دانلود رایگان پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی {۱۳ و ۲۹ سوالی} + مقاله رایگان

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسنامه حس انسجام: {روی لینک زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی (۱۳ سوالی)

_____________________________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی:

پرسشنامه حس انسجام شامل ۲۹ ماده است که توسط آنتونووسکی تهیه شده است. نمره گذاری پرسشنامه به صورت لیکرت ۷ درجه ای و از ۱ تا ۷ می باشد.

در این آزمون سوالاتی در ارتباط با جنبه های مختلف زندگی مطرح می شود. هر سوال داری هفت پاسخ احتمالی می باشد. لطفا عددی را که بیانگر پاسخ شماست با علامت مشخص کنید و از بین ۱ تا ۷ یکی را انتخاب کنید. ۱ = عدم تمایل و ۷ = شدت تمایل.

۱-وقتی با مردم صحبت می کنید آیا این احساس را دارید که آنها شما را نمی فهمند؟
۲-در گذشته هر گاه مجبور بودید که کاری را انجام دهید که متکی به همکاری با دیگران باشد.آیا شما این احساس را داشته اید که: 
۳-به مردمی که هر روز با آنها در تماس هستید فکر کنید. بجز آنهایی که فکر می کنید نزدیکتر هستند تا چه اندازه آنها را می شناسید؟
۴-آیا فکر می کنید که شما واقعا به آنچه اطراف شما می گذرد توجهی ندارید؟ 
۵-آیا در گذشته اتفاق افتاده است که از رفتار افرادی که فکر می کردید که آنها را به خوبی می شناسید متعجب و شگفت زده شوید؟
۶-آیا اتفاق افتاده است که افرادی که شما روی انها حساب می کرده اید باعث دلسوزی و ناامیدی شما شوند؟
۷-زندگی 
۸-تا کنون در زندگی شما
۹-آیا این احساس را دارید که با شما عادلانه رفتار نشده است؟
۱۰-در ده سال گذشته زندگی شما 
۱۱-اکثر چیزهایی که شما در آینده انجام می دهید احتمالا
۱۲-آیا این احساس را دارید که در یک موقعیت ناشناخته هستید و نمی دانید که چه کاری انجام دهید؟
۱۳-چه چیزی به بهترین شکل دید شما را از زندگی شرح می دهد؟
۱۴-وقتی که درباره زندگی خودتان فکر می کنید. خیلی زیاد
۱۵-وقتی با یک مسئله سخت روبه رو می شوید انتخاب راه حل 
۱۶-انجام کارهایی که هر روزه انجام می دهید:
۱۷-زندگی شما در آینده احتمالا 
۱۸-هنگامیکه چیزی ناخوشایند در گذشته اتفاق می افتد نگرش شما این بوده است که: 
۱۹-آیا احساسات و ایده های مختوش و نامنظم دارید
۲۰-وقتی که کاری انجام می دهید که از انجام آن احساس خوبی پیدا می کنید: 
۲۱-آیا اتفاق افتاده است که در درون خود احساسی داشته باشید که ترجیح دهید آنرا نداشته باشید؟
خیلی زیاد ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ خیلی به ندرت یا هرگز
۲۲-پیش بینی میکنید که زندگی شما در آینده 
۲۳-آیا فکر میکنید که در آینده همیشه افرادی هستند که شما می توانید روی آنها حساب کنید؟
۲۴-آیا اتفاق افتاده است که احساس کنید نمی دانید که دقیقا چه چیزی در شرف وقوع است؟ 
۲۵-بسیاری از افراد – حتی آنها که دارای کاراکتر قوی هستند- گاهی احساس میکنند که بازنده هستند . چند بار در گذشته این احساس را داشته اید؟
۲۶-وقتی چیزی روی می دهد آیا معمولا متوجه می شوید که: 
۲۷-وقتی درباره مشکلاتی فکر می کنید که قرار است در ارتباط با جنبه های مهم زندگی خودتان با آنها روبه رو شویدآیا احساس میکنید که : 
۲۸-چند بار فکر کرده اید که کارهایی که روزانه انجام می دهید بی معنی هستند؟
۲۹-چند بار احساس کرده اید که شما احساسی دارید که نمی توانید آنرا تحت کنترل خود نگه دارید؟
 
تعریف مفهومی:

حس انسجام است که توسط آرون آنتونووسکی مطرح شد.وی حس انسجام را به صورت یک جهت گیری شخصی به زندگی تعریف می کند. او بر این باور است که از طریق حس انسجام می توان توجیه کرد که چرا فردی می تواند حد بالایی از استرس را از سر بگذراند و سالم بماند.

بنابر این به اعتقاد او آزمون حس انسجام ، کنترل بر استرس را ارزیابی می کند و این کنترل از طریق سه مفهوم اساسی که شامل موارد زیر می باشد صورت می پذیرد.

  • قابل درک بودن
  • قابل مدیریت بودن
  • معنی دار بودن

فلنسبورگ و همکارانش بر این باورند که مفهوم حس انسجام در سالهای اخیر به درک بهتر ما از عناصر اجتماعی موثر بر سلامت و بیماری کمک کرده است. مفهوم حس انسجام در سالهای اخیر توجه فزاینده ای را به عنوان یک مدل سلامتی زا به خود جلب کرده است.

از این مدل به عنوان (salutogenesis ) یاد می شود که متشکل از یک واژه ی لاتین (salus) به معنای سلامتی و یک واژه ی یونانی ( genesis ) به معنای منبع و سر چشمه    می باشد.

بر اساس نظریه ی آنتونووسکی حس انسجام یک تجربه ی درونی است که به صورت تجربی در طول جوانی رشد می کند تا در یک فرد به یک کیفیت نسبتا پایدار می رسد. آنتونووسکی در پژوهشی نشان داد که حس انسجام قوی و رشد یافته سلامت جسمانی را ارتقا می بخشد و سطوح بالای بهزیستی روانی را تسهیل می کند.

 

تعریف عملیاتی:

در این پژوهش منظور از  نمره استاندارد احساس انسجام نمره­اي است كه فرد به سوالات 29 ماده ای  پرسشنامة  آنتونووسکی می­دهد

 

مولفه های پرسشنامه:

  1. قابل درک بودن: سوالات 1-3-5-10-12-15-17-19-21-24-26
  2.  قابل مدیریت بودن: سوالات 2-6-9-13-18-20-23-25-27          
  1. معنی دار بودن : سوالات 4-7-8-11-14-16-22-28

 

نمره گذاری پرسشنامه:

نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت است و هر سوال هفت گزینه دارد که از یک تا هفت درجه بندی شده اند.تعداد سیزده سوال به صورت برعکس نمره گذاری می شوند. یعنی 1=7 ، 2=6 و الی آخر.

1 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 11 ، 13 ، 14 ، 16 ، 20 ، 23 ، 25 ، 27

تکمیل کننده ی آزمون حس انسجام ، میزان توافق خود با هر سوال را از طریق مشخص کردن یکی از هفت درجه تعیین شده تایید می کند. ضمن آنکه باید متذکر شد هر شماره یا درجه ی انتخاب شده توسط تکمیل کننده ، نمره ی همان سوال محسوب می شود.

 

 

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
29 – 116 – 203

امتیازات خود را از 29 عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن 29 و حداکثر 203 خواهد بود.

نمره بین  29 تا 58  : حس انسجام پایین است.

نمره بین 58 تا 116 : حس انسجام متوسط است.

نمره بالاتر از 116  : حس انسجام  بالا است .

 

روایی و پایایی:

توگاری و همکاران در یک مطالعه ی زمینه یابی آثار حس انسجام را بر بهزیستی دانشجویان ژاپنی بررسی کردند. شاخص های مورد نظر بر بهزیستی در این تحقیق عبارت بودند از : وضعیت جسمی خوب ، بهزیستی روانشناختی و حل موفقیت آمیز مسائل رشدی.

تحلیل رگرسیون چندگانه در این تحقیق نشان داد افرادی که نمره ی پایه و نیز نمره ی بعدی آنها در حس انسجام بالا بوده ، نمراتشان در حد بالایی پیش بینی کننده ی بهزیستی جسمی و روانی افراد بوده است.

نمرات پایین در حس انسجام با شیوع بالا در شکایات روان- تنی ارتباط دارد.

همچنین کرانتز و آسترگرن در تحقیقی بر روی ارتباط حس انسجام با بهزیستی شخصی نشان دادند که حس انسجام بالا تمایل به کنترل بهتر و موثر تر استرس را افزایش می دهد و فرد بهزیستی شخصی بالاتری را احساس خواهد کرد در حالی که پایین بودن حس انسجام آسیب پذیری بیشتر در برابر بیماری را افزایش می دهد.

به طور کلی پژوهش های ذکر شده و سایر پژوهش ها انجام شده در این زمینه نشان داد که نمرات بالا در آزمون حس انسجام همبستگی بالا و معنی داری با فاکتور های بهزیستی داشته است. همچنین نتایج حاکی از آن بود که حس انسجام در پسران بیشتر از دختران است.

در یک بررسی در مورد روایی و پایایی پرسشنامه 29 سوالی با داده های به دست آمده از بررسی در 20 کشور مختلف نتایج زیر بدست آمد:

در 26 مطالعه با استفاده از آزمون 29 سوالی ، اندازه ی آلفای کرونباخ به دست آمده برای ثبات درونی ، از 82/0 الی 95/0 را شامل می شد. همبستگی به دست آمده از آزمون – باز آزمون ، ثبات قابل توجه 54/0 در فاصله ی دو سال را نشان می داد.

همچنین اریکسون و لینداستروم در یک بررسی سیستمی روی مجموعه ی 458 مقاله ی علمی و 13 پایان نامه ی دکتری ، نتیجه گیری کردند که پرسشنامه های حس انسجام ( 29 سوالی و 13 سوالی ) پایا و معتبر هستند و قابلیت کاربرد بین فرهنگی را دارند.

آلفای به دست آمده برای پرسشنامه ی 29 سوالی در 124 پژوهش ، رقم 70/0 الی 95/0 را نشان داد. آزمون – باز آزمون بیانگر ثبات پرسشنامه ها بود و نشان دهنده ی همبستگی 69/0 تا 78/0 در فاصله ی یک سال ، 64/0 برای دو سال ، 42/0 تا 45/0 برای 4 سال ، 59 /0 تا 67/0 برای 5 سال و 54/0 برای 10 سال بود.

 

منبع:

Antonovsky A. The structure and properties of the sense of coherence scale. Soc Sci Med 1993;36(6):725-33.

Bergstien M, Weizman A, Solomon Z. Sense of Coherence among delusional patients: prediction of remission and risk of

relapse. Compr Psychiatry 2008;49(3):288-96.

علی پور،احمد. شریف، نسیم(1391). بررسی روایی و پایایی پرسشنامه حس انسجام در دانشجویان، پژوهنده.سال 17،شماره1.صص 50-56.

آقایوسفی،علیرضا. شریف،نسیم(1389). بررسی همبستگی بین بهزیستی روانی و حس انسجام در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکز. پژوهنده. سال 15. شماره6.صص273 تا 279

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی {۱۳ و ۲۹ سوالی} + مقاله رایگان

  1. مهدی

    سلام. پرسشنامه حسن انسجام رو از سایتون دانلود کردم. کامل و جامع بود.. متشکرم

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *