دانلود رایگان ۵ پرسشنامه سبک یادگیری (فلدر سولومون)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت جداگانه می باشد.

توضیحات

پرسشنامه سبک یادگیری

معرفی پرسشنامه رایگان سبک یادگیری: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه سبک یادگیری فلدر و سولومون

۲- دانلود رایگان پرسشنامه سبک یادگیری آکسو (۲۰۰۵)

۳- دانلود رایگان پرسشنامه سبک های یادگیری (توولر و دیبوی)

۴- دانلود رایگان پرسشنامه سبک یادگیری کلب (LSI)

۵- دانلود رایگان پرسشنامه سبک یادگیری وارک

 

_________________________________

پرسشنامه سبک یادگیری فلدر و سولومون

۱- قسمتی از پرسشنامه سبک یادگیری فلدر و سولومون (۱۹۸۵):

 

این پرسشنامه سبک یادگیری دارای ۴۴ سوال بوده که توسط فلدر و سولومون در سال ۱۹۸۵ طراحی و ساخته شده است و دارای ۸ بعد ( فعال ، تاملی ، حسی ، شهودی ، دیداری ، کلامی ، متوالی و کلی ) می باشد.

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱) هنگامی مطلب را بهتر می فهمیم که :

الف) آن را آزمایش می کنم؛

ب) درباره آن کاملاً فکر می کنم.

 

۲) ترجیح می دهم:

الف) واقع بین به نظر برسم؛

ب) مبتکر به نظر برسم.

 

۳) وقتی به آنچه دیروز انجام داده ام فکر می کنم، بیشتر :

الف) آن را  به صورت تصویر به یاد می آورم؛

ب) آن را به صورت کلمات به یاد می آورم.

 

۴) معمولاً :

الف) جزئیات موضوع را می فهم، اما درباره ساختار کلی آن گیج می شوم؛

ب) ساختار کلی موضوع را می فهم، اما درباره جزئیات آن گیج می شوم.

 

۵) برای یادگیری هر چیز تازه:

الف) صحبت کردن درباره آن به من کمک می کند؛

ب) فکر کردن درباره آن به من کمک می کند.

 

۶) اگر معلوم شوم، ترجیح می دهم درسی بدهم که:

الف) با حقایق زندگی سروکار داشته باشد؛

ب) با عقاید و نظریه ها سروکار داشته باشد.

 

۷) ترجیح می دهم مطالب جدید را از طریق:

الف) تصاویر، جدولها و نقشه ها یاد بگیرم؛

ب) دستورالعملهای مکتوب یا اطلاعات شفاهی یاد بگیرم.

 

۸) وقتی:

الف) همه اجزای مطلب را بفهم، کا مطلب را می فهمم؛

ب) کل مطلب را بفهمم، همه اجزای آن را می فهمم. 

 

۹) در میان گروهی که مسئله دشواری را بررسی می کنند، من به احتمال زیاد:

الف) وارد بحث می شوم و عقیده ام را بیان می کنم؛

ب) در گوشه ای می نشینم و گوش می دهم. 

 

۱۰) یادگیری:

الف) واقعیات را آسان تر می دانم؛

ب) مفاهیم را آسان تر می دانم. 

 

 

عکس پرسشنامه سبک یادگیری فلدر و سولومون

۴۰) بعضی از معلمان درسس خود را با خلاصه ای از موضوع مورد بحث شروع می کنند، این خلاصه ها برای من:

الف) کمی مفید هستند؛

ب) بسیار مفید هستند. 

 

۴۱) وقتی تکلیف به صورت گروهی انجام می شود، اختصاص یک نمره برای کل گروه:

الف) درست است؛

ب) درست نیست. 

 

۴۲) در محاسبات طولانی، تمایل به:

الف) مرور تمامی مراحل و کنترل دقیق محاسبات دارم؛

ب) مرور تمامی مراحل و کنترل دقیق محاسبات ندارم و باید خود را مجبور به انجام دادن آن کنم. 

 

۴۳) تجسم مکانهایی که درآنها بوده ام برای من:

الف) نسبتاً آسان، کامل و دقیق است؛

ب) دشوار، بدون جزئیات و بی دقت است. 

 

۴۴) هنگام حل مسائل به صورت گروهی، بیشتر مایلم:

الف) در مورد مراحل حل مسئله فکر کنم؛

ب) درباره نتایج وکاربردهای احتمالی راه حلها فکر کنم.

 

👈 برای مشاهده و دریافت ( پرسشنامه سبک یادگیری فلدر و سولومون) اینجا کلیک کنید 👉

 

_______________________________

 

پرسشنامه استاندارد سبک یادگیری آکسو

۲- قسمتی از پرسشنامه استاندارد سبک یادگیری آکسو (۲۰۰۵):

 

این پرسشنامه استاندارد سبک یادگیری دارای ۱۰ سوال بوده که توسط آکسو در سال ۲۰۰۵ طراحی و ساخته شده است و به صورت تک مولفه ای می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ هنگام یادگیری:

   الف: گوش می‌دهم و نگاه می‌کنم.

   ب: مشارکت می‌کنم.

 

۲ هنگام یادگیری:

   الف: بر احساساتم متکی هستم.

   ب: بر تفکر منطقی و عقلانیت متکی هستم.

 

================ 

۸ من خودم را به صورت زیر توصیف می‌کنم:

    الف: احساساتم من را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

    ب: تفکراتم من را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 

۹ هنگام تعامل در گروه‌های کوچک:

    الف: گوش می‌دهم، نگاه می‌کنم و به آهستگی مشارکت می‌کنم.

    ب: به سرعت در کارها درگیر می شوم.

 

۱۰ هنگام تعامل در گروه‌های کوچک:

    الف: آنچه را که احساس می‌کنم، بیان می‌کنم.

    ب: آنچه را که فکر می‌کنم، بیان می‌کنم.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه سبک یادگیری آکسو) اینجا کلیک کنید 👉

 

_____________________________

 

پرسشنامه سبک های یادگیری (توولر و دیبوی)

۳- قسمتی از پرسشنامه سبک های یادگیری (توولر و دیبوی) :

 

این پرسشنامه سبک های یادگیری دارای ۵۴ سوال بوده که توسط توولر و دیبوی در سال ۲۰۰۳ طراحی و ساخته شده است و دارای ۵ مولفه ای ( اکتشافی ، گروهی ، تجربی ، ساختار یافته و مشاهده ای ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است.

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف مفهومی و عملیاتی + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

قسمتی از سوالات:

 

۱ معلمانی را دوست دارم که من را به فکر کردن بر روی ایده های انتزاعی سوق می دهند.
۲ از یادگیری موضوع هایی لذت می برم که با ایده های انتزاعی سرو کار دارد.
۳ از یادگیری ایده های انتزاعی لذت می برم.
۴ دوست دارم موضوع هایی را یاد بگیرم که من را به تفکر وادار می کند.
۵ پاسخ گویی به سوال ها و مسائلی را ترجیح می دهم که پاسخ قطعی برای آن ها وجود نداشته باشد.
۶ کلاس هایی را دوست دارم که هیچ جواب درست و مشخصی در آن وجود نداشته باشد؛ و فقط عقیده ی افراد بیان شود.
۷ وقتی چیزی یاد می گیرم آن را به دیگران انتقال می دهم.
۸ دوست دارم ایده های انتزاعی ارائه دهم.
۹ معلمانی را دوست دارم، که اجازه می دهند، ایده هایم را ارائه دهم.
۱۰ کلاس هایی را دوست دارم، که معلم در آن فراتر از متن درس بحث می کند.
================ 
۴۵ روش من برای یادگیری، بدون برنامه خاصی است.
۴۶ معلمی را دوست دارم که مثال های عملی زیادی شرح می دهد.
۴۷ دوست دارم نمایش واقعی مطالبی را که یاد گرفتم، مشاهده کنم.
۴۸ اگر مثال های شفافی برایم آورده شود، به بهترین شکل ممکن مطلب را یاد می گیرم.
۴۹ اگر شکل های هندسی به من نشان داده شود، به بهترین راه ممکن مطلب را یاد می گیرم.
۵۰ ترجیح می دهم معلم سخنرانی اش را با استفاده از اسلاید ارائه دهد.
۵۱ معلم باید هنگام یادگیری مطلب های جدید، به من راهنمایی های مشخص و ویژه ای ارائه دهد.
۵۲ برای یادگیری یک مطلب انتزاعی، نیاز دارم تا آن را به یک موقعیت عملی مرتبط کنم.
۵۳ برای راهنمایی شدن، به معلم احتیاج دارم.
۵۴ چیزهایی را ترجیح می دهم، که می توانم ببینم یا لمس کنم.

منابع:

 

Boyde M, Tuckett A, Peters R, Thompson DR, Turner C, Stewart S. Learning style and learning needs of heart failure patients (The Need2Know-HF patient study). Eur J CardiovascNurs. 2009 Dec;8(5):316-22.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه سبک های یادگیری (توولر و دیبوی)) اینجا کلیک کنید 👉

 

_____________________________

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان ۵ پرسشنامه سبک یادگیری (فلدر سولومون)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *