دانلود رایگان پرسشنامه هویت معنوی چیک و همکاران + ۵ مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه سبک هویت : {روی لینک زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه سبک هویت برزونسکی

___________________________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه استاندارد هویت معنوی چیک و همکاران:

عباراتی که در پرسشنامه آورده شده است، جنبه­ای از هویت را توصیف می­کند. با توجه به تعریف معنویت به عنوان «ارتباط با نیرویی برتر (مانند خداوند) و دیگران» لطفاً هر عبارت را با دقت بخوانید و به میزانی که هر یک از عوامل مطرح شده را در شکل­دهی شخصیت خود و شناسایی خود با آن جنبه مهم می­دانید پاسخ مناسب را انتخاب کنید.

سوالات:
۱ بخش بزرگی از افکار من به مسائل معنوی اختصاص دارد.
۲ معنویت بخش ضروری از زندگی من است.
۳ به عقیده ی من برای هر انتخاب در زندگی توجه به جنبه های معنوی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
۴ توجه به رشد معنوی برای من بسیار مهم است.
۵ معنویت در نوع نگاه من به زندگی اهمیت ویژه ای دارد.
۶ اعتقاد به وجود نیرویی برتر و بزرگتر از خود در جهان نقش برجسته ای در شکل دهی شخصیت من دارد.
۷ قائل بودن به بعد معنوی و متعالی برای زندگی نقش مهمی در شخصیت من دارد.
۸ تجارب معنوی مانند ارتباط عمیق با هر آنچه در هستی است نقش مهمی در شکل دهی شخصیت من دارد.
۹ اعتقاد به حضور یک نیروی الهی در شکل دهی شخصیت من اهمیت دارد.
۱۰ پیوند و ارتباط عمیق با نیرویی برتر(مانند خداوند) نقش مهمی در شکل دهی شخصیت من ایفا می کند.
۱۱ باورهای فراطبیعی همچون اعتقاد به روح نقش مهمی در زندگی من ایفا می کند.
۱۲ من خودم را به عنوان فردی با جهت گیری مذهبی می شناسم.
۱۳ تجارب معنوی مانند مراقبه در زندگی من از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
۱۴ تجارب معنوی مانند دعا کردن بخش قابل توجهی از زندگی من است.
۱۵ اعتقاد به آگاه بودن خدا یا یک قدرت برتر در تمام کارهایم، نقش مهمی در زندگی من دارد.
۱۶ احساس نزدیکی با یک قدرت برتر (مانند خداوند) در آنچه هستم نقش مهمی دارد.
۱۷ اعتقاد به معنادار بودن زندگی نقش مهمی در آنچه هستم ایفا می کند.
۱۸ تلاش برای یافتن معنا در زندگی نقش مهمی در زندگی من ایفا می کند.
۱۹ تلاش برای یافتن پاسخ هایی برای رازهای زندگی نقش مهمی در زندگی من دارد.
۲۰ معنویت برای من و زندگی ام از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
۲۱ ارتباط قوی و محکم با دیگران در زندگی من از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
۲۲ این باور که در قبال بشریت و همه ی انسانها مسئولیت دارم نقش مهمی در شکل دهی شخصیت من دارد.
۲۳ اعتقاد به داشتن یک هویت مشترک با همه ی انسانها در آنچه هستم نقش تعیین کننده ای دارد.
۲۴ حفظ روابط با دیگران برای من از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
۲۵ تلاش برای امنیت و آسایش دیگران نقش مهمی درشکل دهی شخصیت من دارد.
۲۶ شرکت در آیین های مذهبی که باعث احساس تقرب به خداوند می شود جایگاه ویژه ای در زندگی من دارد.
۲۷ یافتن زیبایی ها همچون زیباییهای طبیعت جایگاه ویژه ای در زندگی من دارد.
۲۸ اعتقاد رعایت حقوق دیگران نقش مهمی در شکل دهی شخصیت من دارد.
۲۹ ترجیح حقوق دیگران بر حقوق خودم جایگاه مهمی در زندگی من دارد.
۳۰ سبک زندگی خود را بر اساس معنویت انتخاب کرده ام.
۳۱ تجربه ی یکی شدن با هر آنچه در هستی است (خود، خدا یا نیرویی برتر، دیگران، طبیعت، حیوانات و…) نقش مهمی در شکل دهی شخصیت من دارد.
۳۲ عشق به نیرویی برتر (مانند خداوند) نقش مهمی در شکل دهی شخصیت من دارد.
۳۳ تلاش در جهت انسانی بهتر و کامل تر شدن نقش مهمی در شکل دهی شخصیت من دارد.
۳۴ فکر کردن فراتر از جهان مادی نقش مهمی در شکل دهی شخصیت من دارد.
۳۵ کمک کردن به دیگران نقش مهمی در شکل دهی شخصیت من دارد.
۳۶ مهربانی ورزیدن نسبت به دیگران بخش مهمی از شخصیت من است.

به دلیل عدم وجود مقیاسی که به طور خاص هویت معنوی را مورد سنجش قرار دهد، پرسشنامه­ی هویت معنوی توسط راه پیما(۱۳۹۲) با بهره گیری از پرسشنامه چیک و همکاران (۱۹۹۴) طراحی شد.

 به منظور ساخت پرسشنامه­ی هویت معنوی دو حوزه­ی هویت و معنویت مورد مطالعه قرار گرفت. پس از بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون معنویت، علی رغم وجود تعاریف متعدد در این زمینه، معنویت به عنوان ارتباط و پیوند با وجودی متعالی و دیگران مدنظر واقع شد و با اقتباس از ابزارهای موجود در این زمینه (رید، ۱۹۸۶؛ هاون، ۱۹۹۲؛ آندروود، ترسی،۲۰۰۲؛مک­دونالد، ۱۹۹۷ ؛ بک، ۱۹۹۲؛ هاروی، ۲۰۰۴؛ الکینز و همکاران، ۱۹۸۸؛ برک، ۲۰۰۴؛ تورسون و پلانته، ۲۰۰۵) گویه­های معنویت طراحی شدند.

 لازم به ذکر است، از میان ابزارهای نام برده شده، از آنجا که پرسشنامه ابراز معنویت (ESI) (مک­دونالد، ۱۹۹۷) حاصل بررسی گسترده­ی تعداد زیادی (شامل ۱۹ مقیاس) از ابزارهای معنویت بود، جامع به نظر رسید و در طراحی گویه­های معنویت بیش از سایر مقیاس­ها استفاده شد.

پس از طراحی گویه­های معنویت، به منظور صورت­بندی گویه­ها در قالب هویت معنوی، مدل چیک و همکاران (۱۹۹۴) در طراحی پرسشنامه ابعاد هویت مد­نظر قرار گرفت. لازم به ذکر است که در پرسشنامه­ی مذکور ابعاد دیگر هویت شامل هویت اجتماعی، جمعی و شخصی اندازه­گیری شده است. بر این اساس، در برابر هر گویه طیفی  ۵ رتبه­ای از ۱ (اهمیتی ندارد) تا ۵ (اهمیت فوق­العاده­ای دارد) قرار داده شد. سپس، گویه­های استخراجی در اختیار گروهی از اساتید و دانشجویان دوره­های تکمیلی قرار گرفت و نهایتاً پس از طی مراحل داوری ۳۶ گویه انتخاب شد(راه پیما، ۱۳۹۲).

 

شیوه نمره گذاری:

طيف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طيف پنج گزينه‌اي ليكرت مي‌باشد (شامل: کاملاً نادرست تا کاملا درست) در جدول زیر نشان داده شده است.

مقياس درجه‌بندي سوالهاي پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقياس پنج درجه‌اي ليكرت

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
36 – 108 – 180

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 1 تا 20 باشد،  میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 21 تا 60 باشد،  میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.

در صورتی که نمرات بالای 60 باشد،  میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

 

پايايي پرسشنامه‌:

براي تعيين پايايي، روشهاي مختلفي وجود دارد. در اين تحقيق براي مشخص نمودن پايايي پرسشنامه‌ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري از جمله پرسشنامه‌ها يا آزمودن‌هايي كه ويژگيهاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌كنند بكار مي‌رود. در اينگونه ابزار، پاسخ هر سوال مي‌تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند. سرمد و همكاران (1387) معتقدندكه «براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زيرمجموعه سوالات پرسشنامه يا زيرآزمون و واريانس كل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضريب آلفا را بدست آورد» (ص 169).

ضريب پايايي پرسشنامه‌هاي از طريق فرمول زير به وسيله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra= ضريب آلفاي کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

2Sj=  واريانس سوالات آزمون

2s= واريانس کل آزمون

برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و ضرایب پایایی برای باورهای ماورایی، باورهای اخلاقی و کل مقیاس هویت معنوی به ترتیب 95/0، 87/0 و 96/0 به دست آمد.

 

روايي پرسشنامه‌:

روايي به اين مفهوم اشاره دارد كه وسيله اندازه‌گيري چيزي را كه ادعا مي‌كند دقيقاً همان چيز را اندازه بگيرد يعني متناسب با آن باشد و از مهمترين آن روايي صوري و محتوايي است و براي اينكه پرسشنامه‌اي حداقل داراي روايي محتوايي باشد بايد سوالات آزمون با توجه به مباني تئوريك دقيقاً مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا ميزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد. روايي صوري و محتوايي هر يك از پرسشنامه‌هاي پژوهش به تفكيك در زير ارائه مي‌شود:

جهت بررسی روایی این مقیاس، ابتدا تحلیل عامل اکتشافی به روش مؤلفه­های اصلی و با چرخش واریماکس بر روی نیمی از داده­های جمع­آوری شده (199 نفر اول) انجام شد. شیب نمودار اسکری و مقدار ارزش ویژه وجود 2 عامل در پرسشنامه را نشان داد. سپس بر روی نیمی دیگر از داده­های جمع آوری شده (199 نفر دوم) تحلیل عامل تأییدی به روش مؤلفه­های اصلی و با چرخش واریماکس اجرا شد.

در این مرحله نیز نتایج وجود 2 عامل در پرسشنامه را نشان داد. ملاک استخراج عوامل شیب نمودار اسکری و ارزش ویژه بالاتر از 1 بود. مقدار ضریب   KMO برابر94/0 و ضریب کرویت بارتلت برابر  753/­5235 (0001/0P<) بود که نشان از کفایت نمونه­گیری و ماتریس همبستگی گویه­ها داشت.

دو عامل استخراج شده با توجه به مبانی نظری پذیرفته شده از سوی محقق و تعریف دو وجهی معنویت تحت عنوان “ارتباط با نیرویی برتر و دیگران”، به ترتیب باورهای ماورایی و باورهای اخلاقی نامگذاری شدند. نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه­ی هویت معنوی در جدول زیر آورده شده است.

 

 

تعاریف نظری

هویت معنوی: هویت معنوی به عنوان نحوه­ای که “من” فرد به معنویت مربوط می­شود و با حس “خود” یکپارچه و ادغام می­شود، تعریف می­گردد (مک­دونالد، 2009).

با توجه به در نظر گرفتن معنویت به عنوان ارتباط با نیروی برتر و دیگران، هویت معنوی را می­توان به عنوان تعریف و شناسایی خود بر اساس معنویت و از جمله ارتباط با نیرویی برتر و دیگران در نظر گرفت(راه پیما، 1392).

با وجود اینکه ارتباط بین معنویت و خود از دیرباز در نظام­های مذهبی و معنوی تشخیص داده شده است، توجه علمی جدی به معنویت و ارتباط آن با هویت تنها از 20 سال پیش شروع به پیشرفت کرده است (مک­دونالد، 2009).

 

تعاریف عملیاتی

هویت معنوی: نمره که افراد از پاسخگویی به پرسشنامه هویت معنوی چیک و همکاران (1994) کسب خواهند کرد.

منابع:

  1. راه پیما، سمیرا(1392)، رابطه دلبستگی به والدین و همسالان و فاصله روانشناختی: بررسی نقش واسطه­ای هویت معنوی، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شیراز.
  2. Cheek, J. M., Tropp, L. R., Chen, L. C. &Underwood, M. K. (1994). IdentityOrientation: Personal, Social, Collective Aspects of Identity.Paper presented at the meeting of the American Association, Los Angeles.
  3. MacDonald, D.A.(2009).Identity and spirituality: Conventional and transpersonal perspective. Iternational Journal of Transpersonal Studies, 28,86-106.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه هویت معنوی چیک و همکاران + ۵ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *