دانلود رایگان ۳ پرسشنامه بازاریابی تعاملی (پکیج کامل)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت مجزا می باشد.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان بازاریابی تعاملی: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه نقش بازاریابی تعاملی ۴۰ سوالی

۲- دانلود رایگان پرسشنامه بازاریابی تعاملی (ادرکن و همکاران)

۳- دانلود رایگان پرسشنامه سبک رهبری تعاملی ۵ سوالی

 

_______________________________________

پرسشنامه نقش بازاریابی تعاملی ۴۰ سوالی

۱- قسمتی از پرسشنامه نقش بازاریابی تعاملی ۴۰ سوالی:

 

پرسشنامه نقش بازارایابی تعاملی دارای ۴۰ سوال بوده که از مقاله بارویس و فارلی در سال ۲۰۰۵ طراحی و تنظیم شده است و دارای ۶ مولفه ای ( تبلیغات آنلاین، وب سایت، پیام های بازاریابی، مصاحبه توسط ویدئو کنفرانس، پست الکترونیک و وفاداری ) می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ نمایش شعار ها و تصاویر تبلیغاتی بانک موجب اعتماد بیشتر مشتریان آن می شود.
۲ نمایش شعار ها و تصاویر تبلیغاتی بانک موجب تعهد بیشتر مشتریان آن می شود.
۳ نمایش شعار ها و تصاویر تبلیغاتی بانک موجب بهبود کیفیت خدمات آن می شود.
۴ نمایش شعار ها و تصاویر تبلیغاتی بانک موجب بهبود ارزش درک شده مشتریان آن می شود.
۵ بهینه سازی وب سایت بانک موجب اعتماد بیشتر مشتریان آن می شود.
۶ ایجاد کدهای امنیتی جهت حساب های مشتریان بانک موجب اعتماد بیشتر مشتریان آن می شود.
۷ بهینه سازی وب سایت بانک موجب تعهد بیشتر مشتریان آن می شود.
۸ ایجاد کدهای امنیتی بیشتر،جهت حساب های مشتریان بانک موجب تعهد بیشتر مشتریان آن می شود.
۹ بهینه سازی وب سایت بانک تأثیری بر کیفیت خدمات ارائه شده آن ندارد.
۱۰ ایجاد کدهای امنیتی بیشتر، جهت حساب های بانکی  مشتریان بانک تأثیری بر کیفیت خدمات آن ندارد.
۱۱ بهینه سازی وب سایت بانک بر ارزش درک شده مشتریان موثر است.
۱۲ ایجاد کد های امنیتی بیشتر، جهت حساب های بانکی، بانک بر ارزش درک شده توسط مشتریان موثر است.
۱۳ پیامک های مناسبتی ارسالی برای مشتری توسط بانک باعث افزایش تعهد مشتریان می شود.
۱۴ خدمات گردش حساب و مانده حسابی که بانک به صورت پیامک برای مشتریان ارسال می کند تأثیری در افزایش تعهد مشتریان بانک ندارد.
۱۵ پیامک های مناسبتی ارسالی به مشتریان بانک باعث افزایش اعتماد مشتریان بانک می شود.
عکس پرسشنامه نقش بازاریابی تعاملی
۳۰ ارائه مداوم اخبار بانک ملی  و اطلاعات مورد نیاز مشتریان به پست الکترونیکی آنها باعث افزایش اعتماد مشتریان بانک نمی شود.
۳۱ نظر سنجی، نامه نگاری های بیشتر، از طریق پست الکترونیک باعث افزایش تعهد مشتریان نمی شود.
۳۲ ارائه مداوم اخبار بانک و اطلاعات های بیشتر، از طریق پست الکترونیک  باعث افزایش تعهد مشتریان می شود.
۳۳ نظرسنجی، نامه نگاری های های بیشتر، از طریق پست الکترونیک باعث افزایش کیفیت خدمات ارئه شده به مشتریان می شود.
۳۴ ارائه مداوم اخبار بانک و اطلاعات بیشتر، از طریق پست الکترونیک باعث افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان می شود.
۳۵ نظر سنجی، نامه نگاری های های بیشتر، از طریق پست الکترونیک باعث افزایش ارزش درک شده توسط مشتریان می شود.
۳۶ ارائه مداوم اخبار بانک و اطاعات مورد نیاز از طریق پست الکترونیک باعث افزایش ارزش درک شده به مشتریان می شود.
۳۷ افزایش اعتماد مشتریان بانک باعث وفاداری آنها می شود.
۳۸ افزایش تعهد مشتریان بانک باعث وفاداری آنها می شود.
۳۹ افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان بانک باعث وفاداری آنها می شود.
۴۰ افزایش ارزش درک شده توسط مشتریان بانک باعث وفاداری آنها می شود.
منابع:

Patrick Barwise and John U. Farley (2005) THE STATE OF INTERACTIVE MARKETING IN SEVEN COUNTRIES: INTERACTIVE MARKETING COMES OF AGE JOURNAL OF INTERACTIVE MARKETING VOLUME 19 / NUMBER 3 / SUMMER 2005 Published online in Wiley InterScience DOI: 10.1002/dir.20044

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه نقش بازاریابی تعاملی) اینجا کلیک کنید👉

 

________________________________

 

پرسشنامه استاندارد بازاریابی تعاملی (ادرکن – ۲۰۰۳)

۲- قسمتی از پرسشنامه استاندارد بازاریابی تعاملی (ادرکن و همکاران – ۲۰۰۳):

 

پرسشنامه استاندارد بازاریابی تعاملی دارای ۲۲ سوال بوده که توسط ادرکن و همکارانش در سال ۲۰۰۳ طراحی و ساخته شده است و دارای ۶ مولفه ای ( ارتباطات، رفتار ترجیحی، شخصی سازی، پاداش، تمایل به خرید از فروشگاه و تعهد ارتباطی ) می باشد. و بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده است.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ این فروشگاه دائما مرا از محصولات و خدمات جدیدی که من به آن علاقه دارم آگاه می کند.
۲ این فروشگاه برای آگاه کردن مشتریان از نامه های پستی استفاده می کند.
۳ این فروشگاه مشتریان را از طریق بروشور آگاه می کند.
۴ این فروشگاه خیلی خوب مرا در مورد وسایلی که می خواهم خریداری کنم آگاه می کند.
۵ این فروشگاه تلاشهای زیادی برای حفظ مشتریان دائمی نسبت به مشتریان غیر دائمی ارائه می دهد.
۶ این فروشگاه سعی می کند خدمات بهتری به مشتریان دائمی نسبت به مشتریان غیردائمی ارائه می دهد.
عکس پرسشنامه استاندارد بازاریابی تعاملی (ادرکن)
۱۷ این فروشگاه واقعا به حفظ مشتریان توجه می کند.
۱۸ اگر فروشگاه دیگری تخفیفی بدهد من دوباره به همین فروشگاه می آیم.
۱۹ حاضرم مسافت زیادی را طی کنم تا مشتری این فروشگاه باقی بمانم.
۲۰ خرید من از این فروشگاه به صورت درازمدت خواهد بود.
۲۱ اگر حتی رسیدن به این فروشگاه مشکل باشد من هنوز به خرید از آن ادامه می دهم.
۲۲ کارکنان این فروشگاه با رفتار خود با مشتری ایجاد تعهد می کنند.

منابع:

 

Odekerken-Schroder, G., De Wulf, K & Schumacher, P (2003); “Strengthening Outcomes of Retailer–Consumer Relationships: The Dual Impact of Relationship Marketing Tactics and Consumer Personality”, Journal of Business Research, 56(3), pp.177-190

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه بازاریابی تعاملی – ادرکن) اینجا کلیک کنید👉

_____________________________

 

پرسشنامه سبک رهبری تعاملی ۵ سوالی

۳- قسمتی از پرسشنامه سبک رهبری تعاملی ۵ سوالی:

 

پرسشنامه سبک رهبری تعاملی دارای ۵ سوال بوده که توسط شائو و همکارانش در سال ۲۰۱۷ طراحی و ساخته شده است و دارای ۲ مولفه ای (پاداش شرطی و مدیریت با استثناء ) می باشد و همچنین هدف از این پرسشنامه بررسی میزان بهره گیری مدیران سازمان از سبک رهبری تعاملی می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ من در ازای تلاشهایشان به دیگران کمک می کنم.
عکس پرسشنامه سبک رهبری تعاملی
۳ من تمام توجه خود را بر روی مقابله با اشتباهات، شکایات و شکستها متمرکز می کنم.
۴ من همه اشتباهات را پیگیری می کنم.
۵ من توجه خود را به سمت عدم موفقیت در رسیدن به استانداردها سوق می دهم.
منابع:

Zhen Shao and Yuqiang Feng and Qing Hu (2017), Impact of top management leadership styles on ERP assimilation and the role of organizational learning, Information & Management 54 (2017) 902–۹۱۹

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه سبک رهبری تعاملی) اینجا کلیک کنید👉

 

____________________________

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان ۳ پرسشنامه بازاریابی تعاملی (پکیج کامل)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *