دانلود رایگان پرسشنامه حل مسئله هپنر + ۷ مقاله رایگان

(دیدگاه کاربر 3)

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان حل مسئله: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه حل مسئله اجتماعی دزوریلا و همکاران (۲۰۰۲)

دانلود رایگان پرسشنامه سبک های حل مسئله کسیدی و لانگ (۱۹۹۶)

دانلود رایگان پرسشنامه حل مسئله پارکر

___________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه حل مسئله هپنر PSI :

این پرسشنامه حاوی ۳۵ سوال براساس مقیاس ۶ گزینه ای لیکرت است .

 

سوالات:

۱ زمانی را که راه حل برای مسئله ناموفق بوده است من دیگر از آن استفاده نمی کنم چرا که آن کارایی ندارد.
۲ زمانی که با مسائل پیچیده روبرو می شوم من خود را به دنبال راهی برای جمع آوری اطلاعات به زحمت نمی اندازم زیرا که من دقیقا می توانم متوجه شوم که مسئله چیست.
۳ زمانی که اولین تلاش های من برای حل مسدله با شکست مواجه می شود من درباره توانایی ام برای تسلط بر موقعیت شک می کنم و نگران می شوم.
۴ من بعد از اینکه مسئله ای را حل می کنم بررسی نمی کنم که چه چیز درست یا اشتباه است.
۵ من معمولا می توان راهی خلاق و موثر برای حل یک مسئله پیدا کنم.
۶ من بعد از اینکه برای حل مسئله طبق شیوه مشخصی تلاش کرده ام وقت می گذارم و پیامد واقعی را با آنچه که من فکر می کردم اتفاق می افتد مقایسه می کنم
۷ زمانی که با مسئله ای روبرو می شوم به همه راههای ممکن فکر می کنم.
۸ زمانی که با مسئله ای روبرو می شوم حتما برای فهمیدن آنچه که در مورد مسئله اتفاق می افتد به احساسی که در من ایجاد می کند دقت می کنم.
۹ زمانی که در مورد مسئله ای گیج می شوم برای روشن سازی افکار یا احساسات مبهم یا تبدیل آن ها به موارد مشخص تلاش نمی کنم.
۱۰ من برای حل اکثر مسائل تونا هستم حتی اگر هم در آغاز راه حل فوری پیدا نشود.
۱۱ من با مسئله های زیادی که حل کردن آن ها برای من بسیار دشوار است روبرو هستم
۱۲ من تصمیم می گیرم و بعدا از انها شاد می شوم.
۱۳ زمانی که با مسئله ای روبرو می شوم نخستین چیزی که به آن توجه می کنم آن است که برای حل کردن آن فکر می کنم.
۱۴ من گاهی اوقات صبر نمی کنم و زمانی برای حل کردن مسئله هایم نمی گذارم ولی تا حدی با حالت گیجی جلو می روم.
۱۵ هنگام تصمیم گیری پیرامون طرز فکر یا راه حل مناسب برای یک مسئله وقت را صرف پرداختن به احتمال موفق بودن هر گزینه نمی کنم.
۱۶ زمانی که با مسئله ای روبرو می شوم من صبر می کنم و قبل از اینکه کاری انجام دهم درباره آن فکر می کنم.
۱۷ من معمولا با نخستین راه مناسبی را که به ذهنم می رسد جلو می روم.
۱۸ زمان تصمیم گیری من پیامد همه راهها را بررسی می کنم و انها را با یکدیگر مقایسه می کنم.
۱۹ زمانی که من برای حل مسئله برنامه ریزی می کنم همیشه مطمئنم که می توانم طبق آنها کار کنم.
۲۰ من برای پیش بینی همه پیامدهای انجام راه حل های مشخص تلاش می کنم.
۲۱ زمانی که من برای پیدا کردن راه حل های ممکن برای مسئله تلاش می کنم من تعداد زیادی از راه ها را در نظر نمی گیرم.
۲۲ در تلاش برای حل یک مسئله یک راهبری که من اغلب استفاده می کنم این است که مسائل قبلی را که به آن شباهت دارند در نظر می گیرم.
۲۳ من مطمئنم که اگر به اندازه کافی تلاش کنم می توانم همه مسائلی را که با ان ها روبر هستم حل کنم.
۲۴ زمانی که من با موقعیت جدیدی روبرو می شوم اطمینان دارم که می توانم بر مسائلی که ممکن است ایجاد شوند ، تسلط یابم.
۲۵ من تصمیمات ناگهانی می گیرم و بعدا از ان ها پشیمان می شوم.
۲۶ من به توانایی ام بای حل مسائل تازه و دشوار مطمئن هستم.
۲۷ من شیوه ای اصولی برای مقایسه راه ها و تصمیم گیری ها دارم.
۲۸ حتی اگر من بر مسئله تسلط یابم کاهی اوقات من احساسی شبیه شگفت زدگی دار و به موضوع نمی پردازم.
۲۹ زمانی که در بررسی راه های تسلط یافتن و حل مسئله تلاش می کنم من راه های مختلف را ترکیب نمی کنم.

 

معرفی پرسشنامه:

در این پرسشنامه افراد براساس مقیاس لیکرت به پرسش ها پاسخ می دادند که درجه بندی آن عبارتند از :

کاملا موافقم ، موافقم،اندکی  موافقم، اندکی مخالفم، مخالفم ،کاملا مخالفم

هپنر و کراسکوف (۱۹۸۷ به نقل از لارسون، پنترا و و نستد ، ۱۹۹۵) حل مسئله را شامل یک رشته پاسخ های رفتاری ، شناختی و عاطفی می دانند که به منظور سازگاری با چالش های دروی و بیرونی را ابزار گردیده اند.

هپنر(۱۹۸۸) وجود سه ساختار را در فرآیند حل مسئله مطرح ساخته است عبارتند از :

احساس کفایت در حل مسئله کنترل شخصی بر هیجان ها و رفتارها و سبک های گرایشی – اجتنابی.

در این زمینه نیز شواهد پژوهشی و نظری گوناگونی درباره متغییرهای فراشناختی به ویژه ارزیابی خود به عنوان یک متغییر موثر در حل مسئله ارائه گردیده است.

پرسشنامه حل مسئله توسط هپنر و پترسن(۱۹۸۲) برای سنجش درک پاسخ دهنده از رفتارهای حل مسئله شان ۳۵ ماده دارد که برای اندازه گیری چگونگی واکنش افراد به مسائل روزانه شان طراحی . PSI)) تهیه شده است. عبارت از پرسشنامه برای اهداف پژوهشی است و نمره گذاری نمی شود.

پرسشنامه حل مسئله برمبنای چرخش تحلیل عاملی دارای ۳ زیر مقیاس مجزا است:

اعتماد به حل مسائل PSC با ۱۱ عبارت، سبک گرایش – اجتناب AA با ۱۶ عبارت، کنترل شخصی PC با ۵ عبارت.

 

ویژگی های روان سنجی

پرسشنامه حل مسئله با چندین نمونه از آزمودنی ها تنظیم و آزمایش شده است.

آن همسانی درونی نسبتا بالایی با مقادیر آلفایی بین ۰٫۷۲ تا ۰٫۸۵ در خرده مقیاس ها ۰٫۷۲ PC،۰٫۸۴ AA و ۰٫۸۵ PSC و ۰٫۹۰ برای مقیاس کلی دارد. ( هپنر و پترسن ۱۹۸۲) .

روایی آزمون نشان داد که ابزار سازه هایی را اندازه گیری می کنند که مربوط به متغییرهای شخصیتی و به طور قابل ملاحظه ای مرکز کنترل هستند(هپنر و پترسن۱۹۸۲).

پایایی بازآزمایی نمره کل پرسشنامه در فاصله دو هفته در دامنه ای از ۰٫۸۳ تا ۰٫۸۹ گزارش شده که بیانگر این است که پرسشنامه حل مسئله ابزاری پایا برای سنجش توانایی حل مسئله است.

 

روایی و پایایی پرسشنامه

این پرسشنامه توسط رفعتی و با راهنمایی خسروی در سال ۱۳۷۵ ترجمه و برای اولین بار در ایران استفاده شد ( خسروی و همکاران ۱۳۷۷) آلفای کرونباخ به دست آمده در تحقیق خسروی ، درویزه و رفعتی(۱۳۷۷) و در تحقیق بذل (۱۳۸۳) بر طبق جدول زیر گزارش شده است که در حد قابل قبولی است.

محققان متغیر آلفای کرونباخ
خسروی و همکاران(۱۳۷۷) حل مسئله ۰٫۸۶
بذل(۱۳۸۳) ” ۰٫۶۶

همچنین در پژوهش راستگو و همکاران (۱۳۸۹) پایایی این پرسشنامه براساس دوبار اجرا در فاصله دو هفته بین ۸۳% تا ۸۹% گزارش شده است.

 

روایی:

با توجه به ضریب آلفای بدست آمده ( اعتماد به نفس در حل مسئله۸۵%، استقبال یا اجتناب از فعالیت های حل مسئله ۸۴% و کنترل هیجانات و رفتار حین حل مسئله ۷۲%) عامل ها از سازگاری درونی مطلوب و قابل قبولی برخوردار بودند .با توجه به اینکه پرسشنامه به زبان انگلیسی بود محقق آن را با کمک یکی از متخصصان زبان ترجمه کرد سپس با کمک همکاران چندین بار تصحیح و در بین ۱۰۰ نفر از دانشجویان اجرا کرد که ضریب آلفای ۸۰% برای اعتماد به نفس در حل مسئله ،۷۸% برای استقبال یا اجتناب از فعالیت های حل مسئله و ۷۰ % برای کنترل هیجانات و رفتار حین حل مسئله به دست آمده است.

 

تفسیر پرسشنامه :

 • مولفه اعتماد به نفس در حل مساله به صورت اعتماد به خود در زمانی که در فعالیت های حل مساله شرکت می کنید تعریف شده است.نمره پایین در این مولفه نشانگر این است که فرد به توانایی های حل مساله خودش باور دارد.
 • مولفه سبک اجتناب – اشتیاق به عنوان گرایش کلی فرد به نزدیکی یا دوری از فعالیت های حل مساله تعریف شده است .
 • مولفه سوم یعنی کنترل شخصی ، نشان می دهد که شخص تا چه حد باور دارد که در زمان حل مساله تحت کنترل هیجانات و رفتارهای خودش است .

 

منابع :

بذل ، معصومه.(۱۳۸۳) بررسی ارتباط مهارت حل مسئله و میزان سازگاری در دانش آموزان دختر و پسر پایه دوم مقطع دبیرستانی در شمال و جنوب تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

خسروی، زهره. زهرا و رفعتی ، مریم. (۱۳۷۷) نقش حالت های خلقی بر شیوه ارزیابی دانش آموزان دختر از توانایی مشکل گشایی خود فصلنامه اندیشه و رفتار ۴، ۱، ۳۵-۴۵٫

راستگو،اعظم. نادری، عزت الله. شریعتمداری، علی. سیف نراقی، مریم (۱۳۸۹) بررسی تاثیر آموزش سواد اطلاعاتی اینترنت بر رشد مهارت های حل مساله دانشجویان، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ، دوره ۱ , شماره  ۴، صص۱- ۲۲ .

P.P. (1988).The Problem-Solving Inventory .Manual .Palo Alto.CA: Consulting Psychologies Press.

Heppner .p.p. & Anderson.W.P (1985). The relationship between problem solving self- appraisal and psychological adjustment. Cognitive Therapy and Rcscarch.9 (4). 415-427.

Heppaer P.P…& Baker .C.E. (1997) .Applications of the problem solving inventory. Measurement and Evaluation in Counseling and Development .29.229-241.

Heppner .P.P. Baum Gardner; A…Larson. L… & Petty; R (1988). The utility of problem solving training that emph assizes self- management principles Counseling Psychology Quarterly. 1.129-143.

3 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه حل مسئله هپنر + ۷ مقاله رایگان

 1. آقاجانیان

  فقط خواستم تشکر کنم برای پرسشنامه حل مسئله هپنر که کامل و جامع در سایت قرار دادید.

 2. قلندری

  سللام پرسشنامه حل مسئله عالی و با کیفیت بود..و همچنین مقاله مرتبط به این پرسشنامه….

 3. کابان

  واااااااااااااااای باور نمیشه این همه مقاله رایگان پیدا کردم..

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *