت آور

۳) پاسخ همرا با آزار

۴) پاسخ بازدارنده

✦ مهارت اجرای آزمون ورودی از مهارت های ضمن خدمت تدریس با کدام اصل یادگیری سازگار است؟

۱) آمادگی و ظرفیت فاگیر

۲) فعالیت فراگیر

۳) رغب و انگیزش فراگیر

۴) تدثیر تجربیات قبلی در یادگیری فراگیر  ☑

✦در تقسیم بندی مراحل یادگیری از راه مشاهده توسط بندورا آخرین مرحله چیست؟

۱) توجه

۲) بازآفرنی

۳) انگیزشی یا تقویتی  ☑

۴) به یادسپاری

✦ الگویی فرهنگی کلی همچون ارزش ها اعتقادات واداب رسوم در کدام سطح از نظریه زیست بوم شناختی (بران فن برنر) قرار دارند؟

۱) برون سیستم

۲) میکروسیستم

۳) کلان سیستم  ☑

۴)اگزو سیستم

✦در نظریه انگیزش نسبت دادن در آموزش هدف برنامه آموزشی تغییر دادن فقان توانایی به چی چیزی است؟

۱) کوشش و تلاش

۲) فقدان کوشش  ☑

۳) احساس گناه

۴) برانگیخته شدن

✦کدام مفهوم معرف منفی ترین حالت مفهوم خود می باشد؟

۱) احساس شوکه شدن

۲) بیماری

۳) درماندگی آموخته شده  ☑

۴) شکست پذیری

✦ اصلاح عینی در طرح سوالات آزمون به کدام مفهوم ذیل اشاره دارد؟

۱) مستقل بودن از نظر مصحح  ☑

۲) قابل مشاهده و عملی بودن

۳) دقت در ساخت و اجرا

۴) دقت در بیان مسائل

✦ برای بهبود جریان آموزش و بالا بردن سطح یادگیری از کدام آزمون استفاده می شد؟

۱) شناختی

۲) علاقه و نگرش

۳) میزان شده

۴) معلم ساخته  ☑

✦نوشتن سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی یعنی ……………

۱) تدوین مقایسه های اندازه گیری

۲) تدوبن اهداف اندازه گیری

۳) تهیه معیار اندازه گیری

۴) تهیه ابزار اندزه گیری  ☑

✦ آزمون عنوان داستان برای اندازه گیری به کدام عامل تفکر واگر به کار می رود؟

۱) سیالیت

۲) اصالت  ☑

۳) انعطاف پذیری

۴) بسط و گسترش

✦دودسته کلی از تقسیم بندهای آزمون ها کدام است؟

۱) استعداد تحصیلی

۲) توانایی، عاطفی  ☑

۳) تحطیلی، هوشی

۴) توانایی، شناختی

✦کدام مورد از محدودیت های بخش پیشرفت تحصیلی از طریق کار پوشه است؟

۱) دشواری نمره گذاری  ☑

۲) ایجاد بی انگیزی در دانش آموزان

۳) امکان نظارتاندک بر پیشرفت تحصیلی

۴) عدم امکان انتقال اطلاعات به معلمان بعدی

✦در کدام نوع یادگیری یاد گیرنده دو یا چند مفهوم را به هم ربط می دهد و از آنها یک معنی تازه درست می کند؟

۱) یادگیری قانون

۲) یادگیری اصل

۳) یادگیری درک مفاهیم

۴) یادگیری قانون یا اصل  ☑

✦در هنگام تصحیح سوالات تشریحی رعایت چه تکته ای لازم است؟

۱) اول تصحیح برگه افراد قوی

۲) اول تصحیح برگه افراد ضعیف

۳) اول تصحیح افراد متوسط

۴) کَندن سربرگ و به هم زدن تقدم و تأخر اوراق  ☑

✦ ایبل در مورد ایرادهای وارد شده به سوالات صحیح و غلط می گوید ایرادها به ………. مربوطند.

۱) نحوه طرح سوال

۲) طراحان سوال  ☑

۳) ناتوانی این سوالات در بخش حل مساله

۴) ناتوانی سوالات در سنجش استنباط

✦ کدام روش تدریس موجب ارتباط فعالیت های علمی با زندگی واقعی دانش آموران می شود؟

۱) ایفای نقش

۲) پرسش و پاسخ

۳) نمایش علمی

۴) گردش علمی  ☑

✦ کدام تعریف برای ارزشیابی درست است؟

۱) امتحان تراکمی پایان ترم

۲) بررسی سطح اندوخته های ذهنی شاگردان

۳) سنجش عملکرد و مقایسه نتایج با هدف های آموزشی تعیین شده   ☑

۴) ارزیابی سطح سواد شاگردان

✦به وسیله ای که توسط آن می شود نمرات یک دانش آموز یا گروهی از دانش آموزان را دو یا چند درس با هم مقایسه کرد چه می گویند؟

۱) چارت

۲) نیمرخ  ☑

۳) مقایسه گر

۴) درس سنج

✦…………… عبارتست از دادن تقویت کننده منفی به دنبال یک رفتار نامطلق برای کاهش احتمال وقوع رفتار.

۱) تنبیه  ☑

۲) تقویت منفی

۳) خاموشی

۴) تمییز

✦ اساسی ترین ویژگی داشتن طرح درسی آن است که به معلم کمک می کند که …………..

۱) ارتباط موضوعات را به یاد داشته باشد

۲) پیامدهای فعالیت هایش را ارزشیابی کند

۳) روابط مطلوبی با فراگیران برقرار کند

۴) فعالیت آموزشی خود را از نظام دار گرداند  ☑

✦ به نظر روانشناسان انسان گرا انگیزه‌ی واقعی انسان ها در یادگیری کدام مورد زیر است؟

۱) انگیزه های بیرونی

۲) انگیزه های درونی و القا شده

۳) انگیزه های درونی و خود جوش  ☑

۴) مسائل انسانی و عاطفی

✦ در سوالات چند گزینه ای کدام سوال ضعیف تر است؟

۱) تجانس در همه گزینه های سوال

۲) تجانس در سه گزینه از پنج گزینه

۳) تجانس در ۲ گزینه از چهار گزینه

۴) عدم تجانس در سه گزینه از چهار گزینه  ☑

✦کدام مورد از ویژگی اصلی تفکر آفریننده است؟

۱) تفکر همگرا

۲) تفکر واگر  ☑

۳) بینش یا بصیرت

۴) داشتن مفهوم

✦در آزمون های شخصیت به طور عمده به اندازه گیری کدام مورد توجه کمتری می شود؟

۱) انگیزش

۲) مزاج

۳) سازگاری و منش

۴) استعداد  ☑

✦ الگویی تفکر در زمره کدام خانواده الگوهای جدید تدریس قرار می گیرد؟

۱) اطلاعت پردازی  ☑

۲) اجتماعی

۳) انفرادی

۴) سیستم رفتاری

✦ مهم ترین اشکال استفاده از تقویت کننده منفی چیست؟

۱) به کار بردن قبلی محرک آزار دهنده  ☑

۲) سستی پیوند ایجاد شد

۳) تأثیر بیش از اندازه

۴) نیاز به تخصص

✦ در مرحله به یادسپاری در یادگیری مشاهده ای نگهداری مطلب آموختن در ذهن را می توان از چه طریقتی بهبود بخشید؟

۱) مرور ذهنی یا تقلید به طور خیالی  ☑

۲) نوشتن مطالب

۳) خط کشیدن زیر قسمت های مهم

۴) با صدای بلند خواندن مطالب

✦سنجش رفتار ورودی در کدام یک از مراحل مدل عمومی تدریس انجام می شود؟

۱) مرحله اول

۲) مرحله دوم  ☑

۳) مرحله سوم

۴) مرحله چهارم

✦ خلاقیت مربوط به کدام یک از طبقه های حیطه شناختی می گردد؟

۱) کاربرد

۲) درک

۳) تجزیه و تحلیل

۴) ترکیب  ☑

✦ از نظر پیاژه وقتی فرد در موفقیت تازه رفتاری را انجام دهد که در موقیت های گذشته انجام داده است چه حالتی روی داده است؟

۱) سازش

۲) جذب  ☑

۳) انطباق

۴) تطابق

✦کدام روش تدریس به پیدایش اعتماد به نفس دانش آموزان کمک می کند؟

۱) بازگویی

۲) سقراطی  ☑

۳) مبتنی بر بحث

۴) آموزش انفرادی

✦ به اعتقاد فعلی بیشتر صاحب نظران توجه بیشتر رواشناسیپرورشی باید بر چه مواردی باشد؟

۱) یادگیری

۲) تدریس و مهارت اموزش

۳) یادگیری و یاد آوری

۴) یادگیری و آموزش  ☑

✦اشکال تقویتی پیاپی چیست؟

۱) قطع ناگهان آن موجب قطع رفتار می شود  ☑

۲) نیازمند دقت زیاد است

۳) نیازمند هزینه زیاد است

۴) کودک شرطی می شود

✦ عنصر اصلی الگویی تدریس پیش سازمان دهنده کدام است؟

۱) استعار

۲) اتصال

۳) داربست عقلی  ☑

۴) قیاس

✦ یکی از روش های آموزش مطلب غیر معنی دار کدام است؟

۱) بخش به بخش و پراکنده  ☑

۲) پیش سازمان دهنده

۳) کلی یکپارچه

۴) ابتدا کلی و بعد بخش به بخش

✦وجه تمایز آزمون های تشریحی در این است که این آزمون ها توانایی ………. را می سنجند.

۱) بازشناسی  ☑

۲) یادآوری

۳) بازخوانی

۴) بازشناسی یا تعمیم

✦ برای تعیین هدف های دقیق آموزشی کدام گزینه زیر استفاده می شود؟

۱) فلسفه آموزشی روانشناسی رشد

۲) روانشناسی رشد کلیات فلسفی

۳) فلسفه پرورشی روانشاناسی کودک و نوجوانی

۴) فلسفه آموزش و پرورش روانشناسی پرورشی  ☑

✦این که دانشجو روش ها و فنون تدریس را نگذرانده باشد نمی تواند در دروس علمی موفق باشد جزء کدامیک از اشکال ارتباط اهداف جزء به کل است؟

۱) افقی

۲) ترکیبی

۳) متوالی  ☑

۴) موازی

✦ در آزمون هایی برای تشخیص مشکلات یادگیری بکار می روند گنجاندن گزینه نمی دانم ……………….؟

۱) فقط به نفع دانش آموز است

۲) فقط به نفع معلم است

۳) به ضرر شاگرد و معلم است

۴) به نفع شاگرد و معلم  ☑

✦ محرکهای محیطی مانند نور و صدا برای چه زمانی در حافظه حسی ذخیره می گردند؟

۱)یک ثانیه  ☑

۲) دو تا سه ثانیه

۳) پنج ثاینه

۴) پنج ده دقیقه

✦ از نظر کلازمایر در مورد اهداف رفتاری چیست؟

۱) استفاده کامل از هدف ها

۲) کنار گذاشتن کلی آنها

۳) به کارگیری هدف های مختلف برای هر موضوع و هر موقیعت  ☑

۴) برای هر موضوع و موقیعت اهداف یکسان نوشتن

✦ بزرگ ترین امتیاز آزمون تشریحی چیست؟

۱) آزمودنی ها را وا بدارد تا اندیش های خود را منسجم بیان کنند  ☑

۲) طرح سوال دقت کمی لازم دارد

۳) تصحیح اوراق از طریق باربندی انجام می شود

۴) آزمودنی ها هر چه دلشان بخواهد می توانند بنویسند

✦در جمله (شاگرد باید بتواند در یک روز آفتابی در زنگ ورزش و در زیمن چمن یکصد متر را در ده ثانیه بدود) ملاک عملکرد کدام است؟

۱) درس ورزش

۲) روز آفتابی و زمین چمن

۳) یکصد متر مساحت

۴) ده ثانیه زمان  ☑

✦ در ماشین های آموزشی پیشرفت یادگیرنده در مطالعه مطالب برنامه کنترل چه کسی یا چه چیزی است؟

۱) ماشین آموزشی  ☑

۲) یاد گیرنده

۳) معلم

۴) برنامه زمانی

✦ اگر معلم مشکلات دانش آموزان و منفعت تجربیات قبلی و مشکلات یادگیری او را بَدو آموزش مورد بررسی قرار دهد چه عملی انجام داده است؟

۱) ارزشیابی پایانی

۲) ارزشیابی روش تدریس  ☑

۳) ارزش یابی تکوینی

۴) ارزشیابی تشخیصی

✦ در بحث پیشایندهای استنباط های علمی به ساخت شناختی درونی فرد چه می گویند؟

۱) طرح

۲) طرحواره

۳) طرحواره های علّی  ☑

۴) طرحواره های معمولی

✦ در کدام مرحلۀ یادگیری اجتماعی معلم می تواند نحوه‌ی عملکرد دانش آموزان را با آنچه می بایست بیاموزند ارزیابی کند؟

۱) توجه

۲) یادسپاری

۳) باز آفرنی

۴) انگیزشی  ☑

✦ به نسبت آزمودنی هایی که به سؤال پاسخ درست داده اند چه می گویند؟

۱) انحراف معیار

۲) تمییز

۳) آسانی

۴) دشواری  ☑

✦در مبحث ویژگی هایی از نسبت دادن و این سه ویژگی را به اسامی منبع علیت ثبات و شناسائی کرده است.

۱) عدم ثبات

۲) کنترل پذیری  ☑

۳) کنترل ناپذیری

۴) انتظاری

✦ در کدام مرحله یادگیری اجتماعی مرور ذهنی یا تمرین عملی کاربرد دارد؟

۱) یادسپاری  ☑

۲) باز آفرینی

۳) توجه

۴) انگیزشی

✦نتایج آزمایش ها در مورد قطع تقویت مثبت چیست؟

۱) خاموشی موقت

۲) خاموشی کلی

۳) ظهور پرخاشگری  ☑

۴) پیدایش متانت

✦استفاده از موقعیت های جدید سؤالات تازه در آزمون های تشریحی برای سنجش چه چیزی مفیدتر هستند؟

۱) معلومات

۲) حافظه

۳) حافظه و معلومات

۴) کار بستن خلاقیت  ☑

✦در فرمول میزان یادگیری آموزشگاهیی میزان یادگیری با چه چیزی نسبت معکوس دارد؟

۱) زمان صرف شده برای یادگیری

۲) زمان صرف شده معلم برای یادهی

۳) زمان مورد نیاز برای یادگیری  ☑

۴) مزان انگیزه و توانائی

✦ آزوبل یادگیری بیشتر چه سفارشی بیشتر چه سفارشی کرده است؟

۱) برخورداری شاگردان از معلم متخصص

۲) استفاده از هدف های رفتاری معلم خوب و دقت

۳) استفاده از آموخته های قبلی  ☑

۴) استفاده از هدف های رفتاری در حیطه فهمیدن

✦چه وقت می توانیم بگوییم شخص مفهوم خاصی را یاد گرفته است؟

۱) آن را تعریف کند

۲) برای آن مثال بزند

۳) مثال های مثبت و منفی آن تشخیص دهد  ☑

۴) به سؤال های که از او می شود جواب دهد

✦ما معمولاً رفتار چه کسانی را سر مشق قرار می دهیم؟

۱) دارای موقعیت اجتماعی بالا باشند  ☑

۲) همردیف خودمان باشند

۳) مسن تر باشند

۴) همجنس ما باشند

✦ اگر در فرآینده تدریس به ساخت شناختی دانش آموزان توجه شود به کدام عامل مؤثر در یادگیری توجه شده است؟

۱) توانایی یاد گیرنده

۲) تجارب گذشته  ☑

۳) سبک یادگیری

۴) علاقه و رغب یادگیری

✦وقتی افسر راهنمایی راننده‌ مختلفی را جریمه می کند رانندگان دیگر با احتیاط بیشتر رانندگی میکنند و مثل راننده متخلف سریع حرکت نمی کنند در این مورد چه اتفاقی می افتد؟

۱) بینش

۲) آزمایش و خطا

۳) تقویت جانشینی

۴) تنبیه جانشینی  ☑

✦ در روانشناسی ثرندایک رفتار کنشگر به چه نام دیگری معروف است؟

۱) شرطی

۲) بازتابی

۳) غیر ارادی

۴) وسیله ای  ☑

✦ فراگیری که از شرکت کردن در فعالیت ها و بحث کلاسی احساس رضایت و خوشنودی می کند در کدام سطح از حیطه عاطفی قرار دارد؟

۱) درونی شدن ارزش ها

۲) سازماندهی ارزش ها

۳) ارزش گذاری

۴) پاسخ دادن  ☑

✦ در کدام نوع یادگیری یاد گیرنده از واسطه های کلامی استفاده‌ی زیادی می کند؟

۱) یادگیری علامتی

۲) یادگیری واسطه ای

۳) یادگیری محرک – پاسخ

۴) یادگیری تداعی کلامی  ☑

✦ متداول ترین سوال چه نوع سؤالی است؟

۱) صحیح و غلط

۲) کوته جواب

۳) گسترده پاسخ

۴) چند گزینه ای  ☑

✦ یادگیری شناختی بر چه چیزی استوار است؟

۱) فعالیت های درونی یادگیرنده  ☑

۲) فعالیت های بیرونی یادگیرنده

۳) یادگیری های آشکار

۴) پیونده محرک وو پاسخ ها

✦ در الگوی تسلط آموزی میزان تسلط دانش آموزان براساس کدام روش ارزشیابی می شود؟

۱) خود ارزشیابی

۲) ارزشیابی ملاکی  ☑

۳) ارزشیابی هنجاری

۴) ارزشیابی استاندارد شده

✦ کدام مورد در آسان سازی یادگیری مؤثر است؟

۱) تعمیم پاسخ

۲) تعمیم محرک  ☑

۳) تمییز محرک

۴) تمییز پاسخ

✦ کدام مورد جز خانواده الگوهای اجتماعی روش تدریس است؟

۱)  یادگیری برنامه ای

۲) کاوش به شیوه محاکم قضایی  ☑

۳) رشد شناختی

۴) خودشکوفایی

✦کدام گزینه با دیدگاه پیاژه در مورد هوش تطبیق می کند؟

۱) هوش فرآینده سازگاری با محیط است  ☑

۲) هوش را می توان تعریف کرد

۳) هوش قابل توصیف نیست

۴) هوش را می توان تنها بر حسب محتوا وصف نمود

✦در آزمون های چند گزینه بهتر است محل گزینه کجا باشد؟

۱) بیشتر گزینه ۱ و ۲

۲) بیشتر گزینه های وسط

۳) بیشتر گزینه ۳و ۴

۴) توزیع به صورت تصادفی  ☑

✦ به بیان روابط کلی میان متغیرها پدیده ها چه می گویند؟

۱) قانون علمی  ☑

۲) فرضیه

۳) مسدله

۴) پژوهش

✦کدام مورد از پیامدهای تدریس مشارکتی درست تر است؟

۱) مسئولیت پذیری فرد  ☑

۲) احساس قدرت و غرور فردی

۳) مسئولیت پذیری اجتماعی

۴) درک تفاوت فردی

✦عیب آزمونهای چند گزینه ای این است که ……………

۱) ساختن آزمون ها بسیار دشوار است  ☑

۲) تصحیح پساخ ها وفت گیر است

۳) امکان حدس زدن در آنها ۵۰ در صد است

۴) امکان حدس زدن در آنها بیشتر از آزمون صحیح و غلط است

✦ طبق نظریه اریکسون در کدام مرحله در اکثر نقاط جهان آموزشی رسمی را اغاز می کنند و مهارت ها و تکالیف اموزشی و اجتماعی را به تدریج فرا می گیرند؟

۱) هویت در برابر سردرگمی در نقش

۲) صمیمت در برابر کناره گیری

۳) ابتکار در برابر گناه

۴) سخت کوشی در برابر حقارت  ☑

✦ برای نشان دادن نتیجه قطع تقویت مثبت کدام مثال درست است؟

۱) عصبانیت شخص پس از انداختن چند سکه در دستگاه تلفن عمومی و عدم توفیق در شماره گیری  ☑

۲) آرامش کودک وقتی که مادر او را از بغل توی گهوار می گذاردی

۳) حالت کودکی وقتی مادر از او به پدر شکایت می کند

۴) خاموشی رفتار کنشگر در حیوان آزمایشگاهی

✦ گیلفورد و کریستین سن در فرضیه استانه ای خود بین کدام بهره هوشی و توانایی و آفریندگی همبستگی اندکی مشاهده کردند؟

۱) حدود ۱۲۰  ☑

۲) حدود ۱۳۵

۳) حدود ۱۳۰ -۱۴۰

۴) ۱۴۰ به بالا

✦ از نظر فروید عملکرد مطلوب اخلاقی مستلزم شکل گیری کدام مورد است/

۱) فراخود  ☑

۲) من

۳) نهاد

۴) بُن

✦ کدام اصطلاح از دیدگاه پیاژه معادل رفتار به کار رفته است؟

۱) محتوا  ☑

۲) ساخت

۳) تعادل جویی

۴) کارکرد

✦ در کدام یک از روش ها ارزشیابی زیر معلم ضمن ارزشیابی آموزش نیز می دهد؟

۱) کارپوشه  ☑

۲) واقعه نگاری

۳) نمونه کار

۴) تشریحی

✦ نام دیگری رفتارهای بازتابی چیست؟

۱) رفتارهای آموخته

۲) رفتارهای پاسخگر  ☑

۳) رفتارهای کنشگر

۴) رفتارهای پاولفی

✦ کدام روش زیر در حوزه روش های تدریس مبتنی بر تعامل قرار می گیرد؟

۱) بدیعه پردازی  ☑

۲) یاد سپاری

۳) نمایش علمی

۴) سخنرانی

✦ یادگیری مضطرب شدن دانش آموز با دیدن برگه امتحانی چه نوع یادگیری است؟

۱) علامتی  ☑

۲) محرک – پاسخ

۳) زنجیره سازی

۴) تمییز دادن محرک ها

✦ در خصوص دو مفهوم آموزش و تدریس کدام مورد درست تر است؟

۱) هم در آموزش و هم در تدریس یادگیری باید اتفاق بیفتد

۲) در هیچ کدام ضروری نیست یادگیری اتفاق بیفتد

۳) در تدریس یادگیری اتفاق باید بیفتد  ☑

۴) در آموزش یادگیری باید اتفاق بیفتد

✦ نام رابرت با کدام یک از القاب زیر ارتباط دارد؟

۱) پرچمدار نهضت هدف های ورودی

۲) پرچمدار نهضت هدف های رفتاری  ☑

۳) بنیانگزاری آموزشی غیر سنتی

۴) واضع جزء به جزء کردن اهداف آ . پ

✦که هدف از تدریس سازنده گرایی کدام است؟

۱) ترکیب  ☑

۲) کشف

۳) ساده سازی

۴) وارونه سازی

✦ در تقسیم بندی مراحل یادگیری از راه مشاهده توسط بنداورا مرحله اول چیست؟

۱) مرحله به یادسپاری

۲) مرحله توجه  ☑

۳) مرحله انگیزشی

۴) مرحله بازآفرینی

✦ اصلاح آشانه خالی عمدتاً مربوط به کدام دوره تحول است؟

۱) نوجوانی

۲) جوانی

۳) میانسالی

۴) پیری  ☑

✦در روش سخنرانی بیان کلام مورد بیش از سایر روش ها ضرورت دارد؟

۱) مقدمه

۲) هدف های کلی

۳) هدف های دقیق آموزش  ☑

۴) شیوه سؤال و جواب شفاهی

✦ در زمینه تأثیر کدام گزینه درست است؟

۱) تنبیه همیشه با احساس ناخوشایند ختم نمی شود

۲) وقتی تنبیه شونده تنبیه به اصلاح خود بداند از آن لذت می برد

۳) نبیه شونده گاهی نسبت به تنبیه کننده احساس انزجای می کند

۴) تنبیه شونده به تنبیه کننده احساس انزجار می کند  ☑

✦ کدام گزینه جزو معایب روش سخنرانی محسوب نمی شود؟

۱) نیاز به وقت زیاد  ☑

۲) غیر فعال بودن دانش آموز

۳) یک سو بودن تدریس

۴) متکم وحده بودن معلم

✦حرکت راننده با دیدن چراغ سبز راهنمایی نشانگر کدام نوع یادگیری است؟

۱) یادگیری علامتی

۲) یادگیری محرک پاسخ  ☑

۳) یاد گیری حل مسئله

۴) یادگیری فهمیدن

✦ در روانشناسی پاولفی ترشح بزاق ناشی از صدای زنگ چه نامیده می شود؟

۱)پاسخ طبیعی

۲) پاسخ شرطی  ☑

۳) پاسخ بزاقی

۴) محرک شرطی

✦کدام نوع یادگیری پیش نیاز «یادگیری مفاهیم واقعی» است؟

۱) مفاهیم تعریفی

۲) تعمیم دادن

۳) مفاهیم انتزاعی   ☑

۴) تمییز دادن

✦مهم ترین الگوی پرورش تفکر دانش آموزان کدام است؟

۱) حل مسأله  ☑

۲) ماشینی نگر

۳) سازمانی نگر

۴) پیش سازمان دهنده

✦ در مدارس هیئت امنا عهده دار چه وظایف و اختیارتی می باشد؟

۱) اختیارات شورای مدرسه  ☑

۲) اختیارات شورای معلمان

۳) اختیارات انجمن اولیاء و مربیان

۴) اختیارات شورای دانش آموزی

✦ وجه مشترک و عمده‌ی« الگوهای خانواده اجتماعی تدریس» کدام است؟

۱) نظم دهی

۲) جمع افزایی  ☑

۳) آگاهی فردی

۴) تسلط بر یادگیری

✦کدام گزینه از محدودیت های روش تدریس بحث گروهی است؟

۱) بیان صریح پیشنهادها و انتقادات

۲) عدم توانای اجرا در کلاس های کم جمعیت

۳) بیان عقاید و تجربیات تمام دانش آموزان

۴) برای دانش آموزان ابتدایی چندان مناسب نیست  ☑

✦کدام یک از وژگی های آزمون های عملکردی نیست؟

۱) ترغیب تفکر باز

۲) تأکید بر کاربست

۳) اسستفاده از مسائل واقعی

۴) سنجش غیر مستقیم  ☑

✦ طرفداران کدام الگو معتقدند که می توان آن را تغییر شیوه های متداول آموزش به کل کلاس و یا ایجاد فرصتی مرکب از وقت و آموزش انفرادی متناسب با نتایج ارزشیابی تکوینی به اجرا در آورد؟

۱) تدریس غیر مستقیم

۲) تفحص دو نفره تا کل کلاس

۳) آمخوزش انفرادی یادگیری در حد تسلط  ☑

۴) کاوشگری از حقایق تا نظریه ها

✦برای تشخیص و تصمیم گیری در مورد کم و کیف یادگیری کودکان عقب مانده ذهنی کاربرد کدام نوع ارزشیابی مناسب تر است؟

۱) هنجاری

۲) عملکردی  ☑

۳) ملاکی

۴) معیاری

✦ رفتارگرایان در تعریف یادگیری تنها بر روی کدام مفهوم تأکید دارند؟

۱) رفتار بیرونی

۲) رفتار نهان

۳) رفتار درونی

۴) رفتار آشکار  ☑

✦ سه ملاک اصلی برای تنظیم محتوا کدامند/

۱) توالی محتوا و مداومت

۲) مداومت فعالیت و محیط

۳) وحدت محیط و توالی

۴) مداومت توالی وحدت   ☑

✦ اعضای شورای مدرسه کدام اند؟

۱) مدیر مدرسه – شورای معلمان – شورای دانش آموزی – نماینده شورای معلمان – نماینده شورای دانش آموزی

۲) مدیر مدرسه – معاون مدرسه – نماینده شورای معلمان – انجمن اولیاء و مربیان – خیر یا نماینده خیر  ☑

۳) مدیر مدرسه – معاون مدرسه – شورای معلمان – شورای دانش اموزی – انجمن اولیاء و مربیان

۴) مدیر مدرسه – انجمن اولیاء و مربیان – رئیس انجمن اولیاء و مربیان – شورای دانش آموزی

✦ حرکت پویایی مشخصه‌ی بارز کدام نوع از مفاهیم یادگیری است؟

۱) تغییر

۲) فرایند  ☑

۳) تجربه

۴) توان رفتاری

✦اهمیت ارتباط غیر کلامی کدام مورد بیشتر مشهود است؟

۱) تعیین معلومات دانش آموزان

۲) تعیین سرعت گفتار

۳) توصیف مطالب

۴) مسائل احساسی و نگرشی  ☑

✦مطابق ماده‌ی ۷ اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پروش کدام یک از گزینه های زیر از چرخش های تحول آفرین در مدرسه نمی باشد؟

۱) از یکسان گری در تربیت دانش آموزان به پذیرش تنوع و تکثیر در تربیت آن ها

۲) از رقابت های فردی و تنش‌زای دانش آموزان به رفاقت های جمعی

۳) از دانش آموزان منعل در کلاس به دانش آموزان فعال

۴) از هویت یابی و مقاومت در باربر شرایط نامساعد به سازگاری با شرایط محیطی  ☑

✦کدام نظریه به یادگیری مربوط به برونر است؟

۱) یادگیری اکتشافی  ☑

۲) یادگیری شرطی

۳) یادگیری شرطی فعال

۴) یادگیری معنی دار

✦کدام یک از گزینه های زیر از وظایف مدیریتی ارکان مدرسه نمی باشد؟

۱) برنامه ریزی

۲) سازمان دهی

۳) ارزش یابی و شناسایی  ☑

۴) نظارت و پشتیبانی

✦کار معلم در روش حل مسأله چیست؟

۱) تحقیق و بررسی

۲) هدایت و راهنما  ☑

۳) طراحی محتوای برنامه

۴) انتقال و اطلاعات و مهارت ها

✦ پیروی از کدام دستور العمل در تعدیل رفتار می گردد؟

۱) از فشار گروهی استفاده شود

۲) هر زمان یک رفتار کار می شود  ☑

۳) هر گز از تقویت کننده منفی استفاده نشود

۴) برای همه‌ی اعضاء کلاس از یک نوع تقویت کننده استفاده شود

✦ اعضای شورای مالی مدرسه کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

۱) مدیر مدرسه – شورای معلمان – انجمن اولیا و مربیان

۲) مدیر مدرسه – رئیس انجمن اولیاء و انجمن – نماینده شورای معلمان  ☑

۳) شورای معلمان – رئیس انجمن اولیاء و انجمن – نماینده شورای معلمان

۴) انجمن اولیاء و مربیان – رئیس انجمن اولیاء و انجمن – نماینده شورای مدرسه

✦ اصطلاح خاموشی در یادگیری از طریق شرطی شدن کلاسیک به چه معنا است؟

۱) فراینده عدم پاسخگویی موجوده زنده به دان پاسخ شرطی

۲) تکرار محرک شرطی بدون تقویت کردن آن  ☑

۳) هم زمانی محرک شرطی و پاسخ شرطی

۴) فرایند اظهار پاسخ آموخته شده از محرک شرطی

✦ گزینه های گمراه ساز در آزمون چند گزینه ای باید دارای کدام خواص باشد؟

۱) دانش آموزان ضعیف را جذب کند  ☑

۲) دانش آموزان قوی را جذب کند

۳) دانش آموزان متوسط بیشتر جذب شوند

۴) همه دانش آموزان جذب شوند

✦مهم ترین عنصر در اجرای الگوی بدیعه پردازی چیست؟

۱) مذاکره

۲) استعاره  ☑

۳) یاران در یادگیری

۴) پیش سازمان دهنده

✦گفتن و نوشتن جزء کدام نوع از رفتار است؟

۱) نهان

۲) آشکار   ☑

۳) درونی

۴) بیرونی

✦کدام روش آموزش در کلاس های چند پایه کاربرد بیشتری دارد؟

۱) یحثی

۲) نمایشی

۳) سخنرانی

۴) خلیفه ای  ☑

✦کدام اصلاح ارتباطی از شباهت و مقایسه‌ی یک چیز و استفاده از یکی به جای دیگری را به وجود می آورد؟

۱) استعار  ☑

۲) قیاس شخصی

۳) تعارض فشرده

۴) قیاس مستقیم

✦ در کدام روش های ایجاد رفتارهای تازه با استفاده از نظریه‌ی شرطی شدن فعال، معلم به تقویت اجزایی از رفتار می پردازد که مفید تشخیص داده می شود و به اجزای نامربوط توجهی نمی کند؟

۱) یاد گیری از طریق تقلید و سرمشق گرفتن

۲) شکل دادن

۳) تفکیک پاسخ  ☑

۴) زنجیره کردن

✦آموزش روش ها و تکنیکت های فراشناختی اندیشیدن تحلیل و فرایندهای احساسی موجب تقویت کدام یک از انواع هوش می شود؟

۱) هوش فردی

۲) هوش منطقی  ☑

۳) هوش ریاضی

۴) هوش درون فردی

✦ کدام روش تدریسی در پژوهش های مختلف تربیتی بررسی شده است؟

۱) روش تدریس پرسش و پاسخ

۲) روش تدریس بحث گروهی

۳) روش تدریس تلفیقی  ☑

۴) روش تدریسی سخنرانی

✦تفاوت بازی تعلیم و تربیت با بازی های سرگرمی چیست؟

۱) به برنده بازی موفقیت فردی کمتری می دهد

۲) به زندگی واقعی بیشتر مربوط می شود  ☑

۳) تأکید بیشتری در بخش مقایسه ای است

۴) تأکید کمتری در شکل نفس – بازی است

✦کلاس درس در چه زمانی مرکز تفکر است؟

۱) مرکز تبادل نظر باشد

۲) شاگرد با مسأله روبه رو شود  ☑

۳) معلم درس را ارائه می دهد

۴) معلم و شاگرد همکاری  کنند

✦کدام دسته از رواشناسان یادگیری را «تغییر رفتار قابل مشاهده» تعریف می کنند؟

۱) روانشناسان شناختی

۲) رفتار گرایان  ☑

۳) روانشناسان رشد

۴) روانشناسان مکتب گشتالت

✦پدر آموزش برنامه ای کیست؟

۱) سیدنی  ☑

۲) تافلر

۳) گیج

۴) کوتز

✦کدام نوع از آزمون یا وسیله اندازه گیری با سنجش عملکردی همخوانی بیشتری دارد؟

۱) مشاهده  ☑

۲) پرسشنامه

۳) آزمون عینی

۴) آزمون انشایی

سوالات لو رفته آزمون استخدامی اموزش و پرورش

✦ سنجش عملکردی بیشتر تحت تاثیر کدام مکتب فلسفی قرار دارد؟

۱) ساختن گرایی  ☑

۲) رفتار گرایی

۳) ساختار گرایی

۴) مصلحت گرایی

✦ اولین پیش نیاز برای یک هدف عینی چیست؟

۱) قابل تأویل بودن

۲) صراحت و قابل فهم بودن  ☑

۳) آرمانی و دیریاب بودن

۴) دانش آموز محور بودن

✦ ثبت نام در پایه ی اول ابتدای برای متولیدن مهره ماه مطابق با چه ضوابطی صورت می پذیرد؟

۱) تشخیص شورای مدرسه مشروط به وجود رفیت  ☑

۲) تشخیص مدیر مدرسه مشروط به وجود ظرفیت

۳) توسط قوانین وزارت آموزشی و پرورش در صورت وجود امکانات و ظرفیت

۴) توسط قوانین وزارت آموزش و پرورش و تشخیص شورای مدرسه

✦دستورات جلسات شورای مدرسه چگونه تعیین می شود؟

۱) با اخذ نظر مدیر مدرسه و توسط اعضای شورا

۲) با اخذ اعضای شورا توسط مدیر مدرسه  ☑

۳) با اخذ نظر دو سوم اعضا توسط مدیر مدرسه

۴) با اخذ نظر مدیر مدرسه توسط دوسوم اعضای شورا

✦ ارکان مدرسه شامل کدام یک از موارد زیر است؟

۱) مدیر مدرسه – شورای معلمان – انجمن اولیاء و مربیان – شورای دانش آموزان  ☑

۲) مدیر مدرسه – معاونان مدرسه – شورای معلمان – نماینده شورای معلمان – شورای دانش آموزی

۳) مدیر مدرسه – شورای مدرسه – شورای دانش آموزی – انجمن اولیاء و مربیان – رئیس انجمن اولیاء و مربیان

۴) مدیر مدرسه – شورای مدرسه – معاون آموزشی – شورای دانش آموزی

✦کدام دسته از روانشناسان رفتار آشکار را به عنوان سرنخی برای استنتاج آنچه در ذهن می گذرد به کار می گیرند?

۱) رفتار گرایان

۲)  روانشناسان شناختی  ☑

۳) روانشناسان رشد

۴) روانشناسان مکتب گشتالت

✦نخستین صف و مشخصه‌ی اصلی یادگیری چیست؟

۱) تغییر  ☑

۲) ثبات

۳) تجربه

۴) مرحله ای بودن

✦از دیدگاه ویلیامز و همکارانش مدیرت کلاس درس چیست؟

۱) حفظ ارتفای مستمر استاندارهای تربیتی در یک جو انسانی به منظور رضایت هر چه بیشتر معلمان دانش آموزان

۲) والدین مدیریت کلاس به عنوان یک محیط اجتماعی

۳) مدیریت کلاس درس مجموعه ای از فنون و مهارت های است که به معلمان امکان می دهد که دانش آموزان را به طور اثر بخش کنترل کنند  ☑

۴) مدیریت کلاس بر مبنای برنامه ریزی سازماندهی رهبری نظارت و ارزشیابی است

✦ یاد گیری اکتشافی از لحاظ ماهیت و مراحل کار زییر بنای کار کدام یک از روش های تدریس محسوب می شود

۱) سخنرانی

۲) حل مسأله  ☑

۳) نمایشی

۴) پیش سازمان دهنده

✦ کدام گزینه ویژگی آموزش خصوصی است؟

۱) تخصیص کلاسهای در س مختلف به دانش آموزان پس از پیشرفت

۲) تشویق شاگردان در صورت مشاهده‌ پیشرفت  ☑

۳) ترغیب معلمان به تدریس و فعالیت های آموزشی بیشتر

۴) طولانی کردن مدت زمان آموزش

✦منابع مالی مدارس دولتی کدامند؟

۱) وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی

۲) کمک های مردمی

۳) اعتبارات دولتی

۴) هر سه گزینه صحیح است  ☑

✦ کدام عبارت ناظر بر آثار آموزشی کاربرد تدرسی یادسپاری – استقرایی و بدیعه پردازی است؟

۱) خویشتن اگاهی جریان تکوین مفهوم ابزار تفکر استعاره‌ای

۲) خویشتن اگاهی تفکر منطقی پیشرفت در محتوای برنامه

۳) یادگیری توان ذهنی جریان تکوین مفهوم ابزار تفکر استعاره‌ای  ☑

۴) یادگیری توان ذهنی تفکر منطقی یادگیری چارچوب

✦ در ارتباط با تفاوت بین نظریه های یادگیری و نظریه های تدریسی کدام مورد درست است؟

۱) نظریه های یادگیری بیان کننده راه های تأثیر گذاشتن مربی بر یادگیرنده است

۲) نظریه تدریس نوعی توصیف است ولی نظریه یادگیری تجویز شرایطی برای ایجاد یاد گیری است

۳) نظریه های یادگیری همیشه معطوف به شاگرد(یادگیرنده) و توصیف کننده شرایط حصول یادگیری است  ☑

۴) نظریه یادگیری بیان کننده شرایط منجر به یادگیری و پیش بینی کننده موقعیت های است که منجر می شود

✦کدام گزینه از اهداف آموزش انفرادی نیست؟

۱) رعایت تفاوت های فردی

۲) رشد استقلال در عمل یادگیری

۳) عادت به مطالعه مستمر

۴) تحلیل مشکلات موجود در یاددهی و یادگیری  ☑

✦در کدام آزمون عملکردی از خودسنجی بیشتر استفاده می شود؟

۱) کارپوشه  ☑

۲) نمونه کار

۳) آزمون شناسایی

۴) موقیعت های شبیه سازی شده

✦کدام گزینه از مراحل تحلیل محتوا نیست؟

۱) مشخص ساختن هدف تحلیل

۲) طبقه بندی واحدها

۳) ارزیابی عینی طبقه ها

۴) تمرکز بر روی برنامه ریزی درسی  ☑

دانلود سوالات به صورت رشته به رشته

مطالب مرتبط: دانلود نمونه سوالات مربی امور تربیتی مدارس

نمونه سوالات امروز استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۳-۱۰۴۲-۱۴۰۱-۱۴۰۰ با جواب (کلید)

قبولی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش با توجه به تعداد متقاضیان و سطح آزمون، کار دشواری است که باید به فکر راه حل هایی برای حل آن بود. شاید بتوان گفت بهترین روش برای قبولی تضمینی در آزمون آموزش و پرورش، استفاده از سوالات مهم و پرتکرار آزمون مذکور است.

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

با توجه به مطالب گفته شده، بهترین راه برای قبولی در آزمون آموزش و پرورش، استفاده از بانک و کلید سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش است که به صورت تخصصی طراحی شده اند تا فرد بدون کمترین ریسک در آزمون استخدامی قبولی بگیرد.

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf (اصلی)

آزمون شغل آموزش و پرورش با توجه به میزان تقاضا و حساسیتی که دارد، جزو سخت ترین آزمون های استخدامی است که بدون داشتن یک منبع درسی عالی نمی توان در آن قبول شد.

با توجه به وضعیت شغلی، استخدام در آموزش و پرورش می تواند یکی از تنها امید هایی باشد که جوانان به واسطه آن سر کار بروند از این رو رقابت بر سر این شغل نیز زیاد است و شما نیاز به مزیت هایی دارید که بتوانید به واسطه آن با سایرین رقابت کنید و از آن ها جلو بزنید.

بهترین راه برای قبولی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش بررسی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش است که در کنار مطالعه جزوات این رشته، به شما کمک می کند که بیشتر تمرکز خود را روی مهم ترین بخش هایی که سوالات آزمون از آن قسمت ها می آید، بگذارید و بدون ریسک به قبولی دست پیدا کنید. دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf از سایت ۲۰ بگیر امکان پذیر است.

جواب سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

سوالاتی که برای شما طراحی و تدوین شده اند، برگرفته از سوالات سال های قبل آزمون استخدامی هستند که در آن پرتکرار ترین سوالات با اولویت بالاتری دسته بندی می شوند تا شما بدانید که کدام سوالات به طور مکرر در آزمون استخدامی آموزش و پرورش آورده می شوند و بیشتر تمرکز خود را روی این سوالات قرار دهید. جواب سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش را از سایت ۲۰ بگیر دانلود کنید.

البته دقت داشته باشید که این نمونه سوالات باید در کنار جزوات اصلی مطالعه شوند تا شما ریسک قبولی خود را به حداقل برسانید. برای مطالعه صحیح نمونه سوالات روش هایی نیز وجود دارد که در ادامه به این روش ها نیز می پردازیم.

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش همراه با پاسخنامه

متاسفانه در خیلی از سایت های غیر معتبر، نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش بدون پاسخنامه معتبر و صحیح ارائه می شود که شما متوجه این غلط نخواهید شد و در روز آزمون با دست های خود شانس قبولی خود در آزمون استخدامی را به صفر می رسانید.

با توجه به این که حتی جواب درست و یا غلط به یک سوال می تواند در قبولی شما تاثیر مستقیم داشته باشد، کارشناسان حرفه ای ما چندین بار نمونه سوالات را مطالعه و بهترین و درست ترین جواب ممکن برای نمونه سوالات را به طور کامل در پاسخ نامه ای که ارائه می شود، به شما ارائه می کنند تا از درستی جواب ها خیالتان راحت باشد.

شیوه درست مطالعه نمونه سوالات و قبولی در آزمون آموزش و پرورش

نحوه مطالعه نمونه سوالات برای قبولی در آزمون وزارت آموزش و پرورش نیز بسیار مهم است، زیرا در صورت مطالعه نادرست و ناقص، نمی توانید به سوالات آزمون که به شکلی انحرافی طرح می شوند پاسخ دهید و به همین شکل در آزمون آموزش و پرورش رد می شوید. در ادامه شیوه درست مطالعه نمونه سوالات و قبولی در آزمون آموزش و پرورش را بررسی می کنیم.

 • سوالات را حفظ نکنید، بلکه سوالات را به درستی یاد بگیرید
 • از مطالب و نمونه سوالات خلاصه و یادداشت برداری کنید
 • نمونه سوالات را در کنار جزوات اصلی مطالعه کنید
 • ابتدا بدون بررسی جواب های درست به نمونه سوالات پاسخ دهید و پاسخ خود را با جواب های اصلی مقایسه کنید
 • با تمرکز و دقت مطالعه کنید (در زمان هایی که استرس، تمرکز و آرامش ندارید سوالات را مطالعه نکنید)
 • به صورت پی در پی و مداوم سوالات را مطالعه کنید
 • زمانی که دیگر ذهن شما خسته است به سراغ مطالعه سوالات نروید

کلید و بانک نمونه سوالات آزمون آموزش و پرورش با توجه به آخرین تغییرات

برای این که شما به بهترین نمونه سوالات با کمترین ضریب خطا دسترسی داشته باشید، تیم متخصص ما سوالات را طبق آخرین ویرایش و تغییرات موجود در سوالات آزمون آموزش و پرورش تهیه نموده است که می توانید دانلود و مطالعه نماید.

همانطور که گفته شد، سوالات بارها مطالعه و از صحت جواب اطمینان حاصل شده است که به سبب این موضوع با خواندن این نمونه سوالات می توانید به راحتی در آزمون آموزش و پرورش قبولی بدست آورید.

نحوه خرید و دریافت سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش با پاسخنامه

خرید و دانلود نمونه سوالات آزمون آموزش و پرورش به سادگی قابل انجام است به شکلی که شما با پرداخت مبلغ ناچیزی می توانید، سوالات آزمون آموزش و پرورش را در قالب PDF دریافت کنید و به سادگی در انواع پلتفرم ها اعم از موبایل و رایانه ها شخصی مطالعه کنید.

برای این که شما در هر زمان به سوالات دسترسی داشته باشید و بتوانید آن ها را مطالعه کنید، می توانید نمونه سوالات را از سایت در هر زمان دانلود و مطالعه کنید.

دانلود نمونه سوالات رایگان آزمون آموزش و پرورش با جواب

با توجه به این که رضایت شما برای ما بسیار اهمیت دارد، می توانید بخشی از نمونه سوالات آزمون آموزش و پرورش را به صورت رایگان مشاهده کنید و با توجه به کیفیت سوالات، اقدام به دانلود نمونه سوالات آزمون آموزش و پرورش با جواب نماید.

مطالب مرتبط: نمونه سوالات اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش

کلید نمونه سوالات گزینش آموزش و پرورش دوره های گذشته

یکی از مراحل استخدام در آموزش و پرورش، بخش گزینش است که از شما سوالاتی پرسیده می شود که برای راحتی شما، ما این سوالات را نیز در قالب نمونه سوالات گزینش آموزش و پرورش PDF گرد آوری کرده ایم که می توانید همین الان این بانک سوالات گزینش آموزش و پرورش را نیز دانلود کنید.

نکته مهم: دفترچه مربوط به رشته خود را دانلود بازبینی کنید تا با توجه به رشته تخصصی خود بهترین نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش را دانلود کنید؛ مثلا اگر می خواهید دبیر ریاضی شوید باید نمونه سوالات تخصصی ریاضی را مطالعه کنید و سایر رشته نیز به همین شکل است.

دانلود سوالات به صورت رشته به رشته

دانلود کتاب سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

با توجه به گسترده بودن منبع آموزش که کار شما را بسیار سخت می کند و مطالعه این دروس به شدت سخت می شود، تیم متخصص ما نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش را در قالب یک کتاب کامل و مرجع تهیه نموده است که شما می توانید آن را همین الان دانلود و شروع به مطالعه نماید.

با داشتن این نمونه سوالات می توانید به راحتی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش، قبولی بدست آورید. منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سایت ۲۰ بگیر موجود است.

سوالات ازمون استخدامی اموزش پرورش ۹۹

سوالات آزمون استخدامی ۹۹ با جواب

دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۷

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

پاسخنامه آزمون استخدامی آموزش و پرورش

 

جواب سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۱:

کلمات کلیدی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

سوالات ازمون استخدامی اموزش پرورش ۹۹ سوالات آزمون استخدامی ۹۹ با جواب دانلود رایگان جزوه استخدامی آموزش و پرورش+pdf
سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۹۹ دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۷ سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۹
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۹۹ دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۹ دفترچه سوالات ازمون استخدامی اموزش پرورش ۹۹
دانلود سوالات استخدامی اموزش پرورش ۱۴۰۰ دانلود سوالات استخدامی اموزش پرورش دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش
نمونه سوال آزمون استخدامی آموزش و پرورش سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ دانلود رایگان کتاب آزمون استخدامی آموزش و پرورش
پاسخنامه آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش
دانلود نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۰ دانلود نمونه سوال آزمون استخدامی آموزش و پرورش
کتاب سوالات استخدامی آموزش و پرورش بانک سوالات استخدامی آموزش و پرورش تست آزمون استخدامی آموزش و پرورش

کلید سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۱:

 • استخدامی آموزش و پرورش اردیبهشت ۹۵
 • استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۶
 • استخدام آموزش و پرورش ۹۶
 • دفترچه استخدامی آموزش و پرورش ۹۷
 • سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸
 • آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۹۹
 • کارنامه استخدامی آموزش و پرورش ۹۸
 • دفترچه استخدام آموزش و پرورش ۹۷
 • استخدام اموزش و پرورش سال ۹۸
 • کارنامه آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۹۷
 • دفترچه استخدامی آموزش و پرورش ۹۸
 • سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۸
 • اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۳۹۴
 • استخدام آموزش و پرورش سال ۹۹
 • استخدام آموزش و پرورش ۹۹
 • دفترچه استخدامی آموزش و پرورش ۹۸
 • آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۹۸
 • سوالات استخدامی اموزش و پرورش ۹۹
 • استخدام آموزش و پرورش سال ۹۹
 • دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۹۸
 • سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۹۷
 • دانلود دفترچه استخدامی آموزش و پرورش ۹۷
 • نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۹۷
 • نمونه سوال استخدامی آموزش و پرورش ۹۷
 • استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۹
 • استخدام آموزش و پرورش سال ۹۷
 • آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۹
 • استخدامی اموزش و پرورش در سال ۹۸
 • شرایط استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۸
 • سایت استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۸
 • استخدام آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۰
 • استخدامی آموزش پرورش سال ۱۴۰۰
 • آگهی استخدام آموزش و پرورش سال ۱۴۰۰
 • استخدام آموزش و پرورش ۱۴۰۰ در ۱۴ رشته
 • استخدام آموزش و پرورش ۱۴۰۱ رشته های مورد نیاز
 • استخدام آموزش و پرورش ۱۴۰۰ خوزستان
 • استخدام آموزش و پرورش ۱۴۰۱ ثبت نام
 • استخدام آموزش و پرورش ۱۴۰۰ تبریز
 • استخدام آموزش و پرورش ۱۴۰۰ تهران
 • استخدام آموزش و پرورش ۹۹
 • استخدامی اموزش پرورش ۹۸
 • دفترچه راهنمای استخدام آموزش و پرورش ۹۸
 • دفترچه استخدام اموزش پرورش ۹۷
 • دفترچه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۱
 • دفترچه راهنمای آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۱
 • دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۱
 • دفترچه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۰
 • دفترچه ازمون استخدامی اموزش پرورش ۱۴۰۱
 • دفترچه استخدام اموزش پرورش سال ۱۴۰۰
 • سوالات استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۰
 • سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۰
 • دانلود نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۰
 • سوالات رایگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۰
 • تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال ۱۴۰۰
 • سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۹۷
 • دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۹۷
 • نمونه کارنامه آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۹۷
 • سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۱
 • پاسخنامه آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۰
 • دفترچه استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۰
 • شرایط سنی استخدام آموزش و پرورش سال ۱۴۰۰
 • سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۰
 • نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۰
 • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۰
 • نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۰
 • دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf
 • دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۰
 • نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۰ با جواب
 • دفترچه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۱
 • سوالات ازمون استخدامی اموزش پرورش ۱۴۰۰

سوالات پرتکرار استخدامی آموزش و پرورش

امروزه بسیاری از افراد تمایل دارند که در دستگا‌ه های دولتی مشغول بکار شوند. برای انجام این کار باید در آزمون استخدامی شرکت کنید.

هرساله این آزمون در سراسر کشور و در رشته های مختلفی برگزار می ‌شود برای موفقیت در این آزمون باید بر مطالب مربوطه تسلط کافی و کاملی را داشته باشید. حل سوالات آزمون استخدامی با جواب می تواند در موفقیت شما در این آزمون بسیار کمک کننده باشد.

سوالات آزمون استخدامی امروز آموزش و پرورش

همان‌طور که می دانید بخش بسیار زیادی از هر آزمونی را سوالات تخصصی تشکیل می دهد. پاسخ به سوالات می تواند در درصد قبولی شما بسیار تاثیرگذار باشد.

سوالات تخصصی استخدامی آموزش‌ و پرورش نیز از آن دسته سوالاتی است که لازمه پاسخ صحیح به آن ‌ها مطالعه فراوان و حل نمونه سوالات مختلف است.

در ادامه برای شما نمونه سوالات تخصصی استخدامی آموزش ‌و پرورش را آماده کرده‌ ایم تا با استفاده از آن ‌ها شانس قبولی خود در آزمون استخدامی را افزایش دهید.

حل سوالات آزمون استخدامی بسیار اهمیت دارد. با حل سوالات پرتکرار استخدامی آموزش ‌و پرورش شانس قبولی شما برای قبولی در این آزمون سراسری مهم افزایش می‌ یابد.

در واقع شما با استفاده از این سوالات با تسلط بیش تری در جلسه آزمون حاضر خواهید شد و با سرعت عمل و آرامش خاطری بیش تری به سوالات پاسخ می دهید.

هر ساله آزمون استخدامی آموزش ‌و پرورش در سراسر کشور برگزار می ‌شود. سوالات این آزمون معمولاً سوالات روتین و متداولی هستند که هرساله تعدادی از آن ‌ها تکرار می‌ شود.

با حل نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش ‌و پرورش بسیاری از این نمونه سوالات در جلسه آزمون برای شما تکراری خواهد بود و شما می ‌توانید در سریع ‌ترین زمان ممکن به آن‌ ها پاسخ دهید. با حل این سوالات از بسیاری از رقبا جلو افتاده و می‌ توانید استرس خود را در جلسه‌ی آزمون کنترل کنید.

نحوه خرید نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

ما تلاش کرده‌ایم که سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش‌وپرورش را در مجموعه‌ای کامل برایتان آماده کنیم شما با پرداخت کمترین هزینه می‌توانید به مجموعه کاملی از این سوالات دسترسی داشته باشید استفاده از نمونه سوالات استخدامی آموزش‌وپرورش را بر فردی که قصد شرکت در آغاز در این آزمون را دارد پیشنهاد می‌کنیم

سوالات متداول :

چرا به نمونه سوالات استخدامی آموزش و پروش نیاز داریم؟

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پروش، جزو بهترین منبع موجود برای قبولی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش است. حقیقت این است که قبولی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش بسیار سخت است و داشتن نمونه سوالات استخدامی آموزش و پروش را می توان یکی از دلایل و شروط اصلی قبولی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش دانست.

میزان رقابت برای استخدامی آموزش و پرورش چقدر است؟

معلم شدن یکی از مورد علاقه ترین شغل های کشور است که طرفداران زیادی نیز دارد که هر کدام با اهداف مشخصی و خاص به خود در این آزمون شرکت کرده‌اند.

با توجه به این موضوع و تجربه سال ها گذشته، می توان گفت آزمون استخدامی آموزش و پرورش جزو مهم ترین و پر رقابت ترین آزمون های استخدامی است که همین موضوع کار شما را بسیار سخت می کند. در موارد زیادی دیده شده که افراد زیادی با داشتن نمره خوب و احتمالی قبولی بالا هم نتوانسته‌اند در این آزمون قبول شوند.

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مناسب چه افرادی است؟

این نمونه سوالات برای تمام افرادی که می خواهند شانس قبولی خود در آزمون استخدامی آموزش و پرورش را افزایش دهند مناسب می باشد.

به علاوه اگر زمان کمی برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش داشته باشید و منبع زیادی هم وجود دارد که باید بخوانید، بهترین راه استفاده از نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش است.

آیا نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش، پاسخنامه هم دارد؟

بله: تمام نمونه سوالاتی که توسط ما ارائه می شود، دارای پاسخنامه تشریحی و کاملا صحیح است که چندین بار توسط بهترین مدرسین کشور بررسی و اصلاح می شوند تا بهترین نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش با پاسخنامه صحیح به دست شما برسد.

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش از چه استانداری پیروی می کنند؟

این نمونه سوالات با توجه به سوالات آزمون های سال ۹۵ تا ۹۹ گردآوری شده‌اند تا شما به پرتکرار و مهم ترین سوالات استخدامی در سال های گذشته که شانس قبولی شما را افزایش می دهد، دسترسی داشته باشید.

تمامی سوالات از یک اصول پیروی می کنند که همین موضوع باعث افزایش احتمال قبولی شما میشود.

آیا می توان فایل نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش را پرینت هم نمود؟

تمامی نمونه سوالات در قالب فایل PDF با بهترین و استاندارد ترین فونت موجود ارائه می شوند که همین موضوع باعث می شود شما به راحتی بتوانید فایل نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش را پرینت کرده و خیلی راحت تر بتوانید از نمونه سوالات و پاسخنامه استفاده کنید.

آیا نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش بروز هستند؟

بله: این نمونه سوالات با توجه به سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۵ دوره قبل گرد آوری شده‌اند و از لحاظ بروز بودن هیچ جای کاری باقی نمی گذارند.

به علاوه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش در هر دوره و پس از آزمون استخدامی آموزش و پرورش، بروز می شوند و شما می توانید به نمونه سوالات بروز شده دوره بعد نیز دسترسی داشته باشید.

دانلود رایگان نمونه سوالات گزینش آموزش و پرورش با جواب:

 1. آیا آزمون استخدامی آموزش و پرورش سخت است
 2. دانلود رایگان جزوه استخدامی آموزش و پرورش pdf
 3. نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۹۹
 4. نمونه سوالات ریاضی استخدامی آموزش و پرورش
 5. نمونه سوالات زبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش
 6. نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش پرورش
 7. دانلود دفترچه ازمون استخدامی اموزش پرورش ۹۹
 8. دانلود دفترچه استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۹
 9. دانلود دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ سایت سنجش
 10. دانلود دفترچه ازمون استخدامی اموزش پرورش
 11. ازمون استخدامی اموزش و پرورش
 12. دانلود دفترچه استخدام آموزش و پرورش ۹۸
 13. دفترچه استخدام آموزش و پرورش ۹۹
 14. دانلود دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۰
 15. کتاب ازمون استخدامی اموزش پرورش ۰
 16. قبولی تضمینی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش
 17. سوالات استخدامی سال ۹۹
 18. سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۷
 19. آزمون آموزش و پرورش ۹۹
 20. سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸
 21. استخدامی آموزش و پرورش ۹۹
 22. جزوات آزمون استخدامی آموزش و پرورش
 23. دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش را از سایت ۲۰ بگیر دانلود نمایید.

https://iranestekhdam.ir/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88/

راه های ارتباط:

https://t.me/mohamamadiatefeh

تماس تلفنی

دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی آموزش و پرورش با جواب و کلید تشریحی سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۳-۱۰۴۲-۱۴۰۱-۱۴۰۰ با جواب دانلود عمومی و تخصصی با پاسخنامه pdf این سوالات خیلی مهم هستند حتما مطالعه کنید دوستان و همراهان عزیز اگر مشکل مالی دارید و نمی توانید سوالات تخصصی دوره های گذشته آموزش و پرورش را خریداری کنید در بخش نظرات اعلام کنید تا سوالات را به ایمیل یا واتساپ شما ارسال کنیم. 🎯چند مورد از سوالات دوره های گذشته آموزش و پرورش (حیطه عمومی): ✦معنای جامعه اقامه صلوه در قرآن چیست؟ ۱) خواندن نماز با آداب و شرایط ۲) به پا داشتن نماز در جامعه ☑ ۳) خواندن نماز ۴) تشویق و به جا ماندن نماز ✦ایرانیان در توسعه و پیشرفت کدام رشته علوم و معارف اسلامی سهم بیشتری نسبت به رشته های دیگر دارند؟ ۱) تفسیر ۲) ادبیات ۳) فقه ۴) فلسفه ☑ ✦از دیدگاه استاد مطهری تغییر«دو قرن سکوت» برای سالهای آغازین و وردو اسلام به ایران با چه شرایطی قابل استفاده است؟ ۱) در مورد طبقه حاکم نابجاست اما در مورد توده مردم و نخبگان علمی به جاست ۲) در مورد طبقه حاکم به بجاست اما در مورد توده مردم و نخبگان علمی نا به جاست ۳) در مورد طبقه حاکم و همچنین در مورد توده مردم و نخبگان علمی به جاست ۴) در مورد طبقه حاکم و همچنین در مورد توده مردم و نخبگان علمی نا به جاست ☑ ✦ براساس فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران کدام مورددر خصوص نسبت خانواده حاکمیت در تربیت صحیح تر است؟ ۱) رابطه حاکمیت و خانواده در تربیت رسمی و عمومی رابطه عرضی و تعاملی با یکدیگر است ۲) تربیت حق خانواده است و حاکمیت باید از خواسته آنان در تربیت پیروی کند ۳) مسئولیت اصلی تربیت کودکان در نظام حقوقی ایران با والدین است و دولت تکمیل کننده است ☑ ۴) تربیت حق حاکم و هدف گذاری سیاست گذاری و برنامه ریزی تربیت رسمی با آن است ✦ از منظر فلسفه تربیت جمهوری سالمی ایران کدام یک از واژگان کلیدی زیر تعریف تربیت دخیل نیست؟ ۱) به روز کار آمد ☑ ۲) اختیاری و آگاهانه ۳) زمینه ساز تکوین هویت ۴) فرایند تعاملی ✦ایران در سال های پس از انقلاب اسلامی از نظر میزان رشد کدام شاخص به رتبه نخست جهان دست یافت؟ ۱) پیشرفت علمی ۲) خطوط ریلی ☑ ۳) بودجه نظامی ۴) صنایع غذایی ✦ صیغه تشکیل حکومت پیامبر اکرم (ص) چه تفاوتی با سایر حکومت های جهان داشت؟ ۱) بسط عدالت اجتماعی ☑ ۲) بسط عدالت آموزشی ۳) بسط عدالت سیاسی ۴) بسط عدالت اخلاقی ✦ اولین ترجمه مهم زبان فارسی به عربی در تمدن اسلامی مربوط به کدام قسمت بوده است؟ ۱) فلسفه و علوم عقلی ۲) نظامات بهداشتی ودرمانی ۳) علوم کیمیا و کیمیاگر ۴) نظامات اداری و دفاتر دولتی ☑ ✦ دلیل بدنام شدن برخی امامزادگان انقلابی (ع) چه بود؟ ۱)حمایت نکردن دوستان ۲) تهمت های حکومت های ظالم ☑ ۳) غفلت مردم ۴) قیام های نابجا و تندروانه ✦کدام مورد از مهم ترین راه حل های…امتیاز کاربران: ۴٫۵۴ ( ۳ رای)

۰
bigtheme

75 دیدگاه

 1. سلام
  من پول دارم ولی دلم نمیاد خرجش کنم، اگه میشه نمونه سوالات آزمون آموزش و پرورش آموزگاری ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ رو با پاسخنامه رو برام ایمیل کنید، مرسی :))))

 2. سلام منابع ازمون علوم ورزشیو میشه برام بفرستید برای بخش فیزیولوژی در ورزش و اناتومی اگه امکانش هست تمام سوالات سال های قبل رو هم بزارید ممنون میشم مرسی از سایت خوبتون

 3. محبوبه اسلامی پور

  سوالات استخدامی دبیری زبان انگلیسی آموزش و پرورش سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

 4. سلام وقت بخیر بابت سایت خوبتون تشکر

  دانلود رایگان نمونه سوالات گزینش آموزش و پرورش با جواب برام لطف کنید ایمیل کنید رشته آموزگار ابتدایی

 5. سلام وقت بخیر

  ممکنه سوالات استخدامی اموزش و پرورش (عمومی و تخصصی)
  رو برای بنده ارسال کنید !

  متشکرم.

 6. سلام من از معلولین بهزیستی می‌باشم و پول ندارم لطفاً سوالات آزمون استخدامی هنر آموز مکانیک خودرو را برایم ایمیل کنید
  بسیار ممنونم

 7. زهرا مرتضایی

  سلام وقت بخیر میشه لطف بفرمایید سوالات استخدام آموزش و پرورش حیطه عمومی و اختصاصی و تخصصی دبیر زیست شناسی را برام ارسال کنید من واقعا نمیتونم خریداری کنم

  • سلام دوست عزیزم مرتضایی..
   میتونید سوالات استخدایم آموزش و پرورش به ایملتون ارسال شد.
   با تشکر از حسن انتخاب شما دوست عزیز…

 8. سلام وقت بخیر
  عذرمیخوام میشه سوالات تربیت بدنی رو به ایمیل بنده ارسال بفرمایید.
  ممنونم

  • سلام دوست عزیزم ساناز..
   میتونید ایملتون رو چک کنید سوالات استخدامی آزمون آموزش و پرورش براتون ارسال شد.

 9. محمد امیری

  با سلام و احترام بتده بدلیل مشکل مالی امکان خرید سوالات آموزش و پرورش را ندارم لطفا در صورت امکان به ایمیل ارسال کنید در اولین فرصت جبران زحمت می شود با سپاس امیری

 10. سلام اگه امکانش هست میشه سوالات استخدامی عمومی و تخصصی رشته کشاورزی رو برام ارسال کنید.

 11. سلام وقت بخیر میشه سوالات عمومی و تخصصی آموزگار ابتدایی را برای من بفرستید

  • سلام دوست عزیزم سارا..
   ایمیل خودتون رو جک کنید سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش براتون ارسال شد.

 12. زینب تقی ملا

  سلام میشه لطف کنید سوالات رو برای من بفرستید
  ممنون

  • سلام دوست عزیزم زینت..
   ایمیل تون رو چک کنید مجموعه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش به ایملتان ارسال شد…

 13. سلام
  میشه برام سوالات اختصاصی و عمومی ارسال کنید

  • سلام دوست عزیزم هانیه…
   ایمیل خودتون رو چک کنید سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش براتون ارسال شد…

 14. سلام اگه امکانش هست میشه سوالات استخدامی عمومی و اختصاصی آموزگار ابتدایی رو برام ارسال کنید .

 15. سلام ممنون میشم اگر نمونه سوالات عمومی و تخصصی واختصاصی آموزش وپرورش برای امتحان ۱۴۰۲ رو برای من ایمیل بفرمایید از شما سپاسگزارم

  • سلام دوست عزیزم آذر..
   نمونه سوالات آموزش و پرورش برای ازمون سال ۱۴۰۲ به ایملتان ارسال شد…
   ممنون از حسن انتخاب شما دوست عزیز..

 16. سلام وقت بخیر ممنون میشم سوالات استخدامی آموزش و پرورش ( همراه پاسخ نامه )رو برای دوره ابتدایی به ایمیل بنده ارسال کنید .
  🙏

 17. سلام وقت بخیر میشه سوالات استخدامی زیست شناسی رو برام بفرستید؟

  • سلام دوست عزیزم کوثر..
   مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش به ایملتان ارسال شد..
   لطفا ایملتان را چک کنید..

 18. سلام نمونه تمام سئوالات آموزگاری ابتدایی با جواب را ارسال نمایید هزینه چقدر میشه

 19. سلام. وقتتون بخیر
  ممنون میشم اگر سوالات عمومی ازمون استخدامی آموزش و پرورش رو برام ایمیل کنید. واقعا بهش نیاز دارم

 20. سلام ، ببخشید هزینه سوالات عمومی و تخصصی دبیری ریاضی چقدر میشه؟

 21. محمدهاشم میان ابادی

  سلام خسته نباشین واقعا نمونه سوالای عمومی عالی بودن لطفا نمونه سوالای تخصصی رو میشه برام ارسال کنید هنراموز الکتروتکنیک

  • سلام دوست عزیزم..ایمیل خود را چک کنیدنمونه سوالات تخصصی هنرآموز الکترونیک به ایملیتان ارسال گردید.

 22. سلام خسته نباشید. ببخشید میشه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش رو برام ارسال کنید.

 23. ادبیات تخصصی برای دبیری ادبیات تا اخر عمر دعاتون میکنم

 24. با عرض سلام و احترام و تبریک سال جدید
  خیلی متشکرم از خدمات معنوی و انسان دوستانه شما بنده سه ساله ارشد زبان رو دارم و فاقد شغل و به دنبال استخدام دبیری.. خیلی ممنون میشم سوالات آزمون استخدامی دبیری زبان انگلیسی آموزش و پرورش رو هم برای بنده بفرستید یک دنیا ممنون و سال خوشی را برایتان آرزومندم🌹🌷

  • سلام دوست عزیز..سال نو شما هم مبارک باشه..نمونه سوالات دبیر زبان انگلیسی به ایملتان ارسال شد.
   با سپاس از حسن انتخاب شما دوست عزیزم.

 25. سلام،من از شما بسته خریدم و شما بعد از پیگیری برای من فرستادیدش،ازتون ممنونم و بابت اینکه شاید شاید فکری منفی کردم حلال کنید

  • با سپاس از خرید شما دوست عزیزم..
   در صورت سوال میتوانید در قسمت نظرات، سوالات خود را مطرح نماید و در کمترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

 26. سلام خسته نباشید اگه برا من ارسال بفرمائید ممنون میشم کارگری میکنم نمیتونم بخونم بفرستید ممنون میشم مدرک لیسانس مدیریت آموزشی هست

 27. اگه امکانش هس سوالات تخصصی آموزگار مقاطع ابتدایی آموزش پرورش هم برام ایمیل کنید

 28. سلام برادر یا خواهر عزیز. میشه سوالات تخصصی دبیری زبان و ادبیات انگلیسی( سوالات سال۹۹ و ۹۸ و ۹۷) رو به این ایمیل ارسال بفرمایید. بیکارم و در مضیقه ولی قصد استخدامی دارم انشاالله. خدا خیرت بده

 29. سیده مریم مهدی زاده

  سلام سوالات دبیری زیست رو خریدمـ لینک برام اومد ولی به خاطر نت نتونستمـ دانلود کنم میشه لطفا به ایمیلم بفرستین ممنون

 30. سلام،سوالات دبیری زیست رو میشه برام بفرستید؟ممنون

 31. سلام وقت بخیر.اگه امکانش باشه میشه لطفا سوالات آموزش و پرورش را به ایمیل من ارسال کنید؟ممنونم

 32. سلام وقت بخیر. ممکن هست لطف کنید سوالات تخصصی آموزش ابتدایی و دبیری روانشناسی رو به ایمیل من ارسال کنید. با تشکر از شما

 33. سلام وقت بخیر امکانش هست سوالات تخصصی اموزگار ایتدایی رو برای من ارسال کنین.

 34. سلام وقت بخیر اگه امکانش باشه سوالات تخصصی دبیری تربیت بدنی برام ایمیل کنید.ممنونم از شما

 35. سلام خسته نباشید
  میشه لطف کنید سوالات آموزش و پرورش را ارسال کنید به ایمیل من؟

 36. Thank you very much, please ask more questions

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *