دانلود رایگان پرسشنامه مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان کارول (۱۹۹۱)

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان کارول (۱۹۹۱):

پرسشنامه مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان، توسط کارول (۱۹۹۱) طراحی شده است.

این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال و ۴ مؤلفه مسؤولیت پذیری اقتصادی، مسؤولیت­پذیری قانونی، مسؤولیت­پذیری اخلاقی، مسؤولیت­پذیری اجتماعی می باشد.

سوالات:
۱ در سازمان مهم است که به شیوه ای عمل کنیم که حداکثر سود برای هر سهم به دست آید.
۲ در سازمان مهم است، به این امر متعهد باشیم که تا جایی که ممکن سود آور باشیم.
۳ در سازمان حفظ جایگاه رقابتی قوی بسیار مهم است.
۴در سازمان حفظ سطح بالای از راندمان عملیاتی بسیار مهم است.
۵ مهم است که یک شرکت موفق به عنوان شرکتی که همیشه سود آور است، تعریف شود.
۶ مهم است که عملکرد سازمان متناسب با انتظارات دولت و قانون باشد.
۷ رعایت مقررات مختلف دولت مرکزی، ایالتی و محلی مهم است.
۸ داشتن شهروند سازمانی متعهد به قانون مهم است.
۹ مهم است که یک شرکت موفق به عنوان شرکتی که تعهدات قانونی خود راانجام می دهد تعریف شود.
۱۰ تهیه کالا و خدماتی که حداقل شرایط قانونی را داشته باشد از اهمیت برخوردار است.
۱۱ مهم است که به روشی عمل کنیم که متناسب با انتظارات اجتماعی، رسوم و هنجارهای اخلاقی باشد.
۱۲ شناخت و احترام به هنجارهای اخلاقی جدید و در حال تحول پذیرفته شده توسط جامعه بسیار مهم است.
۱۳ جلوگیری از به خطر افتادن هنجارهای اخلاقی برای رسیدن به اهداف شرکت مهم است.
۱۴ مهم است که یک شهروند سازمانی یا شرکتی خوب به عنوان کسی که آنچه را که از  نظر اخلاقی انتظار می رود انجام دهد، تعریف شود
۱۵ شناخت این نکته مهم است که صداقت سازمانی و رفتار اخلاقی فراتر از پیروی از قوانین و مقررات است.
۱۶ مهم این است که انجام کارها در سازمان به روشی سازگار با انتظارات بشر دوستانه و خیرخواهانه انجام شود.
۱۷ در سازمان کمک به انجام  امور خوب و نوع دوستانه مهم است.
۱۸ مهم است که مدیران و کارکنان در فعالیت های خیرخواهانه در جوامع محلی خود به طور داوطلبانه شرکت کنند.
۱۹ در سازمان ارائه کمک به آموزش های خصوصی و عمومی بسیار مهم است.
۲۰ در سازمان کمک داوطلبانه به فعالیت های کیفیت زندگی جامعه را ارتقا می بخشد، مهم است.

نمره گذاری پرسشنامه:

           مقیاس درجه‌بندی سوالهای پرسشنامه پژوهش مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت

بر اساس طیف پنح گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (در سازمان مهم است که به شیوه ای عمل کنیم که حداکثر سود برای هر سهم به دست آید.) به سنجش مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان می پردازد.

    مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان: به عنوان خط و مشی و تکنیکی ورای اجبارات قانونی آن، به منظور سود دهی برای کل جامعه اشاره دارد.

در این تحقیق منظور از مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان نمره ای است که پاسخ دهندگان به سوالات ۲۰ گویه ای پرسشنامه مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان می دهند.

مولفه های پرسشنامه:

توزیع سوالات پرسشنامه

مسؤولیت پذیری- جتماعی سازمان تعهدات  اقتصادی 
تعهدات قانونی    ۵۱۰-۹-۸-۷-۶
تعهدات اخلاقی   ۵۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱
تعهدات اجتماعی ۵۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۰ – ۵۰ – ۱۰۰

امتیازات خود را از ۲۰ عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۲۰ و حداکثر ۱۰۰ خواهد بود.

نمره بین  ۲۰ تا ۳۳: میزان مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان در حد پایینی می باشد.

نمره بین ۳۳ تا ۶۶: میزان مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان در حد متوسطی می باشد.

نمره بالاتر از ۶۶: میزان مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان در حد بالایی می باشد.

روایی پرسشنامه:

 اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).

در این پژوهش روایی پرسشنامه در پروژهش (بازی، ۱۳۹۴) سنجیده شده است.

پایایی پرسشنامه:

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).

ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در پژوهش (بازی، ۱۳۹۴) برای این پرسشنامه بالای ۷/۰ برآورد شد.

متغیرها شاخص ها آلفای کرونباخ
مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان مسؤولیت پذیری اقتصادی ۷۸/۰
مسؤولیت پذیری قانونی۸۶/۰
مسؤولیت پذیری اخلاقی۸۹/۰
مسؤولیت پذیری اجتماعی۹۱/۰
کل مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان ۸۰/۰

منابع:

سرمد، زهره، حجازی، الهه و عباس بازرگان (۱۳۹۰). روش تحقیق در علوم رفتاری.

ابراهیمی، لقمان و همکاران (۱۳۹۳). بررسی رابطه بین مسئولت پذیری اجتماعی شرکت ه و رعایت حقوق مصرف کننده، فصلنامه مدیریت صنعتی، ۹ (۳۰): ۸۰-۹۶٫

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان کارول (۱۹۹۱)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *