سوالات سردفتری اسناد رسمی

PDF سوالات سردفتری اسناد رسمی ۱۴۰۳ (دانلود رایگان آزمونها)

اصل نمونه سوالات آزمون سردفتری اسناد رسمی با جواب

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات

اصل سوالات آزمون سردفتری دوره های گذشته شامل:

 • ۱-مجموعه سوالات ادبیات فارسی با جواب
 • ۲-مجموعه سوالات عربی با جواب
 • ۳-مجموعه سوالات احکام شرعی با پاسخنامه
 • ۴-مجموعه سوالات اطلاعات عمومی و هوش با پاسخنامه
 • ۵-مجموعه سوالات حقوق مدنی با جواب
 • ۶-مجموعه سوالات حقوق ثبت با جواب
 • ۷-مجموعه سوالات حقوق جزا با جواب
 • ۸-مجموعه سوالات حقوق تحارت با جواب
 • ۹-مجموعه سوالات قانون و آیین نامه های دفاتر رسمی با جواب
 • ۱۰-مجموعه سوالات مقررات اسناد رسمی با جواب

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

برای خرید بسته کامل سوالات سردفتری اسناد رسمی اینجا کلیک کنید

سوالات آزمون سردفتری ۱۴۰۳

سوالات آزمون سردفتری ۱۴۰۳

چند مورد از مهمترین سوالات آزمون سردفتری اسناد رسمی با جواب:

✦ اشتغال مجدد دفتریار پس از طی دوره انفصال چگونه است؟
الف.با پیشنهاد سردفتر و تأیید صلاحیت به وسیله ثبت محل
ب.با صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد توسط ثبت محل ☑️
ج.با اعلام شروع به کار و اعلام سر دفتر
د.با موافقت سردفتر و صدور ابلاغ اشتغال توسط ثبت محل

✦موکل در صورتی که وکالت قابل عزل باشد میتواند….. وکیل خود را عزل نماید.
الف. با ارسال نامه از طریق ثبت اسناد محل
ب.با ارسال نامه از طریق پست
ج.با ارسال نامه کتبی
د.با مراجعه به دفترخانه مربوطه ☑️

سوالات آزمون سردفتری با پاسخنامه تشریحی

✦ صدور رونوشت اوراق اسناد ناقص بدون…….. ممنوع است.
الف. قید جهت نقص ☑️
ب.اجازه مراجع قضایی
ج.دارای استقلال مالی
د.هزینه اش از طریق بودجه کشور تأمین

✦ کانون سردفتران و دفتریاران…… است.
الف. از نظر مالی وابسته به قوه قضائیه
ب. از نظر مالی وابسته به سازمان ثبت
ج.دارای استقلال مالی ☑️
د.هزینه اش از طریق بودجه کشور تأمین

✦ دفاتر اسناد رسمی را نمیتوان از محل دفترخانه خارج نمود………
الف.مگر ادعای جعل شده باشد که به دستور دادگاه دفتر لاک و مهر شده و امضا می شود.
ب.مگر دادگاه جهت رسیدگی قضایی با دستور کتبی درخواست نماید.
ج.در صورت ادعای جعل اصل سند را لاک و مهر نموده و به مرجع قضایی ارسال می دارند. ☑️
د.مگر دادگاه مدت مورد نیاز را کتیا اعلام دارد.

✦ در ثبت صداق غیر منقول …….. در دفتر اسناد رسمی ثبت میشود.
الف.مورد صداق با قید مشخصات متعهد
ب.مورد صداق با قید مشخصات زوجین
ج.مورد صادق
د.عین قباله ازدواج ☑️

نمونه سوالات سردفتری با پاسخ تشریحی

✦ تنظیم سند اجاره برای اتباع بیگانه برای مدت کمتر از……. سال نیاز به مجوز ندارد.
الف. هفت
ب. پنج ☑️
ج.سه
د.یک

✦ به وجه الضمان در صورتی که……. حق الثبت تعلق نمی گیرد؟
الف.مالی به وثیقه گرفته نشود. ☑️
ب.وجه الضمان راساً موضوع سند باشد.
ج.وجه الضمان ضمن عقد دیگری شرط شود.
د.وجه الضمان ضمن عقد دیگری به وثیقه گرفته شود.

✦ صدور بخشنامه بر طبق درخواست ادارات مبنی بر تعیین تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی به……. انجام می پذیرد.
الف.وسیله ادارات کل ثبت استان
ب.وسیله واحدهای ثبتی
ج.وسیله سازمان ثبت ☑️
د.با پیشنهاد و موافقت ادارات کل ثبت استانها

✦ دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران در …….. تشکیل است.
الف.مرکز هر استان ☑️
ب.سازمان ثبت اسناد
ج.مرکز هر شهرستانی
د.مرکز هر کانونی

✦ در موقع فسخ معاملات سردفتر…….. به اداره ثبت می فرستد.
الف.خلاصه فسخ سند را تکمیل و
ب.متن فسخ سند مندرج در حاشیه دفتر را
ج.سند مالکیت را با قید توضیح فسخ سند
د. لاشه سند باطل شده و اگهی فسخ را ☑️

مجموعه کامل سوالات آزمون های سردفتری اسناد رسمی

✦ حق الثبت اسناد قبل از ……….
الف. امضای سردفتر و دفتریار توسط متقاضی به حساب خزانه واریز می گردد.
ب. امضای متعاملین و سردفتر و دفتریار توسط متقاضی به حساب خزانه واریز می گردد.
ج.تسلیم اسناد توسط سردفتر از متعاملین دریافت و قبل از پایان ماه به حساب خزانه واریز می گردد.
د. ثبت سند توسط متقاضی به حساب خزانه واریز می گردد. ☑️

✦ مالکین دو ملک مجاور به منظور بهبود وضع املاک خود میتوانند قسمت جزئی را مبادله نمایند
الف. با تنظیم صورت مجلس توافق و سند رسمی بدون پرداخت حقوق و عوارض مربوطه
ب. با تنظیم صورت مجلس توافق و طی سند رسمی با پرداخت حقوق و عوارض مربوطه ☑️
ج.با رعایت مقررات تفکیک و سند رسمی
د. با رعایت مقررات تفکیک و تنظیم صورت مجلس توافق

✦ دفتر راهنما چگونه دفتری است؟
الف. راهنمای اسامی افراد ممنوع المعامله است. ☑️
ب.راهنمای مراجعه به املاک بازداشتی است.
ج.اسامی متعاملین و نوع و شماره و تاریخ سند در آن قید می گردد.
د.خلاصه مفاد کلیه نامه های وارده و صادره در آن درج می گردد.

✦ اگر یکی از طرفین معامله کر و گنگ بیسواد باشد نحوه ثبت سند چگونه است؟
الف. باید یک نفر از معتمدین خود را که بتواند به اشاره مطالب را بفهماند همراه داشته باشد. ☑️
ب.باید نماینده دادگاه جهت حفظ حقوق وی در هنگام تنظیم سند حضور داشته باشد.
ج.باید نماینده سرپرستی جهت حفظ حقوق وی در هنگام تنظیم سند حضور داشته باشد.
د.باید وکیل مورد اعتماد خود را جهت حفظ حقوق خود و تنظیم و امضای سند معرفی نماید.

✦ امور مربوط به دفاتر اسناد رسمی استانی که فاقد کانون سردفتران و دفتریاران میباشد. با کدام مرجع است؟
الف.اداره کل امور استاد سازمان ثبت
ب.کانون نزدیکترین استان ☑️
ج.سازمان ثبت اسناد
د.قوه قضاییه

✦ دفتر درآمد دفتر اسناد رسمی چگونه دفتری است؟
الف.وجوه اوراق بهادار با شماره اسناد در آن ثبت میشود.
ب.وجوه حق التحریر استاد با ذکر شماره اسناد در آن ثبت میشود.
ج.وجوه حق الثبت استاد با نام متعاملین در آن ثبت میشود.
د.کلیه وجوه مربوط به ثبت سند و شماره قبض هزینه مربوطه در آن ثبت میشود. ☑️

دانلود نمونه سوالات آزمون سردفتری اسناد رسمی با پاسخنامه

✦ کدام گزینه صحیح است؟
الف.هر یک از ورثه در صورت موافقت سایر وراث میتوانند با سند مالکیت مورت معامله نمایند.
ب.کلیه وراث همزمان میتوانند با سند مالکیت مورث معامله نمایند.
ج.وراث یا هر یک از ورثه میتوانند با سند مالکیت مورث معامله نمایند. ☑️
د.وراث یا هر یک از ورثه میتوانند با سند مالکیت مورث فقط نسبت به منافع ملک معامله نمایند.

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

برای خرید بسته کامل سوالات سردفتری اسناد رسمی اینجا کلیک کنید

✦ مبنای فاصله دفاتر اسناد رسمی چیست؟
الف. بر اساس تراکم جمعیت و نیاز اهالی و حتی المقدور نباید کمتر از ۳۰۰ متر باشد. ☑️
ب.بر اساس وسعت حوزه عمل و نباید کمتر از ۱۰۰۰ متر باشد.
ج.بر اساس حجم پلاکتهای ثبتی و نباید کمتر از ۵۰۰ متر باشد.
د. بر اساس بخشهای ثبتی و نباید کمتر از ۵۰۰ متر باشد.

✦ سردفتران میتوانند با موافقت……. وظایف قانون مالیاتهای مستقیم را به مسئولیت خود به دفتریار واگذار نماید.
الف. کانون سردفتران و دفتریاران
ب.اداره امور دارایی و اقتصادی
ج.اداره ثبت اسناد ☑️
د.دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران

✦ سن بازنشستگی اجباری سردفترانی که بعد از سال ۱۳۵۴ منصوب شدند. چند سال است؟
الف.شصت
ب. شصت و پنج ☑️
ج.هفتاد
د.هفتاد و پنج

✦ در کدام مورد دفتریار دارای مسئولیت است؟
الف. احراز هویت متعاملین
ب.برابری ثبت با سند
ج.تطبیق رونوشت با اصل سند
د.محاسبه حق الثبت ☑️

✦ در صورت صدور اسناد مالکیت معارض نحوه انجام معامله با اسناد مالکیت مزبور چگونه است؟
الف. انجام معامله با سند مالکیت موخر الصدور با قید موضوع و تفهیم آن به خریدار بلا اشکال است.
ب. انجام معامله تا تعیین تکلیف نهایی از طرف مراجع قضایی با هیچ یک از اسناد مالکیت مقدور نیست.
ج.انجام معامله با سند مالکیت مقدم الصدور و قید اینکه نسبت به آن سند معارض صادر شده بلا اشکال است. ☑️
د.انجام معامله با هر دو سند مالکیت با قید موضوع و تفهیم به خریدار بلااشکال است.

✦ جلب رضایت شاکی موجب…….. در دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران میشود.
الف.تخفیف مجازات ☑️
ب.ختم پرونده
ج.منع تعقیب
د.موقوفی تعقیب

✦ در هر استان کانون سردفتران و دفتریاران بر چه اساسی تشکیل میشود؟
الف. مجموع تعداد سردفتر و دفتریار
ب.درآمد دفاتر اسناد رسمی
ج.تعداد دفاتر اسناد رسمی و مقتضیات محلی ☑️
د. هفت

✦ نحوه انتقال دفتریار از یک دفترخانه به دفترخانه دیگر چگونه است؟
الف. با موافقت دفتریار و پیشنهاد کانون سردفتران و دفتریاران به سازمان ثبت اسناد
ب.با موافقت سردفتر دفترخانه محل خدمت و تصویب سازمان ثبت اسناد
ج.با موافقت دفترخانه مورد انتقال و تصویب سازمان ثبت اسناد
د. با موافقت هر دو سردفتر و تصویب سازمان ثبت اسناد  ☑️

✦ مدت پاسخ به کیفر خواست انتظامی سردفتران و دفتریاران پس از ابلاغ چند روز است؟
الف.سی
ب. بیست
ج.پانزده
د.ده ☑️

نمونه سوالات آزمون سردفتری اسناد رسمی به همراه پاسخنامه

✦ کدام سردفتر اسناد رسمی حق ثبت نقل و انتقال کشتی را دارد؟
الف. دفترخانه محل صدور پروانه مالکیت کشتی
ب.دفتر خانه ای که اجازه مخصوص از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دارد ☑️
ج.دفترخانه ای که سردفتر آن به مجازاتهای درجه سه به بالا محکوم نشده باشد.
د. دفترخانه ای که سردفتر آن مدت ده سال سابقه سردفتری دارد.

✦ مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران ………
الف.وجود ندارد
ب.سه سال است
ج.دو سال است ☑️
د.یک سال است

✦ سردفتری را می توان به عضویت کانون سردفتران و دفتریاران انتخاب کرد که……… سال سابقه سردفتری یا …… داشته باشد.
الف.پنج – قضاوت با وکالت
ب.هفت – قضاوت ☑️
ج.هشت-قضاوت
د. ده – قضاوت یا وکالت

✦ شهادت کدام یک از اشخاص زیر در دفترخانه اسناد رسمی پذیرفته نمیشود؟
الف.خدمه دفتریار دفترخانه ☑️
ب.خدمه اصحاب معامله
ج.اقربای درجه یک اصحاب معامله
د.اقربای درجه یک اصحاب معامله

✦ محکومیت سردفتر بر اثر تأخیر در ارسال خلاصه معامله چیست؟
الف.جریمه نقدی ☑️
ب.توبیخ با درج در پرونده
ج. انفصال از سه ماه تا شش ماه
د.انفصال از شش ماه تا دو سال

✦ نماینده اوقاف میتواند اسناد مربوط به…….. را تحت نظر سردفتر مطالعه نماید.
الف.نذر، حبس و هبه
ب. وصیت نذر هبه و صلح محاباتی
ج.وصیت حبس و نذر ☑️
د.وصیت حبس هبه و نذر

✦ چنانچه دفترخانه قبل از تنظیم سند با مشکلی مواجه شود رفع اشکال با کدام مرجع است؟
الف.اداره کل امور استاد سازمان ثبت ☑️
ب.دفتر حقوقی سازمان ثبت
ج.کانون سردفتران و دفتریاران
د.هیات نظارت

✦ در صورتی که دفترخانه فاقد دفتریار باشد تکلیف سهم حق التحریر دفتریار چگونه است؟
الف. بین سردفتر و کانون سردفتران و کارکنان به نسبت مساوی تقسیم میشود.
ب. به سردفتر تعلق می گیرد. ☑️
ج.نصف آن به سردفتر تعلق میگیرد و نصف دیگر سهم کانون سردفتران و دفتریاران است.
د. نصف آن به سردفتر و نصف دیگر به کارکنان تعلق میگیرد.

✦ کفیل دفترخانه ای که سردفتر آن به یک سال انفصال محکوم شده حق دارد در دفترخانه مورد کفالت………
الف. اجرائیه صادر نماید.
ب.رونوشت اسناد به افراد ذینفع تسلیم نماید.
ج. رونوشت اسناد به افراد ذینفع تسلیم و اجرائیه صادر کند.
د. سند جدید تنظیم و ثبت و رونوشت اسناد را به افراد ذینفع تسلیم و اجرائیه صادر کند. ☑️

✦ وضع سردفتر اسناد رسمی که ظرف سه ماه مبادرت به تأسیس دفترخانه نکند چگونه است؟
الف. ابلاغ سردفتری او لغو میشود.  ☑️
ب. در دادگاه بدوی سردفتران به تخلف او رسیدگی میشود.
ج.در صورتی که متن وکالت مختصر و محدود باشد. ۱۰۰ هزار ریال
د. در صورتی که متن وکالت مختصر نباشد. ۲۰۰ هزار ریال

✦ تعرفه وصول حق الثبت تنظیم وکالت مبنی بر انتقال موتور سیکلت داخل کشور چگونه است؟
الف. بر اساس جداول ستاد اقتصادی بازار ۲۰ در هزار
ب. بر اساس جداول وزارت دارایی و امور اقتصادی ۱۰ در هزار ☑️
ج.در صورتی که متن وکالت مختصر و محدود باشد، ۱۰۰ هزار ریال
د. در صورتی که متن وکالت مختصر نباشد، ۲۰۰ هزار ریال

✦ در صورتی که سردفتر از مرخصیهای سالانه خود استفاده نکند وضع مرخصیهای مزبور و نحوه استفاده از آنها چگونه است؟
الف. سردفتر باید از مرخصی سالانه خود استفاده نماید و مرخصیهای بلا استفاده سالهای گذشته ذخیره نمی شود.
ب. مرخصیهای استفاده نشده با موافقت ثبت محل برای هر سال پانزده روز ذخیره میشود و سردفتر میتواند از دو ماه آن به صورت متوالی استفاده نماید.
ج.مرخصی ها برای او ذخیره میشود و میتواند از مجموع آنها به شرطی که از چهار ماه تجاوز نکند استفاده نماید.  ☑️
د. مرخصیهای استفاده نشده با موافقت اداره ثبت استان برای هر سال پانزده روز ذخیره میشود و سردفتر میتواند از سه ماه آن به صورت متوالی استفاده نماید.

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

6 دیدگاه

 1. آمنه غلام نژاد میری

  سلام آمنه غلام نژاد هستم خاهشن من امسال ۱۴۰۳ آزمون سردفتری شرکت کردم ازاونجایی که بیرون کارمیکنم وبچه وشوهرم دارم وتحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ره هستم ازپس مخارج زندگی برنمیام خواهشن برام فایلهای مهم وکلیدی آزمون سردفتری رو ارسال میکنین من بخونم وانشاالله قبول شم معدل لیسانسم بالا بود خیلی تلاش میکنم بایاری شما بتونم امسال قبول شم زمان هم خیلی کمه برای مطالعه کتاب.

 2. سلام وقت بخیر ببخشید من مشکل مالی دارم امکان داره سوالات سردفتری اسناد رسمی را برایم ایمیل کنید؟

 3. سلام وقت بخیر ببخشید میشه یک سری از سوالات سخت ازمون سردفتری اسناد رسمی برام بفرستید؟

  • سلام بله خدمت شما:
   ۱-کدام یک از بخش‌های زیر مرجعی برای رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی هستند؟
   ۱- هیأت تشخیص
   ۲- دادگاه عمومی محل
   ۳- هیأت نظارت
   ۴- هیأت حل اختلاف
   جواب: گزینه ۳

   ۲-انتشار آگهی برای صدور سند المثنی برای کدوم یک از حالات زیر لازم نیست؟
   ۱- سند المثنی به نام اشخاص
   ۲- سند المثنی به خاطر مفقودی
   ۳- سند المثنی بر اساس حکم استرداد دادگاه
   ۴- سند المثنی به دلیل آتش سوزی
   جواب: گزینه ۳

   ۳-کدام یک از گزینه‌های زیر نامی مناسب برای توضیح «تقسیم کردن ملک به قطعاتی کوچک‌تر و صدور سند مالیکت شش دانگ برای هر قطعه» است؟
   ۱- تفکیک
   ۲- افراز
   ۳- تفکیک و تقسیم
   ۴- تجمیع
   جواب: گزینه ۱

   ۴-پس از توزیع اظهارنامه چه مدتی برای تقاضای ثبت مهلت وجود دارد؟
   ۱- از زمان توزیع اظهار نامه، ۹۰ روز
   ۲- از زمان توزیع اظهارنامه، ۶۰ روز
   ۳- از زمان توزیع اظهارنامه، ۲۰ روز
   ۴- تا زمان انتشار آگهی نوبتی زمان دارد
   جواب: گزینه ۴

   ۵-اعتراض به تحدید حدود حق کدام یک از افراد زیر است؟
   ۱- هر فردی که مدعی باشد
   ۲- افراد مجاور
   ۳- افراد مجاور و کسانی که حقوق ارتفاقی دارد
   ۴- کسانی که حقوق ارتفاقی دارند.
   جواب: گزینه ۲

   ۶-همه گزینه‌ها از تکالیف سازمان ثبت در ثبت عمومی هستند به جز:
   ۱- منتشر کردن آگهی ثبت عمومی
   ۲- شناسایی کردن مالکان در شرایطی که ایشان تقاضای ثبت ملک را انجام نداده
   ۳- منتشر کردن آگهی تحدید حدود
   ۴- توزیع کردن اظهارنامه کتبی
   جواب: گزینه ۲

   ۷-کدام یک از گزینه‌های زیر ویژگی یک ملک مجهول المالک است؟
   ۱- در جریان ثبت، آگهیش منتشر نشده
   ۲- برایش سند مالکیت صادر نشده
   ۳- آگهی نوبتی‌اش منتشر اما تحدید حدود نشده
   ۴- تقاضایی نسبت به آن ثبت نشده
   جواب: گزینه ۴

   ۸-کدام گزینه اصطلاح افراز را توضیح می‌دهد؟
   ۱- به طور غیر منقول مال مشاع بین شرکا تقسیم می‌شود (به نسبت سهم هر شریک)
   ۲- مال مشابه و غیر مشاع بین شرکا تقسیم می‌شود
   ۳- مال منقول و غیرمنقول بین شرکا تقسیم می‌شود
   ۴- مال غیر منقول شامل مشاع و غیر مشاع تقسیم می‌شود.
   جواب: گزینه ۱

   ۹-کدام گزینه توضیحی برای سند مالکیت معارض است؟
   ۱- سندی است که برای ملک مورد تنازع صادر می‌شود
   ۲- سندی است که مقدم الصدور باشد
   ۳- سندی است که موخر الصدور باشد
   ۴- سندی است که چند اظهارنامه برای یک ملک داده شده باشد
   جواب: گزینه ۳

   ۱۰-کدام گزینه مرجع درخواست تفکیک است؟
   ۱- دفترهای سند رسمی
   ۲- اداره‌های ثبت محل وقوع ملک
   ۳- دادگاه محل وقوع ملک
   ۴- هیأت نظارت ثبت استان
   جواب: گزینه ۲

   ۱۱-تقدیم اعتراض به تقاضای ثبت ملک چند روز زمان دارد؟
   ۱- باید طی ۹۰ روز پس از انتشار اولین آگهی نوبتی تقدیم شود
   ۲- باید طی ۳۰ روز پس از انتشار اولین آگهی نوبتی تقدیم شود
   ۳- باید پس از ۶۰ روز پس از انتشار آگهی مقدماتی منتشر شود
   ۴- باید ظرف ۶۰ روز پس از انتشار اولین آگهی نوبتی منتشر شود

   ۱۲-اداره ثبت کدام محل ملاک صلاحیت در مورد ثبت املاک است؟
   ۱- محل وقوع ملک
   ۲- محل اقامتگاه بایع
   ۳- محل وقوع معامله
   ۴- محل اقامتگاه مشتری
   جواب: گزینه ۱

   ۱۳-در صورت مشاعی بودن مالکیت یک ملک، سند مالکیت آن چگونه صادر می‌شود؟
   ۱- سندی برای تمام ملک برای هر مالک
   ۲- خارج کردن ملک از حالت مشاع و افراز آن
   ۳- در نظر گرفتن فقط یک سند مشاعی
   ۴- سندی مشاعی برای هر مالک نسبت به سهم ایشان
   جواب: گزینه ۴

   ۱۴-در شرایطی که حین تنظیم سند، مغایرتی با مقررات و قوانین به وجود آید، کدام مرجع صالح است؟
   ۱- شورای عالی ثبت
   ۲- دیوان عدالت اداری
   ۳- دادگاه انتظامی سردفتر
   ۴- هیأت نظارت
   جواب: گزینه ۴

   ۱۵-در صورت وجود اختلاف بین متعاملین، سردفتر علاوه بر اخذ ثمن معامله چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
   ۱- صادر کردن قبض سپرده، تنظیم سند و پرداخت صدور حکم به ذینفع پس از آن
   ۲- تنظیم سند و کسب تکلیف از اداره ثبت برای پرداخت پس از آن
   ۳- پرداخت به ذینفع بعد از تنظیم کردن سند
   ۴- واریز به حساب سپرده ثبت
   جواب: گزینه ۳

   ۱۶-پس از صدور اجرائیه، دفترخانه چه اقدامی انجام می‌دهد؟
   ۱- اجرائیه به وسیله دفتر خانه به مدیون ابلاغ می‌شود
   ۲- از مدیون دعوت می‌کند و اجرائیه را به ایشان ابلاغ می‌کند
   ۳- جرائیه را برای متعهد و اجرای دادگاه ارسال می‌کند
   ۴- به مدیون مراتب را اعلام می‌کند و اجرائیه را به ثبت محل ارسال می‌کند
   جواب: گزینه ۴

   ۱۷-پس از ابلاغ سردقتری، چه زمانی برای تشکیل دفترخانه مهلت وجود دارد و اگر تشکیل نشود، اقدام صورت گرفته چیست؟
   ۱- سه ماه – ابلاغ لغو می‌شود
   ۲- یک سال – مجددا اختبار می‌شود
   ۳- شش ماه – ابلاغ لغو می‌شود
   ۴- ۴ ماه – ابلاغ لغو می‌شود
   جواب: گزینه ۱

   ۱۸-چرا از سردفتران و دفتریاران، ضمانت و یا وثیقه نقدی دریافت می‌شود؟
   ۱- در راستای جبران کردن خسارت وارد شده به اشخاص و دولت و یا پرداخت کردن جریمه نقدی محکومیت‌های ایشان
   ۲- در راستای تهیه کردن وسایل دفترخانه و لوازم مورد نیاز و هم‌چنین پرداخت حقوق کارکنان دفترخانه
   ۳- در راستای پرداخت هزینه‌های مرتبط با اوراق بهادار و پرداخت هزینه اجاره محل دفترخانه
   ۴- در راستای گرفتن وام برای افتتاح دفترخانه و پرداخت کردن هزینه صندوق وام ضروری
   جواب: گزینه ۱

   ۱۹-کدام گزینه وضعیت املاکی را نشان می‌دهد که در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نیست؟
   ۱- آگهی نوبتی آن منتشر شده اما مدت اعتراض آن سپری نشده
   ۲- صادر نشدن سند مالکیتش
   ۳- انجام نشدن تحدید حدودش
   ۴- عدم اعتراض به تقاضای ثبت آن
   جواب: گزینه ۱

   ۲۰-وضعیت اشتغال فردی که سردفتر بوده و حال نماینده مجلس شده چیست؟
   ۱- برای ایشان ابلاغ مرخصی صادر شده و کفیل دفترخانه عهده‌دار امور خواهد شد.
   ۲- به واسطه معذوریت سردفتر، دفترخانه تعطیل خواهد شد
   ۳- سردفتر به مرخصی می‌رود و فردی از سردفتران شاغل وظیفه‌های ایشان را به عهده خواهد گرفت
   ۴- ا حفظ سمت، از فعالیت به عنوان سردفتر معذور شده و دفترخانه به وسیله یک دفتریار که واجد شرایط است و ایشان معرفی کرده اداره خواهد شد
   جواب: گزینه ۱

   ۲۱-حداقل سن متعاملین حین تنظیم سند چند سل است؟
   ۱- رسیدن به سن بلوغ
   ۲- پانزده سال قمری برای افراد مذکر و ۱۳ سال قمری برای افراد مونث
   ۳- هجده سال شمسی تمام شده باشد
   ۴- پانزده سال قمری برای افراد مذکر و ۹ سال قمری برای افراد مونث
   جواب: گزینه ۳

   ۲۲-کدام از موارد زیر تخلفی است که با واسطه آن انفصال موقت از سه تا شش ماه ایجاد می‌شود؟
   ۱- حضور نیافتن به موقع در دفترخانه
   ۲- خارج کردن لپ تاپ به بیرون دفترخانه بدون دریافت مجوز قانونی
   ۳- بدرفتاری با ارباب رجوع
   ۴- عدم اقدام برای صدور اجرائیه
   جواب: گزینه ۱

   ۲۳-کدام یک از افراد زیر وظیفه اداره امور دفتر اسناد رسمی را دارد؟
   ۱- سردفتر اسناد رسمی
   ۲- رئیس اداره ثبت و اسناد و املاک محل
   ۳- دفتریار و نماینده ثبت
   ۴- رئیس سازمان ثبت
   جواب: گزینه ۱

   ۲۴-چک سندی ……………… است که ……………………….
   ۱- رسمی – لازم الاجرا می‌باشد
   ۲- تجاری – لازم الاجرا می‌باشد
   ۳- عادی – غیر لازم الاجرا می‌باشد
   ۴- تجاری – غیر لازم الاجرا می‌باشد
   جواب: گزینه ۲

   ۲۵-مسئولیت سردفتر اسناد رسمی در صورت ارتکاب جرم جعل چه خواهد بود؟
   ۱- مسئولیت کیفری دارد
   ۲- مسئولیت مدنی دارد
   ۳- مسئولیت انتظامی دارد
   ۴- مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی خواهد داشت
   جواب: گزینه ۱

   ۲۶-کدام گزینه وظیفه سردفتر اسناد رسمی را نشان می‌دهد؟
   ۱- اسناد را طبق قوانین و مقررات تنظیم می‌کند.
   ۲- امضای قبول امانات را گواهی می‌کند.
   ۳- به متعاملین سواد مصدق می‌دهد.
   ۴- همه موارد صحیح است.
   جواب: گزینه ۴

   ۲۷-کدام گزینه روش انتضاب دفتریار را نشان می‌دهد؟
   ۱- سازمان ثبت آن را پیشنهاد داده و رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌کند.
   ۲- سردفتر آن را پیشنهاد داده و کانون سردفتران و دفتریاران آن را ابلاغ می‌کند.
   ۳- سردفتر آن را پیشنهاد داده و رئیس سازمان ثبت آن را ابلاغ می‌کند.
   ۴- سردفتر آن را پیشنهاد داده و وزیر دادگستری آن را ابلاغ می‌کند.
   جواب: گزینه ۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *