دانلود رایگان پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های عملکرد شغلی: (روی لینکهای زیر کلیک کنید)

 

دانلود رایگان پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت

دانلود رایگانپرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان موتوویدلوون اسکاتر

________________________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون:

پرسشنامه عملکرد شغلی توسط پاترسون ساخته شده است که از ۱۵ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش عملکرد شغلی کارکنان بکار می رود. و هدف از این پرسشنامه سنجش عملکرد شغلی کارکنان می باشد.

 

سوالات:

۱ انضباط و مقررات اداری را رعایت می کنم.
۲ نسبت به کاری که قبول کرده ام، احساس مسئولیت می نمایم و خود را مسئول عواقب آن می دانم.
۳ بدون نظارت مافوق، صادقانه کار می کنم.
۴ نسبت به کارم دلسوز هستم و سعی می نمایم که آن را با کیفیت مطلوب ارایه دهم.
۵ کاری را که بر عهده گرفتم، برای حصول نتیجه و دلگرمی پیگیری می کنم.
۶ در کارم جدی هستم. ارزش آن را حفظ می کنم و در رفع مشکلات کاری می کوشم.
۷ با مراجعان و متقاضیان با احترام رفتار می کنم و در رفع مشکلات آنان می کوشم.
۸ در مواقعی که فوریتی پیش آید و یا مسایل انسانی مطرح شود، از خود فداکاری و ایثار نشان می دهم.
۹ در افزایش معلومات شغلی خود، می کوشم.
۱۰ اشتباهات خود را می پذیرم.
۱۱ در حفظ اسرار شغلی خود، کوشش می کنم.
۱۲ رعایت حال همکاران خود را نموده و با حقوق آنها احترام می گذارم و نسبت به آنها حس همکاری دارم.
۱۳ سعی می کنم اطلاعات شغلی خودم را به دیگران منتقل کنم.
۱۴ از اتلاف وقت و انجام دادن کارهای بیهوده، خودداری می کنم.
۱۵ از وسایل کار مواظبت نموده و در مصرف آنها صرفه جویی می کنم.

نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۴ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «به ندرت»، «گاهی»، «اغلب» و «همیشه» به ترتیب امتیازات ۰، ۱، ۲ و ۳ در نظر گرفته می شود. دامنه ی نمرات و امتیازات هر آزمودنی بین ۰ تا ۴۵ می باشد.

 

تعریف مفهومی:

عملکرد شغلى به عنوان ارزش مورد انتظار سازمان ها از رویدادهاى رفتارى مجزا که افراد طى یک دوره ى زمانى مشخص انجام مى دهند، تعریف مى شود (موتوویدلو، ۲۰۰۳).

رتمن (۲۰۰۲) عملکرد شغلی را به عنوان یک سازه چند بعدی که نشان دهنده چگونگی عملکرد کارکنان در شغل، میزان ابتکار عمل و تدابیر حل مسأله آن ها و روش های استفاده از منابع موجود خود و هم چنین استفاده از وقت و انرژی در انجام وظایف شغلی می باشد، تعریف میکند. به عبارتی، عملکرد شغلی مجموعه ای از الگوهای رفتاری و عملکردی شامل دانش، مهارت ها، شایستگی مدیریت، وجدان و توانایی های ادراکی در محیط شغلی است (مورفی و شیارلا به نقل از رتمن، ۲۰۰۲).

 

تعریف عملیاتی :

در این پژوهش منظور از  نمره استاندارد عملکرد شغلی نمره ­ای است که فرد به سوالات ۱۵ ماده ای  پرسشنامه پاترسون می­دهد .

 

نمره گذاری پرسشنامه:

نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۴ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «به ندرت»، «گاهی»، «اغلب» و «همیشه» به ترتیب امتیازات ۰، ۱، ۲ و ۳ در نظر گرفته می شود. دامنه ی نمرات و امتیازات هر آزمودنی بین ۰ تا ۴۵ می باشد.

 

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۰ – ۲۲ – ۴۵

امتیازات خود را از ۱۵ عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۰ و حداکثر ۴۵ خواهد بود.

نمره بین  ۰ تا ۱۵  : عملکرد شغلی فرد ضعیف است.

نمره بین ۱۵ تا ۲۲ :  عملکرد شغلی فرد متوسط است.

نمره بالاتر از ۲۲  : عملکرد شغلی فرد  قوی است .

 

روایی و پایایی پرسشنامه:

سیاحی و شکرکن (۱۳۷۵؛ به نقل از ارشدی، ۱۳۸۶) پایایی این پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب ۸۵/۰ و ۸۵/۰ گزارش داده اند. همچنین، سیاحی و شکرکن (۱۳۷۵؛ به نقل از ارشدی، ۱۳۸۶) روایی این پرسشنامه را از طریق همبسته کردن با پرسشنامه خودارزشیابی عملکرد در سطح ۰۵/۰ > P قابل قبول گزارش کرده اند.

در پژوهش اصلانپور جوکندان و همکاران (۱۳۹۰) پایایی پرسشنامه عملکرد شغلی از طریق آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب ۸۶/۰ و ۷۹/۰ به دست آمد. روایی این مقیاس نیز از طریق همبسته کردن با یک سوال کلی محقق ساخته ۶۱/۰ = r در سطح معنی داری ۰۰۱/۰ > p به دست آمد.

برای سنجش اعتبار این پرسشنامه نعامی نمره های پرسشنامه خودارزشیابی عملکرد شغلی را با نمره های حاصل از پرسشنامه شایستگی و عملکرد شغلی گزارش درجه بندی کارکنان همبسته نمود که ضرایب اعتبار به ترتیب ۴۳/۰ و ۳۶/۰ به دست آمده که در سطح (۰۰۱/۰ > p) معنی دار می باشند (نعامی، ۱۳۸۱ به نقل از فرهنگ مجد، ۱۳۸۸).

 

منابع:
اصلانپور جوکندان، محمد؛ شهبازی؛ ملکی، رضا. (۱۳۹۰). رابطه نیرومندی در کار با سلامت و عملکرد شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی اهواز. یافته های نو در روان شناسی، سال هفتم، شماره ۲۱، زمستان ۱۳۹۰، ص ص ۷۳-۶۵٫

معمارباشی اول، مژگان؛ صبری نظرزاده، راشین؛ عبدخدائی، محمدسعید. (۱۳۹۱). رابطه احساس انسجام و عزت نفس با عملکرد شغلی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره چهارم، شماره ۱۲، پاییز ۱۳۹۱، ص ص ۷۸-۶۶٫

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *