دانلود رایگان پرسشنامه سبک یادگیری فلدر سولومون

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه رایگان سبک یادگیری: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه سبک های یادگیری (توولر و دیبوی)

دانلود رایگان پرسشنامه سبک یادگیری آکسو (۲۰۰۵)

دانلود رایگان پرسشنامه سبک یادگیری کلب (LSI)

دانلود رایگان پرسشنامه سبک یادگیری وارک

__________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه سبک یادگیری فلدر و سولومون (۱۹۸۵):

 این پرسشنامه ۴۴ سوالی است.

سؤالها وابسته به فرهنگ نیستند و با توجه به سادگی در پاسخ گویی انتخاب شده اند.

نحوه پا سخگویی به سؤال ها، به این صورت است که آزمودنی باید از بین گزینه های مربوط به هر سوال ، گزینه ای را که بیشتر در مورد او صدق می کند، علامت بزند.

این پرسشنامه قادر به سنجش چهار بعد متشکل از هشت سبک یادگیری است.

سوالات:

 

۱) هنگامی مطلب را بهتر می فهمیم که :

الف) آن را آزمایش می کنم؛

ب) درباره آن کاملاً فکر می کنم.

 

۲) ترجیح می دهم:

الف) واقع بین به نظر برسم؛

ب) مبتکر به نظر برسم.

 

۳) وقتی به آنچه دیروز انجام داده ام فکر می کنم، بیشتر :

الف) آن را  به صورت تصویر به یاد می آورم؛

ب) آن را به صورت کلمات به یاد می آورم.

 

۴) معمولاً :

الف) جزئیات موضوع را می فهم، اما درباره ساختار کلی آن گیج می شوم؛

ب) ساختار کلی موضوع را می فهم، اما درباره جزئیات آن گیج می شوم.

 

۵) برای یادگیری هر چیز تازه:

الف) صحبت کردن درباره آن به من کمک می کند؛

ب) فکر کردن درباره آن به من کمک می کند.

 

۶) اگر معلوم شوم، ترجیح می دهم درسی بدهم که:

الف) با حقایق زندگی سروکار داشته باشد؛

ب) با عقاید و نظریه ها سروکار داشته باشد.

 

۷) ترجیح می دهم مطالب جدید را از طریق:

الف) تصاویر، جدولها و نقشه ها یاد بگیرم؛

ب) دستورالعملهای مکتوب یا اطلاعات شفاهی یاد بگیرم.

 

۸) وقتی:

الف) همه اجزای مطلب را بفهم، کا مطلب را می فهمم؛

ب) کل مطلب را بفهمم، همه اجزای آن را می فهمم. 

 

۹) در میان گروهی که مسئله دشواری را بررسی می کنند، من به احتمال زیاد:

الف) وارد بحث می شوم و عقیده ام را بیان می کنم؛

ب) در گوشه ای می نشینم و گوش می دهم. 

 

۱۰) یادگیری:

الف) واقعیات را آسان تر می دانم؛

ب) مفاهیم را آسان تر می دانم. 

 

۱۱) هنگام مطالعه کتابی که تصاویر و شکلهای بسیار زیادی دارد، به احتمال زیاد:

الف) تصاویر و نمودارها را به دقت بررسی می کنم؛

ب) توجه خود را به نوشته های کتاب معطوف می کنم. 

 

۱۲) هنگام حل مسائل ریاضی:

الف) معمولاً مرحله به مرحله روی راه حلهایی که به جواب می رسند کار می کنم؛

ب) غالباً ابتدا راه حلها را بررسی می کنم و سپس سعی می کنم مراحلی که برای رسیدن به آنها لازم است بیایم. 

۱۳) وقتی در کلاسی شرکت می کنم:

الف) معمولاً با بسیاری از دانش آموزان آشنا می شوم؛

ب) معمولاً با تعداد کمی از دانش آموزان آشنا می شوم. 

 

۱۴) در مطالعه مطالب واقعی، ترجیح می دهم مطالب:

الف) چیزهای جدیدی به من بیاموزند یا به من چگونگی انجام دادن کارها را یاد بدهند؛

ب) ایده های جدیدی برای فکر کردن درباره آنها در اختیار من بگذراند. 

 

۱۵) معلمانی را دوست دارم که هنگام درس دادن :

الف) جدولها و نمودارهای زیادی روی تخته می کشند؛

ب) زمان زیادی را صرف توضیح دادن می کنند. 

 

۱۶) هنگام تحلیل داستان یا رمان:

الف) به اتفاقات داستان فکر می کنم و می کوشم آنها را به منظور فهم موضوع اصلی داستان به یکدیگر مرتبط سازم؛

ب) چون وقتی که داستان را تمام می کنم فقط موضوع اصلی آن را به خاطر می آورم، باید به عقب برگردم و رابطه بین اتفاقهای داستان را پیدا کنم. 

 

۱۷) وقتی حل مسئله را شروع می کنم، به احتمال زیاد:

الف) بلافاصله روی راه حل آن کار می کنم؛

ب) ابتدا سعی می کنم مسئله را کاملاً بفهمم. 

 

۱۸) بیشتر:

الف) عقاید قطعی راترجیح می دهم؛

ب) فرضیات را ترجیح می دهم. 

 

۱۹) آنچه را:

الف) می بینم بهتر به یاد می آورم؛

ب) می شنوم بهتر به یاد می آورم. 

 

۲۰) برای من خیلی مهم است که معلم:

الف) مطالب را با نظم و ترتیب روشن ارائه دهد؛

ب) تصویری کلی از مطالب را ارائه دهد و آن را با موضوعات دیگر مرتبط سازد. 

 

۲۱) ترجیح می دهم:

الف) در گروه مطالعه کنم؛

ب) به تنهایی مطالعه کنم. 

 

۲۲) بیشتر ترجیح می دهم:

الف) درباره جزئیات کار دقیق باشم؛

ب) در چگونگی انجام دادن کار خلاق باشم. 

 

۲۳) برای پیدا کردن محلی ناآشنا:

الف) استفاده از نقشه را ترجیح می دهم؛

ب) استفاده از آدرس مکتوب را ترجیح می دهم. 

 

۲۴) مطالب را:

الف) در مراحل نسبتاً منظم و با تلاش زیاد یاد می گیرم؛

ب) در ابتدا خوب نمی فهمم و کاملاً گیج می شوم، اما ناگهان آن را یاد می گیرم. 

 

۲۵) ترجیح می دهم ابتدا:

الف) در کارها راانجام دهم؛

ب) در باره چگونگی انجام دادن مارها فکر کنم. 

 

۲۶) وقتی برای سرگرمی مطالعه می کنم، نویسندگانی را ترجیح می دهم که:

الف) به روشنی منظورشان را بیان می کنند؛

ب) مطالب را به روشهای جالب و خلاق بیان می کنند.

 

۲۷) وقتی در کلاس تصویر یا شکلی می بینم، احتمال زیادی وجود دارد که:

الف) تصویر یا شکل را بیاد بیاورم؛

ب توضیحات معلم درباره تصویر یا شکل را به یاد بیاورم. 

 

۲۸) هنگامی که با اطلاعات زیادی مواجه می شوم به احتمال زیاد:

الف) به جزئیات توجه می کنم و اصل مطلب را از دست می دهم؛

ب) سعی می کنم، قبل از پرداختن به جزئیات، اصل مطلب را بفهمم. 

 

۲۹) یادآوری:

الف) آنچه را انجام داده ام آسان تر می دانم؛

ب) آنچه را درباره اش زیاد فکر کرده ام، آسان تر می دانم. 

 

۳۰) وقتی باید کاری انجام دهم، ترجیح می دهم:

الف) برای انجام دادن آن در یکی از روشهای موجود مهارت کسب کنم؛

ب) روشهای جدیدی ابداع کنم و به کار گیرم. 

 

۳۱) وقتی فردی متنی به من نشان می دهد:

الف) شکلها و تصاویر آن را ترجیح می دهم؛

ب) خلاصه متن و نتایج آن را ترجیح می دهم. 

 

۳۲) برای تدوین مقاله، به احتمال زیاد:

الف) نگارش مقاله را از ابتدا شرروع می کنم و با رعایت ترتیب بخشها ادامه می دهم؛

ب) بخشهای مختلف مقاله را بدون توجه به ترتیب آنها آماده و سپس مرتب می کنم. 

 

۳۳) وقتی باید با دیگران به صورت گروهی کار کنم، مایلم در آغاز:

الف) هر یک از افراد گروه عقاید و نظرهایشان را مطرح کنند؛

ب) افراد عقاید خود را ابتدا به صورت انفرادی بررسی و سپس در گروه مطرح کنند. 

 

۳۴) به نظر من بالاترین تمجید آن است که فرد را:

الف) حساس بدانیم؛

ب) دارای تخیل قوی بدانیم. 

 

۳۵) اگر افرادی را در میهمانی ملاقات کنم، احتمال زیادی وجود دارد که:

الف) چهره آنها را به یاد بیاورم؛

ب) آنچه را درباره خودشان گفته اند به یاد بیاورم. 

 

۳۶) وقتی موضوع جدیدی یاد می گیرم، ترجیح می دهم:

الف)  بر آن متمرکز شوم و تا آنجا که می توانم درباره آن مطالبی یاد بگیرم؛

ب) آن موضوع را با موضعهای دیگر مرتبط کنم. 

 

۳۷) به نظر دیگران، من:

الف) خوش برخورد به شمار می آیم ؛

ب) خوددار به شمار می آیم. 

 

۳۸) دروسی را ترجیح می دهم که بر:

الف) موضوعات عینی مانند واقعیات و اطلاعات متمرکز باشند؛

ب) موضوعات انتزاعی مانند مفاهیم و نظریه ها متمرکز باشند. 

 

۳۹) برای سرگرمی، ترجیح می دهم:

الف) تلویزیون تماشا کنم؛

ب) کتاب بخوانم. 

 

۴۰) بعضی از معلمان درسس خود را با خلاصه ای از موضوع مورد بحث شروع می کنند، این خلاصه ها برای من:

الف) کمی مفید هستند؛

ب) بسیار مفید هستند. 

 

۴۱) وقتی تکلیف به صورت گروهی انجام می شود، اختصاص یک نمره برای کل گروه:

الف) درست است؛

ب) درست نیست. 

 

۴۲) در محاسبات طولانی، تمایل به:

الف) مرور تمامی مراحل و کنترل دقیق محاسبات دارم؛

ب) مرور تمامی مراحل و کنترل دقیق محاسبات ندارم و باید خود را مجبور به انجام دادن آن کنم. 

 

۴۳) تجسم مکانهایی که درآنها بوده ام برای من:

الف) نسبتاً آسان، کامل و دقیق است؛

ب) دشوار، بدون جزئیات و بی دقت است. 

 

۴۴) هنگام حل مسائل به صورت گروهی، بیشتر مایلم:

الف) در مورد مراحل حل مسئله فکر کنم؛

ب) درباره نتایج وکاربردهای احتمالی راه حلها فکر کنم. 

 

 

اولین ابزار مورد استفاده در اين پژوهش ، پرسشنامه سبك يادگيري فلدر و سولومون (1985) می باشد که براساس مدل سبك هاي يادگيري فلدر – سيلورمن(1988) طراحي شده است.

روایی و پایایی پرسشنامه در تحقیقات مختلف مورد تأیید قرار گرفته است. وان – زواننبرگ و همكاران(2000) به  منظو رسنجش پايايي پرسشنامه سبك هاي ياد گيري فلدرسولومون آن را روي ۲۸۴ دانشجوي انگليسي اجرا كردند.

ضريب آلفاي محاسبه شده براي سنجش همساني دروني سؤال ها پرسشنامه براي هر يك از ابعاد سبك هاي يادگيري عبارت بودند از:

براي دو بعد متوالی- کلی(41/0)، برای دو بعد  فعال – تاملي(51/0)، براي دو بعد متوالي – كلي، (56/0) براي بعد حسي – شهودي (65/0).

لطفا سوالات زیر را به دقت بخوانید و یکی از گزینه های «الف» یا «ب» را که بیشتر در مورد شما صدق می کند انتخاب کنید و داخل مربع آن علامت بزنید. دقت کنید که به تمامی سوالات پاسخ دهید.

از همکاری شما بسیار متشکریم.

سوالات مربوط به هر خرده مؤلفه مؤلفه
گزینه های (الف) سوالات
1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41 فعال
گزینه های (ب) سوالات
1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41 تأملی
گزینه های (الف) سوالات 
2-6-10-14-18-22-26-30-34-38-42 حسی
گزینه های (ب) سوالات 
2-6-10-14-18-22-26-30-34-38-42 شهودی
گزینه های (الف) سوالات 
3-7-11-15-19-23-27-31-35-39-43 دیداری
گزینه های (ب) سوالات 
3-7-11-15-19-23-27-31-35-39-43 کلامی
گزینه های (الف) سوالات 
4-8-12-16-20-24-28-32-36-40-44 متوالی
گزینه های (ب) سوالات 
4-8-12-16-20-24-28-32-36-40-44 کلی
 

پایایی

کاپلان وساکوزوا گفته اند پایایی به دقت اعتمادپذیری، ثبات، یا تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره می کند.

روش پایایی مصححان، روش بازآزمایی، روش فرم های هم ارز، و روش های همسانی درونی از روش های تعیین پایایی است. برای تعیین پایایی، روش های مختلفی وجود دارد.

در پژوهش حاضر برای مشخص شدن پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ که یکی از روش های همسانی درونی است استفاده خواهد شد.

ضريب آلفاي محاسبه شده براي سنجش همساني دروني سؤال ها پرسشنامه براي هر يك از ابعاد سبك هاي يادگيري،

براي دو بعد متوالی- کلی(69/0)، برای دو بعد  فعالتاملي(65/0)، براي دو بعد دیداریكلامي، (76/0) براي بعد حسيشهودي (75/0)  (سیامکی، 1393).

جدول (3-3): ضریب پایایی پرسشنامه سبک های مختلف  یادگیری

پایایی مؤلفه
69/0 متوالی- کلی
65/0 فعال – تاملي
76/0 دیداری- کلامی
75/0 حسي – شهودي

تعاریف مفهومی:

سبک یادگیری: سبک یادگیري به شیوه اي اطلاق می شود که یادگیرندگان از طریق آن تلاش می کنند مطالب را به طور مؤثر و کارآمد دریافت، پردازش، طبقه بندي، و یادآوري کنند (فلدر و سیلورمن، 1988، به نقل از صمدی، 1390، ص 41).

سبك‌ یادگیری تاملي : سبکی است که درک اطلاعات بیشتر با تفکر درباره آن است و به کارهای فردی علاقه زیادی دارند(معماریان، 1390، ص 6).

سبک یادگیری حسی: سبکی است که در آن یادگیرندگان تمايل به يادگيري واقعيت ها دارند. متمایلند مسائل خود را با استفاده از رو شهاي تعريف شده (روش هاي روشن و واضح) حل كنند. پيچيدگي را دوست ندارند (صمدی، 1390، ص 44).

سبك‌ یادگیری ديداري:  سبکی است که یادگیرندگان، آنچه را مي بينند ؛ يعني چيز هايي نظير تصاوير، نمودارها، جداول و فيلم ها را بهتر به ياد مي آورند(معماریان، 1390، ص 6).

سبك‌ یادگیری شهودي،: سبک یادگیری است که در آن یادگیرندگان اغلب ترجيح مي دهند امكانات و روابط را كشف كنند، خلاق و نوآور باشند و تكرار را دوست ندارند ( صمدی، 1390، ص 42).

سبك‌ یادگیری فعال: یادگیرندگان فعال به وسیله کار فعالانه و انجام فعالیت بر روي مواد یادگیري، به کار بردن مواد و مورد دستکاري قرار دادن اشیا به بهترین نحو یاد می­گیرند.

به علاوه، آنها بیشتر علاقه­مند به برقراري ارتباط با دیگران هستند و فعالیت در گروه­هایی که در آنها امکان بحث و گفت و گو در مورد مواد یادگیري وجود دارد را ترجیح می دهند (زندی، 1392، ص 90).

سبك‌ یادگیری كلامي: سبکی است که یادگیرندگان،  اطلاعات را بيشتر از طريق كلمات – چه به صورت كلمات نوشته شده يا توضيحات كلامي (شفاهي) بهتر به ياد مي آورند(معماریان، 1390، ص 6).

سبک یادگیری كلي: یادگیرندگان کلی از فرآیندهاي تفکر به صورت کلی استفاده می کنند و از طریق کاوش­هاي بلند به خوبی یاد می گیرند.

آنها متمایلند مواد یادگیري را اغلب به صورت تصادفی و بدون توجه به پیوندهاي موجود بین مواد یادگیري جذب کنند، اما بعد از این که به اندازه کافی از این مواد یاد گرفتند به صورت تکانشی به یک تصویر کلی از آن دست پیدا می­کنند(صمدی، 1390، ص 41).

سبک یادگیری متوالی:  یادگیرندگانی است که بر مبناي ادراك آنها طبقه بندي می شوند.

یادگیرندگان گام به گام بیشتر از طریق گام هاي افزایشی کوچک یاد می گیرند.

بنابراین، پیشرفت یادگیري آنها به صورت خطی می باشد. آنها براي یافتن راه حل ها، بیشتر تمایل دارند تا از نقطه نظرات منطقی پیروي کنند(زندی، 1392، ص 90).

سبک یادگیری: منظور از سبک های یادگیری در این پژوهش سبک های یادگیری فلدر- سیلورمن است که با استفاده از سوالات 1 تا 43 پرسشنامه سبک های یادگیری می باشد که شامل سبك‌هاي حسي- شهودي ،ديداري -كلامي ، فعاليتي – تاملي و مرحله‌اي – كلي می باشد.

سبک یادگیری تأملی: منظور از سبک یادگیری توالی در این پژوهش نمرات حاصل از گزینه های ب گویه های 1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41 پرسشنامه سبک های یادگیری فلدر- سیلورمن می باشد.

سبک یادگیری حسی: منظور از سبک یادگیری حسی در این پژوهش نمرات حاصل از گزینه های الف گویه های 2-6-10-14-18-22-26-30-34-38-42 پرسشنامه سبک های یادگیری فلدر- سیلورمن می باشد.

 

سبك‌ یادگیری ديداري: منظور از سبک یادگیری دیداری در این پژوهش نمرات حاصل از گزینه های الف گویه های 3-7-11-15-19-23-27-31-35-39-43 پرسشنامه سبک های یادگیری فلدر- سیلورمن می باشد.

سبك‌ یادگیری شهودي: منظور از سبک یادگیری شهودی در این پژوهش نمرات حاصل از گزینه های ب گویه های 2-6-10-14-18-22-26-30-34-38-42 پرسشنامه سبک های یادگیری فلدر- سیلورمن می باشد.

سبك‌ یادگیری فعال: منظور از سبک یادگیری فعال در این پژوهش نمرات حاصل از گزینه های الف گویه های 1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41 پرسشنامه سبک های یادگیری فلدر- سیلورمن می باشد.

سبك‌ یادگیری كلامي: منظور از سبک یادگیری کلامی در این پژوهش نمرات حاصل از گزینه های ب گویه های 3-7-11-15-19-23-27-31-35-39-43 پرسشنامه سبک های یادگیری فلدر- سیلورمن می باشد.

سبک یادگیری كلي: منظور از سبک یادگیری کلی در این پژوهش نمرات حاصل از گزینه های ب گویه های 4-8-12-16-20-24-28-32-36-40-44 پرسشنامه سبک های یادگیری فلدر- سیلورمن می باشد.

سبک یادگیری متوالی: منظور از سبک یادگیری متوالی در این پژوهش نمرات حاصل از گزینه های الف گویه های 4-8-12-16-20-24-28-32-36-40-44 پرسشنامه سبک های یادگیری فلدر- سیلورمن می باشد.

منابع:

سیامکی، سمیرا (1393). رابطه بین بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات با سبک های یادگیری دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، پایان نامه کارشناسی ارشدف دانشگاه خوراسگان.

زندي ط. 1392. رابطه بین سبک هاي یادگیري (فعال  تأملی، گام به گام  کلی) با اضطراب رایانه دانشجویان، فصلنامه فن­آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 4(1): 85- 104.

صمدي م.1390. بررسي هاي ويژگي روان سنجي پرسشنامه سبك يادگيري فلدر سولومون در دختران دوره راهنمايي. رويكردهاي نوين آموزشي، 6(1): 39-60.

معماریان ح ، 1390.روش های نوین دانش محور در آموزش مهندسی ، فصل نامه آموزش مهندسی ایران، 13(52): 1-29.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه سبک یادگیری فلدر سولومون”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *