دانلود رایگان پرسشنامه ترس از شکست (پکیچ کامل) + ۴ مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه ترس از شکست: {روی لینک زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه ترس از شکست (۴۱ سوالی)

___________________________________

قسمتی از پرسشنامه ترس از شکست:

پرسشنامه ترس از شکست توسط امیری (۱۳۹۶) ساخته شده و دارای ۱۳ سوال می باشد.

این پرسشنامه شامل ۳ مولفه تجربه خجالت، خود ارزیابی پایین و پنهان شدن از افراد مهم می باشد.

 امیری (۱۳۹۶) روایی محتوایی پرسشنامه را ۸۰/۰ و پایایی پرسشنامه و مولفه های آن را به روش آلفای کرونباخ به شرح جدول۱ بدست آورده است.                                          

سوالات:
۱ من هنگام ارتباط با دیگران تشویش داشته و نگران هستم
۲ من هنگام گفتگو و معاشرت با همکارانم کم تر به بیان عقاید و نظرات خود می‌پردازم.
۳ من به ندرت برای برقراری ارتباط با دیگران پیش قدم می‌شوم.
۴ در جلسات اداری ترجیح می‌دهم سکوت کنم. 
۵ می‌دانم که از دانش و آگاهی کمی‌در انجام امور  برخوردارم.
۶ استعدادی در انجام وظایف شغلی ام ندارم.
۷ من از توانایی و مهارت ناکافی در امور سازمانی برخوردارم.
۸ دانش من از سایر همکارانم پایین تر است.
۹ توانایی و مهارت‌های من از همکارانم پایین تر است.
۱۰ من قادر به برقراری ارتباط مناسب با رئیس و دیگر ما فوق هایم نیستم.
۱۱ من تمایلی به برقراری ارتباط با رئیس و سایر مافوق هایم ندارم.
۱۲ من هنگام مواجه با رئیس و دیگر مافوق هایم احساس ناراحتی و تشویش می‌کنم.
۱۳ در جلسات رئیس و دیگر مافوق هایم شرکت نمی‌کنم.

تعریف مفهومی:

ترس از شکست: ترس از شکست ظرفیتی برای میل به شرم در تجارب شکست (موسوی، 1395).

جدول1 مولفه های پرسشنامه و ضرایب آلفای آن ها

مولفه تعداد سوالات ضریب آلفای کرونباخ
تجربه خجالت 1 تا 4 69/0
خود ارزیابی پایین 5 تا 9 67/0
پنهان شدن از افراد مهم 10 تا 13 70/0
ترس از شکست 1 تا 13 74/0
سوالات پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای (کاملا موافقم نمره 5، موافقم نمره 4، نسبتا موافقم نمره3، مخالفم نمره 2، کاملا مخالفم نمره 1) نمره گذاری می شود.

پرسشنامه ای که در اختیار دارید به منظور یک کار تحقیقاتی تنظیم گردیده است. بدیهی است کلیه پاسخها و اظهارات شما محرمانه تلقی شده و صرفاً در قالب ارقام آماری مورد استفاده قرار می گیرد و نیازی به ذکر نام نمی باشد.

بدون شک پاسخگویی صحيح شما موجب درستی نتایج حاصل از پرسشنامه حاضر خواهد شد. نهایتاً از همکاری صمیمانه حضرتعالی کمال تشکر را می نمایم.   

ماهیت ترس از شکست:

آزمون و خطا معمولاً جزء اولین راه‌های برطرف کردن مشکلات زندگی است.

اما با این وجود خیلی از افراد چون خیلی از تجربه خطا واهمه دارند، از انجام آزمون خودداری می‌کنند.

آنها به اشتباه باور دارند همه خطاها، اشتباه و مضر هستند، درحالی که خیلی از آنها هم لازمند و هم می‌توانند کمک رسان باشند. خطا بازدهی برایتان دارد که می‌تواند راه موفقیت را نشانتان دهد.

 فقط خطاست که افراد را وادار می‌کند آزمونی بهتر و جدید انجام دهند و به همین ترتیب آزمون و خطاهای بیشتری را تجربه کنند تاجایی که سرانجام به راه حلی بادوام و خلاقانه دست پیدا کنند.

رسیدن به خطا نشانه شکست نیست، بلکه یک قدم در جهت موفقیت نهایی است. اگر خطایی نباشد، موفقیتی هم در کار نخواهد بود (سیف، 1391).

در واقع، یکی از بزرگترین بدشانسی هایی که می‌تواند برایتان پیش بیاید، موفقیت پیش از موعد و در عین حال نیمه کامل و ناتمام است.

وقتی چنین اتفاقی روی می‌دهد، وسوسه می‌شوید که روشی را که اینقدر زود نتیجه داده است را به کار ببندید و دنبال چیز دیگری نمی‌روید.

بعدها، شاید رقیبی از راه می‌رسد و همان فرایند کشفی که شما ناتمام رها کردید را دنبال می‌کند و به راه حلی دست پیدا می‌کند که به سرعت راه حل شما را کنار می‌اندازد (قنبری و همکاران، 1392).

خیلی از سازمان‌ها این روزها بر پایه فرهنگ کمال استوارند:

یک دسته عقاید و اعتقادات سازمانی که در آن هر نوع شکست غیرقابل قبول است و فقط موفقیت خالص و بی عیب جای دارد.

شما برای حفظ اعتبار خود به عنوان فردی موفق، باید به همه اهدافتان دست پیدا کنید و به هیچ وجه خطایی مرتکب نشوید که نتوانید آن را پنهان کنید یا به گردن کس دیگر بیندازید. 

استرس و وحشت موجود در چنین شرکت و سازمانی را تصور کنید. مجبورید کوچکترین خطایتان را یک جور لاپوشانی کنید یا هر چه در توان دارید به کار ببندید تا اشتباهتان را به گردن کس دیگری بیندارید.

در این گونه شرکت‌ها معمولاً افراد به سرعت اوج می‌گیرند و بعد ناگهانی از عرش به فرش سقوط می‌کنند. شما مجبور به دروغ، تقلب، تحریف اطلاعات و مخفی سازی مشکلات هستید تا زمانی که به بحران تبدیل شوند و دیگر نتوانید آنها را پنهان کنید (سیف، 1391).

عوامل موثر بر ترس از شکست:

در واقع، یکی از بزرگترین بدشانسی هایی که در یک پروژه می‌تواند برایتان پیش بیاید، موفقیت پیش از موعد و در عین حال نیمه کامل و ناتمام است.

وقتی چنین اتفاقی روی می‌دهد، وسوسه می‌شوید که روشی را که اینقدر زود نتیجه داده است را به کار ببندید و دنبال چیز دیگری نمی‌روید.

 بعدها، شاید رقیبی از راه می‌رسد و همان فرایند کشفی که شما ناتمام رها کردید را دنبال می‌کند و به راه حلی دست پیدا می‌کند که به سرعت راه حل شما را کنار می‌اندازد (رجبی و عباسی، 1390). 

1-فرهنگهای کمال:

 خیلی از سازمان‌ها این روزها بر پایه فرهنگ کمال استوارند:

یک دسته عقاید و اعتقادات سازمانی که در آن هر نوع شکست غیرقابل قبول است و فقط موفقیت خالص و بی عیب جای دارد.

شما برای حفظ اعتبار خود بعنوان فردی موفق، باید به همه اهدافتان دست پیدا کنید و به هیچ وجه خطایی مرتکب نشوید که نتوانید آن را پنهان کنید یا به گردن کس دیگر بیندازید.

استرس و وحشت موجود در چنین شرکت و سازمانی را تصور کنید. مجبورید کوچکترین خطایتان را یک جور لاپوشانی کنید یا هر چه در توان دارید به کار ببندید تا اشتباهتان را به گردن کس دیگری بیندارید.

در این گونه شرکت‌ها معمولاً افراد به سرعت اوج می‌گیرند و بعد ناگهانی از عرش به فرش سقوط می‌کنند. شما مجبور به دروغ، تقلب، تحریف اطلاعات، و مخفی سازی مشکلات هستید تا زمانیکه به بحران تبدیل شوند و دیگر نتوانید آنها را پنهان کنید (حسینی، 1387).

2-وفاداری به گذشته:

اگر کسی به خاطر یک موفقیت پیش از موعد از رسیدن به یک پاسخ کامل، باز بماند، به خاطر تعهدی که به گذشته خود پیدا می‌کند، شکست‌های زیادی متوجه او خواهد شد.

این مسئله را می‌توانید به وضوح در برخی از افراد سالخورده ببینید، به خصوص آنهایی که با یک تغییر حیایت که سالها پیش ایجاد کردند، اسم و رسمی‌به هم زدند.

این افراد دیگر دست به نوآوری نمی‌زنند و همیشه از این واهمه دارند که مبادا اینبار با شکست مواجه شوند و سعی می‌کنند با همان موفقیت قبلی اسمشان را سر پا نگه دارند.

علاوه بر این، اینطور استدلال می‌کنند که موفقیت یک چیز جدید ممکن است ثابت کند که موفقیتی که در گذشته به دست آوردند چندان بزرگ و مهم نبوده است.

 پس چرا وقتی می‌توانید بدون تلاش اعتبار و شهرت خودتان را حفظ کنید، دست به چنین ریسکی بزنید؟

اینگونه افراد شدیداً روی موفقیت‌های گذشته خود تکیه می‌کنند و ترجیح می‌دهند فرصت هایی که برای موفقیت‌های آتی برایشان پیش می‌آید را رد کنند تا مبادا اینبار با شکست مواجه نشوند (قنبری و همکاران، 1392).

 

چرا افراد موفق شکست میخورند:

هر قدرتی ممکن است یک روز به ضعف تبدیل شود. هر استعدادی متضادی در خود دارد که گاهی اوقات باعث نقص آن می‌شود. افراد موفق دوست دارند به استانداردهای بالا دست پیدا کنند و موفق شوند.

همین مسئله آنها را از شکستی که ممکن است زندگیشان را به نابودی بکشاند، می‌ترساند.

وقتی یک خصیصه مثبت، مثل پیروزی، آنقدر در زندگی یک نفر نیرومند می‌شود، هر آن این احتمال وجود دارد که تبدیل به یک نقص و ضعف بزرگ شود.

پیروزی برای خیلی از افراد یک ارزش قدرتمند است.

این افراد زندگیشان را روی آن بنا کرده‌اند. آنها عادت دارند در هر کاری که انجام می‌دهند موفق شوند:

مدرسه، دانشگاه، ورزش، هنر، سرگرمی‌ها، کار و… هر پیروزی تازه به قدرت ارزش آنها در زندگیشان اضافه می‌کند. به تدریج، دیگر حتی نمی‌توانند فکر شکست را هم به ذهنشان راه دهند.

شاید تابه حال در هیچ کاری شکست نخورده باشند، و به همین خاطر تجربه بلند شدن از شکست را هم ندارند. شکست برای آنها وحشتناکترین کابوس است: ترسی وحشتناک که باید به هر قیمتی که شده از آن دوری کنند.

ساده ترین راه برای انجام اینکار این است که هیچوقت ریسک نکنند و سفت و سخت به همان کاری که بلدند بچسبند.

ساعت‌های طولانی کار کنند، هر چیز را ده مرتبه چک کنند و محتاط ترین و وظیفه شناس ترین فرد در جهان باشند و اگر کار سخت مداوم، تلاش‌های پیوسته، برنامه‌های کاری سخت و بیرحمانه نتواند احتمال شکست را از آنها دور کند، از هر راه ممکن دیگر برای دفع کردن آن استفاده می‌کنند:

اعداد و ارقام تحریف شده، پنهان کردن هر چیز منفی، مخفی کردن استباهات، خودداری از فیدبک مشتری ها،‌انداختن اشتباهات خود بر گردن کسانی که قدرت مقابله نداشته باشند و… مشکل استانداردهای اخلاقی خیلی از شرکت‌ها و اداره جات بیشتر از هر چیز به ترس از شکست در میان افرادی برمی‌گردد که مدت‌های طولانی افرادی موفق بوده‌اند (مرتضوی، حسن زاده فراشبند و مکوندی، 1390).

4-نیاز به توازن و تعادل:

به شدت مراقب ارزش‌های ناتوازن زندگی خود باشید. وقتی هر ارزشی خیلی در مسیر زندگیتان اهمیت پیدا می‌کند، مراقب باشید. افراد بیش از حد موفق، آرامش فکر خود و زندگی آنهایی که برایشان کار می‌کنند را نابود می‌کنند.

آنهایی که خیلی به “نیکی” و اخلاقیات می‌چسبند، افراد ریاکاری می‌شوند که فقط خودشان به عدالت و تقوای خود معتقدند.

آنهایی که ارزش هایشان برای ساختن رابطه‌های نزدیک نامتعادل باشد، به سمتی کشیده می‌شوند که دوستان و خانواده شان را با ابراز علاقه‌های مداوم خسته می‌کنند.

همه دوست دارند موفق شوند. مشکل وقتی پیش می‌آید که ترس از شکست بر شما غلبه می‌کند. وقتی دیگر نتوانید چاره ناپذیری ارتکاب به اشتباه را بپذیرید، نخواهید توانست اهمیت آزمون و خطا را در یافتن بهترین و خلاقانه ترین راه حل درک کنید. هرچه بیشتر خلاق باشید، مطمئناً مرتکب اشتباهات بیشتری هم می‌شوید.

به آن عادت می‌کنید.

وقتی تصمیم می‌گیرید که از بروز این اشتباهات جلوگیری کنید، خلاقیتتان هم نابود خواهد شد.

تعادل خیلی بیشتر از آنچه که فکر می‌کنید اهمیت دارد. کمی‌خودخواهی حتی در مهربان ترین آدم‌ها هم لازم است. و کمی‌شکست برای حفظ دیدگاه هر کس درمورد موفقیت هم ضروری است.

خیلی درمورد مثبت بودن می‌شنویم. شاید لازم باشد یاد بگیرید که بخش منفی زندگی و تجربیاتمان هم به همان‌اندازه در دست یافتن به موفقیت در کار و زندگی اهمیت دارد (رجبی و عباسی، 1390). 

منابع:

  1. حسینی، ح، (1387)، بررسی مقايسه‌ای هوش معنوی دانش آموزان دورة متوسطه بر اساس جنسیت و پاية تحصيلی. زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان);4(4):88-75.
  2. رجبی ع و عباسی، د، (1390)، هوش معنوي: ديدگاه ها و چالش ها. فصلنامه پژوهشنامه تربیتی.19-1.
  3. امیری، ع، (1396)، رابطه تعادل کار و زندگی و ترس از شکست کارکنان انتقال خط لوله، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان.
  4. سیف، ع، (1391)، نظریه ها و مدل‌های جدید تعهد سازمانی، ماهنامه تدبیر، سال هشتم، شماره95، مرداد، ص
  5. قنبری، ا و قادری، ا و خوشکام، م و برهانی نژاد، و و طراسکی، م، (1392)، رابطه ی رفتارشهروندی سازمانی وتوانمندسازی کارکنان در مراکز بهداشت دانشکاه علوم پزشکی تهران، مجله مدیریت سلامت، شماره 13، زمستان.
  6. موسوی، م، (1395)، بررسی رابطه بین سلامت معنوی با سکون زدگی و ترس از شکست کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه ترس از شکست (پکیچ کامل) + ۴ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *