دانلود رایگان پرسشنامه بدبینی سازمانی (کالاگان و همکاران – ۲۰۰۹)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه بدبینی سازمانی (کالاگان و همکاران – ۲۰۰۹)

پرسشنامه استاندارد بدبینی سازمانی توسط کاکلان در سال ۲۰۰۹ ساخته شد و دارای ۱۳ سوال در ۳ وجه می باشد. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملاً موافق تا کاملاً مخالف) طراحی شده است و الفای کرونباخ به دست آمده ۰/۸۲ می باشد

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

بدبینی سازمانی: بدبینی سازمانی اشاره می کند به وجود احساسی منفی در بین افراد، که ثابت شده اثراتی منفی از قبیل، نارضایتی، اختلال، ناامیدی در مورد سازمان و همچنین همکاران در مکان های کاری را موجب می شود (دین و همکاران،۱۹۹۸).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از بدبینی سازمانی نمره ای است که پاسخ دهنده­گان به سوالات ۱۳ گویه ای پرسشنامه بدبینی سازمانی می­دهند.

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه:

این پرسشنامه دارای ۱۳ سوال و سه مؤلفه می باشد که در زیر به ترتیب به آنها اشاره می کنیم:

مولفه های پرسشنامه سوالات
بعد عاطفی ۱ تا ۴
بعد شناختی ۵ تا ۹
بعد رفتاری ۱۰ تا ۱۳

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵ ۲۶-۳۰ ۳۱-۳۵ ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر فوق دیپلم لیسانس کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر ۶ تا ۱۰سال ۱۱ تا۱۵سال بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

 

سوالات:

ردیف پرسشنامه بدبینی سازمانی کاملاً موافقم موافقم نه موافق

نه مخالف

مخالف کاملاً مخالف
بعد عاطفی
۱ وقتی در مورد سازمانم می­اندیشم، احساس عصبانیت می­کنم
۲ وقتی در مورد سازمانم می­اندیشم، احساس ناراحتی می­کنم
۳ وقتی در مورد سازمانم می­اندیشم، احساس تنش می­کنم
۴ وقتی در مورد سازمانم می­اندیشم، احساس اضطراب می­کنم
بعد شناختی
۵ معتقدم که در سازمانم بین حرف و عمل فاصله وجود دارد.
۶ در سازمانم در مورد سیاست ها، اهداف و اعمال اتفاق نظر کمی وجود دارد.
۷ وقتی سازمانم قصد دارد کاری را انجام دهد، من متعجب می شوم اگر آن واقعاً اتفاق بیفتد.
۸  در سازمانم بین کاری از کارکنان انتظار می رود و چیزی که به خاطر آن جایزه می دهند تفاوت وجود دارد.
۹ شباهت کمی بین آنچه سازمان می گوید و آنچه انجام خواهد و آنچه واقعاً انجام می دهد وجود دارد.
بعد رفتاری
۱۰ نزد دوستان خارج از سازمانم از اتفاقاتی که در سازمان محل کارم رخ می دهد، گله و شکایت می کنم.
۱۱ دانسته هایم را به طور مختصر با همکارانم مبادله می کنم.
۱۲ با دیگران در مورد کارهای که در سازمان انجام می شود، صحبت می کنم
۱۳ اعمال و سیاست های سازمان را با دیگران نقد می کنم

 

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

  • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

          گزینه کاملا مخالفم مخالفم نطری ندارم موافقم کاملا موافقم
        امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

  • تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره  حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۳ ۳۲ ۶۵

امتیازات خود را از ۱۵ عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۱۵ و حداکثر ۱۰۵ خواهد بود.

نمره بین  ۱۳ تا ۲۲  :  میزان بدبینی سازمانی افراد در حد پایینی می باشد.

نمره بین ۲۲ تا  ۴۴ : میزان بدبینی سازمانی افراد در حد متوسطی می باشد.

نمره بالاتر از ۴۴  : میزان بدبینی سازمانی افراد در حد بالایی می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها

 اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). در پژوهش دین و همکاران (۲۰۱۴) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

 پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  در پژوهش دین و همکاران (۱۹۹۸) پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ ۸۲/ درصد ذکر شده است.

 

نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
بدبینی سازمانی ۸۲/۰

منابع:

سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس بازگان(۱۳۹۰) روش تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگه.

Dean, J., Brandes, P., & Dharwadkar, R. (1998). Organizational Cynicism. The Academy of Management Review, 23(2), 341-352.

Brandes, P., Dharwadkar, R., & Dean, J. (1999). Does Employee Cynicism Matter? Employee and Supervisor Perspectives on Work Outcomes. Paper Presented at the Eastern Academy of Management, Philadelphia.

Kalağan, G. (2009). Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Destek Algıları İle Örgütsel Sinizm Tutumları Arasındaki İlişki, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه بدبینی سازمانی (کالاگان و همکاران – ۲۰۰۹)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *