دانلود رایگان پرسشنامه رهبری تحول آفرین میر کمالی

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد رهبری تحول آفرین میر کمالی :

 

پرسشنامه رهبری تحول آرین باس و آولیو (۲۰۰۰) با استفاده از ۲۰ گویه، که از پرسشنامه چندعاملی رهبری (MLQ) گرفته شده است، اندازه گیری می شود.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

رهبری تحول آفرین یک فرایند آگاهانه اخلاق و معنوی است که الگوهای مساوی روابط قدرت میان پیروان و رهبران را جهت رسیدن به یک هدف جمعی، تحول واقعی سازمان یا سیستم اجتماعی از طریق طرح مشارکتی قابل اعتماد بیان می کند. این نوع رهبری در سازمان های امروزی نیازمند تغییر معنا دار در روابط قدرت در سازمان ها یا سیستم های اجتماعی از سلسله مراتبی به افقی و همراه تساوی می باشد (۲۰۰۱، Magliocca). رهبری تحول آفرین فرآیند تاثیرگذاری و تغییرات اساسی در نگرش ها و فرضیات اعضای سازمان و ایجاد تعهد در آنها برای رسیدن به هدف ها و ماموریت سازمانی است. رهبری تحول آفرین برای عملی شدن به چهار مؤلفه یا عامل که به عنوان عناصر تشکیل دهنده این نظریه نیز شناخته شده اند نیاز دارد. این عوامل عبارتنداز:

مولفه های پرسشنامه :

پرسشنامه تک مولفه ای می باشد

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵ ۲۶-۳۰ ۳۱-۳۵ ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر فوق دیپلم لیسانس کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر ۶ تا ۱۰سال ۱۱ تا۱۵سال بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

 

سوالات:

کاملا مخالف

۱

مخالف

۲

موافق

۳

کاملا موافق

۴

کاملا مخالف

۱

عبارتها به گونه ای تنظیم شده است که کاملا موافق =۴ ،   موافق = ۳ ، مخالف = ۲ ، کاملا مخالف =  ۱   است . ردیف
سبک رهبری
به دیگران به خاطر ارتباطشان با من، احساس افتخار القاء میکنم. ۱
به خاطر مصلحت گروه از علایق شخصی خود چشم می پوشم. ۲
می کوشم به گونه ای رفتار کنم که احترام دیگران را به خودم برانگیزم. ۳
ازخود قدرت و اعتماد به نفس نشان می دهم. ۴
درباره باورها و ارزش های اساسی خود صحبت می کنم. ۵
به اهمیت داشتن یک حس قوی در هدف تأکید می کنم. ۶
پیامدهای اخلاقی و دینی تصمیمات را مورد توجه قرار می دهم. ۷
بر اهمیت داشتن حس همکاری در مأموریت ها تأکید می کنم. ۸
درباره آینده خوش بینانه صحبت میکنم. ۹
درباره کارهایی که باید انجام شود با جدیت و شوق صحبت می‌کنم. ۱۰
بر اهمیت آینده نگری تأکید دارم. ۱۱
امیدواری می دهم که اهداف دست یافتنی هستند. ۱۲
پیشنهادهای اساسی را دقیقاَ مورد بررسی قرار می دهم تا از مناسب بودن آن ها مطمئن شوم. ۱۳
در هنگام حل مشکلات، دیدگاهها و جوانب مختلف را مدنظر قرار می دهم. ۱۴
از دیگران می خواهم که مشکلات را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهند. ۱۵
راه های جدید نگرش به چگونگی انجام کار را پیشنهاد می کنم. ۱۶
برای راهنمایی و آموزش وقت می گذارم ۱۷
با دیگران به عنوان یک شخص و نه از عضوی از گروه رفتار  می کنم. ۱۸
فرد را به عنوان کسی که دارای نیازها، توانایی ها و خلاقیت های متفاوت از دیگران است در نظر  میگیرم. ۱۹
به دیگران کمک می کنم تا توانایی هایشان را تئسعه و گسترش دهند. ۲۰

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

  • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 

گزینه هرگز به ندرت گاهی اوقات اکثر اوقات همیشه
امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

 

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۹ ۵۷ ۹۵
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۹ تا ۳۸ باشد، میزان رهبری تحول آرین باس و آولیو در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۳۸تا ۵۷ باشد، میزان رهبری تحول آرین باس و آولیو در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۵۷ باشد، میزان رهبری تحول آرین باس و آولیو بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

در پژوهش میرکمالی و همکاران  (۱۳۹۲)، یافته های پژوهش نشان داد که بین رهبری تحول آفرین و ابعاد آن (ملاحظه فردی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش و نفوذ آرمانی) با خلاقیت معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ ضریب همبستگی بین رهبری تحول آفرین و ابعاد آن؛ ملاحظه فردی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش و نفوذ آرمانی با خلاقیت معلمان به ترتیب ۶۸۲/۰، ۳۸۹/۰، ۶۴۸/۰، ۵۷۴/۰، ۵۳۶/۰ بوده است. به عبارت دیگر براساس یافته های تحقیق می توان اذعان داشت که هر چه درک معلمان از سبک رهبری تحول آفرین و ابعاد آن (ملاحظه فردی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش و نفوذ آرمانی) بیشتر باشد، خلاقیت نیز در آنها افزایش خواهد یافت.

منابع:

میرکمالی، سیدمحمد؛ شاطری، کریم؛ یوزباشی، علیرضا. (۱۳۹۲). تبیین نقش رهبری تحول آفرین در گرایش به خلاقیت سازمانی. دو فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، سال اول، شماره ۳، بهار و تابستان ۱۳۹۲٫

 

  • Bernard M,. Avolio, Bruce J,. Jung, Dong I.& Berson, Yair (2013). Predicting Unit Performance By Assessing Transformational And Transactional Leadership. Journal Of Applied Psychology, Vol.88.  No. 2, PP. 207–۲۱۸

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه رهبری تحول آفرین میر کمالی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *