دانلود رایگان ۷ پرسشنامه اخلاق حرفه ای (پکیج کامل)

(دیدگاه کاربر 4)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت جداگانه می باشد.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان اخلاق حرفه ای : {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه اخلاق حرفه ای – قاسم زاده

۲- دانلود رایگان پرسشنامه اخلاق حرفه ای کارکنان

۳- دانلود رایگان پرسشنامه اخلاق حرفه‌ ای مدیران

۴- دانلود رایگان پرسشنامه اخلاق حرفه ای (کادوزیر – ۲۰۰۲)

۵- دانلود رایگان پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای مدیران – کادوزیر (۲۰۰۹)

۶- دانلود رایگان پرسشنامه اخلاق حرفه ای (آرمیتو و همکاران – ۲۰۱۱)

۷- دانلود رایگان پرسشنامه اخلاق حرفه ای محقق ساخته ( حمید – ۱۳۹۲)

 

_______________________________

 

پرسشنامه اخلاق حرفه ای قاسم زاده ۱۳۹۳

قسمتی از پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای قاسم زاده ۱۳۹۳:

 

پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای این سایت از کاملترین و جامع ترین پرسشنامه های مربوط به این موضوع را دارا می باشد..و میتوانید تمامی پرسشنامه های مورد نظر خود را به راحتی دانلود نماید و مورد استفاده قرار بدهید.

 

پرسشنامه خلاق حرفه ای دارای ۱۶ سوال می باشد که توسط قام زاده در سال ۱۳۹۳ طراحی و تنظیم شده است و دارای ۸ بعد ( اخلاق حرفه ای، مسئولیت پذیری، صادق بودن، عدالت و انصاف، وفاداری، برتری جویی و رقابت طلبی، احترام به دیگران و همدردی با دیگران ) می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ تا چه اندازه وظایف کاریتان را با احتیاط و مراقبت کامل انجام می-دهید.
۲ تا چه اندازه در محیط کارتان نقش مهم و موثری دارید.
۳ تا چه اندازه در محیط کارتان صادقانه رفتار می کنید.
۴ تا چه میزان در محیط به هنگام انجام کار صداقت دارید؟
۵ تصمیم گیری هایتان تا چه اندازه از تعصب و جزم اندیشی به دور است؟
۶ تا چه اندازه برخوردهایتان متاثر از بحث های قومیتی، ارزشی و … است.

عکس پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای

۱۴ در اتفاقاتی که برای همکاران می افتد تا چه اندازه احساس مشترک داشته و همدردی می کنید.
۱۵ تا چه اندازه اعتقادات و باورهای خود را در انجام کارها و فعالیت ها محترم شمرده و به مرحله عمل می رسانید.
۱۶ تا چه اندازه رعایت هنجارها و اصول اجتماعی را در انجام فعالیت ها مهم قلمداد می کنید.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه اخلاق حرفه ای – قاسم زاده) اینجا کلیک کنید 👉

 

___________________________________

 

پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای مدیران – کادوزیر (۲۰۰۹)

قسمتی از پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای مدیران – کادوزیر (۲۰۰۹) :

 

پرسشنامه اخلاق حرفه ای مدیران دارای ۱۶ می باشد و دارای ۷ مولفه (مسئولیت پذیری، عدالت و انصاف، صادق بودن، برتریجویی و رقابت طلبی، احترام به ارباب رجوع، همدردی با ارباب رجوع،احترام به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱- تا چه اندازه مدیران وظایف کاریشان را با احتیاط و مراقبت کامل انجام می دهند.
۲- مدیران تا چه اندازه در محیط کارشان نقش مهم و موثری دارند.
۳- مدیران تا چه اندازه سعی می کنند در انجام وظایف کاریشان ابتکار عمل به خرج دهند.
۴- تا چه اندازه راغب به انجام وظایف کاریشان هستند.
۵- تا چه اندازه در محیط کارشان صادقانه رفتار می کنند.

عکس پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای مدیران - کادوزیر

۱۴-در اتفاقاتی که برای همکاران می افتد تا چه اندازه احساس مشترک داشته و همدردی می کنند.
۱۵-تا چه اندازه اعتقادات و باورهای خود را در انجام کارها و فعالیتها محترم شمرده و به مرحله عمل می رسانند.
۱۶-تا چه اندازه رعایت هنجارها و اصول اجتماعی را در انجام فعالیتها مهم قلمداد می کنند.

 

منابع:

 

-Kadousire, A. (2009). Exploring the Structure of Ethical Attributions as a Component of the Consumer Decision Model: The Vicarious Versus Personal Perspective. Journal of Business Ethics, 10, 285-293.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای مدیران – کادوزیر (۲۰۰۹)) اینجا کلیک کنید👉

_________________________

 

پرسشنامه اخلاق حرفه ای (کادوزیر – ۲۰۰۲)

قسمتی از پرسشنامه اخلاق حرفه ای (کادوزیر – ۲۰۰۲):

 

پرسشنامه اخلاق حرفه ای دارای ۱۶ سوال می باشد که توسط کادوزیر در سال ۲۰۰۲ طراحی و تهیه شده است، و دارای ۸ بعد (مسئولیت پزیر، صادق بودن، عدالت و انصاف، وفاداری، برتری جویی و رقابت طلبی ، احترام به دیگران، همدردی با دیگران، رعایت و احترام نسبت به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی) می باشد و نمره گذاری پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت ۵ گانه می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ تا چه اندازه وظایف کاریتان را با احتیاط و مراقبت کامل انجام می دهید.
۲ تا چه اندازه در محیط کارتان نقش مهم و موثری دارید.
۳ تا چه اندازه در محیط کارتان صادقانه رفتار می کنید.
۴ تا چه میزان در محیط به هنگام انجام کار صداقت دارید؟
۵ تصمیم گیری هایتان تا چه اندازه از تعصب و جزم اندیشی به دور است؟

عکس پرسشنامه اخلاق حرفه ای

۱۵ تا چه اندازه اعتقادات و باورهای خود را در انجام کارها و فعالیت ها محترم شمرده و به مرحله عمل می رسانید.
۱۶ تا چه اندازه رعایت هنجارها و اصول اجتماعی را در انجام فعالیت ها مهم قلمداد می کنید.

 

منابع:

 

Cadozier,V, The moral profession: A study of moral development and professional ethics, Retrieved from proquest.com, 2002

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه اخلاق حرفه ای (کادوزیر – ۲۰۰۲)) اینجا کلیک کنید 👉

___________________________

 

پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای معلمان – محقق ساخته

قسمتی از پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای محقق ساخته :

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ در اتخاذ تصمیمات آموزشی مدرسه رضایت بیشتر معلمان را ملاک قرار می دهم.
۲ در اتخاذ تصمیمات آموزشی منافع اکثر معلمان را مورد ملاحظه قرار می دهم.
۳ در اتخاذ تصمیمات آموزشی به نتایج پایانی بیشتر اهمیت می دهم. 
۴ در اتخاذ تصمیمات و مسؤلیت کاری ام بر اصول و قواعد از پیش تعیین شده تأکید می کنم.
۵ در آغاز کار اهداف آموزشی را تشریح می کنم.
۶ در فرایند اداره مدرسه با همه معلمان ارتباط دارم.
۷ در تصمیم گیری های مدرسه خود مختار هستم.
۸ برای نظرات جمع اهمیت قائلم.
۹ نظرات و عقاید خود را بر جمع ترجیح می دهم.
۱۰ درمدرسه زمینه مناسب برای بیان نظرات وجود دارد.
۱۱ از برقراری هرگونه رابطه عاطفی با معلمان دوری می کنم.
۱۲ از واگذاری مسئولیت های خود به معلمان اجتناب می کنم.

پرسشنامه اختلاق حرفه ای محقق ساخته

۳۵ ارزیابی معلمان را محرمانه حفظ می کنم.
۳۶ مشکلات معلمان را به دیگران فاش نمی کنم.
۳۷ برای حذف مخالفان خود تلاش می کنم.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه اخلاق حرفه ای محقق ساخته معلمان) اینجا کلیک کنید 👉

________________________

 

پرسشنامه اخلاق حرفه ای کارکنان

قسمتی از پرسشنامه اخلاق حرفه ای کارکنان:

 

قسمتی از سوالات :


۱ تا چه اندازه وظایف کاریتان را با احتیاط و مراقبت کامل انجام می دهید.
۲ تا چه اندازه در محیط کارتان نقش مهم و موثری دارید.
۳ تا چه اندازه در محیط کارتان صادقانه رفتار می کنید.
۴ تا چه میزان در محیط به هنگام انجام کار صداقت دارید؟
۵ تصمیم گیری هایتان تا چه اندازه از تعصب و جزم اندیشی به دور است؟
…..
۱۵ تا چه اندازه اعتقادات و باورهای خود را در انجام کارها و فعالیت ها محترم شمرده و به مرحله عمل می رسانید.
۱۶ تا چه اندازه رعایت هنجارها و اصول اجتماعی را در انجام فعالیت ها مهم قلمداد می کنید.

 

منابع:

 

Cadozier,V, The moral profession: A study of moral development and professional ethics, Retrieved 2002.

 

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه اخلاق حرفه ای کارکنان) اینجا کلیک کنید 👉

________________________

 

پرسشنامه اخلاق حرفه‌ ای مدیران

قسمتی از پرسشنامه اخلاق حرفه‌ ای مدیران:

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ مدیر سازمان به هنگام تصمیم گیری ها خود رای و خود مختار است.
۲ مدیر سازمان همواره آراء و نظرات خود را بر نظرات سایرین ترجیح می دهد.
۳ مدیر سازمان به هنگام تعاملات سازمانی فقط به عقاید خود توجه و التفات دارد.
۴ مدیر سازمان تلاش لازمی در خصوص بیان نظرات دیگران انجام نداده است.
۵ مدیر سازمان از بر قراری رابطه عاطفی و دوستانه با سایر همکاران خودداری می کند.
۶ مدیر سازمان اجتناب بسیاری زیادی از واگذاری هر گونه مسئولیت به دیگران دارد.
۷ مدیر به هنگام اخذ تصمیمات قائل به مشارکت سایر همکاران می باشد.

……
۲۲ مدیر سازمان همواره نگاهش این است که زمان یکسانی برای همه جهت اظهار نظر ارائه دهد.
۲۳ مدیر سازمان هنگام دریافت نظرات سایر همکاران بی طرفانه و به دور از غرض عمل نمایم.
۲۵ رابطه همکاران با یکدیگر و کارکنان بر اساس اهداف از پیش تعیین شده می باشد.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه اخلاق حرفه‌ ای مدیران) اینجا کلیک کنید 👉

___________________________

 

پرسشنامه اخلاق حرفه ای (آرمیتو – ۲۰۱۱)

قسمتی از پرسشنامه اخلاق حرفه ای (آرمیتو و همکاران – ۲۰۱۱):

 

پرسشنامه اخلاق حرفه ای دارای ۲۰ سوال می باشد که توسط آرمیتو و همکارانش در سال ۲۰۱۱ طراحی و تنظیم شده است، بر اساس طیف پنج گانه نمره گذاری شده است و دارای ۴ بعد (اجتماعی، تعلق به اجتماع علمی، مسئولیت علمی و خود کارایی) می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ سعی می‌کنم یافته‌های تحقیقم مشکلی از مشکلات اجتماعی را حل کند
۲ خود را در برابر ذی نفعان دانشگاه مسئول میدانم
۳ تحقیقات علمی ام باید با تعهدات اجتماعی من ( حفظ شان انسانی،
۴ احترام به انسان‌ها و پایداری منابع) سازگار باشد
۵ خود را در برابر مسئولان دانشگاه پاسخگو میدانم
۶ در نشست‌های علمی دانشکده حضور مستمر دارم

عکس پرسشنامه اخلاق حرفه ای (آرمیتو و همکاران)

۱۸ استاندارد‌های تخصصی، فنی آموزشی و پژوهشی را رعایت می‌کنم
۱۹ سعی می‌کنم در کوتاهترین زمان ممکن به نتایج تحقیق دست پیدا کنم
۲۰ تعامل مستمر آموزشی و پژوهشی را با دانشجو در نظر می‌گیرم

 

منابع:

 

Armito-Azusa,F.Gregg-Misuzu,Nagato-Statoko,Miki-Yuko,Moroshima-Sachiyo”Evaluation of doctoral nursing programs in japan by faculty members and their  Educational and research activities”,nurse  Education today, 2011,vol.53 NO.7,PP1-7.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه اخلاق حرفه ای (آرمیتو – ۲۰۱۱)) اینجا کلیک کنید👉

_________________________

 

4 دیدگاه برای دانلود رایگان ۷ پرسشنامه اخلاق حرفه ای (پکیج کامل)

 1. مهیار

  سلام خسته نباشید..
  بنده میخواستم پرسشنامه اخلاق حرفه ای رو از سایتون دانلود کنم..
  اما به علت مشکل مالی قادر به خرید و دانلود این پرسشنامه نیستم..
  امکان ارسال این پرسشنامه برای بنده مقدور است؟
  ممنون میشم زودتر جوابم رو بدید…

  • arash arash

   بله دوست عزیزم مهیار…
   مجموعه کامل پرسشنامه اخلاق حرفه ای به ایملتان ارسال گردید….

 2. Mahsa

  خیلی ممنون پرسشنامه اخلاق حرفه ای رو به صورت رایگان و جامل گرد آوری و جمع آوردی کردید.

 3. مظفری

  تمام پرسشنامه های اخلاق حرفه ای رو که به صورت رایگان قرار دادید رو دانلود کردم..با سپاس فراوان از سایت عالیتون..

 4. مریم

  سلام..این پست رو گذاشتم فقط برای شما که به کار خوبتون رو تشویق کنم و پرسشنامه های رایگان رو به صورت کامل در سایتون قرار بدید.
  عصر خوبی داشته باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *