دانلود رایگان ۷ پرسشنامه سرمایه اجتماعی (پاتنام + مقیمی + شجاعی + بوردیو + سازمان)

(دیدگاه کاربر 6)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت جداگانه می باشد.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان سرمایه اجتماعی: {بر روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه سرمایه اجتماعی (پاتنام)

۲- دانلود رایگان پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی و شاخص های سرمایه اجتماعی

۳- دانلود رایگان پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

۴- دانلود رایگان پرسشنامه سرمایه اجتماعی (اونیکس و بولن)

۵- دانلود رایگان پرسشنامه سرمایه اجتماعی در سازمان

۶- دانلود رایگان پرسشنامه سرمایه اجتماعی (دلاویز)

۷- دانلود رایگان پرسشنامه سرمایه اجتماعی شجاعی

 

_______________________________

پرسشنامه سرمایه اجتماعی پاتنام

قسمتی از پرسشنامه سرمایه اجتماعی (پاتنام):

 

این پرسشنامه سرمایه اجتماعی دارای ۳۰ سوال بوده که توسط پاتنام در سال ۱۹۹۹ طراحی و تنظیم شده است و دارای ۴ بعد ( مشارکت ، اعتماد به سازمان ، خیر خواهی و روابط متقابل ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده است.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف نظری و عملیاتی + سوالات تخصصی و عمومی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ اعتماد شما به همکاران خود چقدر است؟
۲ به چه میزان همکارانتان توانمند هستند؟
۳ اخبار سازمان شما تا چه حد صحت و سقم دارد؟
۴ چه میزان به صلاحیت و توانایی مدیران خود اطمینان دارد؟
۵ در هفته گذشته چه میزان با همکاران نزدیک خود تماس داشته اید؟
عکس پرسشنامه سرمایه اجتماعی
۲۰ تا چه میزان مدیران سازمان به کارکنان به عنوان هم نوع احترام می گذارند؟
۲۱ تا چه میزان مدیران سازمان در حفاظت از منافع ارباب رجوع تلاش می کنند؟
۲۲ تا چه میزان خود را در برابر سازمان مسئول می دانید؟
۲۳ تا چه میزان به حل کردن مشکل ارباب رجوع با روی خوش توجه می کنید؟
۲۴ تا چه میزان تحقق اهداف سازمان را بر عده ای از افراد جامعه ترجیح می دهید؟
۲۵ تا چه میزان در سازمان به نوآوری و خلاقیت بها داده می شود؟
۲۶ تا چه میزان در کارهای گروهی سازمان مشارکت دارید؟
۲۷ تا چه میزان با ارباب رجوع به عدالت رفتار می کنید؟
۲۸ تا چه میزان در هنگام بیان نظرات خود در سازمان احساس امنیت می کنید؟
۲۹ تا چه میزان در رفتار اجتماعی خود مقید قانون هستید؟
۳۰ تا چه میزان به کار کردن در سازمان خود افتخار می کنید؟

__________________________________

 

پرسشنامه سرمایه اجتماعی دلاویز

قسمتی از پرسشنامه سرمایه اجتماعی (دلاویز):

 

این پرسشنامه سرمایه اجتماعی دارای ۳۰ سوال بوده که توسط دلاویز در سال ۱۳۸۴ طراحی و تنظیم شده است و هدف از این پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی در دانشجویان هنجاریابی شده است و دارای ۴ بعد ( مشارکت در جامعه محلی ، مشارکت گروهی ، احساس امنیت و اعتماد و رابطه در شبک های اجتماعی ) می باشد.

 

قسمتی از سوالات تخصصی:

 

۱ آیا در جامعه احساس امنیت می کنید؟
۲ اگر قرار باشد مسائلی را با دیگران در میان بگذارید از این کار رضایت دارید؟
۳ آیا تا به حال آشغالی را که  دیگران دریک مکان عمومی انداخته اند،برداشته اید؟ 
۴ آیا با این نظر که کمک به دیگران در حقیقت کمک به خودتان است موافقید؟
۵ آیا تاکنون به گروههای محلی موجود در محل زندگی خود، داوطلبانه کمک کرده اید؟
۶ آیا بعد از تاریک شدن هوا، برای قدم زدن در خیابان احساس امنیت می کنید؟
۷ آیا معتقدید که می توان به بیشتر مردم اعتماد کرد؟
۸ در صورتی که ماشین کسی جلوی خانه شماخراب شود، آیا برای تلفن کردن، آنها را به داخل خانه خود دعوت می کنید؟
۹ درصورت نیاز آیا می توانید از دوست خود کمک بگیرید؟
۱۰ آیا محل زندگی شما، مکانی امن و مطمئن برای زندگی به شمار می رود؟
==================
۲۵ آیا در طول ۳ سال گذشته، در یک پروژه مشترک در محله خود و یا یک پروژه کاری جمعی ، مشارکت داشته اید؟
۲۶ آیا تاکنون در سازماندهی خدمات و برنامه های جدید، در موسسات محلی خود مشارکت داشته اید؟
۲۷ اگر دیدگاه شما با دیدگاه سایر افراد مخالف باشد، آیا می توانید آزادانه آن را بیان کنید؟
۲۸ اگر با یکی از همسایگان خود مناقشه و درگیری پیدا کنید، آیا به دنبال پیدا کردن یک فرد میانجی برای حل مشکلتان می روید؟
۲۹ آیا وجود افراد با فرهنگ های مختلف، زندگی را در محل سکونت شما بهتر می کند؟ 
۳۰ آیا از زندگی در میان افراد دارای سبک های مختلف زندگی، لذت می برید؟
______________________________

پرسشنامه سرمایه اجتماعی شجاعی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی شجاعی (۱۳۹۳)

 

پرسشنامه سرمایه اجتماعی دارای ۶۱ سوال بوده که در ۶ جدول سوالات آورده شده است که توسط شجاعی در سال ۱۳۹۳ طراحی و تنظیم شده است و دارای ۴ بعد ( اعتماد ، مشارکت ، تعهد سازمانی و پایبندی به اخلاقیات ) می باشد .

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ اعتماد به اکثر مردم
۲ اعتمادبه دقت و صحت کار دیگران
۳ اعتماد به همسایگان
۴ اعتماد به اخبار و رسانه ها
۵ ==============
۱۳ اعتماد به اقوام و خویشان
۱۴ اعتماد به همکاران
۱۵ اعتماد به همشهری ها

 

نظر خود را در مورد هنجارها و کارهای زیر عنوان کنید؟

۱ صرفه جویی
۲ داشتن غرور
۳ احترام به سالخوردگان
۴ داشتن پس انداز

پرسشنامه سرمایه اجتماعی شجاعی (1393)۱۲ چقدر شعر می دانید؟
۱۳ چقدر شعرا و نویسندگان را می شناسید؟

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه سرمایه اجتماعی شجاعی) اینجا کلیک کنید 👉

____________________

 

پرسشنامه سرمایه اجتماعی در سازمان

قسمتی از پرسشنامه سرمایه اجتماعی در سازمان:

 

این پرسشنامه سرمایه اجتماعی در سازمان دارای ۲۰ سوال بوده و هدف از این پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمان اجتماعی در سازمانی در ابعاد مختلف می باشد که دارای ۴ بعد ( اعتماد ، مشارکت ، تعهد و خیر خواهی ) می باشد و بر اساس طیف لکیرت ( از بسیار کم تا بسیار زیاد ) نمره گذاری شده است.

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قمسمتی از سوالات:

 

۱ اعتماد به روابط انسانی موجود در این سازمان
۲ اعتماد به تشکیل گروه و کار گروهی در این سازمان
۳ اعتماد به  ایجاد همکاری و ایجاد تغییر سازمانی موفّقیت آمیز در این سازمان
۴ اعتماد متقابل بین اعضای این سازمان و سعی در حفظ آن در این سازمان
۵ اعتماد به داشتن دانش و مهارت در زمینه های فنّی و روابط انسانی در این سازمان
==================
۱۵ داشتن انگیزه های غیر مادی کارکنان برای ادامه همکاری با این سازمان
۱۶ داشتن انگیزه کارکنان برای متعالی ساختن این سازمان
۱۷ اهداف این سازمان را اهداف خود دانستن در کارکنان
۱۸ داشتن نیات خیرخواهانه کارکنان برای این سازمان.
۱۹ ضرر و منفعت سازمان را ضرر و منفعت خود دانستن در کارکنان این سازمان
۲۰ تعامل کارکنان به منظور نیل به اهداف این سازمان و نیز افزایش موفقیت حرفه ای آن
___________________________________________

پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی وشاخص های سرمایه اجتماعی

 

قسمتی از پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی وشاخص های سرمایه اجتماعی:

 

قسمتی از سوالات:

 

۴ اعتقاد من اینست که با کمک کردن به دیگران در حقیقت به خودم کمک می کنم.
۵ اطمینان دارم که همکارانم با من صادق هستند.
۶ درصورتی که همکارانم به مشکلی برخورد نمایند ، تا حد زیادی سعی می کنم به آنها کمک نمایم.
۷ اطمینان دارم که همکارانم اطلاعات مهم را در اختیار من می گذارند.
۸ با بازگو کردن اشتباهاتم توسط دیگران ناراحت نمی شوم .
۹ زبان و معانی مشترکی در تعاملات و گفتگوهای کارکنان و مدیران سازمان رایج است.
۱۰ تیم ها اختیارات زیادی در رابطه با تصمیم گیری  و اجرا دارند.
==================
۲۰ ارتباطات کاری میان اعضای سازمان در حد مطلوبی است.
۲۱ هماهنگ کردن پروژه ها در بخشهای مختلف سازمان آسان است.
۲۲ دسترسی یا ملاقات با همکاران و مدیران سازمان تا حد زیادی آسان است.
۲۳ در انجام کار خود تا حد زیادی  آزادی عمل دارم.
_________________________
تعریف سرمایه اجتماعی:
متفکران بر اساس دیدگاه خود تعاریف متفاوتی (غیر متضاد) از سرمایه اجتماعی دارند که نقطه اشتراک این تعاریف را می توان در این تعریف جستجو کرد: سرمایه اجتماعی پتانسیل نهفته در روابط بین افراد (و گروه ها) و در آنهاست. جامعه، که باعث می شود آنها وظایف خود را انجام دهند.

پرسشنامه سرمایه اجتماعی pdf

ایده اصلی سرمایه اجتماعی این است که خانواده، دوستان و همکاران هسته‌ای را تشکیل می‌دهند که فرد می‌تواند در شرایط سخت از آن استفاده کند یا از آن استفاده کند و البته کار بیشتری برای گروه انجام دهد.
انواع سرمایه اجتماعی:
الف) سرمایه اجتماعی شناختی (رابطه ای)
این نوع سرمایه اجتماعی به جلوه های انتزاعی سرمایه اجتماعی مانند اعتماد، هنجارها و ارزش هایی اشاره دارد که بر روابط بین افراد تأثیر می گذارد. به عبارت دیگر آن بخشی از سرمایه اجتماعی که کمتر ملموس است و به ارزش ها، باورها، الگوهای ادراک، رفتار و هنجارهای اجتماعی اشاره دارد، سرمایه اجتماعی شناختی نامیده می شود.
این ارزش‌ها شامل اعتماد، وحدت، اجماع و متقابل است که در بین اعضای جامعه مشترک است و شرایطی را ایجاد می‌کند که در آن جوامع مختلف بتوانند برای دستیابی به منافع مشترک با یکدیگر همکاری کنند.

پرسشنامه سرمایه اجتماعی بوردیو

تجلی ساختاری به مفهوم مرئی و شاید عینی تر سرمایه اجتماعی اطلاق می شود، مانند نهادها، سازمان ها و شبکه های محلی که در میان افرادی وجود دارد که می توانند اهداف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را دنبال کنند و به جنبه ملموس آن اشاره دارد.
سرمایه اجتماعی ساختاری از طریق سازمان ها و شبکه های افقی شکل می گیرد که در فرآیند تصمیم گیری شفاف هستند. آنها به عنوان یک جمع، رهبران مسئول و تجربه علمی در اقدام جمعی و مسئولیت مشترک دارند.

پرسشنامه سرمایه اجتماعی خانواده

گیدنز در مقاله خود با عنوان دگرگونی صمیمیت از نوع جدیدی از سرمایه اجتماعی به نام خویشاوندی یا خویشاوندی محض نام می برد. همه اقتصادی، سیاسی، استراتژیک و غیره در این نوع افراد. فارغ از وابستگی، صرفاً به دلیل عشق، عشق متقابل و اتحاد، خانواده ای از تفاهم، همدردی، همکاری، اعتماد، احترام، منافع را تشکیل می دهند. و حس خوشبختی متقابل هرگونه نابرابری اجتماعی را معکوس می کند و … آن را دریافت می کند.
توسعه سرمایه اجتماعی:
نوع دیگری از سرمایه شناخته شده، سرمایه اجتماعی است. ارتباط بد بین دوستان). و سرمایه ارتباطی (به معنای ارتباط اعضای سازمان های داوطلبانه با سطوح بالاتر جامعه).
سرمایه اجتماعی مثبت و منفی:
با اشاره به نگاه فوکویاما به سرمایه اجتماعی که وی با مثال سرمایه اجتماعی در میان خانواده های مافیایی در جنوب ایتالیا توضیح داد، می توان نوع دیگری از سرمایه اجتماعی را سرمایه اجتماعی مثبت و منفی نامید. پاتنام خاطرنشان کرد: اگرچه خطر همکاری منفی وجود دارد، اما زمانی که مبادله در باندهای جنایتکار صورت می گیرد.
به طور کلی افزایش سرمایه اجتماعی یک پدیده مثبت است.

6 دیدگاه برای دانلود رایگان ۷ پرسشنامه سرمایه اجتماعی (پاتنام + مقیمی + شجاعی + بوردیو + سازمان)

 1. Sogol

  سلام من الان پرسشنامه پاتنام رو نیاز دارم میتونید کمکم کنید؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم.
   میتونید ایملتون رو چک کنید پرسشنامه سرمایه اجتماعی پانتام به ایملتون ارسال شد.

 2. ممد

  سلام وقت بخیر بنده پرسشنامه سرمایه اجتماعی پانتام و دلاویز رو نیاز داشتم , ممنون میشم ارسال کنید

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم ممد..
   میتونید ایمیل خودتون رو جک کنید..پرسشنامه مورد نظرتون براتون ارسال شد.

 3. ممد

  میشه پرسشنامه های سرمایه اجتماعی رو همان طور که برای دوست عزیزتون میترا فرستادید برای من هم بفرستید..؟؟؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم ممد..
   در این صحفه ۷ پرسشنامه سرمایه اجماعی موجود هست.
   شما کدام یک از این پرسشنامه ها رو نیاز دارید؟

 4. فلاه

  فوق العاده کامل و جامع بود…با تشکر فراوان

 5. میترا

  پرسشنامه سرمایه اجتماعی واقعا زیاد بود..
  من پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال رو خریداری و دانلود کردم..
  اما قادر به خرید بقیه پرسشنامه ها نیستم..اگر میشه برام ایمیل کنید..
  واقعا ازتون ممنون میشم.🙏🙏🙏

  • arash arash

   سلام دوست عیزم میترا…
   مجموعه پرسشنامه سرمایه اچتماعی به صورت کامل براتون ایمیل شد…

 6. افشارزاده

  سلام اگر امکانش هست پرسشنامه سرمایه اجتماعی (پاتنام) رو قسمت ورد رو هم به صورت رایگان قرار بدید. با تشکر

  • arash arash

   سلام دوست عزیز..
   پرسشنامه مورد نظر خودتون رو می توید در قسمت سرچ سایت جستجو کنید و به صورت رایگان دانلود نماید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *