دانلود رایگان پرسشنامه توانمند سازی سازمانی (مقیمی – ۱۳۹۰)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد توانمند سازی سازمانی (مقیمی – ۱۳۹۰):

 

پرسشنامه توانمند سازی سازمانی توسط مقیمی در سال ۱۳۹۰ ساخته شد و دارای ۲۳ سوال می باشد و در ۳ بعد مورد برسی قرار میگیرد  و بر اساس طیف لیگرت از (کاملاموافقم تا کاملا مخالفم )محاسبه می شود

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

توانمند سازی اعطای اختیار تصمیم گیری به کارکنان به منظور افزایش کارائی آنان و ایفای نقش مفید در سازمان است.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از پرسشنامه استاندارد توانمند سازی کارکنان نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۲۳گویه ای  پرسشنامه استاندارد توانمند سازی کارکنان می­دهند .

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه:

مولفه های پرسشنامه سوالات
چارچوب ساختاری پویا ۱ تا ۷
کنترل تصمیمات سازمان ۸ تا ۱۴
تسهیم اطلاعات ۱۵ تا ۲۳

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵ ۲۶-۳۰ ۳۱-۳۵ ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر فوق دیپلم لیسانس کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر ۶ تا ۱۰سال ۱۱ تا۱۵سال بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

سوالات:

چارچوب ساختاری پویا
۱ رفتار (تفکر بیرون جعبه)، مورد حمایت و قدردانی قرار می‌گیرد.  
۲ اطلاعات در زمینه اهداف و خواسته های آینده سازمان ارائه می‌شود.  
۳ اطلاعات در زمینه چگونگی کسب اهداف سازمان به کارکنان ارائه می‌شود.  
۴ کارکنان در زمینه تغییر سیاست های سازمان حق اظهار نظر دارند.  
۵ سازمان، ریسک پذیر بودن کارکنان را مورد حمایت قرار می‌دهد  
۶ کارکنان در هنگام انجام وظائف شغلی خود، تشویق می‌شوند تا از مهارت‌های حل مساله استفاده کنند.  
۷ سازمان، خط مشی های تولید را ایجاد کرده است.  
کنترل تصمیمات سازمان  
۸ کارکنان در تعیین مسؤلیت های شغلی خود، حق اظهار نظر دارند.  
۹ کارکنان در تعیین استانداردهای تولید خود، حق اظهار نظردارند.  
۱۰ کارکنان در تعیین میزان حقوق خود، حق اظهار نظر دارند.  
۱۱ کارکنان در تیم های تولیدی که عضو آن هستند، حق اظهار نظر دارند.  
۱۲ کارکنان در استخدام کارکنان جدید حق اظهار نظر دارند.  
۱۳ کارکنان در ایجاد برنامه‌های بازنشستگی خود، حق اظهار نظر دارند.  
۱۴ کارکنان به مدیر خود باز خور می‌دهند.  
تسهیم اطلاعات
۱۵ اسناد و سوابق مالی سازمان به کارکنان ارائه می‌شود.  
۱۶ سازمان از روش کارآمدی جهت توزیع اطلاعات بین کارکنان در تمام سطوح برخوردار است.  
۱۷ کارکنان به اطلاعات فایل های کاری شخصی دسترسی دارند.  
۱۸ سازمان، اطلاعات مربوط به ساختار پاداش شرکت را منتشر می‌کند.  
۱۹ سازمان، اطلاعات مربوط به مشتریان شرکت را منتشر می‌کند.
۲۰ کارکنان از دانش کافی در زمینه برنامه‌های توسعه حرفه ای ارائه شده توسط شرکت، برخوردارند.
۲۱ بازخور به کارکنان در زمینه چگونگی عملکردشان اطلاعات ارائه می‌شود.
۲۲ کارکنان چگونگی انتقال اطلاعات در کل سازمان را درک می‌کنند.
۲۳ کارکنان، حق اظهار نظر در مورد رویه های تولید دارند.

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

نمره گذاری پرسشنامه:

مقیاس درجه‌بندی سوالهای پرسشنامه

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۵۰ ۸۰ ۱۱۵

امتیازات خود را از ۴  عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۴ و حداکثر ۲۰ خواهد بود.

امتیاز ۱۱۵- ۸۰: نشان می‌دهد که سازمان از سطح بالایی از توانمندی برخوردار است.

امتیاز ۸۰- ۵۰: نشان می‌دهد که سطح توانمندی در سازمان تا حدودی بالا می‌باشد.

امتیاز زیر ۵۰: نشان می‌دهد که سطح توانمندی در سازمان پایین می‌باشد

روایی و پایایی پرسشنامه

 اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). در پژوهش (دیوبار، ۱۳۹۳) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.

 پایایی ابزار جمع آوری داده

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۲).  در پژوهش (دیوبار ، ۱۳۹۳)  پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بالای ۷۰/۰ به  دست آمده است.

متغیرها آلفای کرونباخ
توانمند سازی سازمان ۸۲۱/۰

منابع:

سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس بازگان(۱۳۹۰) روش تحقیق در علوم رفتاری، تهران، مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه توانمند سازی سازمانی (مقیمی – ۱۳۹۰)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *