دانلود رایگان ۳ پرسشنامه خودکار آمدی بندورا (پکیج کامل)

(دیدگاه کاربر 1)

خرید هر پرسشنامه به صورت مجزا می باشد.

توضیحات

معرفی پرسشنامه خود کارامدی بندورا: {روی لینک زیر کلیک کنید}

۱- دانلود رایگان پرسشنامه خودکار آمدی بندورا – ۵۵ سوالی

۲- دانلود رایگان پرسشنامه خودکارآمدی بندورا (۲۵ سوالی)

۳- دانلود رایگان پرسشنامه خودکارآمدی معلم – آلبرت بندورا

 

__________________________________

 

پرسشنامه خودکار آمدی بندورا – ۵۵ سوالی

۱- قسمتی از پرسشنامه خودکار آمدی بندورا (۵۵ سوالی) :

 

این پرسشنامه خودکارآمدی دارای ۵۵ سوال بوده که توسط بندورا طراحی و تنظیم شده است و دارای ۶ مولفه ای ( خود کارآمدی پنداری از نظر موفقیت تحصیلی ، خودکارآمدی پنداری در زمینه خود نظم دهی به یادگیری ، خودکارآمدی پنداری  در زمینه فعالیتهای فوق برنامه ، خود کارآمدی پنداری در زمینه بر آوردن انتظارات دیگران ، خودکارآمدی پنداری در زمینه خود نظم دهی انگیزشی  و خود کارآمدی پنداری در زمینه استحکام خود ) می باشد و نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت ۷ نقطه ای ( از خیلی خوب تا نسبتا کم ) نمره گذاری شده است.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ ریاضیات عمومی را چقدر خوب یاد می گیرید ؟

۲ درگردهمائی اجتماعی تاچه حد می توانید یک جو شاد ایجاد کنید ؟

۳ تا چه حد می توانید تکالیف خود را به موقع انجام دهید ؟

۴ تا چه حد می توانید روی مطالب درسی تمرکز کنید ؟

۵ تا چه حد می توانید با دوستانتان روابط صمیمانه (واقعی)برقرار کنید ؟

۶ مهارتهای ورزشی را درچه حد می توانید یاد بگیرید ؟

۷ تاچه حد می توانید به سطحی که والدینتان از شما انتظار دارند برسید؟

۸ تا چه حد میتوانید حرکات موزون یا موسیقی را یاد بگیرید ؟

۹ تا چه حد می توانید حواس خود را روی مطالب درسی متمرکز کنید ؟

۱۰ تا چه حد می توانید در مقابل کسی که از شما کاری غیر منطقی و یا ناجورمی خواهد ایستادگی کنید ؟

۱۱ تا چه حد می توانید جبر یاد بگیرید ؟

۱۲ تاچه حد می توانید مهارتهای مربوط به خواندن و نوشتن زبان را یاد بگیرید ؟

۱۳ وقتی با دیگران غذا می خورید ، تا چه حد می توانید جو خوبی ایجاد کنید ؟

۱۴ تا چه حد می توانید از راهنمائی هایی که در کلاس می شود،یادداشت بردارید؟

۱۵ تا چه حد می توانید با دانش آموزان کوچکتر و بزرگتر از خودتان روابط دوستانه برقرار کنید ؟

 

عکس پرسشنامه خودکار آمدی بندورا۵۰ تا چه حد می توانید در یک گردش دسته جمعی جوی شاد ایجاد کنید ؟

۵۱ تا چه حد می توانید جائی دست و پا کنید تا بتوانید بدون این که حواستان پرت شود مطالع کنید ؟

۵۲ تا چه حد می توانیدروابط مثبت با دبیران خود را حفظ کنید ؟

۵۳ تا چه حد می توانید به طور مرتب نرمش و فعالیت های ورزشی انجام دهید ؟

۵۴ تا چه حد می توانیددر یک گردهمائی غیر رسمی ، جوی خوش آیند ایجاد کنید ؟

۵۵ تا چه حد می توانید خود را برای استفاده از کتابهای ماخذ متمرکز کنید؟

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه خودکار آمدی بندورا – ۵۵ سوالی) اینجا کلیک کنید 👉

 

______________________________

 

پرسشنامه خودکارآمدی بندورا (۲۵ سوالی)

۲- قسمتی از پرسشنامه خودکارآمدی بندورا (۲۵ سوالی):

 

پرسشنامه خودکار آمدی دارای ۲۵ سوال بوده که توسط بندورا در سال ۱۹۹۲ طراحی و تنظیم شده است و هدف از این پرسشنامه سنجش میزان خودکارآمدی افراد می باشد و بر اساس طیف لیکرت ۷ نقطه ای ( از غیر ممکن تا بیش از حد ساده ) نمره گذاری شده است.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ شروع به گفتگو با فردی ناآشنا می کنید که به خوبی نمی شناسید.
۲ نزد گروهی از بچه ها که در حال بحث در مورد موضوعی هستند که مورد علاقه ی شماست عقیده خود را بیان می کنید.
۳ برای ناهار به گروهی از بچه ها در رستوران ملحق می شوید.
۴ به همراه دانش آموزی که به خوبی نمی شناسید بر روی یک برنامه کار می کنید.
۵ به دانش آموز جدید کمک می کنید تا با گروه دوستان شما احساس راحتی کند.
عکس پرسشنامه خودکارآمدی بندورا
۲۰ احساسات خود را نزد فرد دیگری بیان می کنید.
۲۱ از فردی تقاضا می کنید تا روز پنج شنبه به خانه ی شما بیاید.
۲۲ از فردی درخواست می کنید تا با شما به مهمانی مدرسه یا تماشای فیلم بیاید.
۲۳ به یک مهمانی که مطمئن هستید هیچ یک از افراد را در آن نخواهید شناخت، می روید.
۲۴ وقتی که به کمک نیاز دارید، از دانش آموز دیگری درخواست کمک می کنید.
۲۵ با افراد هم سن خود دوستی برقرار می کنید.
________________________________

پرسشنامه خودکار آمدی معلم آلبرت بندورا (۱۹۹۷)

۳- قسمتی از پرسشنامه خودکار آمدی معلم آلبرت بندورا (۱۹۹۷):

 

پرسشنامه خودکار آمدی معلم دارای ۳۰ سوال بوده که توسط آلبرت بندورا در سال ۱۹۹۷ طراحی و ساخته شده است و دارای ۷ بعد ( تاثیر در تصمیم گیری ، کارآمدی برای تاثیر در منابع ، خودکار آمدی آموزشی ، خودکارآمدی انضباطی ، کارآمدی برای جلب مشارکت والدین ، کارآمدی برای جلب مشارکت اجتماعی و کرآمدی برای خلق یک فضای مثبت در مدرسه ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از هیج تا به مقدار زیاد ) نمره گذاری شده است.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ شما چه میزان می توانید بر تصمیمی که در مدرسه گرفته می شود، تأثیر بگذارید؟
۲ شما در مدرسه به چه میزان می توانید آزادانه نظر خود را در مورد مطلبی بیان کنید؟
۳ شما در مدرسه به چه میزان می توانید برای به دست آوردن وسایل و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی که نیاز دارید اقدام کنید؟
۴ شما در مدرسه به چه میزان می توانید در سازمان دادن کلاس ها تأثیر بگذارید؟
۵ شما به چه میزان می توانید از پس دانش آموزان مشکل دار برآیید؟
۶ شما به چه میزان می توانید فراگیری دانش آموزان را افزایش دهید، در حالی که هیچ حمایتی از طرف خانواده ها صورت نمی گیرد؟
۷ شما به چه میزان می توانید دانش آموزان را به انجام تکالیف درسی مشکل وا دارید؟
۸ شما به چه میزان می توانید حافظۀ دانش آموزان را در مورد مطالبی که قبلاً درس داده اید، افزایش دهید؟
۹ شما به چه میزان می توانید در دانش آموزانی که علاقه کمی به انجام فعالیت های کلاسی دارند، ایجاد انگیزه کنید؟
۱۰ شما به چه میزان می توانید دانش آموزان را به انجام فعالیت های گروهی ترغیب کنید؟
============================
۲۵ شما به چه میزان می توانید اعتماد دانش آموزان نسبت به معلمان را جلب کنید؟
۲۶ شما به چه میزان می توانید به مهارت های تدریس معلمان دیگر کمک کنید؟
۲۷ شما به چه میزان می توانید تشریک مساعی میان معلمان و مدیر مدرسه را برای اثربخشی بیشتر مدرسه، افزایش دهید؟
۲۸ شما به چه میزان می توانید افت تحصیلی دانش آموزان را کاهش دهید؟
۲۹ شما به چه میزان می توانید غیبت دانش آموزان از مدرسه را کاهش دهید؟
۳۰ شما به چه میزان می توانید این باور را در دانش آموزان ایجاد کنید که آنها می توانند تکالیف مدرسه را به خوبی انجام دهند؟

منابع:

 

Bandura’s Teacher Efficacy Scale (BTES), Teacher Efficacy Scale, Bandura‚ ۱۹۹۷

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه خودکارآمدی معلم – آلبرت بندورا) اینجا کلیک کنید👉

 

____________________________

 

1 دیدگاه برای دانلود رایگان ۳ پرسشنامه خودکار آمدی بندورا (پکیج کامل)

  1. هورزاد

    سلام. هر سه تا پرسشنامه های خودکارآمدی رو دانلود کردم..

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *