دانلود رایگان پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ (دانت و همکاران – ۱۹۹۶)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ (دانت و همکاران – ۱۹۹۶):

 

پرسشنامه  رضایت شغلی توسط دانت و همکاران ۱۹۹۶ بر اساس مدل  هرزبرگ ساخته شده است. این پرسشنامه حاوی ۳۶ عبارت رضایت بخشی، ۳۶ عبارت نارضایتی شغلی است که در هر کدام هم عوامل انگیزش و هم عوامل بهداشتی موجود است. بطور کلی پرسشنامه از دو بخش تشکیل شده است. برای اندازه گیری آنها از مقیاس ۷ گزینه ای لیکرت استفاده گردیده و برای دو پرسشنامه ۳۶ عبارت رضایت شخصی و ۳۶ عبارت نارضایتی شغلی وجود دارد.

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

ردیف عبارات
۱ از اینکه کاری را خوب انجام دهم، بسیار احساس رضایت می کنم
۲ از نوع کار لذت می برم
۳ در کارم قدرت تصمیم گیری دارم
۴ احساس می کنم کار ارزشمندی به عهده ندارم
۵ در برابر تلاش هایم احساس مسئولیت دارم
۶ وظایف سخت یا مشکل را با موفقیت انجام می دهم
۷ از افرادی که با من کار می کنند، همکاری کمی دریافت می کنم
۸ احساس می کنم کار ارزشمندی برعهده دارم
۹ در شغلم احساس موفقیت نمی کنم
۱۰ رئیس من مدیر خوبی نیست
۱۱ در قبال شغلم مسئولیت بسیار زیادی دارم
۱۲ استخدام قطعی و دایم کار خوبی نیست
۱۳ در کارم احساس می کنم موفق هستم
۱۴ خط مشی های کلی سازمان را به خوبی نمی فهمم
۱۵ شغل من خیلی جالب است
۱۶ رئیس من مایل نیست به پیشنهادات گوش دهد
۱۷ در قبال انجام دادن کار تشویق می شوم
۱۸ محیط کارم بسیار نامطبوع است
۱۹ پیشرفتم از لحاظ ارتقای شغلی رضایت بخش است
۲۰ به همکارانم علاقه ای ندارم
۲۱ از احساس مسئولیت در کارم لذت می برم
۲۲ مدیر من بهترین نیست
۲۳ احساس می کنم که در سازمان پیشرفت می کنم
۲۴ حقوق من از حقوق شغل های مشابه در سازمان های دیگر کمتر نیست
۲۵ وظایف عملی شغلم تلاش برانگیز است
۲۶ وظایف مشکل را بدون موفقیت انجام می دهم
۲۷ در کارم از من قدرشناسی زیادی می شود
۲۸ رئیس من خود را فرد نالایقی نشان می دهد
۲۹ برای پیشرفت در شغلم فرصت های زیادی حاصل می شود
۳۰ خط مشی های پرسنلی در سازمان روشن نیست
۳۱ از نوع کاری که انجام می دهم لذت می برم
۳۲ برای هیچ یک از کوشش هایم مسئولیتی ندارم
۳۳ همکارانم را دوست دارم
۳۴ از احساس مسئولیت در کارم لذت می برم
۳۵ احساس می کنم من و رئیسم همدیگر را می فهمیم
ردیف عبارات
۳۶ احساس می کنم که در سازمان پیشرفت نمی کنم
۳۷ مدیر من بهترین است
۳۸ حقوقم کم است
۳۹ به من گفته شده که کارم را به خوبی انجام می دهم
۴۰ از حقوقم راضی نیستم
۴۱ افرادی که با من کار می کنند، همکاری زیادی با من دارند
۴۲ احساس می کنم من و رئیسم همدیگر را نمی فهمیم
۴۳ رئیس من مدیر خوبی است
۴۴ خط مشی ها و اقدامات پرسنلی سازمان خوب نیست
۴۵ رئیس من به پیشنهادات با علاقه گوش می دهد
۴۶ رئیس من از من حمایت نمی کند
۴۷ از حقوقم راضی نیستم
۴۸ وظایف عملی شغلم طوری است که مرا به تلاش وانمی دارد
۴۹ در شغلم همیشه احساس امنیت می کنم
۵۰ شغلم چندان جالب نیست
۵۱ رئیس من خود را فرد بسیار لایقی نشان می دهد
۵۲ به من گفته شده که کارم را خوب انجام نمی دهم
۵۳ در مقایسه با شغل های دیگر شرایط شغل من رضایت بخش است
۵۴ پیشرفتم از لحاظ ارتقای شغلی رضایت بخش نیست
۵۵ استخدام قطعی و دایم در سازمان کار خوبی است
۵۶ در شغلم مسئولیت خیلی کمی دارم
۵۷ رئیس من از من حمایت می کند
۵۸ در کارم قدرت تصمیم گیری ندارم
۵۹ حقوق من از حقوق شغل های مشابه در سازمان های دیگر بیشتر است
۶۰ از من قدر شناسی کمی می شود
۶۱ خط مشی های کلی سازمان را به خوبی می فهمیم
۶۲ برای پیشرفت در شغلم فرصت های زیادی وجود ندارد
۶۳ از شرایط فیزیکی کارم (گرما، نور، تهویه) راضی هستم
۶۴ در شغلم احساس امنیت نمی کنم
۶۵ خط مشی ها و اقدامات پرسنلی سازمان خوب هستند
۶۶ در قبال انجام دادن کار تشویق نمی شوم
۶۷ محیط کارم بسیار مطبوع است
۶۸ از این که کاری را ضعیف انجام می دهم، بسیار ناراضی هستم
۶۹ خط مشی های پرسنلی در سازمان روشن است
۷۰ در مقایسه با شغل های دیگر شرایط کاری ام رضایت بخش نیست
۷۱ حقوقم خوب است
۷۲ شرایط فیزیکی کارم (گرما، نور، تهویه) رضایت بخش نیست

براساس دیدگاه هرزبرگ عواملی که به رضایت شغلی منجر می شوند جدا و متمایز از آنهایی هستند که به نارضایتی شغلی می انجامد. بنابراین مدیرانی که در پی حذف عواملی هستند که باعث نارضایتی شغلی می شود می توانند آرامیش را به سازمان بازآورند ولی الزاما باعث انگیزش یا تحریک افراد نمی شوندو آنان به جای اینکه کارکنان و اعضاء سازمان را تحریک نمایند، اسباب آرامش آنان را فراهم می نمایند (رابینز، مترجم: اعرابی ۱۳۷۴، ص، ۳۲-۳۲۱). بنابراین هرزبرگ در مدل ایجاد انگیزه خود که به نظریه دو عاملی مشهود است. نیازها را به دو دسته عوامل جداگانه تقسیم کرده است:

یک گروه عوامل و شرایطی که فقدان آنها موجب عدم رضایت می شود، ولی تامین آنها باعث ایجاد انگیزه شدید و قوی نمی شود، بلکه فقط از بروز عدم رضایت جلوگیری می کند. اولین عوامل را عوامل بهداشتی یا موثر در حفظ وضع موجود یا عوامل بقاء می نامند. به زعم هرزبرگ این عوامل عبارت است از : طرز تلقی و برداشت کارکنان از شیوه و اداره امور و خط مشی های سازمان، ماهیت و میزان سرپرستی، امنیت کاری، شرایط کاری، مقام و منزلت، سطح حقوق و دستمزد، استقرار روابط متقابل دو جانبه سرپرستان، همکاران و کارمندان؛ و زندگی شخصی کارکنان. فقدان این عوامل ممکن است چنان کارکندان را دچار عدم رضایت سازد که سازمان را ترک کرده و موجودیت آن را به مخاطره اندازند. از این رو هرزبرگ این عوامل را برای تامین و حفظ بهداشت و سلامت سازمان لازم دانست و چنانچه مدیری سعی بر آن داشته باشد که با توسل به عوامل یاد شده، ایجاد انگیزه نماید راه خطا پیموده و در عمل او اصولا نمی تواند چنین اثر و نتیجه ای به بار آورد.

دسته دوم عوامل موثر در ایجاد انگیزه هستند که وجود آنها موجب انگیزش و رضایت افراد ولی فقدان آنها تنها عدم رضایت ضعیفی را تولید می کند. عدم رضایت در این حالت جهت، خفیف است که کارکنان قبلاً از عوامل گروه نخست بوده و در سازمان ابقاء شده اند. بنابراین فقدان عوامل گروه دوم مترادف با عدم نگرش تلقی می گردد. به نظر هرزبرگ عوامل موثر در ایجاد انگیزه عبارت است از: موفقیت کاری، شناخت و قدردانی از افراد و کار آنها، پیشرفت و توسعه شغلی، ماهیت کار و وظایف محوله رشد فردی و ماهیت و مسئولیت های محوله.

عوامل حفظ وضع موجود عموماً با محیط و شرایط کاری مرتبط هستند، حال آنکه عوامل موثر در ایجاد انگیزه مربوط به محتوای شغل است. هرزبرگ براساس تحقیقات خود مدعی شد که اکنون می توانند به آن دسته از مدیران که از او سوال می کردند چرا با آنکه بهترین سعی خود را مبذول می دارند و از بهترین امکانات سازمان در راه برآوردن خواسته های کارمندان بهره می گیرند، باز کارکنان انگیزه موثر کاری ندارند؟ هرزبرگ اظهار می دارد علت این عدم موفقیت آن است که مدیران روی عوامل و عناصر و شرایطی تکیه می کنند که اصولاً دارای اثر چندانی در ایجاد انگیزش نبوده بلکه تنها نگهدارنده وضع موجود هستند. اگر می خواهند در افراد ایجاد انگیزه شود باید عواملی به خدمت گرفته شوند که بتوانند در این زمینه موثر باشد.

نکته مهم آن است که رضایت و عدم رضایت با تأمین یا عدم تامین یک سلسله عوامل، به وجود نمی­آید. این عوامل ممکن است تحت تأثیر شرایط زمانی و مکانی متفاوت باشد. مثلا حقوق در یک جامعه مرفه ممکن است جزء عوامل ابقاء در جامعه و در دیگر از جمله عوامل انگیزشی محسوب می­شود. (کوکلان، ۱۳۷۰ ص ۱۲-۱۳).

در مجموع عوامل ایجاد کننده انگیزه سبب اصلی رضایت از کار و عوامل سلامت محیط سبب اصلی نارضایتی از کار می باشند. بنابراین انگیزه ها تحت عوامل درونی و مربوط به محتوای شغل است و عوامل بهداشتی تحت عنوان عوامل بیرونی یا همان عوامل ابقاء و مرتبط با محیط و شرایط کاری ذکر می شود (رفتار سازمانی – مترجم: الوانی، سید مهدی ۱۳۷۰ ص ۱۲). بنابراین مدیران برای ایجاد رضایت بیشتر، باید به بهبود و بالا بردن محتوای شغل توجه بیشتری کنند (کونتز و اودانل – مترجم طوسی، ۱۳۷۲ ص ۲۳۹).

نمره گذاری و تفسیر:

این پرسشنامه توسط دانت و همکارانش در سال ۱۹۹۶ در قالب تئوری دو عاملی هرزبرگ تهیه شده است و شامل ۷۲ عبارت است که در مقابل هر عبارت یک مقیاس ۷ درجه ای وجود دارد که از پاسخگو خواسته شده تا عبارات را با دقت خوانده و سپس میزان موفقیت خود را به هر یک از عبارات با علامت ضربدر در درجات ۱ تا ۷ مشخص کند. درجه ۱ کمترین موافقت و درجه ۷ بیشترین موافقت آنان را نشان می دهد.

این پرسشنامه حاوی ۳۶ عبارت رضایت بخشی، ۳۶ عبارت نارضایتی شغلی است که در هر کدام هم عوامل انگیزش و هم عوامل بهداشتی موجود است. بطور کلی پرسشنامه از دو بخش تشکیل شده است. برای اندازه گیری آنها از مقیاس ۷ گزینه ای لیکرت استفاده گردیده و برای دو پرسشنامه ۳۶ عبارت رضایت شخصی و ۳۶ عبارت نارضایتی شغلی وجود دارد. سوالات هر کدام به شرح زیر است:

سوالات رضایت شغلی: (۱-۲-۳-۵-۶-۸-۱۳-۱۵-۱۷-۱۹-۲۱-۲۳-۲۴-۲۷-۲۹-۳۱-۳۳-۳۴-۳۵-۳۷-۳۹-۴۱-۴۳-۴۵-۴۹-۵۱-۵۳-۵۵-۵۷-۵۹-۶۱-۶۳-۶۵-۶۷-۶۹-۷۱) (کمترین موافقت:۱، بیشترین موافقت:۷).

سوالات نارضایتی شغلی: ( ۴-۷-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۴-۱۶-۱۸-۲۰-۲۲-۲۵-۲۶-۲۸-۳۰-۳۲-۳۶-۳۸-۴۰-۴۲-۴۴-۴۶-۴۷-۴۸-۵۰-۵۲-۵۴-۵۶-۵۸-۶۰-۶۲-۶۴-۶۶-۶۸-۷۰-۷۲) ( کمترین موافقت :۷، بیشترین موافقت:۱).

پس از جمع بندی امتیاز کلی پرسشنامه تفسیر آن به شرح زیر خواهد بود:

  • نمره بین ۷۲ – ۲۱۵ : رضایت شغلی ضعیف
  • نمره بین ۲۱۶ – ۳۶۰ : رضایت شغلی متوسط
  • نمره بین ۳۶۱ – ۵۰۴ : رضایت شغلی قوی

روایی و پایایی:

روایی صوری و محتوایی این ابزار توسط متخصصین مدیریت تایید شده و اعتبار هر دو بعد تایید شده است، برای بعد اول ۹۳٫۷% و برای بعد دوم ۹۲% است.

منابع :

  • رابینز. مترجم اعرابی. (۱۳۷۴).، کونتز و اودانل، مترجم طوسی. (۱۳۷۲) ، رفتار سازمانی. مترجم الوانی، سید مهدی. (۱۳۷۰)، کوکلان. (۱۳۷۰).

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ (دانت و همکاران – ۱۹۹۶)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *