دانلود رایگان پرسشنامه سازمان مربی گرا مگگینسون

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد سازمان مربی گرا مگگینسون (۲۰۰۶):

پرسشنامه استاندارد سازمان مربی گرا مگگینسون توسط مگگینسون و همکاران در سال ۲۰۰۶ طراحی شد .و دارای ۹۵ سوال در ۴ بعد می باشد.

 

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

مدیریت استراتژیک عبارت است از بررسی محیطی (هم محیط خارجی و هم محیط داخلی) تدوین استراتژی، اجرای استراتژی، ارزیابی و کنترل. بنابراین مدیریت استراتژیک بر نظارت و ارزیابی بر فرصت ها و تهدیدهای خارجی در سایه توجه به نقاط قوت و ضعف یک شرکت تأکید دارد

 

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  سازمان مربی گرا مگگینسون نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۹۷ گویه ای پرسشنامه سازمان مربی گرا مگگینسون می­دهند .

 

سوالات:
۱ مربی گری با توجه به استراتژی و فرهنگ رخ می‌دهد.
۲ مربی گری برای اصلاح اقدام کنندگان ضعیف استفاده می‌شود.
۳ به مربی گری به عنوان موضوعی خوب نگریسته می‌شود.
۴ مربی گری یک فعالیت تخصصی می‌باشد.
۵ افراد تنها در صورتی ارشاد و رهبری می‌شوند که رئیس آنها نسبت به این کار اشتیاق داشته باشد.
۶ کارکنان مربی گری رئیس را می پذیرند، حتی اگر رئیس آنها نتواند مربی گری کند.
۷ وجود رهبری با توانائی مربی گری، به کسب اهداف فردی و سازمانی کمک می‌کند.
۸ از مربیان خارجی نیز در سازمان استفاده می‌شود.
۹ مدیران، طیفی از آموزش مربی گری را می بینند.
۱۰ مربی گری یک موضوع با اهمیت است.
۱۱ هنگامی که مربیان آموزش دیدند، باید با تمهیدات خودشان کارها را انجام دهند.
۱۲ سازمان، از مربی ها قدردانی و تصدیق می‌کند.
۱۳ از دانش به عنوان منبع قدرت استفاده می‌شود.
۱۴ داشتن مربی به عنوان یک موضوع اصلی در سازمان است.
۱۵ اعضای عالی تیم که تحت رهبری و مربی گری قرار می گیرند، پیوسته درباره آن صحبت می‌کنند.
۱۶ مربیان، افراد رهبری شده را تشویق می‌کنند که مسؤلیت پذیر باشند.
۱۷ مربیان بر پرکردن شکافهای مهارت‌ها که توسط مربی دیده شده، تأکید می‌کنند.
۱۸ مربیان از نیازهای فردی شروع می‌کنند.
۱۹ در زمینه مربی گری ابتکارات مختلفی وجود دارد که مرتبط می‌باشد.
۲۰ مربیان غالباً رک و بی پرده می‌باشند.
۲۱ مربی گری یک اقدام مربوط به توسعه منابع انسانی است.
۲۲ برخی افراد مشتاقند که مربی باشند.
۲۳ مربیان از نیاز به تغییر فرهنگ آگاهند.
۲۴ مربیان، افراد تعلیم دیده را تشویق می‌کنند که مسؤلیت پذیر باشند.
تاکتیکی
۲۵ در اسناد مربوط به استراتژی، به مربی گری اشاره شده است.
۲۶ مربی گری جهت کمک کردن به عملکرد تمام افراد استفاده می‌شود.
۲۷ مربی گری با هدایت کننده ها و محرک های اصلی کسب و کار سازگار می‌باشد.
۲۸ مربی گری فرد به فرد توسط رؤسا انجام می‌شود تا عملکرد را بهبود دهد.
۲۹ تعلیم دیدگان به عنوان بخشی از فرآیند مدیریت عملکرد، تعلیم دیده و رهبری می‌شوند.
۳۰ کارکنان غالباً تقاضای مربی گری دارند.
۳۱ به آموزش تعلیم دیدگان به اندازه آموزش مربی توجه می‌شود.
۳۲ مربیان خارجی بطور گسترده آماده حمایت از طیفی از موضوعات و مباحث مربوط به توسعه هستند.
۳۳ به آموزش مربی بطور گسترده ای توجه می‌شود.
۳۴ مربیان در زمینه مربی گری از کارکنان بازخور دریافت می‌کنند.
۳۵ مربیان بعد از آموزش از معلمین حمایت دریافت می‌کنند.
۳۶ از مربیان، بابت کمکی که به عملکرد همدیگر داشته اند، قدردانی می‌شود.
۳۷ کارکنان با توجه، دانش خود را با کارکنان جدید تسهیم می‌کنند.
۳۸ مربی گری به بهبود عملکرد کمک می‌کند.

 

نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۸۰ – ۳۸۰ – ۴۷۵

امتیاز بین ۳۸۰ تا ۴۷۵ نشان دهنده اثربخشی بالای فرهنگ مربی گری در سازمان است. به بیان دیگر، چنین فرهنگی، یک فرهنگ قوی می‌باشد.

امتیاز بین ۲۸۰ تا ۳۸۰ نشان دهنده اثربخشی متوسط فرهنگ مربی گری در سازمان است.

امتیاز زیر ۲۸۰ نشان دهنده اثربخشی پایین فرهنگ مربی گری در سازمان است. به بیان دیگر، چنین فرهنگی، یک فرهنگ ضعیف می‌باشد.

 

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش کوروشی (۱۳۸۵) بین خرده مقیاس های پرسشنامه سازمان مربی گرا همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سازمان مربی گرا ۸۴/. می باشد.

 

منبع:

David Megginson and David Clutterbuck, “Creating a coaching culture”, Industrial and Commercial Training, Vol. 38, No. 5, 2006, pp. 232- 237.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه سازمان مربی گرا مگگینسون

  1. مهتاب

    ممنون برای پرسشنامه رایگان که گذاشتید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *