دانلود رایگان ۱۰ پرسشنامه سبک رهبری (بلیک و موتون + لیکرت + باس و الیو + سالزمن)

(دیدگاه کاربر 5)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت جداگانه می باشد.

توضیحات

فهرست مطالب

معرفی پرسشنامه های رایگان سبک رهبری: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد سبک رهبری

۲- دانلود رایگان پرسشنامه محقق ساخته سبک رهبری (وظیفه مدار و رابطه مدار)

۳- دانلود رایگان پرسشنامه سبک رهبری مدیران هرسی و بلانچارد

۴- دانلود رایگان پرسشنامه سبک رهبری فیدلر و چمرز (LPC)

۵- دانلود رایگان پرسشنامه سبک رهبری باس و الیو (۲۰۰۲)

۶- دانلود رایگان پرسشنامه رهبری تحول آفرین میر کمالی

۷- دانلود رایگان پرسشنامه سبک رهبری باردنز و متزکاس

۸- دانلود رایگان پرسشنامه سبک رهبری بلیک و موتون

۹- دانلود رایگان پرسشنامه سبک رهبری لوتانز

۱۰- دانلود رایگان پرسشنامه سبک رهبری تور

__________________________

 

پرسشنامه استاندارد سبک رهبری

قسمتی از پرسشنامه استاندارد سبک رهبری:

 

پرسشنامه استاندارد سبک رهبری دارای ۲۰ سوال بوده که توسط محققان در سال ۱۳۹۵ طراحی و تنظیم شده است و هدف از این پرسشنامه ارزیابی سبک رهبری در سازمان در ابعاد مختلف می باشد که دارای ۴ بعد ( نفوذ آرمانی ، انگیزش الهام بخش ، ترغیب ذهنی و ملاحضات فردی ) می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

۱ به دیگران به خاطر ارتباطشان با من، احساس افتخار القاء میکنم.
۲ به خاطر مصلحت گروه از علایق شخصی خود چشم می پوشم.
۳ می کوشم به گونه ای رفتار کنم که احترام دیگران را به خودم برانگیزم.
۴ ازخود قدرت و اعتماد به نفس نشان می دهم.
۵ درباره باورها و ارزش های اساسی خود صحبت می کنم.
پرسشنامه استاندارد سبک رهبری 1
۱۵ از دیگران می خواهم که مشکلات را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهند.
۱۶ راه های جدید نگرش به چگونگی انجام کار را پیشنهاد می کنم.
۱۷ برای راهنمایی و آموزش وقت می گذارم
۱۸ با دیگران به عنوان یک شخص و نه از عضوی از گروه رفتار  می کنم.
۱۹ فرد را به عنوان کسی که دارای نیازها، توانایی ها و خلاقیت های متفاوت از دیگران است در نظر  میگیرم.
۲۰ به دیگران کمک می کنم تا توانایی هایشان را تئسعه و گسترش دهند.
___________________________________

پرسشنامه استاندارد محقق ساخته سبک رهبری (وظیفه مدار و رابطه مدار)

قسمتی از پرسشنامه استاندارد محقق ساخته سبک رهبری (وظیفه مدار و رابطه مدار) (صادقی، ۱۳۹۲):

 

پرسشنامه استاندار محقق ساخته سبک رهبری (وظیفه مدار و رابطه مدار) دارای ۳۵ سوال بوده که توسط صادقی در سال ۱۳۹۲ طراحی و تنظیم شده است که دارای دو بعد ( رابطه مدار و وظیفه مدار ) می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ علاقمند است به عنوان سخنگوی معلمان عمل کند
۲ اضافه کاری را تشویق می کند.
۳ به معلمان در انجام کار آزادی کامل می دهد.
۴ معلمان را به اجرای روشهای یکسان تشویق می کند.
۵ به معلمین فرصت می دهد تا در حل مشکلات، قدرت قضاوت خود را بکار گیرند.
۶ نسبت به پیشی گرفتن از مدارس دیگر تاکید می ورزد.
۷ به عنوان نماینده معلمان عمل می کند.
۸ به معلمین برای کار بیشتر فشار می آورد.
۹ نظراتش را با معلمین در میان گذاشته و از واکنش آنها مطلع می شود.
۱۰ به معلمین فرصت می دهد همه کارها را به روشی که خود مطلوب می دانند انجام دهند.

 

=================

 

۳۰ از توجیه اقداماتی که انجام داده است امتناع می ورزد
۳۱ می کوشد به معلمان اثبات کند که نظرش به نفع آنهاسست.
۳۲ به معلمان اجازه می دهد تا سرعت کارشان را خود تنظیم کنند.
۳۳ معلمین را تشویق می کند تا بهتر از قبل عمل نمایند
۳۴ بدون مشورت با معلمین عمل می کند
۳۵ از معلمین می خواهد که استانداردها، ضوابط ومقررات را دقیقا رعایت کنند

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه محقق ساخته سبک رهبری (وظیفه مدار و رابطه مدار)) اینجا کلیک کنید 👉

 

________________________________

پرسشنامه سبک رهبری مدیران هرسی و بلانچارد

قسمتی از پرسشنامه سبک رهبری مدیران هرسی و بلانچارد:

 

این پرسشنامه سبک رهبری مدیران دارای ۱۲ سوال بوده که توسط هرسی و بلانچارد در سال ۱۹۹۹ طراحی و تنظیم شده است که هدف از این پرسشنامه سنجش سبک رهبری مدیران بر اساس نظر کارمندان می باشد کارمندان بر اساس شناختی که از مدیر  خود دارند یکی از پاسخها را که به شیوه رفتاری او نزدیک تر است انتخاب می نمایند.

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی+ شیوه نمره گذاری+ تفسیر و تحلیل+ روایی و پایایی+ منابع می باشد.
قسمتی از سوالات:
۱- معلمان این مدرسه اخیرا به صحبت های دوستانه و علاقه مشهود مدیر به رفاه و آسایش اعضا اهمیتی نمی دهند، عملکرد آنان به سرعت رو به نزول است. الف
د -اجرای یکنواخت مقررات و تاکید بر لزوم انجام وظایف
-برای مذاکره آمادگی دارد ولی اصرار به دخالت شخصی ندارد.
-ابتدا با معلمان صحبت می کند و سپس اهداف را تعیین می کند.
-عملا دخالت نمی کند.
۲- عملکرد قابل مشاهده معلمان این مدرسه در حال افزایش است. سعی مدیر همواره این بوده است که معلمان از وظایف و معیارهای عملکردی مورد انتظار آگاه شود. الف
د -ضمن ایجاد روابط دوستانه سعی می کند که معلمان به وظایف خود آشنا شوند و کار خود را با یک معیار قابل قبول انجام دهند.
-هیچ اقدام مشخصی به عمل نمی آورد.
-برای اینکه معلمان احساس کنند که در کارها دخالت دارند هر چه از دستش برآید انجام می دهد.
-اهمیت دقت در انجام وظایف در موعدهای مقرر را مورد تاکید قرار می دهد.
۳- معلمان این مدرسه در حل مشکلات عاجز هستند. مدیر معمولا آنها را به حال خود گذاشته است. عملکرد و روابط بین آنان خوب بوده است. الف
د -ضمن همکاری با معلمان و با استفاده از روش حل مساله در حل مشکل اقدام می کند.
-اجازه می دهد معلمان خود مشکل را حل کنند.
-باسرعت و قاطعیت در اصلاح اشتباه و تعیین خط مشی جدید اقدام می کند.
-معلمان را تشویق به حل مشکل کرده و تلاشهای آنان را در این زمینه مورد حمایت قرار می دهد.
=================
۱۱-مدیر جدیدا به این سمت منصوب شده است. مدیر قبل در کارهای معلمان دخالتی نمی کرده است و گروه در گذشته کارها و وظایف خود را به خوبی انجام می داده است. روابط انسانی میان اعضای گروه نیز خوب است. ال
د -معلمان را برای انجام کار با روش دقیق و مشخص هدایت می کند.
-معلمان را در تصمیم گیری مشارکت داده و کمک موثر آنان را مورد تاکید قرار مید هد.
-عملکرد گذشته را با معلمان مورد بحث و تبادل نظر قرار می دهد، سپس لزوم انجام اقدامات جدید را بررسی می کند.
– مانند گذشته معلمان را به حال خود می گذارد.
۱۲-اطلاعات اخیر نشان دهنده وجود مشکلاتی در بین معلمان است. رکورد کاری این گروه در حد قابل ملاحظه است. اعضای گروه به طور موثری اهداف اهداف بلند مدت را دنبال کرده اند. سال گذشته گروه با هم به طور هماهنگ کار کرده و همگی در کار خود تبحر کافی دارند. الف
-مدیر راه حلی را که به نظرش می رسد در مورد معلمان به کار می بندد، ضمن آنکه لزوم انجام اقدامات جدید را بررسی می کند.
-مدیر به معلمان اجازه می دهد مشکل خود را خودشان حل کنند.
-با سرعت و قاطعیت در اصلاح اشتباه و خط مشی جدید اقدام می کند.
-در بحث مربوط به مشکل شرکت می کند، ضمن آنکه معلمان را مورد حمایت قرار می دهد.

پرسشنامه سبک رهبری فیدلر و چمرز

قسمتی از پرسشنامه سبک رهبری فیدلر و چمرز (LPC):

 

این پرسشنامه سبک رهبری دارای ۱۸ سوال بوده که توسط فیدلر و چمرز در سال ۱۹۸۴ طراحی و تنظیم شده است و هدف از این پرسشنامه ارزیابی سبک رهبری افراد ( کارگرا و انسانگرا ) می باشد.

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + دستور العمل+ سوالات تخصصی و عمومی+ شیوه نمره گذاری+ تفسیر و تحلیل+ روایی و پایایی+ منابع می باشد.
قسمتی از سوالات:
شخصیت نامطبوع و ناخوشایند = شخصیت مطبوع و خوشایند
رفتار غیر دوستانه ==رفتار دوستانه
مقبول ==نامقبول
=================
زیبا و تمیز== زشت و کثیف
مخالف== موافق
صمیمی== غیر صمیمی
نامهربان== مهربان

پرسشنامه استاندارد سبک رهبری باس و الیو

قسمتی از پرسشنامه استاندارد سبک رهبری باس و الیو (۲۰۰۲):

 

این پرسشنامه استاندارد سبک رهبری دارای ۱۶ سوال بوده که توسط باس و الیو در سال ۲۰۰۲ طراحی و تنظیم شده است که هدف از این پرسشنامه طراحی مشخص نمودن سبک رهبری سازمانی در ۴ بعد ( رهبری خدمتگزار ، رهبری تحول آفرین ، رهبری اقتضایی و رهبری کاریزماتیک ) می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری+ تفسیر و تحلیل+ روایی و پایایی+ منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

۱ برای راهنمایی و آموزش وقت می گذارم
۲ با دیگران به عنوان یک شخص و نه از عضوی از گروه رفتار  می کنم.
۳ فرد را به عنوان کسی که دارای نیازها، توانایی ها و خلاقیت های متفاوت از دیگران است در نظر  میگیرم.
۴ به دیگران کمک می کنم تا توانایی هایشان را تئسعه و گسترش دهند.
۵ پیشنهادهای اساسی را دقیقاَ مورد بررسی قرار می دهم تا از مناسب بودن آن ها مطمئن شوم.
=================
۱۵ بر اهمیت آینده نگری تأکید دارم.
۱۶ امیدواری می دهم که اهداف دست یافتنی هستند.
منابع:

Avolio, B. J. and Bass, B. M. (2002), “Developing Potential across a Full Range  of Leadership Cases on Transactional and Transformational Leadership”,  Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه سبک رهبری باس و الیو) اینجا کلیک کنید 👉

 

_____________________________

پرسشنامه استاندارد رهبری تحول آفرین میر کمالی

قسمتی از پرسشنامه استاندارد رهبری تحول آفرین میر کمالی :

 

این پرسشنامه استاندارد رهبری تحول آفرین دارای ۲۰ سوال بوده که توسط آرین باس و آولیو در سال ۲۰۰۰ طراحی و تنظیم شده است و از پرسشنامه چند عاملی رهبری (MLQ) گرفته شده است و به صورت تک مولفه ای می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف مفهومی و عملیاتی + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ به دیگران به خاطر ارتباطشان با من، احساس افتخار القاء میکنم.
۲ به خاطر مصلحت گروه از علایق شخصی خود چشم می پوشم.
۳ می کوشم به گونه ای رفتار کنم که احترام دیگران را به خودم برانگیزم.
۴ ازخود قدرت و اعتماد به نفس نشان می دهم.
۵ درباره باورها و ارزش های اساسی خود صحبت می کنم.
=================
۱۵ از دیگران می خواهم که مشکلات را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهند.
۱۶ راه های جدید نگرش به چگونگی انجام کار را پیشنهاد می کنم.
۱۷ برای راهنمایی و آموزش وقت می گذارم
۱۸ با دیگران به عنوان یک شخص و نه از عضوی از گروه رفتار  می کنم.
۱۹ فرد را به عنوان کسی که دارای نیازها، توانایی ها و خلاقیت های متفاوت از دیگران است در نظر  میگیرم.
۲۰ به دیگران کمک می کنم تا توانایی هایشان را تئسعه و گسترش دهند.
منابع:

Bernard M,. Avolio, Bruce J,. Jung, Dong I.& Berson, Yair (2013). Predicting Unit Performance By Assessing Transformational And Transactional Leadership. Journal Of Applied Psychology, Vol.88.  No. 2, PP. 207–۲۱۸

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه رهبری تحول آفرین میر کمالی) اینجا کلیک کنید 👉

 

________________________________

 

پرسشنامه سبک رهبری باردنز و متزکاس

قسمتی از پرسشنامه سبک رهبری باردنز و متزکاس:

 

این پرسشنامه سبک رهبری دارای ۳۵ سوال بوده که توسط باردنز و متزکاس در سال ۱۹۶۹ طراحی و تنظیم شده است و هدف از این پرسشنامه ارزیابی سبک رهبری در ۲ مولفه ای ( رابطه مداری و وظیفه مداری ) می باشد.

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.
قسمتی از سوالات:
۱ من بعنوان سخنگوی گروه عمل می کنم.
۲ من کارکنان را به اضافه کاری تشویق می کنم.
۳ من به افراد مجموعه ی کاری خود آزادی انجام کار می دهم.
۴ من افراد را تشویق می کنم تا از رویه های ثابت و واحدی استفاده کنند.
۵ من به افراد تحت امر خود اجازه می دهم که در حل مسأله از قضاوت فردی خود استفاده کنند.
۶ من به افراد گروه خود تأکید می کنم که از گروههای رقیب پیشی بگیرند.
۷ من بعنوان نماینده گروه صحبت می کنم.
۸ من کارکنان را به تلاش بیشتر ترغیب می کنم.
۹ من تلاش می کنم ایده های خود را در گروه مطرح نمایم.
۱۰ من به زیردستان خود اجازه می دهم کارشان را همانگونه که آنها فکر می کنند بهتر انجام می دهند، انجام دهند.
=================
۳۰ من از تشریح اقداماتم امتناع می ورزم.
۳۱ افراد را توجیه و ترغیب می کنم که ایده هایم به صلاح آنهاست.
۳۲ به افراد گروه برای تعیین سرعت و مراحل کار مربوط به خودشان آزادی عمل می دهم.
۳۳ اصرار دارم که افراد گروه رکوردهای قبلی خود را بشکنند.
۳۴ من بدون مشورت با گروه عمل می کنم.
۳۵ از اعضای گروه می خواهم که استانداردهای قانونی و مقررات را رعایت کنند.
پرسشنامه سبک رهبری بلیک و موتون

قسمتی از پرسشنامه سبک رهبری بلیک و موتون:

 

این پرسشنامه سبک رهبری دارای ۱۸ سوال بوده که توسط بلیک و موتون طراحی و تنظیم شده است که هدف از این پرسشنامه خودارزیابی سبک رهبری می باشد که دارای ۲ بعد ( وظیفه گرایی و رابطه گرایی ) می باشد.

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.
قسمتی از سوالات:
۱ من اعضای تیم را به مشارکت در مواقع تصمیم‌گیری تشویق می‌کنم و سعی می‌کنم ایده‌ها و پیشنهادهای آن‌ها را لحاظ کنم.
۲ هیچ‌چیز مهم‌تر از به انجام رساندن یک وظیفه و دست‌یابی به اهداف نیست.
۳ من از نزدیک برنامه زمانی را بررسی و پی گیری می‌کنم تا مطمئن شوم که یک کار یا پروژه سر وقت مقرر به انجام برسد.
۴ از راهنمایی و مربی‌گری عملکردی افراد در خصوص کارها و دستورالعمل‌های جدید لذت می‌برم.
۵ هرقدر یک کار جدید سخت‌تر و چالش‌انگیز تر باشد، از آن بیش‌تر لذت می‌برم.
=================
۱۵ از تجزیه ‌و تحلیل مشکلات و مسائل لذت می‌برم.
۱۶ من حدود و مرزهای ارتباطی با دیگران را رعایت می‌کنم.
۱۷ مشاوره دادن به کارکنانم در خصوص ارتقای عملکردشان و بهبود رفتارهایشان ویژگی ذاتی من است.
۱۸ من از مطالعه مقالات، کتاب‌ها و مجلات حرفه‌ای در خصوص کار و تخصصم لذت می‌برم و بعد سعی می‌کنم آنچه را خوانده‌ام در عمل به کار بگیرم.

پرسشنامه سبک رهبری لوتانز

قسمتی از پرسشنامه سبک رهبری لوتانز:

 

پرسشنامه سبک رهبری دارای ۳۵ سوال بوده که توسط لوتانز در سال ۱۹۸۵ طراحی و تنظیم شده است و هدف از این پرسشنامه ارزیابی سبک رهبری مدیران مدرسه توسط کارکنان و معلمان می باشد و دارای دو بعد سبک وظیفه مداری و سبک رابطه مداری ) می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ مدیرمدرسه علاقه مند است به عنوان سخنگوی مدرسه عمل کند
۲ مدیرمدرسه اضافه کاری را تشویق می کند
۳ مدیر به اعضای گروه در انجام کار آزادی کامل می دهد
۴ مدیر به معلمان وهمکاران فرصت می دهدتا در حل مشکلات قدرت قضاوت خود رابکار گیرند
۵ مدیراعضای گروه رابه اجرای روشهای یکسان تشویق می کند
۶ مدیر نسبت به پیشی گرفتن ازدیگران و رقابت تاکید می ورزد…
۷ مدیر به عنوان نماینده گروه عمل می کند
۸ مدیر به افراد برای انجام کار بیشتر فشار می آورد
۹ مدیر نظراتش را در گروه مطرح کرده وبه محک آزمون می گذارد
۱۰ مدیر به معلمان اجازه می دهد کار هایشان را به روشی که خود مطلوب می دانند انجام دهند

 

=================

 

۳۰ مدیراز توجیح کارهای غلطی که انجام داده است، امتناع می ورزد
۳۱ مدیر می کوشدتا به اعضای گروه ثابت کند که نظرات وی به نفع آنهاست
۳۲ مدیر به گروه اجازه می دهدتا سرعت پیشرفت کارهایشان را خودشان تنظیم کنند
۳۳ مدیر گروه را تشویق می کندتاسطح پیشرفت و موفقیت های قبلی را بشکند
۳۴ مدیر بدون مشورت بااعضاءگروه، اقدام می کند
۳۵ مدیر از اعضای گروه می خواهد تااستاندارد ها ،ضوابط ومقررات را به طور دقیق رعایت کنند

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه سبک رهبری لوتانز) اینجا کلیک کنید 👉

 

_______________________________

 

پرسشنامه سبک رهبری تور

قسمتی از پرسشنامه سبک رهبری تور:

 

پرسشنامه سبک رهبری دارای ۴۲ سوال بوده که هدف از این پرسشنامه تعیین مناسب ترین سبک رهبری تور در آژانس های گردشگری می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای سوالات تخصصی و عمومی + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات تخصصی:

 

۱ من  قبل از ترک تور، نکته های واضحی را یاداشت برداری می کنم.
۲ من پیام های دریافتی از اعضای تور را دریافت کرده و با آنها ارتباط برقرار می کنم.
۳ من اطلاعاتی را از اعضای تور دریافت کرده ام، به یاد خواهم داشت.
۴ من پیشرف برنامه های تور را به دقت بررسی می کنم
۵ من به سرعت زمان های همراهی با اعضای تور را به یاد می آورم.
۶ من اطلاعات محلی را که می خواهم سفر کنم، جمع آوری می نمایم.
۷ من در مورد آخرین اطلاعات محل سفر، پرس و جو می کنم.
۸ من در طور تور، یادداشت هایی را بر میدارم.
۹ من خودم را برای روبرو شدن با شرایط اضطراری، آماده می کنم.
۱۰ من فرصتی را برای تعامل و به اشتراک گذاشتن موضوعات گذاشتن چیزهایی با اعضای تور، خواهم داشت.
=================
۳۵ من امنیت اتاق های افراد را بررسی می کنم.
۳۶ من نیازهای رژیمی افراد را پیگیری می کنم.
۳۷ من نیازهای خدماتی اعضای گروه را پیگیری می کنم.
۳۸ من به نیازهای جسمانی افراد توجه می کنم.
۳۹ من به اعضای گروه، گوش میدهم.
۴۰ من به طور فعالانه و پرشورف به کارهای خود می پردازم.
۴۱ من سعی می کنم به طور فعالانه توانایی های خود رابکار می برم.
۴۲ من به نیازهای اعضای تور به صورت رضایت بخش، توجه می کنم.
۴۲ من ترحیجات گروه را مدنظر قرار می دهم.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه :

رهبری: رهبری توانایی نفوذ در گروه برای رسیدن به اهداف است. اگر منبع نفوذ شخصی باشد، فرد به عنوان رهبر تلقی می شود.

 

رهبری مشارکتی: رهبری مشارکتی یک مدل رهبری جذاب است، زیرا این رویکرد فرصتی را برای کارکنان و سایر ذی نفعان فراهم می کند تا در فرایند تصمیم گیری مشارکت داشته باشند. این مدل رهبری در افزایش تعهد سازمانی و توسعه کار تیمی نقش مهمی ایفا می کند.

 

رهبری توزیع شده:  رهبری توزیع شده به عنوان «« شکلی از عامل جمعی که هماهنگ کننده فعالیتهای تعدادی از افراد در سازمان بوده و هدایت کننده سایر کارکنان در فرایند های تغییرات می باشد.

 

رهبری خدمتگزار:  رهبران خدمتگزار روی خدمت ‌رسانی به دیگران تأکید می‌‌کنند و منافع شخصی را فدای منافع دیگران می‌کنند تا افراد از درایت و اختیار و سلامت بیشتری برخوردار شوند و خودشان تبدیل به رهبرانی خدمتگزار شوند.

 

 

دانلود رایگان پرسشنامه سبک رهبری

دانلود رایگان پرسشنامه سبک رهبری

انواع سبک رهبری

رهبری و چگونگی سبک آن امر بسیاری مهم در اداره کردن یک ملیت به شمار می‌آید که سبک آن رابطه تنگاتنگی با نوع نگرش رهبر دارد. جامعه کنونی همواره در حال تغییر و تحول است، به همین رو سبب به وجود آمدن سبک‌های رهبری مختلفی در دنیا شده است که هر کدام تاثیرات خاص خود را بر جامعه دارند. جهت آشنایی بهتر هر کدام در ادامه به بررسی انواع سبک‌های رهبری متداول در دنیا می‌پردازیم.

 

معرفی انواع سبک رهبری

 • رهبری دموکراتیک

در این سبک از رهبری یکی از کارآمدترین سبک‌ها به شمار می‌آید که معمولاً کارآمد هستند؛ زیرا تمامی کارکنان حق اظهار نظر جهت پیشروی اهداف را دارا هستند.

 

 • رهبری آمرانه

رهبری آمرانه کاملاً برعکس رهبری دموکراتیک است.

در این سبک از رهبری تنها نظر رهبر مهم و مبنا تصمیم‌گیری است و رهبر هیچ‌گونه مشورتی با کارکنان خود انجام نمی‌دهد و اهمیتی به نظر آن‌ها نمی‌دهد؛ همین امر سبب می‌شود تا این سبک از رهبری به ندرت کارآمد و مفید واقع شود.

 

 • رهبری عدم مداخله

این سبک از رهبری نقطه مقابل سبک آمرانه است که بنا بر شواهد ممکن است گاهی مفید و کارآمد باشد.

در سبک رهبری عدم مداخله، رهبر هیچ‌گونه دخالتی در پیشبرد اهداف ندارد؛ به همین دلیل ممکن است موجب عدم هماهنگی بین کارکنان و مانع پیشرفت شود.

 

 • رهبری استراتژیک

این سبک از رهبری از مطلوب‌ترین سبک‌های رهبری به شمار می‌آید که معمولاً مؤثر و مفید است.

در رهبری استراتژیک رهبر مسئولیت منافع را برعهده می‌گیرد و تضمین‌کننده شرایط کارکنان است.

 

 • رهبری تحول‌گرا

این سبک از رهبری، همان‌طور که از نامش پیداست، همواره در حال تغییر و به سمت بهتر شدن است‌.

نحوه این سبک به گونه‌ای است که رهبر با در نظر گرفتن اهداف کوچک و پلکانی برای هر شخص، موجب پیشبرد اهداف خواهد شد.

 

 • رهبری مشارکتی

از متداول‌ترین سبک‌های رهبری، رهبری مشارکتی است. در این سبک از رهبری، رهبر متناسب با اهدافی که برای هر شخص پر نظر گرفته، با انجام آن، به آن‌ها پاداش خواهد داد، همین امر موجب تشویق کارکنان به انجام ادامه کار خواهد شد.

 

 • رهبری به سبک مربی

این سبک از رهبری نیز همان‌طور که از نامش پیداست، رهبر همانند یک مربی نقاط قوت کارکنان را پیدا خواهد کرد و موجب رشد و پیشرفت آن نقطه قوت خواهد شد. به همین جهت رهبری به سبک مربی به‌طور معمول مفید و کارآمد خواهد بود.

 

 • رهبری بروکراتیک

مبنا این‌گونه از بر اساس قوانین گذشته است و ارتباط خوبی با نوآوری ندارد؛ به همین جهت در جامعه کنونی به ندرت مفید و کارآمد است.

 

پرسشنامه سبک رهبری فیدلر و چمرز (LPC) پرسشنامه سبک رهبری مدیران هرسی و بلانچارد
پرسشنامه سبک رهبری باردنز و متزکاس پرسشنامه سبک رهبری باس و الیو (۲۰۰۲)
پرسشنامه سبک رهبری تور پرسشنامه سبک رهبری بلیک و موتون

 

پرسشنامه سبک رهبری

برای دانلود پرسشنامه سبک رهبری با بهترین کیفیت از گزینه خرید و دانلود فوری اقدام نمایید لینک دانلود پرسشنامه سبک رهبری بلافاصله بعد از پرداخت در اختیار شما قرار داده می شود.

پرسشنامه سبک رهبری

 

 

5 دیدگاه برای دانلود رایگان ۱۰ پرسشنامه سبک رهبری (بلیک و موتون + لیکرت + باس و الیو + سالزمن)

 1. افخمی

  بسیار ممنون برای پرسنشامه های سبک رهبری که گذاشتید واقعا کامل و جامع بودند.

 2. محمدرضا خراط زاده

  عالی بود دیدگاه من بسیار به مسائل رهبری عوض شد

 3. جواد حسینی

  سلام
  خیلی ممنونم از اینکه پرسشنامه ها رو با کمترین قیمت برای دانلود قرار دادید..

 4. فاطمه علیان (مالک تایید شده)

  سلام من با این پرسشنامه ها ی سبک رهبری نیاز شدید دارم و به علت نداشتن تمکن مالی نمیتونیم این مجموعه از پرسشنامه هاتون رو دانلود کنم..
  امکانش هست که برام ارسال کنید؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم فاطمه…
   مجموعه پرسشنامه های سبک رهبری (۱۰ عدد) به ایملتان ارسال شد..

 5. یعقوبی

  پرسشنامه ای پی دی اف تون خیلی عالی و جالب بود برای من

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *