دانلود رایگان پرسشنامه اقتدار والدینی بوری

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان سبک فرزند پروری: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه شیوه فرزند پروری بامریند یا پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین

دانلود رایگان پرسشنامه سبک فرزندپروری (رابینسون و همکاران -۲۰۰۱)

دانلود رایگان پرسشنامه سبک های فرزندپروری شیفر (۱۹۶۵)

دانلود رایگان پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم کودکان)

دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس فرزندپروری آرنولد

دانلود رایگان پرسشنامه اقتدار والدینی بوری

_________________________________

قسمتی از پرسشنامه اقتدار والدینی بوری:

پرسشنامه اقتدار والدینی (PAQ) توسط جان آر. بوری درسال ۱۹۹۱ ساخته شده است که از ۳۰ گویه و ۳ خرده مقیاس سبک آسان گیر (۱۰ سوال)، سبک مستبدانه (۱۰ سوال) و والدین سبک مقتدر منطقی (۱۰ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش اقتدار والدین بکار می رود.

فرم های پدر و مادر به جز با اشاره های مناسب به واژه پدر یا مادر یکسان هستند.

هدف: سنجش اقتدار والدین

 

سوالات:
۱ در حالیکه من بزرگ می شدم مادرم احساس می کرد در خانه، بچه ها به همان راهی که والدینشان رفته اند خواهند رفت.
۲ مادر من احساس می کرد که برای همه ما خوب است که مجبور باشیم از هر چه او فکر می کند درست است پیروی کنیم، حتی اگر اچه ها با او موافق نبودند.
۳ در زمانی که من بزرگ می شدم هر گاه مادرم به من می گفت کاری را انجام دهم، از من انتظار داشت بدون هیچ سوالی سریع آن کار را انجام دهم.
۴ در زمانی که بزرگ می شدم، یکبار خط مشی و قوانین خانواده تدوین شد، مادرم در خانواده با بچه ها در مورد دلایل این خط مشی و قوانین صحبت می کرد.
۵ هر وقت که من احساس می کردم قانون ها و قید و شرط های خانواده، نامعقول است، مادرم همیشه با من در مورد آنها مذاکره و صحبت می کرد.
۶ مادرم همیشه احساس می کرد که چیزی که بچه ها نیاز دارند این است که برای ساختن فکرشان آزاد باشند و کارهایی را که می خواهند انجام دهند، انجام دهند، حتی اگر با آنچه که والدین شان می خواهند، مطابقت نداشته باشد.
۷ در زمانی که بزرگ می شدم، مادرم به من اجازه نمی داد در مورد تصمیماتی که می گیرد، سوالی بپرسم.
۸ در زمانی که بزرگ می شدم، مادرم فعالیت ها و تصمیمات بچه ها را در خانواده با استدلال و انضباط هدایت می کرد.
۹ مادرم همیشه احساس می کرد، والدین برای اینکه فرزندان شان به همان شیوه ای که آنها می خواهند رفتار کنند، باید از اجبار و فشار بیشتری استفاده کنند.
۱۰ در زمانی که بزرگ می شدم، مادرم احساس نمی کرد که من نیاز داشته باشم از قوانین و مقررات پیروی کنم، فقط به خاطر اینکه شخصی مقتدر آنها را وضع کرده بود.
۱۱ در زمانی که بزرگ می شدم، من می دانستم مادرم در خانواده، از من چه انتظاری دارد، اما وقتی احساس می کردم آنها غیر منطقی هستند برای بحث کردن با مادرم در مورد آنها احساس آزادی می کردم.
۱۲ مادرم احساس می کرد والدین عاقل و خردمند باید سریع به فرزندان خود بیاموزند که، چه کسی در خانواده رئیس است.
۱۳ در زمانی که بزرگ می شدم، مادرم به ندرت برای رفتار من انتظارات و قواعدی را تعیین می کرد و به ندرت مرا راهنمایی می کرد.
۱۴ در زمانی که بزرگ می شدم، بیشتر اوقات مادرم کارهایی که بچه ها می خواستند را انجام می داد.
۱۵ در زمانی که بچه ها در خانواده بزرگ می شدند، مادرم به ما درباره راه ها و هدف های عاقلانه، دستورالعمل و راهنمایی هایی می داد.
۱۶ در زمانی که بزرگ می شدم، اگر سعی می کردم با مادرم مخالفت کنم بسیار عصبانی می شد.
۱۷ مادرم احساس می کند که اگر والدین فعالیت ها، تصمیمات و آرزوهای بچه هایشان را در خلال رشد محدود نکنند، مشکلات جامعه حل خواهد شد.
۱۸ در زمانی که بزرگ می شدم، مادرم به من اجازه می داد بدانم که او چه رفتاری را از من انتظار دارد، و اگر من از آنها پیروی نمی کردم، مرا تنبیه می کرد.
۱۹ در زمانی که بزرگ می شدم، مادرم به من اجازه می داد برای بیشتر کارهایی که به من مربوط بود بدون نظارت او تصمیم بگیرم.
۲۰ در زمانی که بزرگ می شدم، مادرم به نظرات بچه ها در تصمیم گیری هایش توجه می کرد. ولی فقط به این علت که بچه ها چیزی را می خواهند، تصمیمش را عوض نمی کرد.
۲۱ در زمانی که بزرگ می شدم، مادرم خود را مسئول هدایت و راهنمایی رفتار من نمی دانست.
۲۲ در زمانی که بزرگ می شدم، مادرم استانداردها و قوانین واضحی برای همه بچه ها در خانواده داشت، اما دلش می خواست که تمام استانداردها و قوانین با نیازهای هر یک از بچه ها به طور انفرادی سازگار باشد.
۲۳ در زمانی که بزرگ می شدم مادرم برای رفتار و فعالیت های من دستورالعمل داشت و از من انتظار داشت که از آنها پیروی کنم، اما او مایل بود به نگرانی ها و مشائل من گوش دهد و در مورد دستورالعمل ها با من گفتگو کند.
۲۴ در زمانی که بزرگ می شدم مادرم به من اجازه می داد مسائل خانواده را از دیدگاه خود بنگرم، و به طور کلی به من اجازه می داد برای کاری که می خواستم انجام دهم خودم تصمیم بگیرم.
۲۵ مادرم همیشه احساس می کرد که اگر می توانستیم والدین را متقاعد کنیم که وقتی فرزندان شان کاری را که از آنها می خواهند، انجام نمی دهند به صورت سختگیرانه و دستوری با فرزندان شان رفتار کنند مشکلات جامعه حل می شد.
۲۶ در زمانی که بزرگ می شدم مادرم اغلب دقیقاً به من می گفت می خواهد من چه کاری انجام دهم و از من انتظار چه کاری دارد.
۲۷ در زمانی که بزرگ می شدم مادرم برای رفتار و فعالیت های من دستورالعمل واضحی داشت، ولی همیشه وقتی من با او مخالف بودم، مرا درک می کرد.
۲۸ در زمانی که بزرگ می شدم مادرم رفتارها، فعالیت ها و آرزوهای بچه ها را در خانواده کنترل نمی کرد.
۲۹ در زمانی که بزرگ می شدم می دانستم مادرم در خانواده از من چه انتظاری دارد و او اصرار داشت که من فقط به خاطر احترام به اقتدار و بزرگتر بودن او از دستوراتش پیروی کنم.
۳۰ در زمانی که بزرگ می شدم اگر مادرم در خانواده تصمیمی می گرفت که مرا اذیت می کرد، خواستار این بود که در مورد آن تصمیم با من گفتگو کند و اگر تصمیم او اشتباه بود قبول می کرد.

تعریف مفهومی:

با توجه به تاثیر شیوه های فرزندپروری بر عزت نفس انسان، پژوهشگران شیوه های فرزندپروری را بر اساس دو بعد «پذیرندگی-پاسخ دهندگی» و «توقع داشتن-کنترل» طبقه بندی نموده اند. با توجه به این ابعاد بامریند سه نوع الگوی رفتاری والدین را ارائه نمود،

الف) الگوی رفتاری مقتدرانه،

ب) الگوی رفتاری مستبدانه 

ج) الگوی رفتاری آسان گیر. والدین دارای الگوی رفتاری مقتدارنه در امر تربیت فرزند خود کنترل و گرمی زیاد، والدین مستبد کنترل زیاد و گرمی کم، والدین آسان گیر کنترل کم و گرمی زیاد اعمال می نمایند.

هر کدام از شیوه های فرزندپروری پیامدهای متفاوتی دارد. شیوه فرزندپروری مقتدرانه و اطمینان بخش باعث می شود فرزندان سرزنده، شاداب، دارای عزت نفس بالا و خودکنترلی بالا باشند و همین امر باعث می شود که در دوره نوجوانی، از سطح بالای جرات و موفقیت برخوردار باشند.

خانواده ها با شیوه فرزندپروری مستبدانه احتمالا فرزندان مضطرب، ناشاد و ناسازگار تربیت می کنند. شیوه فرزندپروری آسان گیر باعث می شود فرزند تکانشی، نافرمان، سرکش و متوقع و وابسته بار بیاید و عملکرد ضیعفی در مدرسه از خود نشان دهد.

بامریند روی نقشی که اقتدار یا کنترل والدین در ایجاد شایستگی سازنده در کودکان دارد، تمرکز داشت. بامریند و شایستگی سازنده را به عنوان مسئولیت پذیری اجتماعی، استقلال، گرایش به پیشرفت و سرزنده بودن تعریف نمود. بامریند در طی مطالعات خود دریافت سبک مقتدرانه در شکل دهی شایستگی سازنده در کودکان پیش دبستانی بیشترین اثربخشی را داشت.

مطالعات وی نشان داد که کودکانی که با سبکهای مستبدانه و آسان گیر بار می آمدند شایستگی سازنده کمتری داشتند (سپهریان آذر و همکاران، ۱۳۹۲).

تعریف عملیاتی :

در این پژوهش منظور از  نمره استاندارد اقتدار والدینی  نمره­ای است که فرد به سوالات ۳۰ ماده ای  پرسشنامه  بوری می­دهد .

مولفه ها و سوالات مربوط به هر مولفه:

۱ سبک آسان گیر ۱-۶-۱۰-۱۳-۱۴-۱۷-۱۹-۲۱-۲۴-۲۸ ۱۰
۲ سبک مستبدانه ۲-۳-۷-۹-۱۲-۱۶-۱۸-۲۵-۲۶-۲۹ ۱۰
۳ سبک مقتدر منطقی ۴-۵-۸-۱۱-۱۵-۲۰-۲۲-۲۳-۲۷-۳۰ ۱۰

نمره گذاری پرسشنامه:

نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «شدیداً مخالف»، «مخالف»، «بی تفاوت»، «موافق» و «شدیداً موافق» به ترتیب امتیازات ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ در نظر گرفته می شود.

نمره گذاری هر خرده مقیاس با جمع کردن امتیازات مربوط به هر یک از خرده مقیاس ها بدست می آید.

حداقل نمره فرد در هر یک از زیرمقیاس ها ۱۰ و حداکثر نمره فرد در هر یک از زیرمقیاس ها ۵۰ است.

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۳۰ – ۹۰ – ۱۵۰

امتیازات خود را از۳۰ عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۳۰ و حداکثر ۱۵۰ خواهد بود.

نمره بین  ۳۰ تا ۶۰  : اقتدار والدینی ضعیف است.

نمره بین ۶۰ تا ۹۰ :  اقتدار والدینی متوسط است.

نمره بالاتر از ۹۰  : اقتدار والدینی قوی است .

می توان برای هریک از مولفه ها هم تفسیر جداگانه ای انجام داد که طبق جدول زیر حدپایین نمره در هر مولفه ۱۰ و حدبالای نمره ۳۰ خواهد بود :

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۰ – ۲۰ – ۳۰

روایی و پایایی:

نتایج پژوهش های اسفندیاری، (۱۳۷۴)، رضایی، (۱۳۷۵) و مهرافروز، (۱۳۷۸) به نقل از فراهانی (۱۳۸۶)، نشان دادند که این پرسشنامه از مشخصه های روانسنجی مناسب برای اندازه گیری دیدگاه اولیه بامریند (۱۹۷۱) در زمینه شیوه های فرزندپروری می باشد (اژه ای و همکاران، ۱۳۹۰).

بوری آلفای کرونباخ این پرسشنامه را برای سبک مقتدر منطقی ۸۵/۰، سبک مستبدانه ۸۷/۰ و آسان گیر ۷۴/۰ گزارش نموده است. اژه ای و همکاران در جدیدترین پژوهش آلفای این مقیاس را برای سبک مقتدرانه، مستبدانه و آسان گیر به ترتیب ۸۹/۰، ۹۵/۰ و ۸۴/۰ گزارش نموده اند.

در پژوهش سپهریان آذر و همکاران (۱۳۹۲) نیز ضریب همسانی درونی این مقیاس با آلفای کرونباخ به ترتیب ۷۲/۰، ۷۳/۰ و ۷۰/۰ به دست آمد.

پرسشنامه اقتدار والدینی با دامنه ضرایب آلفا از ۷۴/۰ تا ۸۷/۰ برای خرده مقیاس ها، از همسانی درونی خوبی برخوردار است. ثبات PAQ با پایایی بازآزمایی با طول مدت ۲ هفته با دامنه ضرایب از ۷۷/۰ تا ۹۲/۰، نیز خیلی خوب است.

بوری (۱۹۹۱) برای مشخص کردن روایی پرسشنامه از روش روایی افتراقی استفاده نموده و نتایج آن بدین صورت است که سبک آمرانه مادر با سبک سهل گیر مادر رابطه معکوس (۳۸/۰-)، سبک آمرانه پدر با سبک سهل گیر پدر رابطه معکوس (۵۰/۰-)، سبک آمرانه مادر با سبک اقتداری مادر رابطه معکوس (۴۸/۰-)، سبک آمرانه پدر با سبک اقتداری پدر رابطه معکوس (۵۲/۰-) داشت، در حالی که سبک اقتداری مادر با سبک سهل گیر مادر (۰۷/۰) و سبک اقتداری پدر با سبک سهل گیر پدر (۱۲/۰) همبستگی مثبت غیر معنادار داشتند.

 این پرسشنامه توسط اسفندیاری (۱۳۷۴) ترجمه و با تغییراتی مورد استفاده قرار گرفته است. روایی محتوای پرسشنامه براساس داوری ۱۰ صاحب نظر در زمینه روان شناسی و روانپزشکی خوب گزارش شده است (بشارت و همکاران، ۱۳۹۰).

اسفندیاری (۱۳۷۴) پایایی بازآزمایی این پرسشنامه را که بعد از گذشت یک هفته از اجرای اولیه، مجدداً از ۱۲ نفر از مادران نمونه مورد مطالعه، خواسته بود تا پرسشنامه را تکمیل کنند برای شیوه سهل گیر (۶۹/۰)، برای شیوه آمرانه (۷۷/۰) و برای شیوه اقتداری (۷۳/۰) بدست آورده است (بشارت و همکاران، ۱۳۹۰).

منابع:

اژه ای، جواد؛ غلامعلی لواسانی، مسعود؛ مال احمدی، احسان؛ خضری آذر، هیمن. (۱۳۹۰). الگوی علی روابط بین سبک های فرزندپروری ادراک شده، اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و موفقیت تحصیلی. مجله روانشناسی ۵۹، سال پانزدهم، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۰٫

بشارت، محمدعلی؛ عزیزی، کورش؛ پورشریفی، حمید. (۱۳۹۰). رابطه سبک های فرزندپروری والدین با کمال گرایی فرزندان در نمونه ای از خانواده ایرانی. فصلنامه خانواده پژوهی، سال هفتم، شماره ۲۶، تابستان ۱۳۹۰٫

سپهریان آذر، فیروزه؛ امانی ساری بگلو، جواد؛ محمودی، حجت. (۱۳۹۲). عزت نفس نوجوانان و سبک های فرزندپروری: نقش واسطه ای برآورده شده نیازهای روانشناختی اساسی. مجله علوم رفتاری، دوره ۷، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۲، صفحات: ۱۵۸-۱۵۱٫

Baumrind‚ D. (1971). Current patterns of parental authority. DevelopmentalPsychology Monographs‚ ۴(۱‚ Part 2)

Buri‚ J. (1991). Parental Authority Questionnaire. Journal of Personality Assessment‚۵۷(۱)‚ ۱۱۰-۱۱۹٫

Ribeiro‚ L. L. (2009)‚ CONSTRUCTION AND VALIDATION OF A FOUR PARENTING STYLES SCALE . A Thesis (M.A.)-‎-Humboldt State University‚ Psychology: Counseling

John R. Buri‚ Department of Psychology‚ University of St. Thomas‚ ۲۱۱۵ Summit Avenue‚ St. Paul‚ MN 55105.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه اقتدار والدینی بوری

  1. Mahsa

    سلاام..امروز شانسی سایت شما رو پیدا کردم.. تمام پرسشنامه های اقتدار والدین رو که میخواستم از سایت شما پیدا کردم.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *