نمونه سوالات متون فقه ۳

دانلود رایگان نمونه سوالات متون فقه ۳ با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات متون فقه ۳ :

۱-جهاد چگونه واجبی است؟

۱-واجب عینی

۲- واجب غیر کفایی

۳-واجب کفایی ☑

۴- واجب نیست

۲-جهاد چند قسم است؟

۱- ۱

۲- ۲

۳- ۳

۴- ۴ ☑

۳-کدام یک از شرایط زیر،برکسی که جهاد در معنی اول(تا جهاد ابتدایی)بر او واجب شده است،شرط است؟

۱-البولوغ

۲-العقل

۳-البصر (بینایی) و السلامه من المرض (عدم داشتن بیماری)

۴-همه موارد ☑

۴-رباط یا مرزبانی،چه حکمی دارد؟

۱-مستحب دائمی است ☑

۲- مستحب نیست

۳-مکروه است

۴-مباح است

۵-حداقل مدت و حداکثر مدت رباط یا مرزبانی چقدر است؟

۱-ده روز- بیست روز

۲-سه روز- چهل روز ☑

۳-یک هفته- یک ماه

۴-یک روز- دوماه

۶-کافر کتابی،شامل کدام یک از گزینه های زیر است؟

۱-یهودی

۲-نصرانی

۳-مجوسی (یا زرتشیتی)

۴-همه موارد ☑

۷-شرایط ذمه،کدام است؟

۱-پرداخت جزیه

۲-التزام به احکام اسلام

۳-ترک ازدواج با زنان مسلمان و عدم فتنه در دین مسلمان و عدم قطع طریق عدم سرقت اموال مسلمان

۴-همه موارد ☑

۸-تعیین مقدار جزیه با کیست؟

۱-کافر کتابی

۲-امام ☑

۳-توافق کافر کتابی و امام

۴-هیچکدام

۹-قتل کودکان مجانین و زنان کافر در چه صورتی جایز است؟

۱-مطلقاّ،جایز است

۲-مطلقاّ ممنوع است

۳-جایز است مگر در صورت ضرورت ☑

۴-زنان کافر جایز است اما مجانین و کودکان مطلقاّ ممنوع است

۱۰-آیا اسلام و دادن جزیه به ترتیب از موانع قتال(یا جنگ و جهاد)محسوب می شوند؟

۱-بله- بله ☑

۲-خیر- خیر

۳-خیر- بله

۴-بل- خیر

۱۱-………و هو الارصاد فی اطراف بلاد الاسلام لاعلام باحول المشرکین علی تقدیر هجومهم:

۱-الذمه

۲-الرباط ☑

۳-الجزیه

۴-الامان

۱۲-آیا امر به معروف و نهی از منکر،بنا بر قول صحیحتر، به ترتیب واجب کفایی هستند؟

۱-خیر-خیر

۲-بله-بله ☑

۳-بله- خیر

۴-خیر-بله

۱۳-من خرج علی المعصوم عن الائمه (ع) فهو……..

۱-ساب النبی

۲-باغ ☑

۳-مختلس

۴-طلیع

۱۴-در مورد شرایط وجوب امر به معرف و منکر،گزینه نادرست کدام است؟

۱-یعلم الامر و الناهی المعروف و المنکر شرعاّ لئلاّ یأمر بمنکر او ینهی عن معروف

۲-عدم اصرار الفاعل او التارک ☑

۳-الامن من الضرر

۴-تجویز التأثیر بأن لایکون التأثیر الممتنع

۱۵-و………المر بالمندوب و الهنی عن المکروه:

۱- یستحبّ ☑

۲- یجب

۳- مباح

۴ – یکره

۱۶-آیا «اظهار الکراهه و الاعراض»(اظهار ناراحتی و روگرداندن) و«القول الِلیّن» (سخن نرم)، به ترتیب، از مراتب امر به معروف

و نهی از منکر محسوب می شوند؟

۱-بله-بله ☑

۲-خیر-خیر

۳-خیر-بله

۴-بله-خیر

۱۷-اولین مرتب یا مرحله امر به معروف و نهی از منکر کدام است؟

۱-اظهار الکراهه و الاعراض عن المرتکب ☑

۲-الضرب

۳-القول الغلیظ

۴-القول اللیّن

۱۸-کدام یک از شرایط و صفات فتوا دادن فقیه در عصر غیبت،برای اقامه حدود و حکم کردن میان مردم می باشد؟

۱-الایمان

۲-العداله

۳-معروفه الاحکام الشرعیه الفرعیه بالدلیل التفصیلی

۴-همه موارد ☑

۱۹-ویکره……. و هوالنزول علیهم لیلاّ:

۱-الرباط

۲-التبییت ☑

۳-المنکر

۴-المهادنه

۲۰-………..الفقهائ حال الغیبه اقامه الحدود مع الامن من الضرر علی انفسهم و غیر هم من المؤمنین:

۱-یجوز ☑

۲-لایجوز

۳-یحرم

۴-یمنع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *