دانلود رایگان پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (پکیج کامل)

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان رفتار شهروندی سازمانی: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)

دانلود رایگان پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (ویلیامز و اندرسون )

دانلود رایگان پرسشنامه رفتارشهروندی سازمانی طبرسا و رامین مهر

دانلود رایگان پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی لی و آلن ۲۰۰۲

_______________________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی پادسکاف:

 

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی  توسط پادسکاف ۲۰۰۰ طراحی شده است. و دارای  ۲۷ سوال در ۷ بعد می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

پودساکف معتقد است، رفتار شهروندی سازمانی رفتاری اختیاری است که جز شرح وظایف شغلی و یا رفتار­های نقشی نمی­باشد و در تعهد استخدامی کارکنان قرار نگرفته است و کاملا انتخابی می­باشد و کوتاهی در آن هیچ گونه تنبیهی را بدنبال ندارد (پودساکف و همکاران،۲۰۰۰ به نقل از شائمی و محمودی،۱۳۸۸).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از رفتار شهروندی سازمانی نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۲۷ گویه ای پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی  می­دهند.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه سوالات
آداب اجتماعی ۴تا ۱
نوع دوستی ۸تا۵
وجدان کاری ۱۳تا۹
هماهنگی متقابل شخصی ۱۴ تا ۱۷
محافظت ازمنابع سازمان ۱۸ تا ۲۰
جوانمردی ۲۱ تا ۲۳
نزاکت ۲۴ تا ۲۷

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

سوالات:

آداب اجتماعی
۱ به حفظ وجهه و خوشنامی سازمان تمایل دارم.  
۲ به انتقال اخبار واطلاعات خوب ومثبت ازسازمان به افرادخارج ازسازمان تمایل ندارم. 
۳ پیشنهادات سازنده که عملیات واحدسازمانی رابهبود بخشد ارائه می دهم. 
۴ به شرکت فعالانه درجلسات سازمان تمایل دارم. 
نوع دوستی
۵ درکمک به همکاران جدید تا خود را با محیط کاری وفق دهند تمایل دارم.  
۶ درکمک به همکاران برای حل مشکلات مرتبط باکار تمایل دارم. 
۷ به انجام تکالیف کاری همکاران، هنگامی که آنها نیازمند کمک هستند، تمایل دارم. 
۸ به هماهنگی وبرقراری ارتباط باهمکاران تمایل دارم. 
وجدان کاری
۹ ازقوانین و مقررات سازمانی، حتی در زمانی که هیچ کس ناظر برفعالیت های آنها نیست ویا شاهدی وجود نداردکه آنهارا ردیابی کند، تبعیت می کنم.  
۱۰ درانجام وظیفه ی خودجدی هستم و اشتباهات کاری کمتری دارم. 
۱۱ ازتکالیف کاری چالشی جدید نگرانی ندارم. 
۱۲ در جهت افزایش کیفیت نتایج کاری سخت مطالعه وتلاش می کنم. 
۱۳ دستیابی به اهداف کاری پیش ازموعد مقرر وشروع کارجدید بدون وقفه 
هماهنگی متقابل شخصی
۱۴ ازتاکتیک های نامشروع وغیرقانونی برای نفوذ وتاثیرگذاری بردیگران استفاده نمی کنم.  
۱۵ ازموقعیت قدرت برای تعقیب اهداف خودخواهانه شخصی استفاده نمی کنم. 
۱۶ عدم سرزنش ستیز با دیگران برای دستیابی به اهداف شخصی 
۱۷ پشت سرمدیر و همکاران غیبت نمی کنم. 
محافظت ازمنابع سازمان
۱۸ ازاوقات کاری که در سازمان حضوردارم، برای انجام امورشخصی استفاده نمی کنم.  
۱۹ از منابع سازمانی برای انجام امورشخصی استفاده نمی کنم. 
۲۰ مرخصی استعلاجی را یک مزیت ندانسته و برای استفاده از آن بهانه نمیتراشم 
جوانمردی
۲۱ بخشی اززمان خودراصرف شکایت وگله کردن ازموضوعات جزئی نمیکنم.  
۲۲ ازینکه مشکلات رابزرگتر ازآنچه هست نشان دهم، خودداری میکنم. 
۲۳ بجای تمرکز بر چیزهای غلط و نادرست، برجنبه های مثبت کاری تمرکز می کنم. 
نزاکت
۲۴ از تجاوز به حقوق دیگران برای کسب منابعی که با دیگران  مشترک و سهیم هستم اجتناب می کنم  
۲۵ از اقداماتی که به دیگران صدمه وخسارت وارد می کند اجتناب می کنم. 
۲۶ با افرادی که ممکن است از اقدام آنها تاثیر  منفی بپذیرم مشورت نمیکنم 
۲۷ سعی می کنم تا مشکلی برای همکارانم ایجاد ننمایم. 

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه ­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه ­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه ­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­ های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۸ ۵۴ ۸۴
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۲۸ تا ۵۴باشد، میزان رفتار شهروندی سازمانی  در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۵۴ تا ۸۴ باشد، میزان رفتار شهروندی سازمانی  در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۸۴باشد، میزان رفتار شهروندی سازمانی  بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه:

روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تایید شده است. همچنین پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید. آلفای این پرسشنامه بالای ۷۰ درصد بدست امد که نشان دهنده پایایی قابل قبول این پرسشنامه می باشد.

منابع:

مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت.

ساعتچی؛ محمود. کامکاری؛کامبیز. عسکریان؛ مهناز. آزمونهای روان شناختی.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (پکیج کامل)

  1. Habibi

    پرسشنامه رفتار شهروندی سایتون کامل و جامع بود..ممنون و سپاس گذارم.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *