دانلود رایگان پرسشنامه شخصیت خودشیفته نسخه ۴۰ گویه ای

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه شخصیت خود شیفته: {روی لینک زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز

____________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه شخصیت خودشیفته نسخه ۴۰ گویه ای:

این پرسشنامه ،برای اولین بار توسط راسکین و هال در نسخه ای ۸۰ و ۵۴ گویه ای ساخته شد.

پرسشنامه شخصیت خودشیفته نسخه ۴۰ گویه ای در سال ۱۹۸۸ توسط راسکین و تری در ۳ مطالعه مجزا برای اعتباریابی مورد بررسی قرار گرفت.

بعدا نیز آمز و همکاران این پرسشنامه را به NPI – 16  تقلیل دادند.

دانشجوی عزیز پرسشنامه ای که در اختیار دارید جنبه هایی از شخصیت شما را مورد پرسش قرار می دهد. در هر سوال دو جمله ذکر شده است که دلالت بر بعضی رفتارها و افکار شما دارد ، آنها را با دقت مطالعه نموده ،سپس هر کدام از جملاتی که با وضعیت شما بیشترین مطابقت را دارند با علامت مشخص کنید.

توجه کنید که :«هیچ نتیجه ی خوب یا بدی در این آزمون وجود ندارد و نمرات آن به معنی داشتن مشکل خاص شخصیتی و یا داشتن یک شخصیت خوب نیست.»

سوالات:
۱ الف) استعدادی ذاتی برای اثر گذاشتن بر مردم دارم.
ب) من تاثیر چندانی بر دیگران ندارم.
۲ الف) تواضع و فروتنی در من وجود ندارد.
ب) اساسا  شخص متواضعی هستم.
۳ الف) تقریبا جرأت انجام هر کاری را دارم.
ب) نسبتا شخص محتاطی هستم.
۴ الف) هنگامی که مردم از من تعریف می کنند گاهی خجالت زده می شوم.
ب) می دانم که فرد لایقی هستم چون همه به من اینطور می گویند.
۵ الف) تصور حکومت بر دنیا مرا از جهنمی که خواهم ساخت می ترساند.
ب) اگر بر جهان حکمرانی کنم، بهتر از وضع فعلی خواهم شد.
۶ الف) معمولا برای هر چیزی بهانه می آورم.
ب) سعی می کنم عواقب رفتار خودم را بپذیرم.
۷ الف) ترجیح می دهم با دیگران همراه باشم.
ب) دوست دارم مرکز توجه باشم.
۸ الف) فرد موفقی خواهم شد.
ب) نگرانی چندانی در مورد موفقیت ندارم.
۹ الف) من از اکثر مردم نه بهتر هستم نه بدتر.
ب) فکر می کنم شخص خاصی هستم.
۱۰ الف) مطمئن نیستم که رهبر خوبی باشم.
ب) خودم را رهبری خوبی می دانم.
۱۱ الف) من ابراز وجود می کنم.
ب) کاش بیشتر ابراز وجود می کردم.
۱۲ الف) دوست دارم بر دیگران اقتدار داشته باشم.
ب) اهمیتی نمی دهم که از دیگران اطاعت کنم.
۱۳ الف) تغییر دادن مردم برایم آسان است.
ب) دوست ندارم لحظه ای را ببینم که در حال تغییر دادن مردم هستم.
۱۴ الف) برای به دست آوردن احترامی که شایسته ی من است پافشاری می کنم.
ب) معمولا دارای احترامی هستم که شایسته ی آنم.
۱۵ الف) نمایاندن بدن خود را دوست ندارم.
ب) نمایاندن بدنم را دوست ندارم.
۱۶ الف) به راحتی می توانم دست مردم را بخوانم.
ب) گاهی اوقات سخت است مردم را بشناسم.
۱۷ الف) اگر خودم را لایق در کاری بدانم ،حاضر به قبول مسئولیت برای تصمیم گیری هستم.
ب) دوست دارم برای تصمیم گیری ، مسئولیت بپذیرم.
۱۸ الف) به حق خودم راضی هستم.
ب) تا اندازه ای چشم طمع به دنیا دارم.
۱۹ الف) اندام من چیز ویژه ای نیست.
ب) دوست دارم به اندام من نگاه کنند.
۲۰ الف) دوست ندارم خودنمایی کنم.
ب) معمولا اگر امکان داشته باشد خودنمایی می کنم.
۲۱ الف) همیشه می دانم چه کار می کنم. 
ب) گاهی اوقات مطمئن نیستم چه کاری می کنم.
۲۲ الف) گاهی با تکیه بر دیگران کارها را انجام می دهم.
ب) به ندرت برای انجام کارها به دیگران تکیه می کنم.
۲۳ الف) گاهی داستانهای خوب می گویم.  
ب) همه ی افراد دوست دارند داستانهایم را بشنوند.
۲۴ الف) انتظار زیادی از دیگران دارم.
ب) کار کردن برای مردم را دوست دارم.
۲۵  الف) خوشنود نخواهم شد مگر اینکه از همه شایسته تر باشم.
ب) خوشنودی من خوشنودی دیگران است.
۲۶ الف) تمجید کردن باعث خجالت در من می شود.
ب) دوست دارم مورد تمجید قرار بگیرم.
۲۷  الف) انگیزه ی زیادی برای کسب قدرت دارم.
ب) علاقه ای به قدرت در وجودم دیده نمی شود.
۲۸ الف) اهمیتی به مدهای روز و زودگذر نمی گذرم.
ب) دوست دارم شروع کننده ی مدهای روز باشم.
۲۹ الف) دوست دارم در آیینه به خود نگاه کنم.
ب) علاقه ای به زیاد نگاه کردن خود در آیینه ندارم.
۳۰ الف) واقعا دوست دارم مرکز توجه دیگران باشم.
ب) وقتی مرکز توجه دیگران باشم احساس ناراحتی می کنم.
۳۱ الف) می توانم به هر روشی که بخواهم زندگی کنم.
ب) مردم همیشه نمی توانند آنطور که دلشان می خواهد زندگی کنند.
۳۲ الف) چندان اقتداری در وجود خودم مشاهده نمی کنم.
ب) به نظر می رسد مردم همیشه من را با اقتدار می پندارند.
۳۳  الف) ترجیح می دهم که رهبر باشم.
ب) رهبر بودن یا نبودن چندان تفاوتی برایم نمی کند.
۳۴ الف) قصد دارم شخص بزرگی باشم.
ب) امیدوارم در آینده موفق بشوم.
۳۵ الف) مردم گاهی اوقات آنچه به آنها می گویم باور می کنند.
ب) می توانم هرچیزی را به دیگران بگویم باور کنند.
۳۶ الف) من مدیر به دنیا آمده ام.
ب) مدیر بودن خصیصه ای است که زمان زیادی برای پرورش آن لازم است.
۳۷ الف) ای کاش کسی روزی زندگینامه ی من را می نوشت.
ب) به هیچ دلیل دوست ندارم مردم در زندگی من کنجکاوی کنند.
۳۸ الف) از این که مردم به من توجه نمی کنند که در ملاء عام چطور به نظر می آیم ناراحت  می شوم.
ب) وقتی در ملاء عام هستم برایم مهم نیست که با دیگران ترکیب شوم.
۳۹ الف) از سایر مردم با استعدادتر هستم.
ب) افراد زیادی هستند که می توانم از آنها بیاموزم.
۴۰ الف) بیش از هر کس دیگری معمولی هستم.
ب) من یک فرد خارق العاده هستم.

مولفه های پرسشنامه:

پرسشنامه شخصیت خودشیفته نسخه ۴۰ گویه ای راسکین و تری (۱۹۸۸) دارای ۷ زیر مقیاس بوده که خودشیفتگی را براساس جفت گویه ها ارزیابی می کند. پاسخ دهنده باید یکی از آن ها را انتخاب نماید. ۷ زیر مقیاس این ابزار عبارتند از :

قدرت و اختیار: ۳۶ و ۳۳ و ۳۲ و ۱۲ و ۱۱ و ۱۰ و ۸ و ۱٫

خود بسندگی : ۳۹ و ۳۴ و ۳۱ و۲۲ و ۲۱ و ۱۷٫

تقدم : ۴۰ و ۳۷ و ۲۶ و ۹ و ۴٫

خودنمایی: ۳۸ و ۳۰ و ۲۸ و ۲۰ و ۷و ۳ و ۲٫

انتفاع : ۳۵ و ۲۳ و ۱۶ و ۱۳ و۶ .

غرور و خوبینی:  ۲۹ و ۱۹ و ۱۵ .

ملقب کردن: ۲۷ و ۲۵ و ۲۴ و ۱۸ و ۱۴ و۵٫

میانگین حاصل شده از این ابزار برای جمعیت های کلی و عمومی ۱۵٫۳ و برای افراد مشهور خودشیفته ۱۷٫۸ بود و پینسکی هم میانگین حاصل شده از این ابزار را ۱۶ گزارش کرد.

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۴۰ – ۶۰ – ۸۰

امتیازات خود را از ۴۰ عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۴۰ و حداکثر ۸۰خواهد بود.

نمره بین  ۴۰ تا ۵۰  : حس انسجام پایین است.

نمره بین ۵۰تا ۶۰ : حس انسجام متوسط است.

نمره بالاتر از ۶۰  : حس انسجام  بالا است 

روایی و پایایی:

ضرایب پایایی (آلفای کرانباخ) گزارش شده برای پرسشنامه شخصیت خودشیفته نسخه ۴۰ گویه ای توسط راسکین و تری (۱۹۸۸) بالاتر از ۰٫۷۴ برای تمام زیر مقیاس های ۷ گانه به دست آمد.

منابع:

  • Raskin , R.N. , & Hall , C.S. (1981). The narcissistic personality inventory : Alternative form reliability and further evidence of construct validity. Journal of Personality Assessment , 45 , 159-16.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه شخصیت خودشیفته نسخه ۴۰ گویه ای”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *