دانلود رایگان ۶ پرسشنامه فرهنگ سازمانی (دنیسون+رابینز+هافستد+کامرون و کوئین)

(دیدگاه کاربر 5)

 

(هر کدام از پرسشنامه ها را باید جداگانه خریداری کنید)

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان فرهنگ سازمانی : {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه فرهنگ سازمانی – ۱۲ سوالی

۲- دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل رابینز

۳- دانلود رایگان پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین

۴- دانلود رایگان پرسشنامه فرهنگ سازمانی ادگارشاین

۵- دانلود رایگان پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد

۶- دانلود رایگان پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

 

___________________________________

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

۱- قسمتی از پرسشنامه فرهنگ سازمانی:

 

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دارای ۱۲ سوال بوده که بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد) نمره گذاری شده است و دارای ۳ مولفه ای (تسهیم دانش، محیط بیرون و نوآوری) می باشد و هدف از این پرسشنامه ارزیابی میزان فرهنگ سازمانی در ابعاد ذکر شده می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

۱ اهمیت تسهیم دانش با هم ردیفان
۲ اهمیت تسهیم دانش با مافوقان
عکس پرسشنامه فرهنگ سازمانی
۱۰ پذیرش ایده های نو در شرکت
۱۱ دسترسی راحت افراد به هم فکری و مساعدت دیگران برای ارائه ایده های جدید
۱۲ جستجوی راه حل های جدید برای برخورد با مشکلات
_________________________________

پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل رابینز

۲- قسمتی از پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل رابینز:

 

پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی دارای ۵۶ سوال بوده که بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است و دارای ۹ بعد ( خلاقیت و نوآوری، خطر پذیری، توجه به جزئیات، توجه به ره آورد، توجه به اعضای سازمان، تاثیر نتایج تصمیمات بر کارکنان، توجه به تیم، جاه طلبی و تهور طلبی و پایداری می باشد و همچنین آلفای کرونباخ ۸۹/۰ می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

۱ در سازمان برای ارائه پیشنهادهای جدید به افراد فرصت داده می شود.
۲ سرپرستان مستقیم معمولا از نوآوریهای کارکنان  قدردانی می کنند.
۳ به تحقیق به عنوان ابزار موثر ایجاد زمینه برای خلاقیت توجه می شود.
۴ روحیه تلاش در انجام امور بین  کارکنان وجود دارد.
۵ کارکنان  به بررسی روشهای گوناگون انجام کار تشویق می شوند.
۶ روحیه مسئولیت پذیری کارکنان در محیط کار مورد تشویق قرار می گیرد.
۷ طرح نظرات متفاوت از طرف مسوول مورد استقبال قرار می گیرد.
۸ مسوولان روحیه اعتماد به نفس کارکنان را تقویت می کنند.
۹ مسوولان روحیه استقلال شخصیت در کارکنان  را تقویت می کنند.
۱۰ کارکنان  به استقبال از موقعیتهای دشوار کاری تشویق می شوند.
=================== 
۵۰ کارکنان  در مواجهه با مسائل از خود علاقه نشان می دهند.
۵۱ کارکنان  دریافتن راه حل برای مسائل از خود علاقه نشان می دهند.
۵۲ امکان مخالفت کارکنان  در مورد نحوه انجام امور محوله با مسوول خود وجود دارد.
۵۳ به رشد سازمان در آینده بیش از وضعیت فعلی آن توجه می شود.
۵۴ انجام امور در جهت ایجاد زمینه هایی است که منجر به پیشرفتهای آتی می گردد.
۵۵ بیشتر بر حفظ وضع موجود تاکید می شود.
۵۶ کارکنان  برای انجام موفق کارها ی خود به ابزارها ی مورد نیاز مجهز می شوند.
(مثل : کلیه ابزارها ، تجهیزات ، امکانات و سایر مواردی است که می تواند کارکنان را در انجام بهتر و موفقیت آمیز کار خود یاری کند)

پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین

۳- قسمتی از پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین:

 

پرسشنامه فرهنگ سازمان دارای ۲۴ سوال می باشد که توسط کامرون و کوئین طراحی و تنظیم شده است و هدف از این پرسشنامه ارزیابی شش بعد کلیدی برای فرهنگ سازمانی می باشد که دارای ۶ بعد ( مشخصه های برجسته سازمان، رهبری سازمانی، مدیریت کارکنان، چسب سازمانی (پیوند دهنده های سازمانی)، تاکیدات استراتژی و معیارهای موفقیت ) می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف نظری و عملیاتی +سوالات تخصصی +شیوه نمره گذاری +تفسیر و تحلیل +روایی و پایایی +منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ سازمان من یک مکان کاملا شخصی است. محیطی کاملا خانوادگی می باشد که افراد با همدیگر اطلاعات خود را تسهیم می کنند
۲ سازمان من یک مکان کارآفرین پویا می باشد که افراد تمایل به پذیرش ریسک دارند.
۳ سازمان من نتیجه محور است، هدف اصلی دستیابی به نتایج می باشد و افراد رقابتی و موفقیت محور هستند.
۴ سازمان من یک مکان کاملا ساختار یافته و کنترل محور می باشد، رویه های رسمی نوع کار افراد را مشخص می کنند
۵ رهبری در سازمان من عموماً در قالب مدلهای مشاوره، تسهیل سازی یا پرورش افراد می باشد.
۶ رهبری در سازمان من عموماً در قالب مدلهای کارآفرینی، نوآوری یا ریسک پذیری می باشد.
۷ رهبری در سازمان من عموماً در قالب مدلهای  منطقی، تهاجمی و نتیجه محور می باشد.
=================== 
۲۰ سازمان من تأکید بر عملکرد و ثبات دارد (کارایی، کنترل و عملیات آسان و بی دردسر مهم هستند).
۲۱ سازمان من موفقیت را بر مبنای توسعه منابع انسانی، کار تیمی، تعهد کارکنان و علاقه افراد تعریف میکند.
۲۲ سازمان من موفقیت را بر مبنای داشتن تولیدات جدید و منحصر بفرد تعریف میکند (رهبری تولید و نوآور)
۲۳ سازمان من موفقیت را بر مبنای برنده شدن در بازار کاری و پیشتازی در رقابت تعریف میکند (رهبری بازار رقابت عنصر کلیدی می باشد)
۲۴ سازمان من موفقیت را بر مبنای کارایی تعریف میکند (تحویل قابل اطمینان، زمان بندی آسان و هزینه های پایین در تولید عناصر اساسی می باشند)

منابع:

 

Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (1999). Diagnosing and changing organizational culture: Based on the competing values framework. Reading, MA: Addison-Wesley

Cato Sæle,(2007), Linking organisational culture and values with a firm’s performance

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین) اینجا کلیک کنید👉

_________________________________

پرسشنامه فرهنگ سازمانی ادگارشاین

۴- قسمتی از پرسشنامه فرهنگ سازمانی ادگارشاین:

 

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دارای ۲۱ سوال می باشد که توسط ادگارشاین طراحی و ساخته شده است و براساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده است و در مطالعه مربوط به الگوهای فرهنگ سازمانی، مشخص ی شود که تعدادی از آنها قادرند مشابه الگوی(( گردن)) به بررسی و توصیف فرهنگ سازمانی بپردازند. ولی برخی دیگر ، متفاوت از الگوی(( گردن)) فرهنگ سازمانی را بررسی و توصیف کرده اند. در این پژوهش چهارده الگو مورد مطالعه قرار گرفته است.

 

قسمتی از سوالات:

۱ تا چه اندازه برای خلق افکار نو و ارائه پیشنهادات مفرصتهای مناسب در اختیارتان قرار می گیرد؟
۲ تا چه اندازه عقاید نو، نوآوری، خلاقیت و ریسک پذیری(قبول خطر کردن) در این سازمان مورد توجه قرار می گیرد؟
۳ تا چه حد برای نوآوریو ابتکار عمل و خطر پذیری فرصت مناسب داده می شود؟
۴ تا چه اندازه همکاران از موقعیت های دشوار استقبال می کنند؟
۵ مدیر تا چه اندازه به حفظ وضع موجود تاکید دارد؟
۶ مدیر تا چه اندازه به حفظ وضع موجود و ثبات سازمان توجه داد نه به رشد؟
۷ مدیر تا چه اندازه در سازمان به ثبات تاکید دارد؟
=================== 
۱۸ در سازمان تا چه اندازه همکاران روحیه تکاپوی، جسارت ، نحمل طلبی، سرکشی دارند؟
۱۹ تا چه اندازه کارکنان می توانند مسائل(مشکلات) را به صورت دقیق تجزیه و تحلیل کنند و امور به صورت دقیق بپردازند؟
۲۰ تا چه اندازه همکاران می توانند به مسائل به صورت دقیق توجه کرده و به جزئیات امور بپردازند؟
۲۱ تا چه اندازه همکاران مسائل را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند؟

 

پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی هافستد

۵- قسمتی از پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی هافستد:

 

روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق کتابخانه ای و میدانی می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ جلسات وقتی به وسیله یک مرد اداره شود، معمولا موثرتر خواهد بود
۲ مردان نسبت به زنان برای داشتن یک مسیر ترقی حرفه ای اهمیت بیش تری قائلند
۳ زنان نسبت به مردان به ارتقاء و شناسایی خود در کارشان بها نمی دهند
۴ زنان نسبت به مردان به کارکردن در یک جو دوستانه بهاء بیش تری می دهند
۵ مردان معمولا مسائل را با تجزیه وتحلیل منطقی حل می کنند. در حالی که زنان مسائل را شهودی حل می کنند.
۶ حل مسائل سازمانی معمولا نیازمند زورمندی و شیوه ای فعال است که این نوعا از مردان بر می آید.
۷ اینکه چه کسی پست مدیریت عالی سازمان را اشغال می کند، اولویت با یک مرد است نه یک زن
۸ بعضی مشاغل وجود دارند که یک مرد همیشه بهتر از یک زن می تواند آن را انجام دهد
۹ زنان به جنبه های اجتماعی شغل خود توجه بیش تری دارند تا پیشرفت و ترقی انسان در کار

=================== 

 

۲۵ ارائه پاداش به کارکنان باید بر اساس دستیابی به نتایج باشد، نه اینکه به طور مداوم و بر اساس الگوهای منظم
۲۶ برای یک سرپرست اغلب ضرورت دارد وقتی با کارکنان برخورد می کند، بر قدرت و اختیار خود تاکید کند
۲۷ یک مدیر بایستی از حشر و نشر با زیردستان خود در خارج از محیط کار بپرهیزد
۲۸ زیردستان نبایستی با تصمیمات مدیران خود مخالفت کنند
۲۹ اگر کارمندی در سازمان از مسائلی مانند افزایش حقوق ناعادلانه به مدیران شکایت کند، برای این کار توبیخ خواهد شد
۳۰ مدیران نبایستی وظایف مهم و مشکل را به زیردستان تفویض کنند

۳۱ شما کدام یک از این مدیر ها را ترجیح می دهید؟

۳۲ کدام مدیر، ویژگی های مدیریت فعلی در سازمانتان را بیان می نماید؟

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد) اینجا کلیک کنید👉

_________________________________

 

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

۶- قسمتی از پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون:

 

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دارای ۶۰ سوال می باشد که توسط دنیسون و همکارانش طراحی و ساخته شده است و بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) نمره گذاری شده است و هدف از این پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان در ابعاد مختلف می باشد و دارای ۱۲ مولفه ای ( توانمند سازی، تیم گرایی، توسعه قابلیت ها، ارزش های بنیادین، توافق، انسجام و هماهنگی، ایجاد تغییر، مشتری مداری، یادگیری سازمانی، نیت و جهت استراتژیک، اهداف و مقاصد و چشم انداز ) می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

۱ بیشتر کارکنان به میزان زیادی در کارهایشان درگیر و فعال هستند.
۲ تصمیمات به طور معمول در سطحی که بهترین اطلاعات موجود است گرفته می‌‌شود.
۳ اطلاعات به طور وسیع در اختیار همه قرار دارد، لذا هر کس در موقع نیاز می‌‌تواند به آن دست یابد.
۴ هر کس اعتقاد دارد که می‌‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد.
۵ برنامه ریزی کاری مداوم است و هر کس تا اندازه‌ای در این فرایند درگیر است.
۶ همکاری در بخش‌های مختلف سازمان به نحو شایسته‌ای مورد تشویق قرار می‌‌گیرد.
۷ کار افراد شبیه این است که آنها عضوی از تیم هستند.
۸ برای انجام کارها از کار تیمی استفاده می شود تا سلسله مراتب.
۹ تیم‌های کاری، اولین سنگ بنا‌و شالوده سازمان هستند
۱۰ کار آنگونه سازمان یافته که هر فرد میتواند ارتباط بین کار خود و اهداف سازمان را متوجه شود.
عکس پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون
۵۰ مسیر استراتژیک ما برایم مبهم است.
۵۱ توافق گسترده ای درباره اهداف وجود دارد.
۵۲ رهبران در هدف گذاری بلند پرواز اما واقع بین هستند.
۵۳ رهبران اهداف سازمان را برای کارکنان روشن ساخته اند.
۵۴ ما به طور مداوم پیشرفت خود را در مقابل اهدافی که تعیین کرده ایم دنبال می‌‌کنیم.
۵۵ افراد سازمان کارهایی که نیاز است انجام گیرد تا در بلند مدت موفق باشیم را می‌‌دانند.
۵۶ ما دارای چشم انداز مشترکی از آنچه سازمان در آینده به آن شبیه خواهد بود می‌‌باشیم.
۵۷ رهبران دارای دیدگاه بلند مدت هستند.
۵۸ تفکر کوتاه مدت اغلب چشم انداز بلند مدت ما را به مخاطره می‌‌اندازد.
۵۹ چشم انداز ما انگیزه و هیجان را برای کارکنانمان به وجود می‌‌آورد.
۶۰ ما از توانایی‌دستیابی به تقاضا‌های کوتاه مدت، بدون به مخاطره انداختن چشم انداز بلند مدتمان، برخوردار هستیم.

منابع:

 

Denison, Daniel (2000). organizational culture : can it be a key lever for Driving organizational change”, International institute for management development, Denison @ imd. Ch.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون) اینجا کلیک کنید👉

___________________________

5 دیدگاه برای دانلود رایگان ۶ پرسشنامه فرهنگ سازمانی (دنیسون+رابینز+هافستد+کامرون و کوئین)

 1. shabn

  سلام آیا تمامی پرسشنامه ها تحلیل هم دارند؟ میشه همشو واسم ایمیل کنین؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم سبا..
   میتونید در قسمت خلاصه ای از پرسشنامه رو ملاحظه کنید و پرسشنامه ای که نیاز دارید رو دانلود و استفاده کنید..

 2. دانشجو

  سلام وقت بخیر
  امکان داره پرسشنامه ادینسون رو برای من بفرستید؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم دانشجو…
   میتونید ایملتون رو چک کنید پرشنامه مورد نظرتون ، ارسال شد

 3. مازيار

  سلام. به نظرم که با اینکه پرسشنامه کوک و لافرتی پیچیدگی خودش رو داره اما تفسیر و توشیح پرسشنامه اتون خیلی کامل و جام بود

 4. منيژه

  سلام. اگر امکانش هست پرسشنامه فرهنگ سازمانی رو برام ارسال کنید..امکان پرداخت رو ندارم

  • arash arash

   سلام دوست عزیز..
   ایمیل خود را چک کنید پرسشنامه مورد نظرتان به ایملتان ارسال شد

 5. دستغیب

  سلام. پرسشنامه فرهنگ سازمانی از بقیه سایتهای که دیدم کاملتر و جامع تر بودید.در ضمن خوبیش این بود که رایگان گذاشتید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *