پرسشنامه مولفه های چابکی زنجیره تامین

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد مولفه های چابکی زنجیره تامین:

 

پرسشنامه استاندارد چابکی زنجیره تامین دارای ۲۸ سوال در ۹ مولفه (پاسخگویی؛ انعطاف پذیری ، سرعت، فناوری اطلاعات، توسعه مهارتهای کارکنان، مجازی سازی ،تغییر در ملاکهای رقابت ، تغییر در نیاز های مشتری ،تغییر در فناوری) می باشد. و با استفاده از طیف لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد) نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امده۸۰/۰ می باشد.

 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

پاسخگویی: گویه های آن عبارتند از: عکس العمل آنی به تغییرات، درک و پیش بینی تغییرات بازار، تلاش سازمان در راستای برطرف کردن نیاز مشتری، کیفیت بالا در طول عمر محصولات.

انعطاف پذیری: گویه های آن عبارتند از: انعطاف پذیری در محصول (مدل و حجم)، انعطاف پذیری در وضعیت و عملکرد کارکنان، انعطاف پذیری در قیمت، انعطاف پذیری در توزیع، انعطاف پذیری در تبلیغات.

سرعت: گویه های آن عبارتند از: سرعت در معرفی محصول به بازار، تحویل به موقع محصولات، سرعت در انطباق با تغییرات، سرعت در یادگیری ارائه خدمات.

فناوری اطلاعات: گویه های آن عبارتند از: به کارگیری شیوه های نوین فناوری اطلاعات، استفاده از تکنولوژی مناسب، توسعه امکانات و تسهیلات.

توسعه مهارت کارکنان: گویه های آن عبارتند از: جذب نیروی انسانی شایسته، توسعه شرایط محیط آموزش کارکنان، سیستم پاداش دهی جهت ایجاد تعهد و انگیزه، آگاهی کارکنان از سطح فناوری موجود در سازمان.

مجازی سازی: گویه های آن عبارتند از: همکاری با واحدهای خارج از سازمان (برون سپاری)، استفاده از سیستم سازمانی بدون مرز، ایجاد سازمان شبکه ای جهت ارتباطات درونی و بیرونی.

ب) محرک های چابکی:

تغییرات در ملاک های رقابت: گویه های آن عبارتند از: افزایش ضریب نوآوری، افزایش فشار به واسطه هزینه، پاسخگویی رقبا به تغییرات، کاهش دوره معرفی محصولات جدید به بازار.

تغییر در نیازهای های مشتری: گویه های آن عبارتند از: تقاضای محصولات و خدمات شخصی و سفارشی، تحویل سریع و به موقع محصول به بازار، افزایش انتظارات کیفی، تغییر ناگهانی در کمیت و مشخصات سفارش.

تغییر در فناوری: گویه های آن عبارتند از: معرفی فناوری های جدید با کارایی بیشتر، سریعتر و به صرفه تر تولیدی.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  پرسشنامه چابکی زنجیره تامین نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۲۸گویه ای پرسشنامه چابکی زنجیره تامین می­دهند .

 

مولفه های پرسشنامه :

 

متغیرها سوالات
پاسخگویی ۳-۱
انعطاف پذیری ۹-۴
سرعت ۱۲-۱۰
فناوری اطلاعات ۱۴-۱۳
توسعه مهارت کارکنان ۱۸-۱۵
مجازی سازی ۲۲-۱۹
تغییرات در ملاک های رقابت ۲۴-۲۳
تغییر در نیازهای های مشتری ۲۶-۲۵
تغییر در فناوری ۲۸-۲۷

 

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

 

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵ ۲۶-۳۰ ۳۱-۳۵ ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر فوق دیپلم لیسانس کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر ۶ تا ۱۰سال ۱۱ تا۱۵سال بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

 

سوالات:

ردیف عوامل خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
پاسخگویی
۱  توانایی کارکنان در عکس العمل آنی به حل مسائل و مشکلات پیش آمده در سازمان تا چه حد است؟
۲  تلاش سازمان در راستای بر طرف کردن خواسته های مشتریان تا چه حد است؟
۳  تلاش کارکنان در اجرای سریع دستور مدیران تا چه حد است؟
انعطاف پذیری
۴  تا چه حد در عملکرد کارکنان سازمان انعطاف وجود دارد؟
۵ ۵تا چه حد در عملکرد مدیران سازمان انعطاف وجود دارد؟
۶  تا چه حد در روشهای انجام عملیات انعطاف وجود دارد؟
۷ انعطاف در قیمت(به هنگام مناقصات) تا چه حد وجود دارد؟
۸  جهت پاسخ به تغییرات مورد نظر مشتریان تا چه حد در سازمان انعطاف وجود دارد؟
۹  در انتخاب تامین کنندگان تا چه حد در سازمان انعطاف وجود دارد؟
سرعت
۱۰  سرعت در اتمام به موقع پروژه تا چه حد است؟
۱۱ سرعت در انطباق با تغییرات صنعت ساخت و ساز، در سازمان تا چه حد است؟
۱۲  سرعت در آموزش نیروها ی سازمان تا چه حد است؟
فناوری اطلاعات
۱۳ به کارگیری شیوه های نوین فناوری اطلاعات(نرم افزارهای جدید) در سازمان تا چه حد است؟
۱۴  تجهیز و توسعه امکانات و تسهیلات فناوری اطلاعات(سخت افزار) در سازمان تا چه حد است؟
توسعه مهارت کارکنان
۱۵  جذب و به کارگیری نیروی کار متخصص در سازمان تا چه حد است؟
۱۶  توسعه توانمندیها و مهارتهای کارکنان از طریق آموزش و بروزرسانی کارکنان تا چه حد است؟
۱۷ سیستم پاداش دهی جهت ایجاد تعهد و انگیزه  در کارکنان تا چه است؟
۱۸  آگاهی کارکنان از مسائل موجود در سازمان و محیط(نقاط قوت و ضعف، موارد تهدید و فرصت) تا چه حد است؟
مجازی سازی
۱۹ ۱توسعه جریان گردش اطلاعات و یکپارچه سازی ارتباطات در سازمان تا چه حد است؟
۲۰ ۲توسعه همکاری ها با واحدهای خارج ار سازمان(برون سپاری) تا چه حد است؟
۲۱  شیوه ساختار سازمانی بدون مرز تا چه حد در سازمان مورد استفاده قرار می گیرد؟
۲۲  سازمان شبکه ای جهت تسهیل ارتباطات درونی و بیرونی تا چه حد در سازمان مورد استفاده قرار می گیرد؟
تغییرات در ملاک های رقابت
۲۳  خلاقیت و نوآوری در روشهای اجرایی تا چه حد مورد استفاده قرار می گیرد؟
۲۴  حضور رقبا در بازار صنعت ساخت و ساز تا چه حد رو به افزایش است؟
تغییر در نیازهای های مشتری
۲۵ انتظارات کیفی مشتریان تا چه حد رو به افزایش است؟
۲۶  تغییرات ناگهانی در کمیت و مشخصات پروژه توسط مشتریان تا چه حد است؟
تغییر در فناوری
۲۷  ظهور فناوری های جدید(روشهای جدید عملیاتی) در صنعت ساخت وساز تا چه حد رو به افزایش است؟
۲۸  استفاده از تجهیزات کارگاهی جدید تا چه حد رو به افزایش است؟

 

 

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

  • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

          گزینه خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
        امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

 

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۸ ۸۴ ۱۱۲

 

  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۲۸تا ۸۴ باشد، چابکی زنجیره تامین در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۸۴ تا ۱۱۲ باشد، چابکی زنجیره تامین در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۱۱۲باشد، چابکی زنجیره تامین بسیار خوب می باشد.

 

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در این پژوهش بین خرده مقیاس های پرسشنامه چابکی زنجیره تامین و قیمت تمام شده محصول همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه چابکی زنجیره تامین ۸۰/. می باشد.

 

متغیرها سطح قابل قبول ضریب آلفای کرونباخ
پاسخگویی ۷/۰ ۸۹/۰
انعطاف پذیری ۷/۰ ۸۰/۰
سرعت ۷/۰ ۸۴/۰
فناوری اطلاعات ۷/۰ ۹۰/۰
توسعه مهارت کارکنان ۷/۰ ۸۵/۰
مجازی سازی ۷/۰ ۷/۰
تغییرات در ملاک های رقابت ۷/۰ ۷۴/۰
تغییر در نیازهای های مشتری ۷/۰ ۷۳/۰
تغییر در فناوری ۷/۰ ۷۵/۰
کل پرسشنامه ۸۰/۰

 

منبع:

تاثیر مولفه های چابکی زنجیره تامین بر کاهش قیمت تمام شده محصول پایان نامه کارشناسی ارشد،رشته مدیریت بازاریابی ،دانشگاه ازاد تهران مرکز

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسشنامه مولفه های چابکی زنجیره تامین”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *