دانلود رایگان ۵ پرسشنامه سبک های تدریس (پکیج کامل)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت جداگانه می باشد.

توضیحات

معرفی پرسشنامه رایگان سبک تدریس: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه سبک های تدریس اساتید و معلمان

۲- دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد سبک های تدریس بر اساس هوش موفق پالوز و ماریکوتو

۳- دانلود رایگان پرسشنامه سبک تدریس ترجیحی دانشجویان

۴- دانلود رایگان پرسشنامه سبک تدریس گراشا و ریچمن

۵- دانلود رایگان پرسشنامه سبک تدریس فعال رجبی

 

___________________________________

 

پرسشنامه سبک های تدریس اساتید و معلمان

قسمتی از پرسشنامه سبک های تدریس اساتید و معلمان:

 

این پرسشنامه سبک های تدرسی دارای ۴۰ سوال بوده و هدف از این پرسشنامه بررسی سبک های تدرسی اساتید و معلمان می باشد و دارای ۵ مولفه ای ( سبک خبره ، سبک آمرانه ، سبک مدل فردی ، سبک تسهیل کننده و سبک وکالتی یا محول کننده ) می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف مفهومی و عملیاتی + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ حقایق، مفاهیم و شاخص ها، مهم ترین نکاتی است که معلمم تلاش میکند تا آن را کسب کنم.
۲ معلمم سخت گیرانه عمل می کند.
۳ گفتار و رفتارمعلمم، روش های مناسبی را عرضه می کند تا از طریق آن ها بتوانم در مورد نکات طرح شده فکر کنم.
۴ اهداف و روش های آموزشی معلمم مجموعه متنوعی از روش های یادگیری دانش آموزان را دربر می گیرد.
۵ معمولا به تنهایی و با نظارت اندک معلمم روی تکالیف درسی خودکار می کنم.
۶ تقسیم معلومات و تجربه معلمتان با دانش آموزان خیلی برایش مهم است.
۷ معلمم زمانی که عملکردم رضایت بخش نیست، به من بازخورد منفی می دهد.
۸ معلمم مرا تشویق می کند تا مثال هایش را تقلید کنم.
۹ معلمم زمانی را به مشاوره اختصاص می دهد تا در مورد بهبود عملکرد فردی یا تکالیف گروهی صحبت کنیم.
۱۰ با تکالیف کلاسی، من را تشویق می کند تا نظرات خود را در ارتباط با مسائل محتوایی بیان کنم.

پرسشنامه سبک های تدریس

عکس پرسشنامه سبک های تدریس
۳۰ از توانایی های شخصی خود در جهت اتمام کارهای کلاسی استفاده می کنم.
۳۱ اطلاعات معلم من خیلی زیاد است.
۳۲ معلمم انتظاراتش را درباره آنچه باید در این کلاس انجام دهم به طور واضح در شرح درس بیان می کند.
۳۳ در پایان کلاس درباره محتویات درس مانند معلمم فکر خواهم کرد.
۳۴ من می توانم کارهای کلاسی زیادی را در پایان دوره انجام دهم.
۳۵ رویکرد معلمم نسبت به تدریس مشابه مدیر یک کار گروهی است که اهداف و مسئولیت ها را به زیردستان محول می کند.
۳۶ مباحث این دوره آن قدر زیاد است که معلمم برای پوشش دادن به تمامی آن ها فرصت کافی ندارد.
۳۷ انتظارات معلمم از من بتعث می شود تا خوب درس بخوانم.
۳۸ معلمم مانند یک مربی است که صمیمانه به من کمک می کند تا مشکلات رفتاری و ذهنی ام را بر طرف کنم.
۳۹ معلمم مرا به نحو مطلوب حمایت و تشویق می کند تا کارهایم را در این دوره به نحو احسن انجام دهم.
۴۰ معلمم نقش فرد پشتیبان را دارد که هر وقت به او نیاز دارم، در دسترس می باشد.
منابع:

Grasha, F. Grasha, LR. (1996). Teaching with styls. Aliance publishers. Retrieved from:  homepages. Ius. Edu/kwigley/ teaching- with- styls. Pdf.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه سبک های تدریس اساتید و معلمان) اینجا کلیک کنید 👉

 

_________________________________

 

پرسشنامه استاندارد سبک های تدریس بر اساس هوش موفق پالوز و ماریکوتو

قسمتی از پرسشنامه استاندارد سبک های تدریس بر اساس هوش موفق پالوز و ماریکوتو:

 

این پرسشنامه استاندارد سبک های تدرسی دارای ۲۰ سوال بوده که بر اساس هوش موفق توسط پالوز و ماریکوتو در سال ۲۰۱۳ طراحی و ساخته شده است و دارای ۴ مولفه ای ( سبک تدریس خلاق ، سبک تدریس تحلیلی ، سبک تدرسی عملی و سبک تدریس مولد ) می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ در تدریسم بر موقعیت های خلاق تمرکز می کنم جایی که بتوانم حافظه دانش آموزانم را تقویت کنم.
۲ در تدریس بر قدرت تحلیل کردن دانش آموزانم تمرکز می کنم مثلاً اینکه چرا بعضی چیزها اتفاق می افتد.
۳ جهت یادگیری بهتر دانش آموزان از بازی )بازی با کلمات، نقش بازی کردن( استفاده می کنم.
۴ در تدریسم فعالیت های خلاقانه دانش آموزانم را تحریک می کنم
۵ من سبک تدریسی را ترجیح می دهم که به دانش آموز فرصتی داده می شود که تفاوتهای بین دو یا چند موقعیت، مسأله و پاره ای اطلاعات را پیدا کرده و با هم مقایسه کنند

پرسشنامه روش های تدریس

======================
۱۵ من سبک تدریسی را ترجیح میدهم که دانش آموزانم بتوانند ارزش اطلاعات مختلف )قوانین، مدلها و روشهای مختلف( را بسنجند.
۱۶ دانش آموزانم را تشویق می کنم آنچه را به صورت تئوری یاد گرفته اند در عمل به. صورت تجربی نشان دهند.
۱۷ من در تدریسم به استفاده کردن از حافظه در فرایند یادگیری اهمیت می دهم.
۱۸ در تدریسم، تأکید من بر این است که دانش آموزانم بتوانند فرایندی که بعضی چیزها اتفاق می افتند را توضیح دهند.
۱۹ دانش آموزانم را تحریک می کنم که روشها و راه حلهای جدیدی که می توانند در موقعیت های مختلف به کار ببرند را کشف کنند.
۲۰ بعد از تدریس یک درس، از دانش آموزانم می خواهم برای آنچه که یاد گرفته اند موارد عملی مثال بزنند

 

منابع:

 

Palos, R., & Maricutoiu, L. P. (2013). Teaching for Successful Intelligence Questionnaire (TSI-Q)-a new instrument developed for assessing teaching style. Journal of Educational Sciences and Psychology۳(۱).

پرسشنامه استاندارد سبک تدریس ترجیحی دانشجویان

قسمتی از پرسشنامه استاندارد سبک تدریس ترجیحی دانشجویان:

 

این پرسشنامه استاندارد سبک تدرسی ترجیحی دانشجویان دارای ۳۹ سوال بوده که توسط موسی پور و کیامنش در سال ۱۳۷۷ طراحی و ساخته شده است و دارای ۲ مولفه ای استاد محور و دانشجو محورد دارد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف مفهومی و عملیاتی + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ الف- برای جلب توجه از سوی دانشجویان تلاش نماید.
 ب- انتظار داشته باشد از سوی دانشجویان پذیرفته شود.
۲ الف- برای حفظ هیبت و شأن خود در نظر دانشجویان تلاش کند.
ب- برای دوستی و صمیمیت در برابر دانشجویان تلاش نماید.
۳ الف- قبل از آغاز تدریس، اهداف را بیان کند.
 ب- به طرح سؤال یا سؤالاتی  قبل از آغاز تدریس بپردازد.
۴ الف- شرایط و ضوابط رفتار در کلاس درس را تعیین کند.
 ب- درباره ضوابط رفتار در کلاس درس با دانشجویان توافق کند.
۵ الف- خشک و جدی باشد.
 ب- شوخ طبع باشد.
۶ الف- رسمی باشد (به ضوابطی مشخص و از قبل تعیین شده، پایبند باشد).
ب- در برابر شرایطی که اتفاق می افتد و در برابر نیازهای دانشجویان انعطاف پذیر باشد.
۷ الف- بربیان مطالب درسی تأکید کند.
ب- سؤال طرح نماید و  برای دانشجویان ابهام ایجاد کند.
۸ الف- برکسب یک پاسخ صحیح از سوی دانشجویان تأکید کند. 
ب- دانشجویان را به کنکاش و جستجو  تشویق نماید و پاسخ های ناصحیح آنان را تحمل نماید.
۹ الف- برای برقراری نظم و سکوت در کلاس تلاش نماید.
ب- برای تحریک دانشجویان به تعامل و جنب وجوش تلاش کند.

پرسشنامه های روش تدریس

======================
۳۰ الف- پاسخ های معمول را بپذیرد.
ب- پاسخ های غیر معمول را بپذیرد.
۳۱ الف- استاندارد های مشخص و دقیقی برای پاسخ  به دانشجویان داشته باشد.
ب- فرآیند های بدیع و نو ظهور را به پاسخ های دانشجویان اختصاص دهد.
۳۲ الف- از آنچه به دانشجویان آموزش داده شده و یا در منابع آمده است، پرسش نماید.
ب- از آنچه دانشجویان را وا می دارد تا از آموخته ها ی خود به نحو تازه ای استفاده کند، پرسش نماید.
۳۳ الف- برای قضاوت درباره ی عملکرد دانشجویان به جمع آوری اطلاعات بپردازد.
ب- برای هدایت دانشجویان به یادگیری، به جمع آوری اطلاعات بهتر بپردازد. 
۳۴ الف- به نتایج به دست آمده از فعالیت های دانشجویان تأکید ورزد.
ب- بر انجام فعالیتهای دانشجویان تأکید نماید.
۳۵ الف- در جریان ارزشیابی و آموزش بر به خاطر آوردن مطالب تأکید کند.
ب- به بازسازی و تغییر ساخت مطالب درسی در جریان ارزشیابی و آموزش تأکید ورزد.
۳۶ الف-به استناد هایی که دانشجویان را به پیروی از دستورات وا می-دارد، اهمیت دهد.
ب- به استدلال هایی که دانشجویان به هنگام بیان یک ادعا فراهم میکنند، اهمیت دهد.
۳۷ الف- به تعیین تکالیف و وظایفی که دانشجویان را به پیروی از دستورات وا می دارد، بپردازد.
ب- به تعیین تکالیف و وظایفی که به دانشجویان فرصت بررسی و تجدید نظر می دهد، بپردازد.
۳۸ الف- بر پاسخ صحیح تأکید داشته باشد و پاسخ های غلط را متوقف کند.
ب- به نحوه تفکر و استدلال و محتوای پاسخ (حتی در صورت غلط بودن) توجه داشته باشد.
۳۹ الف-به استفاده از مطالب مشخص شده در کتاب درسی، بپردازد.
ب- از منابع گوناگون، اطلاعات تکمیلی درسی را جستجو نماید.

 

منابع:

 

Musapur N, Kiyamanesh A. [Arzeshyabiye barnameye dares raveshha va fonoune tadrise dowrehaye  tarbiyat dabire daneshgahhaye Iran]. Modares. 1998; (7): 134-157

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه سبک تدریس ترجیحی دانشجویان) اینجا کلیک کنید 👉

 

_____________________________

 

پرسشنامه سبک تدریس فعال رجبی

قسمتی از پرسشنامه سبک تدریس فعال رجبی (۱۳۸۵):

 

این پرسشنامه سبک تدرسی فعال داریا ۳۰ سوال بوده که توسط رجبی در سال ۱۳۸۵ طراحی و ساخته شده است و بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده است.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف مفهومی و نظری + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

قسمتی از سوالات:
۱ تهیه درس مربوطه
۲ دقت در اوضاع فیزیکی کلاس
۳ دقت در وضع ظاهری و وضعیت روحی دانش آموز
۴ چگونگی ارتباط با دانش آموز
۵ حضورغیاب دانش آموزان
======================
۲۴ ارزشیابی از دانش آموزان در حین تدریس
۲۵ نحوه رسیدن به اهداف درس با همکاری دانش اموزان و شیوه های کاربرد آن
۲۶ تاکید بر مفاهیم اساسی و نکات برجسته  درس با تکرار و با نوشتن
۲۷ جمع بندی و خلاصه کردن درس با شیوه پرسش و پاسخ
۲۸ اخذ بازخورد از دانش آموزان
۲۹ رعایت زمان پیش بینی شده در طرح درس
۳۰ تعیین تکلیف برای دانش آموزان

_______________________________

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان ۵ پرسشنامه سبک های تدریس (پکیج کامل)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *