دانلود رایگان پرسشنامه خوش بینی تحصیلی معلم بیرد و همکاران + مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

لیست پرسشنامه خوش بینی تحصیلی: {روی لینک زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه خوش بینی تحصیلی ۲۸ سوالی

_______________________________________________

قسمتی از پرسشنامه استاندارد خوش بینی تحصیلی معلم بیرد و همکاران ۲۰۱۰:

پرسشنامه خوش بینی تحصیلی معلم توسط بیرد و همکاران (۲۰۱۰) می باشد به منظور سنجش خوش بینی تحصیلی معلم طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۱ سوال و ۳ مولفه تاکیدات تحصیلی، اعتماد معلم به والدین و دانش آموزان و حس کارآمدی معلم می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (فعالیت های ضعیف دانش آموزان را نمی پذیرم.) به سنجش خوش بینی تحصیلی معلم می پردازد.

در این تحقیق منظور از خوش بینی تحصیلی معلم نمره ای است که پاسخ دهندگان به سوالات ۱۱ گویه ای پرسشنامه خوش بینی تحصیلی معلم می دهند.

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه

توزیع سوالات پرسشنامه

ابعاد پرسشنامه تعداد سوالها شماره سوالها
تاکیدات تحصیلی ۴ ۱ تا ۴
اعتماد معلم به والدین و دانش آموزان ۴ ۵ تا ۸
حس کارآمدی معلم ۳ ۹ تا ۱۱
سوالات:
۱ فعالیت های ضعیف دانش آموزان را نمی پذیرم.
۲ دانش آموزان را در معرض تکالیف چالش برانگیز قرار می دهم.
۳ از دانش آموزان می خواهم که توضیح دهند چگونه به پاسخ هایشان رسیده اند.
۴ به دانش آموزان تاکید می کنم تا به پیشرفت علمی نائل شوند.
۵ به دانش آموزان اطمینان دارم.
۶ می توان روی حمایت والدین حساب باز کنم.
۷ به دانش آموزانم اعتماد دارم.
۸ به والدین دانش آموزان اعتماد دارم.
۹ دانش آموزان را متقاعد می کنم که از قوانین کلاس پیروی کنند.
۱۰ سوالات خوبی را برای دانش آموزان طرح می کنم.
۱۱ در دانش آموزان این باور را ایجاد می کنم که می توانند به خوبی فعالیت هایشان را انجام دهند.

 

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید 

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 

نمره گذاری پرسشنامه:

این پرسشنامه، بر درجه‌بندی پنج‌گانه لیکرت صورت بندی شده است.

برای محاسبه امتیاز هر زیرمقیاس، نمره تک تک گویه های مربوط به آن زیرمقیاس را با هم جمع کنید. برای محاسبه امتیاز کلی پرسشنامه، نمره همه گویه های پرسشنامه را با هم جمع کنید. دامنه امتیاز این پرسشنامه بین ۱۱ تا ۵۵ خواهد بود. هر چه امتیاز حاصل شده از این پرسشنامه بیشتر باشد، نشان دهنده میزان بیشتر خوش بینی تحصیلی معلم خواهد بود و بالعکس.

روایی پرشسشنامه:

 اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). در پروژهش قاسمی و همکاران (۱۳۹۷) روایی محتوایی و صوری و ملاکی این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است.

 

پایایی پرسشنامه:

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در پژوهش قاسمی و همکاران (۱۳۹۷) برای این پرسشنامه بالای ۷/۰ برآورد شد.                                               

ضریب پایایی پرسشنامه

پرسشنامه ضریب پایایی (الفای کرونباخ)
تاکیدات تحصیلی ۸۱/۰
اعتماد معلم به والدین و دانش آموزان ۹۱/۰
حس کارآمدی معلم ۹۲/۰
خوش بینی تحصیلی معلم ۹۳/۰

 

منابع:

قاسمی، علی و همکاران (۱۳۹۷). بررسی روایی و پایایی پرسشنامه  خوش بینی تحصیلی معلم، روش ها و مدل های روانشناختی، ۹(۳۲): ۱۳۱-۱۴۸٫

Beard, K. S., Hoy, W. K., & Hoy, A. W. (2010). Academic optimism of individual teachers: Confirming a new construct. Teaching and Teacher Education, 26(5), 1136-1144.

 

تعریف مفهومی :

خوش بینی تحصیلی: خوش بینی تحصیلی یک تصویر غنی از عاملیت انسانی و به معنای باور مثبت دانش آموزان مبنی بر اینکه آنها قادر هستند با تاکید بر یادگیری خود، اعتماد به معلمان و احساس هویت نسبت به مدرسه زمینه پیشرفت تحصیلی خود را فراهم آورند (کولوفاس و همکاران، ۲۰۱۵).

عملیاتی خوش­بینی تحصیلی: منظور از خوش بینی تحصیلی نمرات حاصل از پرسشنامه 28 سوالی اسچنن- موران و همکاران(2013 ) می باشد که شامل سه بعد تأکید تحصیلی دانش آموزان، اعتماد دانش آموزان به معلمان و احساس هویت دانش آموزان نسبت به مدرسه می باشد.

 

پایایی و روایی پرسشنامه:

روایی و پایایی پرسشنامه نیز در پژوهش اسچنن- موران و همکاران(2013 )، برای هر یک از خرده مقیاسها، 93/0، 96/0، 97/0 به دست آمد که نشان از مطلوب بودن پایایی پرسشنامه دارد. 

 پایایی پرسشنامه در پژوهش مرادی و همکاران (1393) براي هر یک از خرده مقیاسها به ترتیب برابر 91/0، 86/0، 89/0  و برای کل ابزار 92/0 به دست آمد.

 

منابع:

مرادی، کیوان. واعظی، مظفرالدین، فرزانه، محمد، میرزایی، محمد.(1393). رابطه خوش بینی تحصیلی در بین دانش آموزان مدرس متوسطه پسرانه مناطق 6 و 9 شهر تهران. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی، 2، 5، 80-70.

Tschannen-Moran, M. Bankole, R. A. Mitchell, R.M. & Moore J.  R. D.M.(2013). Student academic optimism: Aconfirmatory factor analysis. Journal of Educational Administration, 51 (2), 150-175.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه خوش بینی تحصیلی معلم بیرد و همکاران + مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *