دانلود رایگان پرسشنامه اخلاق اسلامی کار (درویش یوسف -۲۰۰۱)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه اخلاق اسلامی کار (درویش یوسف – ۲۰۰۱):

پرسشنامه اخلاق اسلامی کار توسط درویش یوسف در سال ۲۰۰۱ ساخته شد و پرسشنامه دارای ۱۷ سوال وتک مولفه ای می باشد. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) طراحی شده است و الفای کرونباخ به دست آمده ۰/۸۷۱ می باشد

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

اخلاق کار اسلامی

اخلاق کار اسلامی، توصیفی، متوسط و واقعبینانه است. اخلاق در اسلام تنها روحیه مذهبی در فعالیت های خاص نیست بلکه تمام جنبه های زندگی فیزیکی، روحی، اخلاقی یا حتی در شکل جهانی جنبه هایی مانند هوشی، احساسی، فردی یا اجتماعی را در بر میگیرد. همچنین، واقعگرایانه است چرا که توانایی های انسان به گونه ای که خدا از آنها آگاهی دارد را مد نظر قرار می دهد(صلاح الدین و همکاران، ۲۰۱۶ :۵۸۳)

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

اخلاق کار اسلامی

بر اساس پرسشنامه درویش یوسف ؛ برای سنجش سوالات ۱تا۱۷پرسشنامه به منظور سنجش استفاده می گردد.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه منابع سوالات
اخلاق کار اسلامی (درویش یوسف؛۲۰۰۱) ۱-۱۷

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵   ۲۶-۳۰   ۳۱-۳۵   ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر   فوق دیپلم   لیسانس   کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر   ۶ تا ۱۰سال   ۱۱ تا۱۵سال   بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن   مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

 

سوالات:

ردیف عوامل خلی مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم خیلی موافقم
اخلاق کار اسلامی
۱ تنبلی؛کار زشت و عادت بدی است          
۲ از خود گذشتگی و ایثار در کار ؛امر پسندیده و فضیلتی است          
۳ کار خوب؛ به فرد و دیگران سود می رساند          
۴ عدالت وجوانمردی در سازمان؛شرایط لازم برای ایحاد رفاه جامعه می باشد.          
۵ تولید بیشتر از میزانمورد نیاز جهت تامین نیاز های شخصی افراد؛موجب رونق وشکوفایی جامعه به عنوان یک کل می شود          
۶ افراد باید با بهترین توانایی ممکن، کار خود را انجام دهند          
۷ کار به تنهایی یک هدف نمی باشد،بلکه ابزاری جهت رشد شخص و روابط اجتماعی می باشد          
۸ زندگی بدون کار بی معنی است          
۹ وقت ازاد زیاد داشتن برای جامعه زیاد خوب نیست          
۱۰ روابط انسانی در سازمان باید مورد تایید وحمایت قرار بگیرد          
۱۱ کار ؛لنسان را قادر به کنترل طبیعت می کند          
۱۲ کار خلاقانه منبع شادی وکمال است          
۱۳ کار کردن موجب استقلال افراد می شود          
۱۴ هر انسانی که کار میکند به سمت پیشرفت در زندگی حرکت می کند          
۱۵ انسان موفق کسی است که اهداف کاری را محقق می کند          
۱۶ انسان باید پیوسته کار کند تا از عهده مسئولیت هایش برآید          
۱۷ ارزش کار ریشه در قصد ونیت افراد دارد نه در کسب نتایج          

 

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

  • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

       گزینه کاملا مخالفم مخالفم نطری ندارم موافقم کاملا موافقم
        امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

 

 

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۷ ۵۱ ۶۸
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۷ تا ۵۱ باشد،  میزان اخلاق اسلامی کار ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۵۱ تا ۶۸ باشد،  میزان اخلاق اسلامی کار در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۶۸ باشد،  میزان اخلاق اسلامی کار بسیار خوب می باشد.

 

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش جعفری(۱۳۹۲) بین خرده مقیاس های پرسشنامه اخلاق اسلامی کار و رفتار شهروند سازمانی همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اخلاق اسلامی کار ۸۷۱/. می باشد.

 

متغیرها تعداد سوال ها سطح قابل قبول ضریب آلفای کرونباخ
اخلاق اسلامی کار ۱۷ ۷/۰ ۸۷۱/.

 

منبع: جعفری؛علی اکبر(۱۳۹۲) بررسی ارتباط بین اصول اخلاق اسلامی و رفتار شھروندی سازمانی(مورد مطالعه:دیوان محاسبات کشور)،پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت منابع انسانی ،دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد واحد شاهرود

Yousef,  D.(2001).  The  islamic  work  ethic  as  a  mediator  of  the  relationship  between   locus   of   control   role   conflict   and   role   ambiguity.   Journal   of  managerial psychology,283.

Salahudin SH. Baharudin S. Safizal M. Osman A. (2016). The effect of Islamic work ethics on organizational commitment. Procedia Economic and Finance, 35: 582-590

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه اخلاق اسلامی کار (درویش یوسف -۲۰۰۱)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *