دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی اصول و مبانی مدیریت (۱۴۰۲) +جزوه

(دیدگاه کاربر 2)

9,900 تومان

نمونه سوالات استخدامی اصول و مبانی مدیریت با جواب

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

شناسه محصول: maoo9454 دسته:

توضیحات

جدیدترین جزوه و نمونه سوالات استخدامی اصول و مبانی مدیریت با پاسخنامه

کاملترین مجموعه سوالات استخدامی اصول و مبانی مدیریت با پاسخنامه (مهمترین سوالات دوره های گذشته)

 

چند مورد از مهمترین سوالات استخدامی اصول و مبانی مدیریت:

عبارت مدیر عمومی مانند »ماهی طلایی در تنگ بلورین« عمل می کند به کدام تفاوت میان مدیریت عمومی و خصوصی اشاره دارد؟
۱-بودجه و حجم عملیات

۲-میزان انتقادهای نهان و آشکار ☑️
۳-میزان مسؤولیت مورد تقبل

۴-مشخص بودن هدفها

 

کدام گزینه جزء انتقادات به نظریه های کلاسیک می باشد؟
۱-توجه به روابط غیر رسمی در سازمان
۲-تصور نمودن سازمان به‌صورت کل

۳-توجه به کارایی بیشتر از اثربخشی ☑️
۴-هماهنگ بودن کلیه اصول این نظریات

 

هدف کدام یک از برنامه های آموزشی کارکنان، افزایش تواناییهای تخصصی و مهارت کارکنان در اجرای وظایف محوله و به فعل درآوردن پاره ای از تواناییهای بالقوه آنان است؟
۱-آموزش توجیهی

۲-آموزش گروهی

۳-ایفای نقش

۴-کارآموزی ☑️

 

در نظریه های کلاسیک سازمان به عنوان یک سیستم بسته مورد بررسی قرار می گرفت ولی در نظریه های جدید چگونه استنباطی از سازمان به عمل می آید؟

۱-سازمان یک سیستم اقتصادی – سیاسی
۲-سازمان یک سیستم فنی – فرهنگی
۳-سازمان یک سیستم طبیعی – اجتماعی
۴-سازمان یک سیستم فنی – اجتماعی ☑️

 

دانلود سوالات استخدامی مبانی مدیریت

 

کدام یک از گزینه های زیر از عوامل مؤثر در ایجاد عقلانیت محدود به شمار می آید؟
الف. مدیران به طور معمول اطلاعات کاملی درباره مسئله، راه حل ها و شرایط محیطی دارند.
ب. مدیران به علت سادگی اطلاعات، سودمندی اطلاعات زیاد را نمی توانند تشخیص دهند.
ج. مدیران ظرفیت هوش و بینش محدودی برای ارزیابی راه حل ها دارند. ☑️
د. مدیران اهمیت نتایج راه حل های مورد ملاحظه را به درستی تشخیص می دهند
 

 

در کدام یک از گزینه های زیر واحدهای صف و ستاد در درون پروژه ها به هم نزدیک می شوند و با نوعی همبستگی گروهی به کار خود ادامه می دهند؟
الف. سازمان ادهوکراتیک

ب. سازمان پروژه ای
ج. سازمان بوروکراتیک

د. سازمان ماتریسی ☑️

 

به دلیل کدام یک از گزینه های زیر در بیشتر سازمان ها، غالباً هماهنگی ها ماهیتی داوطلبانه دارند؟

الف. هماهنگی داوطلبانه با خصوصیات طبیعی برنامه ریزی هماهنگ است.
ب. هماهنگی داوطلبانه با خصوصیات طبیعی افراد هماهنگ است. ☑️
ج. هماهنگی داوطلبانه با کلیه فعالیت های سازمانی سازگار است.
د. هماهنگی داوطلبانه با ارتباطات سلسله مراتب سازمانی سازگار است

 

نمونه سوالات استخدامی مبانی مدیریت

 

کدام یک از گزینه های زیر از شیوه های عمل رهبر وظیفه گرا به شمار می آید؟
الف. رابطه اجتماعی نزدیکی با پیروان بر قرار می کند.
ب. بر تکمیل وظایف پیروان اصرار می ورزد. ☑️
ج. به پیروان خود اعتماد می کند.
د. نسبت به نیازهای پیروان خود حساس است
 

 

کدام یک از گزینه های زیر از خصوصیات عمده شبکه ارتباط سازمانی غیر رسمی محسوب می شود؟
الف. با قاعده و نظم در سازمان ظاهر می شود و به کار می رود.
ب. ریاست عالی سازمان می تواند آن را کنترل کند.
ج. ریاست عالی سازمان نمی تواند آن را کنترل کند. ☑️
د. به طور وسیع برای خدمت به منافع کل سازمان به کار می رود
 

 

کدام یک از گزینه های زیر درست ترین تعریف را از نقشارائه می دهد؟ 

۱-رفتاری که هنگام اجرای وظیفه رهبری از مدیر انتظار می رود

۲-رفتاری که از گروه ها در یک واحد اجتماعی انتظار می رود

۳-رفتار مورد انتظار از شخصی که پستی را اشغال کرده است ☑️

۴-رفتاری که از شخصی که پست مدیریت را اشغال کرده است انتظار می رود

 

سوالات آزمون استخدامی مبانی مدیریت

 

در کدام یک از گزینه های زیر آزادی تصمیم گیرنده محدود می شود و سازمان به جای فرد تصمیم می گیرد؟

۱-تصمیم گیری در شرایط مخاطره

۲-تصمیم گیری برنامه ریزی نشده

۳-تصمیم گیری در شرایط ارتباط کامل

۴-تصمیم گیری برنامه ریزی شده ☑️

 

کدام گزینه بیانگر یکی از ویژگی های ساختار غیر رسمی است؟

۱-روابط سازمانی به طور مکتوب برای کارکنان تشریح می شود

۲-چگونگی عملکرد سازمان به طور آرمانی مطرح می شود

۳-ماهیت این نوع ساختار شخصی است ☑️

۴-ماهیت این نوع ساختار بیانگر حالت آرمانی است

 

کدام یک از گزینه های زیر به معنای افزایش تعداد عملیاتی است که هر فرد باید اجرا کند و از این راه رضایت افراد در کار افزایش یابد؟

۱-غنی سازی شغل

۲-توسعه شغل ☑️

۳-چرخش کاری

۴-ساعت کاری شناور

 

یکی از حوزه های مهم نظارتی در سازمان افرادند روشن‌ترین راه برای حصول اطمینان از عملکرد افراد کدام یک از گزینه های زیر است؟

۱-اعمال سرپرستی مستقیم ☑️

۲-کنترل کیفیت محصولات و خدمات

۳-ارزیابی اثربخشی سازمان

۴-بررسی نسبتهای مالی مربوط

 

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص بودجه صحیح است؟

۱-بودجه برای یک دوره خاص زمانی تعیین نمی شود

۲-بودجه فقط برای کل سازمان تنظیم می شود

۳-بودجه یکی از ابزارهای نظارت مدیریتی است ☑️

۴-بودجه یک برنامه مالی همیشگی است

چند مورد از سوالات استخدامی اصول و مبانی مدیریت:

کدام یک از گزینه های زیر در بر گیرنده اهداف زیربنا، و حوزه منحصر به فرد عملیات سازمان است که آن را از سایر سازمان مشابه متمایز می کند، و توسط مؤسسات، هیأت مدیره یا مدیران عالی تدوین می شود؟
الف. هدف های راهبردی ب. بیانیه مأموریت
ج. هدف های بلند مدت د. هدف های راهکاری

 

در کدام یک از گزینه های زیر واحدهای صف و ستاد در درون پروژه ها به هم نزدیک می شوند و با نوعی همبستگی گروهی به کار خود ادامه می دهند؟
الف. سازمان ادهوکراتیک ب. سازمان پروژه ای
ج. سازمان بوروکراتیک د. سازمان ماتریسی

 

کدام یک از گزینه های زیر اعتقاد دارد که در زندگی صنعتی جدید از همه ظرفیت نیروی انسانی استفاده نمی شود و مدیران با اهمیت دادن به تمایلات درونی و توانایی کاری زیردستان باید جوی ایجاد کنند که موجب پیشرفت شخصی کارکنان شود؟
الف. الگوی روابط انسانی ب. الگوی منابع انسانی
ج. الگوی سنتی د. الگوی اقتضایی

 

کدام یک از گزینه های زیر از راهبردهای برانگیختن اعضای سازمان به شمار می آید که موجب می شود نیازهای اساسی کارکنان از قبیل شناسایی، احساس تعلق و ایمنی ارضا شود؟
الف. نظریه تقویت ب. طراحی شغل
ج. ارتباط مدیریتی د. محرک های پولی و غیر پولی

 

کدام یک از گزینه های زیر از خصوصیات عمده شبکه ارتباط سازمانی غیر رسمی محسوب می شود؟
الف. با قاعده و نظم در سازمان ظاهر می شود و به کار می رود.
ب. ریاست عالی سازمان می تواند آن را کنترل کند.
ج. ریاست عالی سازمان نمی تواند آن را کنترل کند.
د. به طور وسیع برای خدمت به منافع کل سازمان به کار می رود

 

براساس کدام یک از گزینه های زیر نظارت کارآمد نمی تواند بر هر فعالیتی که در سازمان اجرا می شود نظارت کند، بلکه نظارت ها باید فعالیت ها، عملیات و وقایع حیاتی سازمان را در برگیرند و در مکا ن هایی متمرکز شوند که در آنجا احتمال وقوع انحراف از استاندارد بسیار است؟
الف. عینیت و قابلیت اندازه گیری ب. تأکید بر موارد استثنا
ج. انعطاف پذیری د. تعیین نقاط راهبردی

 

وقتی افراد نتوانند با موقعیت های پیچیده و نامطمئن مواجه شوند و نیاز شدیدی به نظم و ترتیب داشته باشند با چه مانعی در خلاقیت مواجه خواهند شد؟
الف. رویگردانی از ابهامات ب. نداشتن اعتماد به نفس
ج. عدم انعطاف پذیری د. آداب و رسوم

 

کدام گزینه چهارمین مرحله از فرایند تصمیم گیری عقلایی می باشد؟
۱-ایجاد راه حلها
۲-ارزیابی راه حلها
۳-اجرای تصمیم
۴-اتخاذ تصمیم

 

کدام یک از گزینه های زیر نشان می دهد که عضو سازمان چه باید بکند و چه نباید انجام دهد و در این راه هیچ تعبیر و تفسیری مجاز نمی داند؟
۱-خط و مشی ها
۲-روشها
۳-طرحها
۴-قوانین

 

زمانی که مغایرتی بین عملکرد و استاندارد مشاهده شود و بخواهند عملکرد سازمانی را در جهت استانداردها پیش ببرند کدام یک از گزینه های زیر انجام می شود؟
۱-مقایسه عملکرد با استاندارد
۲-تغییر استاندارد
۳-تایید عملکرد
۴-اقلام اصلاحی

 

وقتی مشاغل و فعالیتها در گروههای منطقی دسته بندی و هر گروه در بخش و واحدی بزرگتر ترکیب می شود کدام یک از گزینه های زیر محقق می شود؟
۱-سازمان رسمی
۲-واحد سازی
۳-نمودار سازمانی
۴-سازمان غیر رسمی

 

کدام یک از انواع مدیران مسئول کلیه وظایف و فعالیتهایی هستند که در یک واحد یا یک سازمان انجام می شود و معمولا دو یا چند بخش را با هم هماهنگ می کنند؟
۱-مدیران عمومی
۲-مدیران تخصصی
۳-مدیران عملیاتی
۴-مدیران وظیفه ای

 

تصمیمهای برنامه ریزی شده و تصمیمهای برنامه ریزی نشده به ترتیب برای حل چه مسائلی به کار می روند؟
۱-غیرتکراری – تکراری
۲-خاص – عمومی
۳-خوش ساختار – بد ساختار
۴-بدساختار – خوش ساختار

 

کدام یک از گزینه های زیر عامل مهم در تصمیم گیری در شرایط اطمینان است؟
۱-ارزش مورد انتظار
۲-ماتریس تصمیم گیری
۳-شیوه حداکثر حداکثرها
۴-تعیین معیار برای تصمیم گیری

 

کدام یک از ابزارهای کمی تصمیم گیری به مدیران کمک می کند تا نتایج احتمالی دو یا چند راه حل را که با توجه به شرایط متفاوت آینده می توانند اختلاف داشته باشند با هم مقایسه کنند؟
۱-ماتریس سود
۲-تحلیل نقطه سر به سر
۳-درخت تصمیم
۴-فن دلفی

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

2 دیدگاه برای دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی اصول و مبانی مدیریت (۱۴۰۲) +جزوه

  1. هشمتی

    بچه ها سعی کنید اول کتاب رو حسابی بخونید و تسلط کامل پیدا کنید بعد با دنلود کردن این سوالات استخدامی اصول و مبانی مدیریت میتونید بدون نگاه کردن به جواب سوالات خودتون رو امتحان کنید بببیند که چقدر از کتاب رو به خوبی متوجه شدید…راه حله خیلی خوبی برای امتحان کردن خودتونه..من امتحان کردم هم سرعت تسیت زدنم رفت بالا هم این که هر جای که مشکل داشتم رو متوجه میشم …حتما امتحان کنید خیلی میتونه کمک کنه تا برای امتحان آمادگی کامل داشته باشید

  2. آرش

    سایتتون واقعا عالیه .من از همون اول که نمونه سوالات استخدامی اصول و مبانی مدیریت رو گرفتم و خوندم یه مقداری هم جزوه ای که سر کلاس جمع کرده بودم رو خوندم …در کل ازتون خیلی تشکر میکنم که سوالات به این خوبی به همراه با جواب گذاشتید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *