دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان اضطراب امتحان: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران

دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب امتحان دانش آموزان

دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب امتحان دریس کول

دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون

دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب امتحان فیلیپس

دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن

دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب هامیلتون

دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب شینان

_______________________________

قسمتی از پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود:

پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود ۱۹۷۴ توسط لورنس و کاترینا گود (۱۹۷۴) طراحی و اعتباریابی شده است، این مقیاس سی و دو ماده دارد، شیوه‌ی نمره‌گذاری این آزمون به صورت صفر و یک است. این پرسشنامه توسط عادل (۱۳۹۴) اعتباریابی شده است.

اضطراب وجودی: پل تیلیش(۱۹۵۲) عالم الهیات به برخی از شرایط ذاتی در وجود اشاره می‌کند که ما را برای گریختن از آگاهی خیلی زیاد بر می‌انگیزاند.

این شرایط ما را دچار وحشتی می‌کند که اضطراب وجودی نامیده می‌شود. رولومی اضطراب را به صورت” تهدید وجود یا ارزش‌های که وجودمان با آنها شناخته می‌شود” تعریف می‌کند(عادل، ۱۳۹۳).

هر یک از جمله های زیر را بخوانید، اگر جمله با آن چه احساس می کنید یا با آن چه باور دارید مطابقت کرد، پاسخ “صحیح ” به آن بدهید، اما اگر با آن چه احساس می کنید یا باور دارید، مطابقت نکرد به آن پاسخ “غلط” بدهید.

سوالات:
۱ اغلب این احساس را دارم که زندگیم خیلی معنا ندارد یا اصلا بی معناست.  
۲ در اکثر مواقع ، نسبت به آن چهدر اطراف من اتفاق می افتد، بی تفاوت می شوم.  
۳ زندگی را اغلب دست و پا گیرو مملو از مبارزه طلبی تصور می کنم.  
۴ اغلب احساس می کنم که کارهای من ارزش کمی دارند.  
۵ اغلب این احساس به من دست می دهد که من فقط زنده ام نه این که واقعا زندگی می کنم.  
۶ به طور کلی، معتقدم که بحث کردن با دیگران بی فایده است، زیرا واقعا نمی فهمند.  
۷ احساس می کنم که زندگی، بیشتر از دیگران امکانات در اختیار من می گذارد.  
۸ به نظر می رسد که فعالیت های روزانه من، تا اندازه ای بی هدف هستند.  
۹ در کل وقتی به آینده می اندیشم، احساس افسردگی می کنم.  
۱۰ کاری را که واقعا دوست داشتم، هرگز از دست نداده ام.  
۱۱ آنچه احساس می کنم به نظر نمی رسد که برای دیگران معنا داشته باشد.  
۱۲ سیاست را نسبتا موضوع پوچی می دانم.  
۱۳ به نظر من، تلاش برای متقاعدکردن مردم بی فایده است.  
۱۴ اغلب این احساس را دارم که کمتر امیدوارم.  
۱۵ به نظر من زندگی معنا دارد.  
۱۶ ارزشی که دیگران برای امور قائل میشوند من هرگز قائل نمی شوم.  
۱۷ به طورکلی، احساس می کنم که هر اندازه هم تلاش بکنم به جایی نخواهم رسید.  
۱۸ بیشتر از دیگران معتقد هستم که زندگی معنا دارد.  
۱۹ به آن چه می خوانم یا مطالعه می کنیم، اغلب خیلی علاقه نشان نمیدهم.  
۲۰ در گذشته من چیزی وجود ندارد که زحمت یادآوری کردن را داشته باشد.  
۲۱ احساس می کنم که زندگی من برای دیگران خیلی اهمیت ندارد.  
۲۲ همیشه چیزی وجود دارد که واقعا دوست داشته باشم، آن را انجام می دهم.  
۲۳ احساس میکنم چیزهای کمی وجود دارد که ارزش دنبال کردن در بلند مدت را داشته باشد.  
۲۴ به نظر می رسد که زندگی من نسبتا بی معناست.  
۲۵ برای من دشوار است که واقعا چیزی را باور کنم.  
۲۶ تمام کسانی را که می شناسم، تقریبا زندگی پوچی دارند.  
۲۷ به طور کلی، آن چه انجام می دهم نسبتا بی معناست.  
۲۸ به طور کلی، نمی دانم برای چه خلق شده ام.  
۲۹ در زندگی هدف مهمی ندارم.  
۳۰ تا اندازه ای زیادی، خودم را در زندگی تنها احساس می کنم.  
۳۱ در وجود خود، احساس مسئولیت نسبت به دیگران مشاهده نمی کنم.  
۳۲ به نظر خودم، آدم تولید کننده ای هستم.

مقایسه نتایج خود با نتایج دیگران (هنجارها)

نتایج درصدها
0 15
2 30
5 50
8 70
10 85

روایی پرسشنامه :

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه‌گیری بتواند خصیصه و ویژگی موردنظر را اندازه‌گیری کند. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه‌گیری‌های نامناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(سرمد و دیگران، ۱۳۷۸).هالت (۱۹۹۴) روایی این پرسشنامه را با همبسته کردن با آزمون‌های هدفمندی در زندگی، پیگیری اهداف معرفتی و افسردگی محاسبه کرد.

همبستگی نمره مقیاس اضطراب وجودی با ترکیب سه نمره سه پرسشنامه پیش گفته ۰.۶۶ بود. یعنی روایی محتوایی خوبی را برای آزمون گزارش کرد.

همچنین در پژوهش عادل(۱۳۹۳) همسانی درونی این پرسشنامه را به روش دو نیمه سازی به دست آوردند که عبارت است از : بخش اول ۰.۷۲۱ و بخش دوم ۰.۸۲۶.

پایایی پرسشنامه:

مقصود از پایایی آن است که ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم. نتایج حاصله نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌کنیم.

اندازه آن معمولا بین صفر تا یک تغییر می‌کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است(سرمد و دیگران، ۱۳۷۸).

در پژوهش عادل(۱۳۹۳) به روش آلفای کرونباخ این آزمون را اعتبار یابی کردند که ضریب آلفای خوبی برابر با ۰.۸۷۴=α بدست آمد.

منابع:

عادل، فاطمه(1394)، رابطه سبک زندگی اسلامی با اضطراب وجودی و ویژگیهای شخصیتی دانشجویان دانشگاه الزهرا، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا.

نادری، فرح؛ اسماعیلی، الهه؛ عسگری، پرویز و حیدری، علیرضا.(1389). روانشناسی اضطراب( اضطراب امتحان، اضطراب مرگ و اضطراب کامپیوتر).

Hullett, M. A.(1994). “A validation study of the existential anxiety scale”, Parer presented at: Middle Tennessee psychological Association Nashville, Tennessee.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *