دانلود رایگان پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی فریستون + ۳ مقاله

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی (IUS) فریستون و همکاران (۱۹۹۴):

این مقیاس توسط فریستون و همکاران (۱۹۹۴) طراحی شده است. این آزمون ۲۷ سؤال دارد که مربوط به غیر قابل قبول بودن بلاتکلیفی و ابهام است.

هر ماده یا سؤال بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجه­ای  هرگز (۱)، بندرت (۲)، گاهی اوقات (۳)، اغلب اوقات (۴) و همیشه (۵) درجه­بندی می­شود. در نسخه  اولیه به زبان فرانسوی همسانی درونی ۹۱/۰=  و ضریب پایایی بازآزمایی نسبتاً خوبی با فاصله ۴ هفته ۷۸/۰r= به دست آمده است. ضریب اعتبار این آزمون معنادار و رضایت بخش گزارش شده است (فریستون و همکاران، ۱۹۹۴، به نقل از اسدی مجره و همکاران، ۱۳۹۱). بوهر و داگاس(۲۰۰۲) مجدداً این مقیاس را اعتباریابی کردند.

 

نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

سوالات:
۱ بلاتکلیفی باعث می شود که نظر قطعی نداشته باشم.
۲ بلاتکلیفی، نشان دهنده بی نظمی فرد است.
۳ بلاتکلیفی، زندگی را غیرقابل تحمل می کند.
۴ غیر عادلانه است که هیچ چیز در زندگی، قطعی و یقینی نیست.
۵ اگر ندانم فردا چه پیشامدی روی می دهد، ذهنم آرام و قرار ندارد.
۶ بلاتکلیفی باعث ناراحتی، اضطراب و آشفتگی من می شود.
۷ حوادث پیش بینی نشده، مرا به شدت ناراحت می کند.
۸ اگر همه اطلاعات لازم را در اختیار نداشته باشم، ناکام می شوم.
۹ بلاتکلیفی مرا از داشتن یک زندگی لذت بخش محروم می کند.
۱۰ باید همیشه گوش به زنگ باشم تا از وقوع حوادث غافلگیر کننده جلوگیری کنم.
۱۱ حتی با وجود بهترین برنامه ریزی، یک اتفاق غیر پیش بینی کوچک، همه چیز را برهم میزند.
۱۲ به محض این که می خواهم دست به کار شوم، بلاتکلیفی مرا ناراحت می کند.
۱۳ بلاتکلیف بودن به این معناست که من آرام و قرار ندارم.
۱۴ وقتی بلاتکلیف هستم نمیتوانم پیشرفت کنم.
۱۵ وقتی بلاتکلیف هستم، نمیتوانم عملکرد خوبی داشته باشم.
۱۶ به نظر می رسد دیگران بر خلاف من، میدانند سرنوشت زندگی¬شان چیست.
۱۷ بلاتکلیفی باعث ناراحتی، آسیب پذیری و غمگینی من می شود.
۱۸ همیشه می خواهم بدانم در آینده چه سرنوشتی پیدا می کنم.
۱۹ از غافلگیر شدن متنفرم.
۲۰ کوچکترین تردیدی مرا از عمل باز می دارد.
۲۱ من باید بتوانم همه چیز را از قبل، سازماندهی کنم.
۲۲ بلاتکلیفی نشان دهنده عدم اعتماد به نفس است.
۲۳ به نظرم اطمینان خاطر دیگران در مورد سرنوشت آینده شان، درست نیست.
۲۴ بلاتکلیفی مرا از خواب راحت محروم کرده است.
۲۵ من باید از تمام موقعیت های بلاتکلیف زندگی، اجتناب کنم.
۲۶ ابهام های زندگی مرا دچار استرس می کند.
۲۷ نمی توانم بلاتکلیفی درباره آینده زندگی ام را تحمل کنم.
پایایی و روایی:

ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برای این مقیاس را ۹۴/۰ و ضریب پایایی بازآزمایی آن را در فاصله ۵ هفته­ای، ۷۴/۰ گزارش کردند. در بررسی مجدد بوهر و داگاس با تحلیل عوامل، چهار عامل به دست آمد که عبارتند از: عامل اول) ناتوانی برای انجام عمل شامل سوال های: ۱،۹،۱۲،۱۳،۱۴،۱۵،۲۰،۲۲و۲۵٫ عامل دوم) استرس­آمیز بودن

بلاتکلیفی شامل سوال­های: ۲،۳،۴،۵،۶،۷،۱۷،۲۴،۲۶٫ عامل سوم) منفی بودن رویدادهای غیر منتظره و اجتناب از آن­ها شامل سوال های: ۸،۱۰،۱۱،۱۹،۲۱ . عامل چهارم) بلاتکلیفی در مورد آینده شامل سوال­های: ۱۶،۱۸،۲۳و۲۷ می­باشد (فریستون و همکاران، ۱۹۹۴؛ به نقل از اسدی مجره و همکاران، ۱۳۹۱).

 ضریب همبستگی این مقیاس با پرسشنامه نگرانی ۶۰/۰ و با مقیاس افسردگی بک ۵۹/۰ در سطح ۰۰۱/۰ معنی­دار به دست آمده است. در پژوهش اکبری، حمیدپور و اندوز (۱۳۸۹) ضریب آلفای کرونباخ برابر ۸۸/۰ و پایایی بازآزمایی (در فاصله ۳ هفته) برابر ۷۶/۰ برای این مقیاس به­دست آمد.

همچنین ابراهیم زاده (۱۳۸۶) بیان می­کند که پایایی این آزمون با استفاده از روش بازآزمایی ۷۹/۰ می باشد و از روایی صوری خوبی برخوردار است. از این پرسشنامه برای سنجش میزان تحمل افراد در برابر موقعیت های نامطمئن و حاکی از بلاتکلیفی استفاده می­شود (خسروی، ۱۳۹۱).

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی فریستون + ۳ مقاله”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *