PDF سوالات اخلاق خانواده زهرا آیت اللهی ۱۴۰۳

(دیدگاه کاربر 2)

۱۸,۹۰۰ تومان

 

دانلود نمونه سوالات اخلاق خانواده زهرا آیت اللهی pdf

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: 564646456 دسته:

توضیحات

فهرست مطالب:

جدیدترین و مهمترین نمونه سوالات اخلاق خانواده زهرا آیت اللهی

دانلود مجموعه نمونه سوالات اخلاق خانواده زهرا آیت اللهی با جواب و کیفیت بسیار عالی از سامانه ۲۰ بگیر

کاملترین و مهمترین نمونه سوالات اخلاق خانواده زهرا آیت اللهی با پاسخنامه صحیح

((با این مجموعه نمره کامل را بگیرید))

 

 

چند مورد از سوالات اخلاق خانواده:

-کدام گزینه صحیح می باشد؟
الف( اولین مقاربت نمی تواند منجر به بارداری شود
ب( شستشوی پس از مقاربت از بارداری جلوگیری می کند
ج( بارداری فقط پس از ازاله پرده بکارت امکانپذیر است
د( هیچکدام ☑️

 

-کدامیک از موارد زیر نحوه عملکرد روش وازکتومی را به‌درستی نشان می دهد؟
الف( از رشد لایه داخلی رحم آندومتر جلوگیری می کند
ب( ترشحات دهانه رحم را ضخیم کرده و از ورود اسپرم و ملحق شدن آن به تخمک جلوگیری می کند
ج( از آزاد شدن تخمک از تخمدان ها در زن جلوگیری می کند
د( از ورود اسپرم به مایع منی جلوگیری می شود ☑️

 

-منظور از توبکتومی چیست؟
الف( روش پیشگیری از بارداری بستن لوله مردان
ب( روش پیشگیری از بارداری بستن لوله زنان ☑️
ج( روش پیشگیری از بارداری آی یو دی حاوی لوونوژسترول
د( روش پیشگیری از بارداری آی یو دی حاوی مس

 

-کدامیک از ویژگیهای زیر مبنای تشخیص روزهای با باروری بالا در روش طبیعی پیشگیری از بارداری است؟
الف( ترشحات بدن
ب( دمای بدن ☑️
ج( میزان تعرق
د( هیچکدام

 

-کدامیک از روشهای بارداری برای زنانی که قصد بارداری دارند هم مورد استفاده قرار می گیرد؟
الف( روش وازکتومی
ب( روش شیردهی یا آمنوره شیردهی
ج( روش آی یو دی حاوی لوونوژسترول
د( روش تقویمی یا طبیعی ☑️

 

-در کدامیک از روشهای پیشگیری از بارداری در روزهای با احتمال باروری بالا از نزدیکی اجتناب می شود؟
الف( روش طبیعی ☑️
ب( روش شیردهی یا آمنوره شیردهی
ج( روش آی یو دی حاوی لوونوژسترول
د( روش وازکتومی

 

-کدامیک از موارد زیر جزو عوارض استفاده از آمپولهای تزریقی پروژسترونی محسوب می شود؟
الف( موجب خونریزیهای نامنظم می شود
ب( موجب افزایش خونریزی در قاعدگی اولین ماه می شود ☑️
ج( یک تا چهار ماه تاخیر در باروری ایجاد می کند
د( خطر سرطان را کاهش می دهد

 

-کدامیک از موارد زیر نحوه عملکرد آمپولهای تزریقی ترکیبی ضد بارداری را به‌درستی نشان می دهد؟
الف( ترکیب مس موجود در آن به اسپرم لطمه زده و از الحاق آن به تخمک جلوگیری می کند
ب( ترشحات دهانه رحم را ضخیم کرده و از ورود اسپرم و ملحق شدن آن به تخمک جلوگیری می کند
ج( از آزاد شدن تخمک از تخمدان ها در زن جلوگیری می کند ☑️
د( از رشد لایه داخلی رحم جلوگیری می کند

 

-کدامیک از موارد زیر نحوه عملکرد کپسولهای کاشتنی ضد بارداری نورپلانت را به‌درستی نشان می دهد؟
الف( ترکیب مس موجود در آن به اسپرم لطمه زده و از الحاق آن به تخمک جلوگیری می کند
ب( ترشحات دهانه رحم را ضخیم کرده و از ورود اسپرم و ملحق شدن آن به تخمک جلوگیری می کند ☑️
ج( از آزاد شدن تخمک از تخمدان ها در زن جلوگیری می کند
د( از رشد لایه داخلی رحم جلوگیری می کند

 

-کدامیک از موارد زیر در خصوص عوارض و شرایط استفاده از قرصهایمینی پیل برای پیشگیری از بارداری صحیح می باشد؟
الف( حتماً باید در یک زمان مشخص استفاده شود
ب( در زمان شیردهی می تواند استفاده شود
ج( خطر سرطان تخمدان را کاهش می دهد
د( الف و ب ☑️

 

-قرصهای ضد بارداری مینی پیل از کدامیک از هورمونهای زیر تشکیل شده است؟
الف( استروژن
ب( پروژسترون ☑️
ج( لوونوژسترول
د( همه موارد

 

-در روش جراحی برای پیشگیری از بارداری چه اقدامی صورت می گیرد؟
الف( استفاده از روشهای هورمونی برای پیشگیری از بارداری
ب( ایجاد مانع بر سر راه حرکت اسپرم به دورن رحم
ج( بستن لوله های اتتقال دهنده تخمک و اسپرم ☑️
د( عدم لقاح در روزهایی خاص که تخمک آزاد نمی شود

 

-کدامیک ازمواردزیر در خصوص عوارض و شرایط استفاده از قرصهای ترکیبی پیشگیری از بارداری صحیح نمی باشد؟
الف( خطر سرطان تخمدان را کاهش می دهد
ب( موجب خونریزیهای نامنظم می شود ☑️
ج( خطر سرطان تخمدان را کاهش می دهد
د( در زمان شیردهی نباید استفاده شود

چند مورد از نمونه سوالات اخلاق خانواده زهرا آیت اللهی:

کدام گزینه صحیح می باشد؟
الف( اولین مقاربت نمی تواند منجر به بارداری شود
ب( شستشوی پس از مقاربت از بارداری جلوگیری می کند
ج( بارداری فقط پس از ازاله پرده بکارت امکانپذیر است
د( هیچکدام

 

کدامیک از موارد زیر نحوه عملکرد روش وازکتومی را بدرستی نشان می دهد؟
الف( از رشد لایه داخلی رحم )آندومتر( جلوگیری می کند
ب( ترشحات دهانه رحم را ضخیم کرده و از ورود اسپرم و ملحق شدن آن به تخمک جلوگیری می کند
ج( از آزاد شدن تخمک از تخمدان ها در زن جلوگیری می کند
د( از ورود اسپرم به مایع منی جلوگیری می شود

 

نمونه سوالات اخلاق خانواده زهرا آیت اللهی

 

کدامیک از موارد زیر نحوه عملکرد روش بستن لوله زنان را بدرستی نشان می دهد؟
الف( از رشد لایه داخلی رحم )آندومتر( جلوگیری می کند
ب( ترشحات دهانه رحم را ضخیم کرده و از ورود اسپرم و ملحق شدن آن به تخمک جلوگیری می کند
ج( از آزاد شدن تخمک از تخمدان ها در زن جلوگیری می کند
د( از ملاقات تخمک با اسپرم جلوگیری می شود

 

کدامیک از ویژگیهای زیر مبنای تشخیص روزهای با باروری بالا در روش طبیعی پیشگیری از بارداری است؟
الف( ترشحات بدن
ب( دمای بدن
ج( میزان تعرق
د( هیچکدام

 

سوالات تستی کتاب اخلاق خانواده زهرا ایت اللهی

 

استفاده از کدامیک از روشهای بارداری احتمال بارداری نسبت به روشهای دیگر بیشتر است؟
الف( روش تقویمی یا طبیعی
ب( روش شیردهی یا آمنوره شیردهی
ج( روش آی یو دی حاوی لوونوژسترول
د( روش وازکتومی

 

استفاده ازکدامیک از روشهای پیشگیری از بارداریموجب کاهش دردهایقاعدگیوعلایمآندومتریوزمی شود؟
الف( روش تقویمی یا طبیعی
ب( روش شیردهی یا آمنوره شیردهی
ج( روش آی یو دی حاوی لوونوژسترول
د( روش وازکتومی

 

دانلود نمونه سوالات اخلاق خانواده زهرا ایت اللهی

 

کدامیک از موارد زیر جزو عوارض استفاده از آمپولهای تزریقی پروژسترونی محسوب می شود؟
الف( موجب خونریزیهای نامنظم می شود
ب( موجب افزایش خونریزی در قاعدگی اولین ماه می شود
ج( یک تا چهار ماه تاخیر در باروری ایجاد می کند
د( خطر سرطان را کاهش می دهد

 

کدامیک از موارد زیر نحوه عملکرد آی یو دی حاوی مس را بدرستی نشان می دهد؟
الف( از رشد لایه داخلی رحم جلوگیری می کند
ب( ترشحات دهانه رحم را ضخیم کرده و از ورود اسپرم و ملحق شدن آن به تخمک جلوگیری می کند
ج( از آزاد شدن تخمک از تخمدان ها در زن جلوگیری می کند
د( هیچکدام

 

نمونه سوالات امتحانی اخلاق خانواده زهرا آیت اللهی

 

کدامیک از موارد زیر نحوه عملکرد آمپولهای تزریقی ترکیبی ضد بارداری را بدرستی نشان می دهد؟
الف( ترکیب مس موجود در آن به اسپرم لطمه زده و از الحاق آن به تخمک جلوگیری می کند
ب( ترشحات دهانه رحم را ضخیم کرده و از ورود اسپرم و ملحق شدن آن به تخمک جلوگیری می کند
ج( از آزاد شدن تخمک از تخمدان ها در زن جلوگیری می کند
د( از رشد لایه داخلی رحم جلوگیری می کند

 

کدامیک از موارد زیر نحوه عملکرد کپسولهای کاشتنی ضد بارداری نورپلانت را بدرستی نشان می دهد؟
الف( ترکیب مس موجود در آن به اسپرم لطمه زده و از الحاق آن به تخمک جلوگیری می کند
ب( ترشحات دهانه رحم را ضخیم کرده و از ورود اسپرم و ملحق شدن آن به تخمک جلوگیری می کند
ج( از آزاد شدن تخمک از تخمدان ها در زن جلوگیری می کند
د( از رشد لایه داخلی رحم جلوگیری می کند

 

سوالات تستی اخلاق خانواده زهرا آیت اللهی

 

تاثیر کدامیک از روشهای پیشگیری از بارداری نسبت به بقیه کمتر است؟
الف( قرصهای ترکیبی
ب( کاشتنی ها
ج( قرصهای مینی پیل
د( آی یو دی حاوی مس

 

کدامیک از موارد زیر در خصوص عوارضو شرایطاستفاده از قرصهایمینی پیل برای پیشگیری از بارداری صحیح می باشد؟
الف( حتماً باید در یک زمان مشخص استفاده شود
ب( در زمان شیردهی می تواند استفاده شود
ج( خطر سرطان تخمدان را کاهش می دهد
د( الف و ب

 

نمونه سوالات درس اخلاق خانواده زهرا آیت اللهی

 

کدامیک از موارد زیر نحوه عملکرد قرصهای مینی پیل پیشگیری از بارداری را بدرستی نشان می دهد؟
الف( ترکیب مس موجود در آن به اسپرم لطمه زده و از الحاق آن به تخمک جلوگیری می کند
ب( ترشحات دهانه رحم را ضخیم کرده و از ورود اسپرم و ملحق شدن آن به تخمک جلوگیری می کند
ج( از آزاد شدن تخمک از تخمدان ها در زن جلوگیری می کند
د( از رشد لایه داخلی رحم جلوگیری می کند

 

کدامیک از موارد زیر نحوه عملکرد قرصهای ترکیبی پیشگیری از بارداری را بدرستی نشان می دهد؟
الف( ترکیب مس موجود در آن به اسپرم لطمه زده و از الحاق آن به تخمک جلوگیری می کند
ب( ترشحات دهانه رحم را ضخیم کرده و از ورود اسپرم و ملحق شدن آن به تخمک جلوگیری می کند
ج( از آزاد شدن تخمک از تخمدان ها در زن جلوگیری می کند
د( از رشد لایه داخلی رحم جلوگیری می کند

 

دانلود رایگان نمونه سوالات اخلاق خانواده زهرا آیت اللهی

 

در روش جراحی برای پیشگیری از بارداری چه اقدامی صورت می گیرد؟
الف( استفاده از روشهای هورمونی برای پیشگیری از بارداری
ب( ایجاد مانع بر سر راه حرکت اسپرم به دورن رحم
ج( بستن لوله های اتتقال دهنده تخمک و اسپرم
د( عدم لقاح در روزهایی خاص که تخمک آزاد نمی شود

 

کدام گزینه در مورد تنظیم خانواده صحیح نمی باشد؟
الف( عملی است آگاهانه و ارادی
ب( هدف آن ایجاد تعادل است
ج( با مفهوم تحدید موالید )نظریه مالتوس( تفاوت دارد
د( صرفاً به منظور کاهش موالید کاربرد دارد

 

نمونه سوالات تستی اخلاق خانواده زهرا آیت اللهی

 

بزرگترین ثروت و منبع قدرت سیاسی و اقتصادی یک کشور کدام است؟
الف( نیروی نظامی
ب( فناوریهای پیشرفته
ج( قدرت سیاسی و منطقه ای
د( هیچکدام

 

کدام گزینه بیانگر رشد انتقالی جمعیت در مرحله چهارم انتقال جمعیت است؟
الف( کشفیات و پیشرفتهای علوم ، منجر به سیر صعودی رشد جمعیت شد
ب( به دلایل ترویج دیدگاههای اقتصادی رشد جمعیت سیر کاهنده داشت
ج( بسیار نازل بود و جمعیت به کندی افزایش داشت
د( با کاهش همزمان موالید و مرگ و میر رشد جمعیت کاهش یافت

 

کشورهای صنعتی کدامیک از مراحل انتقالی جمعیت را سپری کرده اند؟
الف( مرحله دوم
ب( مرحله سوم
ج( مرحله چهارم
د( همه مراحل

 

کدام گزینه بیانگر رشد انتقالی جمعیت در مرحله دوم انتقال جمعیت است؟
الف( کشفیات و پیشرفتهای علوم ، منجر به سیر صعودی رشد جمعیت شد
ب( به دلایل ترویج دیدگاههای اقتصادی رشد جمعیت سیر کاهنده داشت
ج( بسیار نازل بود و جمعیت به کندی افزایش داشت
د( با کاهش موالید و مرگ و میر رشد جمعیت کاهش یافت

 

کدام گزینه بیانگر رشد انتقالی جمعیت در مرحله اول انتقال جمعیت است؟
الف( کشفیات و پیشرفتهای علوم ، منجر به سیر صعودی رشد جمعیت شد
ب( به دلایل ترویج دیدگاههای اقتصادی رشد جمعیت سیر کاهنده داشت
ج( بسیار نازل بود و جمعیت به کندی افزایش داشت
د( با کاهش موالید و مرگ و میر رشد جمعیت کاهش یافت

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

اگر شما هم جزو افرادی هستید که با پاس کردن درس اخلاق خانواده مشکل دارید همین الان اقدام به حل مشکل خود کنید و با خرید نمونه سوالات اخلاق خانواده زهرا آیت الهی بدون هیچ استرس و دردسر اضافی قبولی ۱۰۰ درصد بگیرید.

 

فرقی نمی کنه که چقدر سطح آزمون اخلاق خانواده ای که شما امتحان می دهید چقدر سخت باشد، فقط کافی از نمونه سوالات اخلاق خانواده زهرا آیت الهی استفاده کنید تا در کمترین زمان به تمام مفاهیم اخلاق خانواده مسلط شده و بدون هیچ زحمت اضافه ای با بالاترین نمرات درس اخلاق خانواده را پاس کنید.

 

 

چرا نمونه سوالات اخلاق خانواده زهرا آیت الهی

با خرید و مطالعه پکیج نمونه سوالات اخلاق خانواده زهرا آیت الهی، شما تمام مفاهیم درس را در چند صفحه به صورت جمع بندی ولی با توضیحات کامل در اختیار دارید به شکلی که آزمون اخلاق خانواده با هر درجه سختی هم برگزار شود، شما بدون هیچ استرسی می توانید به سرعت به تمام سوالات پاسخ دهید و با نمره کامل درس اخلاق خانواده را پاس کنید. درست که اخلاق خانواده جزو دروسی که به سختی پاس می شود ولی این معادله زمانی از بین می رود که شما به سراغ خرید و دانلود نمونه سوالات اخلاق خانواده زهرا آیت الهی بروید.

 

با زمان محدود و نداشتن جزوه چطور اخلاق حرفه ای پاس کنیم؟

شاید برای بار اول که این موضوع به ذهنتان خطور کرده باشد آن را غیر ممکن بدانید ولی زمانی که از نمونه سوالات اخلاق خانواده زهرا آیت الهی استفاده کنید متوجه می شوید که برای پاس کردن این درس نیاز به جزوه نداشتید و زمان نداشتید، نیاز به یک ذهن متفکر داشتید که به سراغ راه درست یعنی استفاده از نمونه سوالات آزمون اخلاق خانواده رفته است.

 

خیلی خلاصه بگوئیم، اگر دوست دارید در کمترین زمان ممکن با بالاترین نمره ممکن اخلاق خانواده را پاس کنید همین الان اقدام به خرید نمونه سوالات اخلاق خانواده زهرا آیت الهی بکنید.

 

نمونه سوالات اخلاق خانواده با جواب

تمام این نمونه سوالات با جواب بوده و تحت نظر بهترین کارشناسان برای چندین بار تحت مطالعه قرار گرفته تا بهترین جواب ممکن استخراج به شکلی نگارش شود که همه چیز برای قبولی شما در آزمون اخلاق خانواده آماده و محیا باشد. فرقی نمی کند که شما با چه سطح دانشی از این نمونه سوالات استفاده می کنید، فقط همین که شروع به مطالعه این جزوات بکنید، یعنی قبول شده اید.

 

چطوری از نمونه سوالات اخلاق خانواده زهرا آیت الهی استفاده کنیم؟

شما می توانید به راحتی اقدام به دانلود PDF نمونه سوالات اخلاق خانواده بکنید و این نمونه سوالات را در هر پلتفرمی اعم از گوشی و کامپیوتر مشاهده و مطالعه کنید.

 

برای قبولی بی چون و چرا در این آزمون توصیه می کنیم ابتدا اگر جزوه کامل درس اخلاق خانواده را دارید با توجه به نمونه سوالات مطالعه کنید و سپس بدون در نظر گرفتن جواب نمونه سوالات اخلاق خانواده، جواب های خود را نوشته و بعد با جواب نمونه سوالات اخلاق خانواده زهرا آیت الهی مقایسه کنید تا هر چه زودتر آماده شده و بتوانید با بالاترین نمره این درس را پاس کنید.

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

2 دیدگاه برای PDF سوالات اخلاق خانواده زهرا آیت اللهی ۱۴۰۳

  1. شاهسوند

    من با خوندن این نظرات مطمئنم شدم که نمونه سوالات شما روبگیرم از اینجا…چون دنبال سوالهای خوب میگشتم ولی پیدا نمیکردم..از راهنمایتون ممنون

  2. راشدی

    الان با خوندن این نمونه سوالات آمادگی کامل برای آزمون رو دارم..از مدیر سایت هم خیلی ممنوم که این سوالات رو گذاشته.بود نسبت به بقیه سایتهای که من دیدم سوالات از کیفیت بهتر برخوردار بود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *