دانلود رایگان پرسشنامه هوشمندی رقابتی کالف (۲۰۰۱)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه هوشمندی رقابتی کالف (۲۰۰۱):

 

این پرسش‌نامه هوشمندی رقابتی را از طریق بررسی ابعاد ششگانه‌ی آن و بواسطه‌ی ۳۹ سوال مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این پرسش‌نامه بر اساس طیف لیکرت پنج تایی طراحی شده است.

 

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن کمتر از ۳۰ ۳۰ تا ۴۰ ۴۰ تا ۵۰ ۵۰ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر فوق دیپلم لیسانس کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر ۶ تا ۱۰سال ۱۱ تا۱۵سال بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

 

نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

       گزینه کاملا  مخالفم مخالفم ممتنع موافقم کاملا موافقم
      امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

پایایی به دست آمده برای این ابزار در پژوهش پریش(۱۳۹۲) به میزان ۹۵/۰ گزارش شده است.

 

ردیف

 

 

شرح

کاملا مخالف موافقمخالف مخالف ممتنع موافق کاملا موافق
مرحله‌ی برنامه ریزی و تمرکز
۱ شرکت ما صرفا به شرکت‌هایی که در رقابت مستقیم با آن‌هاست، توجه می‌کند.
۲ شرکت ما از مهم‌ترین رقبای موجود و حتی تکنولوژی‌های در حال پیدایش گزارش تهیه می‌کند.
۳ شرکت ما به طور مستمر و نظام‌مند، تکنولوژی‌ها را در سطح جهان پایش می‌نهماید تا مشخص کند که آیا رقبای جدید یا تکنولوژی‌های جایگزین در حال پیدایش هستند یا خیر.
۴ ما اقدامات خود در زمینه‌ی کسب اطلاعات رقابتی را بر رقبا و تکنولوژی‌هایی که از نظر مدیران عالی شرکت مهم‌تر هستند، متمرکز می‌سازد.
۵ ما اقدامات و برنامه‌های سازمان‌ها و گروه‌هایی(مثل نهادهای قانونی یا انجمن‌های مردمی) که دیدگاه‌های آن‌ها بر شرکت ما تاثیر گذار است را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.
۶ ما مرتبا با مدیران اجرایی خود مصاحبه می‌کنیم تا نیازهای اطلاعاتی آن‌ها را شناسایی کنیم.
۷ امکانات شرکت ما بر تامین نیازهای اطلاعاتی مدیران ارشد متمرکز می‌سازد.
۸ شرکت ما از روش‌های متفاوتی برای جمع‌اوری اطلاعات موجود استفاده می‌کند، برای مثال روش‌های سازماندهی شده به منظور بهره‌‌برداری از کنفرانس‌ها و برنامه‌های پایش تکنولوژی
۹ ما نه تنها به طرح‌ها و مقاصد رقبای کلیدی، بلکه به هم پیمانان و شرکای اصلی خود نظیر: عرضه کنندگان، توزیع کنندگان و همکاران خود نیز توجه داریم.
مرحله‌ی جمع‌آوری
۱۰ ما اطلاعات مورد نیاز در مورد رقبای کلیدی و تکنولوژی‌های جدید را از منابع ثانویه‌ی اطلاعات(مثل نشریات،گزارشات عمومی) جمع‌آوری می‌کنیم.
۱۱ کارکنان ما اطلاعات مرتبط با رقبا و تکنولوژی‌های نوظهوررا به طور مستمر گردآوری و به مدیران مربوطه گزارش می‌نمایند.
۱۲ شرکت ما از شبکه‌ای از تعاملات انسانی در خارج از شرکت برخوردار است که با تماس با آن‌ها به موقع وبه سرعت به سوالات مدیران ارشد پاسخ می‌دهد.
۱۳ شرکت ما با استفاده از جوازهای ثبت اختراع و نوشته‌های علمی گرد‌آوری شده به ارزیابی برنامه‌های تحقیق و توسعه‌ی رقبا و تکنولوژی‌های نوظهور می‌پردازد.
۱۴ دانش و اطلاعات متخصصان و مهندسان شرکت پیرامون برنامه‌های رقبا و رندهای تکنولوژیک منابع اطلاعاتی اصلی ماهستند.
۱۵ منبع اصلی اطلاعاتی ما برای کسب خبر از برنامه‌های رقبا و روندهای تکنولوژیک، روابط و تعاملات با افراد خارج از سازمان است.
۱۶ منابع ثانویه‌ی اطلاعاتی (مثل نشریات و نمایشگاه‌های تجاری) منابع اصلی اطلاعاتی ما هستند.
مرحله‌ی تحلیل اطلاعات
۱۷ شرکت ما به گونه‌ای مستمر گزارشاتی پیرامون سوابق،مشخصات و طرح‌های تحقیق و توسعه‌ی رقبا تنظیم می‌نماید.
۱۸ شرکت ما نتایج احتمالی اقدامات رقبا را ارزیابی نموده و فرصت‌های ناشی از اقدامات آنان را(که ممکن است بر برنامه‌های ما، مانند برنامه‌های تحقیق وتوسعه و ارائه‌ی محصول جدید تاثیرگذار باشد) را مشخص می‌کند.        
۱۹ شرکت ما به منظور پیش بینی اقدامات آینده‌ی رقبا، طرح‌ها و استراتژی‌های آن‌ها را بررسی می‌کند.
۲۰ شرکت ما از روش‌های پیشرفته  و مرسوم در شناسایی و تحلیل رقیب بهره می‌گیرد.
۲۱ شرکت ما از تکنیک‌های تحلیلی پیشرفته( مثل بررسی داده‌ها‌ی آنلاین و تصویر برداری از تکنولوژی رقیب) برای تحلیل برنامه‌های تحقیق و توسعه‌ی خود و بررسی اقدامات تجاری  آینده‌ی آقیق و توسعه‌ی خود و بررسی اقدامات تجاری  آینده‌ی آن‌ها استفاده می‌کند.
۲۲ شرکت ما سوابق و مشخصا تکنولوژی ‌های در حال پیدایش را به منظور درک بهتر مشخصه‌ها، کاربردها و مزایای تجاری آن‌ها، مورد بررسی قرار می‌دهد.
۲۳ شرکت ما تکنولوژی‌های اصلی خود را با تکنولوژی‌های موجود جهانی مقایسه نموده تادر صورت نیاز نسبت به تغییر یا اصلاح ان‌ها اقدام نماید.
۲۴ شرکت ما روند تکنولوژی‌های تولیدی که به طور بالقوه می‌توانند جایگزینی برای تکنولوژی‌های ما باشند را پیش‌بینی می‌کند.
مرحله‌ی انتقال نتایج
۲۵ کارکنان ما اطلاعات و نتایج حاصله از بررسی فضای رقابتی خود را به اشخاصی انتقال می‌دهند که برای آن‌ها حق دسترسی به این اطلاعات تعریف شده باشد.
۲۶ کارکنان ما اطلاعات و نتایج حاصل از بررسی فضای رقابتی خود را در سرتاسر شرکت و به کلیه‌ی افراد منتقل می‌کنند.
مرحله‌ی فرایند وساخت
۲۷ شرکت ما رهنمودهای قانونی و اخلاقی برای کسب و ضبط اطلاعات رقبا توسعه داده است.
۲۸ شرکت ما مشوق‌هایی را پیش‌بینی نموده تا کارکنان مشتاقانه مشاهدات و اطلاعات خود در مورد رقبا را به مدیران مربوطه گزارش کنند.
۲۹ شرکت ما همواره نیازهای اطلاعاتی خود در حوزه‌ی رقابت را، به کارکنان گوشزد می‌کند.
۳۰ ما روش‌های سهل و آسانی برای گزارش مشاهدات و اطلاعات توسط کارکنان قرار داده ایم.
۳۱ ما برای درک مشتریان خود از تکنولوژی‌های نوینی مانند داده‌ کاوی، انبارداری داده و … استفاده می‌کنیم.
۳۲ ما از اینترانت شرکت به عنوان راهی برای ذخیره سازی و دسترسی کارکنان در زمینه‌های مختلف ثبت و ضبط می‌گردد.
۳۳ اینترانت شرکت ما به طور ویژه برای تسهیل و پشتیبانی از ثبت و ضبط اطلاعات پیرامون رقبا طراحی شده است.
۳۴ در شرکت ما اطلاعات و دانش کارکنان در زمینه‌های مختلف ثبت و ضبط  می‌گردد.
مرحله‌ی آگاهی و فرهنگ
۳۵ شرکت ما ثبت و ضبط اطلاعات پیرامون رقبا را به عنوان یک فعالیت قانونی و ضروری برای تجارت معرفی می‌کند.
۳۶ مدیریت ارشد شرکت از فعالیت‌های مربوط به ثبت و ضبط اطلاعات  رقبا حمایت می‌کند.
۳۷ مدیریت ارشد شرکت در برنامه ریزی و تصمیم‌ گیری‌های خود به طور منظم از اطلاعات بدست امده از رقبا استفاده می‌کند.
۳۸ ما ارزش بالقوه‌ی اطلاعات بدست آمده از رقبا را می‌دانیم.
۳۹ کارکنان ما می‌دانند که اشتراک گذاشتن دانش و اطلاعات برای موفقیت شرکت بسیار با اهمیت است.

 

منابع:

تاثیر ابعاد ساختاری سازمان مورد بررسی بر هوشمندی رقابتی». پایان نامه کارشناسی ارشد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه هوشمندی رقابتی کالف (۲۰۰۱)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *