دانلود رایگان پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم کودکان)

(دیدگاه کاربر 2)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان سبک فرزند پروری: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه شیوه فرزند پروری بامریند یا پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین

دانلود رایگان پرسشنامه سبک فرزندپروری (رابینسون و همکاران -۲۰۰۱)

دانلود رایگان پرسشنامه سبک های فرزندپروری شیفر (۱۹۶۵)

دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس فرزندپروری آرنولد

دانلود رایگان پرسشنامه سبک‌های فرزند پروری

دانلود رایگان پرسشنامه اقتدار والدینی بوری

______________________________________

قسمتی از پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم کودکان):

این پرسشنامه در سال (۱۹۹۱) توسط فریک تهیه شده است. این پرسشنامه دارای ۵ زیر مقیاس و ۴۲ عبارت می باشد که به صورت ۵ درجه ای نمره گذاری شده اند. گزینه هرگز عدد ۱ و گزینه همیشه عدد ۵ را به خود اختصاص می دهد.

دانش آموزی گرامی: این پرسشنامه حاوی سؤالاتی در مورد خانواده شما می باشد. خواهشمند است عبارات زیر را با دقت مطالعه فرمائید و مشخص نمائید، هر یک از عبارت۔ های زیر بطور معمول تا چه حد در مورد خانواده شما رخ می دهد. 

سوالات:
۱ صحبت های دوستانه ای با مادرتان دارید.
ب.صحبت های دوستانه ای با پدرتان دارید.
۲ زمانی که کار خوبی انجام دهید، والدین تان شما را متوجه آن کار خوب می کنند.
۳ والدین تان شما را تهدید به تنبیه می کنند، ولی شما را تنبیه نمی کنند
۴ مادرتان داوطلب کمک به فعالیت های خاصی که شما درگیر آن هستید می شود (مثلا بازی، ورزش، فعالیتهای گروههای مذهبی و …)
ب.پدرتان داوطلب کمک به فعالیت های خاصی که شما درگیر آن هستید می شود (مثلا بازی، ورزش، فعالیتهای گروههای مذهبی و …) 
۵ والدین تان رفتار خوب شما را جایزه و پا پاداش مورد تشویق قرار می دهند
۶ اگر شما بخواهید جایی بروید، به والدین تان اطلاع می دهید
با مادر تان، بلا تفریح و فعالیت های سرگرم کننده می پردازید
۷ با پدرتان، به تفریح و فعالیت های سرگرم کننده می پردازید.
۸ وقتی که اشتباهی انجام می دهید بدون آنکه تنبیه شوید با والدین تان صحبت میکنید.
۹ مادرتان در مورد فعالیت های روزانه شما در مدرسه پرسوجو می کند.
ب.پدرتان در مورد فعالیت های روزانه شما در مدرسه پرس و جو می کند
۱۰ شما عصرها بیشتر از زمان مورد نظر وقت خود را خارج از خانه می گذرانید.
۱۱ مادرتان در انجام تکالیف مدرسه به شما کمک می کند 
ب.پدرتان در انجام تکالیف مدرسه به شما کمک می کند.
۱۲ تلاش والدین تان برای وادار کردن شما به انجام کارها بیهوده است چون آنها می دانند این کار برایشان دشوار است.
۱۳ وقتی کار خوبی انجام می دهید والدین تان شما را تشویق می کنند.
۱۴ مادرتان از شما در مورد برنامه ای که برای فردای آن روز دارید، پرس و جو می کند.
ب.پدرتان از شما در مورد برنامه ای که برای فردای آن روز دارید، پرس و جو می کند. 
۱۵ مادرتان شما را به انجام کارهای خاصی وادار می کند
ب.پدرتان شما را به انجام کارهای خاصی وادار می کند. 
۱۶ بخاطر رفتار خوبی که داشته اید والدین به شما جایزه می دهند.
۱۷ والدین تان، دوستان شما (آنهایی که با شما هستند) را نمی شناسند
۱۸ وقتی شما کار خوبی انجام می دهید، والدین تان شما را در آغوش می کشند و یا می بوسند. 
۱۹ بدون آنکه ساعت بازگشت خود را مشخص کنید از خانه خارج می شوید.
۲۰ مادرتان در مورد دوستانتان با شما صحبت می کنند
ب.پدرتان در مورد دوستانتان با شما صحبت می کنند
۲۱ بعد از تاریک شدن هوا بیرون از خانه می مانید بدون آنکه بزرگتری همراه شما باشد. 
۲۲ والدین تان قبل از زمان تعیین شده شما را تنبیه نمی کنند بطور مثال : قبل از نمره بد گرفتن، بخاطر درس نخواندن شما را تنبیه نمی کنند) 
۲۳ شما در برنامه ریزی فعالیت های خانوادگی کمک می کنید.
۲۴ به قدری والدین تان گرفتار هستند، که فراموش می کنند شما کجا و چه کار می کنید.
۲۵ والدین تان شما را بدلیل انجام کارهای اشتباه تنبیه نمی کنند
۲۶ مادرتان در جلسه اولیاء و مربیان و یا دیگر جلسات مدرسه شرکت می کند
ب.پدرتان در جلسه اولیاء و مربیان و یا دیگر جلسات مدرسه شرکت می کند.
۲۷ وقتی شما در امور مختلف به آنها کمک می کنید، والدین تان به شما می گویند که از کار شما خشنود شده اند.
۲۸ وقتی شما دیر به خانه می آیید، والدین تان متوجه دیر آمدن شما نمی شوند.
۲۹ والدین تان به شما نمی گویند که کجا می خواهند بروند. 
۳۰ شما با بیش از یک ساعت تأخیر از زمان تعیین شده ای که والدین تان منتظرتان هستند به خانه می آیید.
۳۱ شکل و نوع تنبیهی که والدین تان برای شما بکار می برند به وضعیت روحی آنان بستگی دارد. 
۳۲ شما به تنهایی و بدون حضور شپی بزرگتری در خانه می ماند. 
۳۳ وقتی شما کار اشتباهی انجام می دهید، والدین تان محکم به پشت شما می زنند. 
۳۴ وقتی شما رفتار اشتباهی انجام می دهید، مورد بی اعتنایی والدین تان قرار می گیرید. 
۳۵ وقتی شما رفتار اشتباهی انجام می دهید، والدین تان به شما سیلی می زنند.
۳۶ والدین تان امتیازات و یا پولی را که به شما داده اند به عنوان تنبیه از شما پس می گیرند
۳۷ والدین تان برای تنبیه، شما را به اتاقتان می فرستند.
۳۸ وقتی شما کار اشتباهی انجام می دهید، والدین تان شما را با کمربند یا دیگر اشیاء می زنند.
۳۹ وقتی شما کار اشتباهی انجام می دهید، والدین تان سر شما داد و فریاد می زنند.
۴۰ وقتی شما کار اشتباهی انجام می دهید، والدین تان به آرامی برایتان توضیح می دهند که چرا رفتارتان غلط است.
۴۱ والدین تان برای تنبیه شما، از روش محروم کردن استفاده می کنند. بطور مثال شما را از انجام فعالیت مورد علاقه تان برای مدتی منع می کنند).
۴۲ به عنوان تنبیه شما را وادار به کارهای سخت می کنند. 

برای بدست آوردن نمره هر زیر مقیاس، امتیاز عبارات مربوط به زیر مقیاس مورد نظر را با هم جمع و بر تعداد عبارت ها تقسیم می کنیم تا نمره میانگین به دست آید.

پنج حیطه مورد ارزیابی در این مقیاس عبارتند از: مشارکت والدين: سؤالات 1، ۴، ۷، ۹، ۱۱، ۱۴، ۱۵، ۲۰، ۲۳، ۲۶؛ فرزندپروری مثبت: سؤالات ۲، ۵، ۱۳، ۱۶، ۱۸، ۲۷؛ عدم ثبات در نحوه برخورد سؤالات ۳، ۱۲،۸، ۲۲، ۲۵، ۳۱؛ ضعف در نظارت: سؤالات ۶،۱۰، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۲۴، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۲ و تنبیه بدنی: سؤالات ۳۳، ۳۵، ۳۹ را مورد سنجش قرار می دهد.

پایایی و روایی

در مطالعه سامانی (۱۳۹۰)، اعتبار سازه این پرسشنامه از طریق بررسی ساختار عاملی با استفاده از روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفته است که حاکی از روایی سازه ای مناسب آن است. همچنین، از دیگر شاخص های روایی این پرسشنامه همبستگی ضعیف نمره عوامل مستخرج از پرسشنامه با یکدیگر و در عوض، ضرایب همبستگی متوسط نمره این عوامل با نمره کل پرسشنامه است (آناستازی، ۲۰۰۷). که در این پژوهش سامانی، متوسط ضریب همبستگی عوامل با یکدیگر 71/0 و متوسط ضریب همبستگی عوامل با نمره کل پرسشنامه فرزندپروری 55/0بوده است.

همچنین همبستگی منفی معنادار عامل اعمال اقتدار و تنبیه بدنی با نمره کل مقیاس فرآیندهای خانواده و همبستگی مثبت معنادار عامل فرزندپروری مثبت و مشارکت پدر با نمره مقیاس فرآیندهای خانواده، اعتبار همگرا و واگرای فرم کودکان پرسشنامه فرزندپروری آلاباما را تأیید می کند.

پایایی این پرسشنامه توسط سامانی (۱۳۹۰) در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. وی ضریب آلفای کرونباخ و پایایی حاصل از روش باز آزمایی را در فاصله دو هفته بدین شرح گزارش کرده است.

زیر مقیاس ضريب آلفا ضریب باز آزمایی
مشارکت پدر 82/0 80/0
فرزندپروری مثبت 86/0 86/0
عدم ثبات در برخورد 56/0 77/0
ضعف در نظارت 52/0 75/0
تنبیه بدنی 82/0 87/0

نتایج در نهایت نشان می دهد پرسشنامه فرزندپروری آلاباما از کفایت روان سنجی مناسب جهت استفاده در ایران برخوردار می باشد.

ضریب باز آزمایی برای نمره کامل و عوامل ۵ گانه موجود در پرسشنامه فرزندپروری نشانگر اعتبار خوب این پرسشنامه می باشد.

از ویژگی های منحصر به فرد پرسشنامه فرزندپروری آلاباما در ایران ملاحظه نقش پدر و مادر به طور مجزا از یکدیگر و همچنین استخراج عامل مشارکت پدر به عنوان یک عامل مستقل در فرم فارسی می باشد که این دو ویژگی از یک سو مناسب بودن نوع سؤالات پرسشنامه با فرهنگ ایرانی را گوشزد می کند و از سوی دیگر فرصت مطالعه نقش پدر را در فرایند فرزند پروری پژوهشگران مهیا می سازد.

تعریف مفهومی

شیوه های فرزندپروری: به شیوه های رفتاری گفته می شود که والدین در تربیت فرزندان خود کار می برند.

در این پژوهش منظور از شیوه های فرزندپروری، شیوه های رفتاری مشارکت والدین، فرزند پروری مثبت، عدم ثبات در نحوه برخورد، ضعف در نظارت و تنبیه بدنی می باشد (فریک، ۱۹۹۷، به نقل از سامانی، ۱۳۹۰).

تعریف عملیاتی:

شیوه های فرزندپروری: منظور از شیوه های فرزندپروری در این فایل نمره ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه شیوه های فرزندپروری آلاباما (نسخه فرزندان) فریک، (۱۹۹۱) در پنج زیر مقیاس مشارکت مشارکت والدین، فرزندپروری مثبت، عدم ثبات در نحوه برخورد، نظارت ضعیف و ثنیه بدنی) کسب می کنند.

منابع:

سامانی، سیامک؛ خیر، محمد؛ صداقت، زینب. (1390). “سبک های والدگری در گونه های مختلف خانواده در مدل فرایند و محتوای خانواده. فصلنامه خانواده پژوهی، سال ششم، شماره 22. تابستان، 162-165.

Frick , P.J. (1997). Agetrend in the association between parenting parcctices and conduct problems behavior modification. 23: 106-128.

Frick , P.J. (1991). Alabama Parening questionnaire. Communication studies, 48, 59-75

2 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم کودکان)

  1. لعیا

    پرسشنامه فرزندپروری آلاباما خیلی کمک کننده بود..
    بخصوص که پرسشنامه های مربوط به فرزند آوری رو داخل سایتون قرار دادید

  2. کیارش

    لایک دارید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *