دانلود رایگان پرسشنامه تصویر برند رحیم نیا و فاطمی ۱۳۹۱

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه تصویر برند رحیم نیا و فاطمی ۱۳۹۱:

 

عبارات خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
۱  هتل راحتی است.
۲ این برند دارای تصویر مطلوبی است.
۳ هتل لوکسی است.
۴ مکان مناسبی برای افراد سطح بالاست.
۵ با اقامت در این هتل، احساس منحصر به فرد بودن می کنم.
۶ پرسنل هتل بسیار مهربان و مودب هستند.
۷ این هتل دارای پیشینه ای طولانی است.
۸ این هتل نسبت به سایر هتل ها دارای تصویر متمایزی است.

معرفی پرسشنامه:

پرسشنامه تصویر برند رحیم نیا و فاطمی ۱۳۹۱دارای ۸ گویه می‌باشد.

هدف بازاریابی،‌آفریدن یک تصویر از برند و یا دادن رنگ و بویی به آن است تا مردم را جذب کند. مصرف کنندگان باید تصویر روشنی درباره‌ی خصوصیات برند در ذهن خود داشته باشند. این خصوصیات می‌تواند شامل کیفیت،‌سرعت، قیمت پایین، قیمت بالا و تنوع باشد. تصویر، در واقع ترکیب کلی از همه‌ی آن چیزهایی است که مصرف کنندگان فکر می‌کنند درباره شرکت، محصول، و برند شما می‌دانند.

ادراک تصویر برند که با توجه به همخوانی برند و نگرش مشتری شکل می‌گیرد به عنوان یکی از عناصر مستقل در ارزش برند است که به طور گسترده در چهارچوب ارزش برند به کار می‌رود. تصویر برند در تمام تجربه‌های مصرف مشتری ریشه دارد و درک کیفیت خدمت به عنوان کارکرد این تجربه ها می‌باشد(کایامن و آرسلی، ۲۰۰۷).

طیف پاسخدهی این پرسشنامه بر اساس لیکرت تنظیم شده است. مقیاس اندازه گیری این ابزار از خیلی کم تا خیلی زیاد تغییر می‌کند.

نمره گذاری پرسشنامه:

نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای و از خیلی کم تا خیلی زیاد می باشد.

غیر تصادفی در دسترس با استفاده از یک پرسشنامه تلفیق شده از مطالعات سان (۲۰۰۴)، کامیان و آرسلی (۲۰۰۷)، ونگ و سوهال (۲۰۰۲)، هان و دیگران (۲۰۱۱) و مطالعه مورگان و هانت (۱۹۹۴)، در قالب مقیاس ۵ رتبه ای لیکرت (۱= کاملاً موافق تا ۵= کاملاً مخالف) تنظیم شده و از مشتریان هتل ها جمع آوری شده است.

این پرسشنامه شامل ۳ بعد اعتماد (۱ و ۲ و ۳ و ۴)، رضایت مشتری (۵ و ۶ و ۷) و تعهد ارتباطی (۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱) می باشد.

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۱ ۲۸ ۵۵

امتیازات خود از ۱۱ عبارت فوق را با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۱۱ و حداکثر ۵۵ خواهد بود.

نمره بین  ۱۱ تا ۲۸  : تصویر برند، ضعیف است.

نمره بین ۲۸ تا ۵۵ : تصویر برند، متوسط است.

نمره بالاتر از ۵۵  : تصویر برند، قوی  است .

مدل مفهومی:

در این بخش، یک مدل مفهومی جهت بررسی تاثیر ارتباط موفق با مشتری بر تصویر برند به واسطه ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری،‌با مطالعه روابط سازه‌های مطرح شده که به کمک پیشینه‌ تحقیق و ادبیات موضوع مطرح شده و با اقتباس از مدل کیم و دیگران(۲۰۰۸)، آکر(۱۹۹۱) ارائه می‌گردد. چهارچوب مفهومی در شکل ۱ ارائه شده است. این چهارچوب شامل سه متغیر اصلی، ارتباط موفق با مشتری به عنوان متغیر مستقل و ارزش ویژه برند به عنوان متغیر واسطه و تصویر برند به عنوان متغیر تابع است.

روایی و پایایی:

به منظور سنجش روائی پرسشنامه، دو نوع روایی منطقی و روائی سازه در نظر گرفته شده و در این راستا، روایی محتوا، اعتبار ظاهری و اعتبار عاملی (تحلیل عاملی) بررسی شدند، آزمون اعتبار عاملی پرسشنامه با کمک تحلیل عاملی تأییدی و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام گرفته است، فرنل و لاکر (۱۹۸۱)، دو معیار برای تحلیل عاملی به کار می رود، اول آن که بارهای عاملی برای متغیرهای مشاهده شده باید بزرگتر از ۵/۰ باشد و ثانیاً پایایی مجموع متغیرها بیان کننده عامل مورد نظر باید بزرگتر از ۸/۰ باشد. در این تحقیق بالاتر از ۵/۰ بوده اند که نشان دهنده روایی بالاست.

همچنین به منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. این کمیت بین صفر و یک تغییر می کند، ضریب پایایی صفر، معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک، معرف پایایی کامل است. مقادیر بالای ۷/۰ برای آلفای کرونباخ مطلوب است (سکاران، ۱۳۸۸). در تحقیق حاضر ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برابر ۸۷۲/۰ بوده، که حاکی از پایایی خوب ابزار اندازه گیری است. نتایج حاصل از بررسی پایایی ابزار سنجش به تفکیک در جدول ۲ آمده است.

منابع:

فریبرز رحیم نیا، سیده زهرا فاطمی ; بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تاثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند در هتل های ۵ ستاره مشهد ، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین

سال دوم، شماره اول، شماره پیاپی(۴) بهار ۱۳۹۱ ، صص:۹۲-۷۳  

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه تصویر برند رحیم نیا و فاطمی ۱۳۹۱”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *