دانلود رایگان ۵ پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (اورگان و کانوسکی + پادساکف + لی و آلن)

(دیدگاه کاربر 4)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت جداگانه می باشد.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان رفتار شهروندی سازمانی: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف

۲- دانلود رایگان پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)

۳- دانلود رایگان پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (ویلیامز و اندرسون )

۴- دانلود رایگان پرسشنامه رفتارشهروندی سازمانی طبرسا و رامین مهر

۵- دانلود رایگان پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی لی و آلن ۲۰۰۲

 

________________________________

 

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادسکاف

قسمتی از پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی پادسکاف:

 

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی دارای ۲۷ سوال بوده که توسط پادسکاف در سال ۲۰۰۰ طراحی و تنظیم شده است و دارای ۷ مولفه ای ( نزاکت، هماهنگی متقابل شخصی، وجدان کاری، نوع دوستی، آداب اجتماعی و محافظت از منابع سازمان ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده است.

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی و عمومی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ به حفظ وجهه و خوشنامی سازمان تمایل دارم.
۲ به انتقال اخبار واطلاعات خوب ومثبت ازسازمان به افرادخارج ازسازمان تمایل ندارم.
۳ پیشنهادات سازنده که عملیات واحدسازمانی رابهبود بخشد ارائه می دهم.
۴ به شرکت فعالانه درجلسات سازمان تمایل دارم.
۵ درکمک به همکاران جدید تا خود را با محیط کاری وفق دهند تمایل دارم.
عکس پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی
۲۰ مرخصی استعلاجی را یک مزیت ندانسته و برای استفاده از آن بهانه نمیتراشم
۲۱ بخشی اززمان خودراصرف شکایت وگله کردن ازموضوعات جزئی نمیکنم.
۲۲ ازینکه مشکلات رابزرگتر ازآنچه هست نشان دهم، خودداری میکنم.
۲۳ بجای تمرکز بر چیزهای غلط و نادرست، برجنبه های مثبت کاری تمرکز می کنم.
۲۴ از تجاوز به حقوق دیگران برای کسب منابعی که با دیگران  مشترک و سهیم هستم اجتناب می کنم
۲۵ از اقداماتی که به دیگران صدمه وخسارت وارد می کند اجتناب می کنم.
۲۶ با افرادی که ممکن است از اقدام آنها تاثیر  منفی بپذیرم مشورت نمیکنم
۲۷ سعی می کنم تا مشکلی برای همکارانم ایجاد ننمایم.
________________________________

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی

قسمتی از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB) :

 

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی دارای ۱۵ سوال بوده که توسط اورگان و کانوسکی طراحی و تنظیم شده است و هدف از این پرسشنامه ارزیابی رفتار شهروندی در ابعاد مختلفم می باشد و دارای ۵ بعد ( نوع دوستی، ادب و ملاحظه، رفتار مدنی، جوانمردی و وجدان ) می باشد و همچنین بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ در اجرای وظایف همکارانم به آنها کمک می کنم تا به صورت بهره ور عمل کنند.
۲ به همکارانی که کارشان سنگین است، کمک می کنم.
۳ تمایل زیادی دارم تا به همکارانی که غیبت دارند، کمک کنم.
====================
۱۳ در جلساتی که مربوط به مسائل سازمانم باشد حضور پیدا می کنم و مشارکت می کنم.
۱۴ در مورد هر کار مهمی که در سازمانم انجام  میشود، من را مطلع می کنند.
۱۵ در مورد مسائل و موضوعاتی که ممکن است رفتار یا تصمیمات من و همکارانم بر آن موضوع تأثیر بگذارد، با من مشورت می کنند.

منابع:

 

Eslami, Hasan. & Sayar, Abolghasem. (2007). Organizational Citizenship behavior. Tadbir Journal, 18, 187.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی) اینجا کلیک کنید 👉

 

________________________________

 

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ویلیامز و اندرسون

قسمتی از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (ویلیامز و اندرسون):

 

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی دارای ۱۴ سوال بوده و توسط ویلیامز و اندرسون در سال ۱۹۹۱ طراحی و تنظیم شده است و دارای ۲ مولفه ای ( رفتار شهروندی معطف به سازمان و رفتار شهروندی معطف به همکاران ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از بسیار مخالفم تا بسیار موافقم ) نمره گذاری شده است.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ به کسانی که غیبت داشته اند. کمک می کنم
۲ به کسانی که حجم کاری سنگینی دارند کمک می کنم
====================
۱۰ به اتلاف وقت می پردازم
۱۱ وقت زیادی را برای مکالمه تلفنی شخصی صرف می کنم
۱۲ در مورد مسائل کاری بی اهمیت شکوه می کنم
۱۳ از اموال سازمان حفاظت می کنم
۱۴ قوانین غیر رسمی در ارتباط با حفظ نظم را رعایت می کنم

منابع:

 

Williams, L. J., & Anderson, S. E. (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors. J. Manage.17(3): 60-1

Organ, D.W. & Ryan, L. (1995). A meta-analytic review of attitudinal and dispositional  predictors of organizational citizenship behavior. Personnel Psychology, 48,775-802

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (ویلیامز و اندرسون)) اینجا کلیک کنید 👉

 

________________________________

 

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی لی و آلن

قسمتی از پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی لی و آلن ۲۰۰۲:

 

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی دارای ۱۶ سوال بوده که توسط لی و آلن در سال ۲۰۰۲ طراحی و ساخته شده است و دارای ۲ مولفه ای ( رفتارهای معطوف به کارکنان و رفتارهای معطوف به سازمان ) می باشد. و بر اساس طیف لیکرت ( از هرگز تا همیشه نمره گذاری شده است.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ به سایر همکارانی که غایب بوده اند کمک می کنم.
۲ مشتاقانه وقت خود را در اختیار همکارانی که در انجام وظایف شغلی مشکلی دارند می گذارم.
۳ کار خود را بر اساس برنامه مرخصی سایر همکارانم تنظیم می  کنم.
۴ همکار جدیدی که به عنوان یک عضو گروه کاری من تعیین شده است را با خوشرویی می پذیرم. 
۵ حتی در شرایط سخت کاری و یا موقعیت های شخصی، احترام و توجه خود را به همکارانم از دست نمی دهم. 
====================
۱۵ برای حفظ سازمان خود از مشکلات پیش رو از هر اقدامی دریغ نمی کنم.
۱۶ اثبات می کنم که به سازمان خویش علاقه مندم.

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی طبرسا و رامین مهر

قسمتی از پرسشنامه رفتارشهروندی سازمانی طبرسا و رامین مهر(۱۳۸۹) :

 

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی دارای ۹ سوال می باشد توسط طبرسا و رامین مهر در سال ۱۳۸۹ طراحی و تنظیم شده است.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + روایی و پایایی + منابع می باشد.

قسمتی از سوالات:

 

۱ من به منظور بهبود عملکرد فردی و گروهی در محیط کاری با دیگران ارتباط دارم.
====================
۸ من به رهبران و سازمان به عنوان یک کل احساس وفاداری دارم.
۹ من در شرایطی نامطلوب خوشبین هستم.

منابع:

 

Chan, H., & Lai, O.H.L.(2017). Understanding the link between communication satisfaction, perceived justice and organizational citizenship behavior, Journal of Business Research, 70: 214-223.

Lin, , Chen, H., & Chen, I,H.(2016). When perceived welfare practices leads to organizational citizenship behavior, Asia Pacific Management Review, 21(4): 204-212.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه رفتارشهروندی سازمانی طبرسا و رامین مهر) اینجا کلیک کنید 👉

________________________________

 

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف

قسمتی از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف:

 

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی دارای ۲۸ سوال بوده که توسط پادکساکف و همکارنش طراحی و تنظیم شده است و بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده است.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ به حفظ وجهه و خوشنامی سازمان تمایل دارم.
۲ به انتقال اخبار واطلاعات خوب ومثبت ازسازمان به افرادخارج ازسازمان تمایل ندارم.
۳ پیشنهادات سازنده که عملیات واحدسازمانی رابهبود بخشد ارائه می دهم.
۴ به شرکت فعالانه درجلسات سازمان تمایل دارم.
۵ درکمک به همکاران جدید تا خود را با محیط کاری وفق دهند تمایل دارم.
۶ درکمک به همکاران برای حل مشکلات مرتبط باکار تمایل دارم.
۷ به انجام تکالیف کاری همکاران، هنگامی که آنها نیازمند کمک هستند، تمایل دارم.
۸ به هماهنگی وبرقراری ارتباط باهمکاران تمایل دارم.
۹ ازقوانین و مقررات سازمانی، حتی در زمانی که هیچ کس ناظر برفعالیت های آنها نیست ویا شاهدی وجود نداردکه آنهارا ردیابی کند، تبعیت می کنم.
۱۰ درانجام وظیفه ی خودجدی هستم و اشتباهات کاری کمتری دارم.
عکس پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف
۲۵ از تجاوز به حقوق دیگران برای کسب منابعی که با دیگران  مشترک و سهیم هستم اجتناب می کنم
۲۶ از اقداماتی که به دیگران صدمه وخسارت وارد می کند اجتناب می کنم.
۲۷ با افرادی که ممکن است از اقدام آنها تاثیر  منفی بپذیرم مشورت نمیکنم
۲۸ سعی می کنم تا مشکلی برای همکارانم ایجاد ننمایم.

منابع:

 

Organ, D. W., & Konovsky, M. (1989). Cognitive versus affective determinants of organizational citizenship behavior. Journal of applied psychology, 74(1), 157.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف) اینجا کلیک کنید 👉

________________________________

4 دیدگاه برای دانلود رایگان ۵ پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (اورگان و کانوسکی + پادساکف + لی و آلن)

 1. مینا

  سلام میشه ۵ تا پرسشنامه های رفتار شهروندی رو برام بفرستید…هزینه پرداخت این پرسشنامه ها رو ندارم.

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم مینا دوتا پرسشنامه ابتدایی به ایملتون ارسال شد.
   با تشکر از حسن انتخاب شما دوست عزیزم..

 2. موسی

  پرسشنامه رفتار ضد شهروندی سازمانی عالی بودند.

 3. ملیکا

  سلام دوست عزیز…برای تهیه تمامی پرسشنامه های رفتار شهروندی باید چی کار کنم؟

  • arash arash

   برای تهیه و دانلود کامل پرسشنامه مورد نظر باید روی آیکن (خرید و دانلود فوری محصول) کلیک کنید و بعد از پر کردن مشخصات خرید ، لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود..
   و میتوانید پرشنامه مورد نظر را دانلود نمونده و مورد استفاده قرار بدهید..

 4. Habibi

  پرسشنامه رفتار شهروندی سایتون کامل و جامع بود..ممنون و سپاس گذارم.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *