دانلود رایگان پرسشنامه ترس از صمیمیت (پکیج کامل)

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان ترس: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه ترس از شکست (پکیچ کامل)

دانلود رایگان پرسشنامه ترس از موفقیت (پکیج کامل)

دانلود رایگان پرسشنامه ترس از کرونا (پکیج کامل)

دانلود رایگان پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی

دانلود رایگان پرسشنامه ترس از مرگ

_______________________________________________________________

قسمتی ازپرسشنامه ترس از صمیمیت:

مقیاس ترس از صمیمت (FIS) یک مقیاس ۳۵ سوالی است که از مقیاس درجه بندی لیکرتی ۵ درجه ای از ۱ (اصلا این طور نیستم) تا ۵ (کاملا این طور هستم) استفاده می کند.

این مقیاس توسط دسکاتنر و تلن (۱۹۹۱) به منظور سنجش اضطراب های مربوط به روابط نزدیک توسعه داده شد، خواه افراد در یک رابطه عاشقانه درگیر باشند یا خیر. همچنین این مقیاس ترس افراد را در دامنه وسیعی از موقعیت ها و روابط بین شخصی آشکار می سازد.

دستورالعمل اول:

فرض کنید با کسی رابطه نزدیک و رمانتیک برقرار کرده اید. به سوال های زیر طوری پاسخ دهید که گویی در آن موقعیت قرار گرفته اید. طبق مقیاس پنج درجه ای به هر یک از سوال ها پاسخ دهید و مشخص کنید تا چه حد از آن ویژگی برخوردار هستید. توجه کنید که در هر جمله “….” نشان دهنده فردی است که شما با او رابطه نزدیک و رمانتیک دارید ؟

سوالات:
۱ نمی توانم راحت و اسوده چیزهایی را که در گذشته داشته ام و از آنها خجالت می کشم به “…….” بگویم.
۲ نمی توانم راحت و آسوده چیزهایی را که مرا عمیقا آزرده کرده اند با “…….” در میان بگذارم.
۳ در ابراز احساسات واقعی خود به “…….” راحت خواهم بود.
۴ وقتی “…….” ناراحت باشد ، می ترسم از او دلجویی کنم.
۵ می ترسم که احساسات درونی خودم را با “…….” در میان بگذارم.
۶ به راحتی به “…….” خواهم گفت که چقدر برایم مهم است
۷ با بودن در کنار “…….” ، احساس همبستگی کامل به من دست خواهد داد.
۸ به راحتی در مورد مسائل مهم با “…….” به بحث خواهم پرداخت.
۹ تا حدی از این که تعهد دراز مدت نسبت به “…….” داشته باشم ، نگران خواهم بود.
۱۰ تجربه های تلخ و شیرینم را به راحتی با “…….” در میان خواهم گذاشت.
۱۱ فکر می کنم در ابراز احساسات عمیق عاطفی خودم به “…….” دستپاچه شوم.
۱۲ بیان نظرات شخصی به “…….” برایم دشوار خواهد بود.
۱۳ در ابراز احساسات عمیق عاطفی خودم به “…….” دستپاچه می شوم.
۱۴ از این که ویژگی های نامطلوبم را با “…….” در میان بگذارم نگران نخواهم شد
۱۵ اگر بخواهم روابط خود را با “…….” نزدیک کنم ، می ترسم صدمه ببینم.
۱۶ به راحتی می توانم مسائل بسیار شخصی و خصوصی ام را توی دلم نگه دارم.
۱۷ از این که بدون آمادگی قبلی با “…….” روبرو شوم ، دستپاچه و مضطرب نخواهم شد.
۱۸ به راحتی چیزهایی را که برای دیگران بازگو نمی کنم ، به “…….” خواهم گفت.
۱۹ عمیق ترین افکار و احساساتم را راحت با “…….” در میان خواهم گذاشت.
۲۰ اگر “…….” بخواهد در مورد مسائل بسیار خصوصی با من صحبت کند ، فکر می کنم خیلی راحت نباشم.
۲۱ معایب و نقاط ضعف خودم را به راحتی با “…….” در میان خواهم گذاشت.
۲۲ از این که پیوند عاطفی نزدیک بین ما برقرار شود احساس خوبی خواهم داشت.
۲۳ می ترسم افکار خصوصی ام را با “…….” در میان بگذارم. 
۲۴ نگرانم که نکند رابطه نزدیک و صمیمی ام با “…….” همیشگی نباشد.
۲۵ به راحتی خواسته هایم را با “…….” در میان خواهم گذاشت.
۲۶ نگرانم که نکند “…….” بیش از من روی رابطه دوستیمان سرمایه گذاری کند.
۲۷ در داشتن ارتباطی صادقانه و ازاد با “…….” ، راحت خواهم بود.
۲۸ گاهی اوقات حوصله شنیدن مشکلات شخصی “…….” را ندارم.
۲۹ از این که در کنار “…….” کاملا خودم باشم ، راحت خواهم بود.
۳۰ از این که باهم باشیم و درباره اهداف شخصیمان صحبت کنیم ، احساس خوبی خواهم داشت.

دستورالعمل دوم: به عبارت های زیر بر حسب روابط گذشته تان پاسخ دهید. بر اساس مقیاس پنج درجه ای قسمت اول ، مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد با ویژگی های شما مطابقت دارد.

کاملا اینطور هستم تا حد زیادی اینطور هستم در حدو متوسط اینطور هستم کمی اینطور هستم اصلا این طور نیستم سوالات قسمت دوم ردیف
31 از فرصت های پیش آمده برای برقراری روابط صمیمی اجتناب کرده ام
32 در روابطی که در گذشته داشته ام ، احساسات خودم را پنهان کرده ام.
33 بعضی ها فکر می کنند که من از نزدیک شدن به آنها نگرانم.
34 بعضی ها فکر می کنند کسی نمی تواند به راحتی مرا بشناسد.
35 در روابط گذشته ، کارهایی کرده ام که مانع از نزدیک شدن من به دیگران شوند.

معرفی پرسشنامه:

نمرات بالا در این مقیاس گویای ترس زیاد از صمیمیت است.

دسکانتر و تلن (1991) پایایی آزمون- باز آزمون این پرسشنامه  را در فاصله زمانی 1 ماهه 89/0 گزارش کردند. همچنین این پژوهشگران ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را 93/0 گزارش کردند.

تعریف مفهومی:

ترس از صمیمیت مفهومی خصیصه ای یا خلقی است زیرا می تواند در دامنه وسیعی از موقعیت ها و زوج ها تجربه شود.ترس از صمیمیت تنها ترس از نزدیک شدن به دیگران نیست، بلکه براساس ترس های وجودی نیز هست.

تعریف عملیاتی:

منظور از نمره استاندارد ترس از صمیمیت نتیجه ای است که از پاسخ به سوالات 30 گزینه ای پرسشنامه دسکانتر و تلن به دست می آید.

نمره گذاری پرسشنامه:

برای امتیاز دهی به سوالات بر طبق جدول زیر عمل کنید:

ابتدا نمره سوال های 3، 6، 7، 8، 10، 14، 17، 18، 19، 21، 22، 25، 27، 29 و 30 را معکوس کنید (بر طبق جدول زیر):

سپس نمره های 35 سوال را با هم جمع کنید.

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
35 – 105 – 175

امتیازات خود را از 35 عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن 35 و حداکثر 175 خواهد بود.

نمره بین  35 تا 70  : میزان ترس از صمیمیت در فرد پایین است.

نمره بین 70 تا 105 :  میزان ترس از صمیمیت در فرد متوسط است.

نمره بالاتر از 105  : میزان ترس از صمیمیت در فرد بالا است .

افرادی که در این مقیاس نمره بالاتر می گیرند مشکلات متعددی در زمینه صمیمیت دارند.آن ها در مقایسه با افرادی که نمره پایین می گیرند تصدیق می کنند که دیگران در شناخت آنها مشکل دارند، روابطشان معمولا بیش از چندماه ادامه نمی یابد و از کیفیت روابط رمانتیک خود رضایت کمتری دارند.

 

روایی و پایایی:

دسکاتنر و تلن (1991) برای تعیین پایایی و روایی این مقیاس از روایی سازه و روایی افتراقی استفاده کردند. ضریب آلفای کرونباخ 93% و پایایی بازآزمایی 89% بود.

منابع:

ژندا ، لوئیس.(1388).  آزمون های شخصیت.

Descutner, C. J., & Thelen, M. H. (١٩٩١). Development and validation of a fear of intimacy scale. Psychological Assessment3(2).218-225

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه ترس از صمیمیت (پکیج کامل)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *