کتاب و سوالات گزارش نویسی سید علی قاسم زاده علمی کاربردی+قابل سرچ ۱۴۰۳

(دیدگاه کاربر 6)

۱۹,۹۰۰ تومان

☑️فرمت pdf ☑️دانلود فوری ☑️دانلود کتاب و نمونه سوالات گزارش نویسی سید علی قاسم زاده pdf علمی کاربردی (قابل سرچ)【مهمترین نمونه سوالات گزارش نویسی سید علی قاسم زاده با جواب】.

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: 575567575 دسته:

توضیحات

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

چند مورد از نمونه سوالات گزارش نویسی :

 

کدام جمله زیر حاوی گرته برداری نحوی نادرست است؟
الف) پلیس به روی تظاهرات کنندگان شلیک کرد.
ب) او می خواهد معلم شود.
ج) این شما هستید که باید به تعهدات خود پایبند باشید.
د) اگرچه هوا ابرای بود، باران نبارید

—————————————-

کدام جمله از نظر علائم نگارشی (سجاوندی) نادرست است؟
الف) پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «طلب علم، بر هر مسلمانی واجب است.»
ب) مشک آنست که خود ببوید؛ نه آنکه عطار بگوید.
ج) نه هر که به قامت مهتر، به قیمت بهتر..
د) آب و باد و خاک و آتش از عناصر اربعه هستند

—————————————-

نمونه سوالات گزارش نویسی سید علی قاسم زاده

برای جدا کردن جملات معترضه از کدام نشانه زیر استفاده می شود؟
الف) گیومه
ب) کمانک یا پرانتز
ج) ویرگول یا درنگ نما د
د ) دو خط فاصله

—————————————-

کدام کلمه ای که زیرش خط کشیده شده، صحیح به کار رفته است؟
الف) اگر اخلاق را رعایت نکنند، مقابله به مثل می کنم.
ب) ایران و عراق موافقت کرده اند که به تبادل اسرا ادامه دهند.
ج) مطابق توافق به عمل آمده، دو طرف ملزم به رعایت مقررات شده اند.
د) تحکیم روابط دو ملت نیازمند اهتمام بیشتر است

—————————————-

کدام عبارت یا جمله زیر از نظر به کار بستن علائم نگارشی نیازمند اصلاح نیست؟
الف) گزارش انواعی دارد: خبری و فرهنگی و اجتماعی و………….
ب) این سازمان باید مسأله سنخ شناسی (تیپولوژی) انجمن های خصوصی و تخصصی را روشن کند.
ج) گفت، تا کی این ماجرا ادامه خواهد داشت!
د) رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: بودجه کشور پاسخ گوی حجم تشکیلات دولتی نیست

—————————————-

املای کدام گزینه زیر نادرست است؟
الف) بنابراین
ب) بی سروسامانیها
ج) میگوئید
د) نیکوست

—————————————-

نمونه سوالات گزارش نویسی علمی کاربردی

کاربرد کدام ترکیب زیر صحیح است؟
الف) مثمر ثمر ب) تهویه هوا
ج) تکمیل نواقص د) تکمیل نقایص

—————————————-

در خلاصه نویسی، حذف اجزای زاید و نقل به مضمون بیشتر برای چه نوع متونی به کار میرود ؟
الف) مقالات
ب) سخنرانیها
ج ) کتاب و رمان
د) مصاحبه ها

—————————————-

طبق نظریه استادان دانشگاه سلو امریکا، کدام یک از گزینه های زیر، از ویژگی های مهم یک متن خلاصه شده به شمار نمی رود؟
الف) کامل بودن
ب ) عینی بودن
ج) کاربردی بودن
د ) مختصر بودن

—————————————-

چه زمان صورت جلسه ها، جنبه رسمی و قانونی یافته و قابل استناد می شوند؟
الف) با حضور حداکثر بیش از نیمی از اعضاء
ب) با امضای اعضای حاضر در جلسه
ج) با موافقت دو سوم اعضا از مفاد صورت جلسه
د) تدوین صورت جلسه توسط منشی و دبیر جلسه

—————————————-

نمونه سوالات گزارش نویسی با جواب

هرگاه نامه ای با دستوری از اداره مخاطب یا نهادی بالاتر، پیش تر ارسال شده باشد و بخواهیم به آن استناد کنیم یا توجه مخاطب را بدان جلب کنیم از کدام اصطلاح در نامه نگاری استفاده میشود ؟
الف) بازگشت به
ب) عطف به
ج) پیرو
د) پاسخ به

—————————————-

کدام شرط از شروط زیر، گزینه مناسبی برای تحقق نویسندگی به شمار نمی رود؟
الف) دانش و شناخت مواد
ب) کارورزی
ج) الگو گرفتن از نوشته های پیشینیان .
د) استعداد

—————————————-

معنای درست لغوی «گزارش» در کدام یک از گزینه های زیر آمده است؟
الف) ادا کردن
ب) شرح و تفصیل
ج) تعبیر خواب
د) تعبیر کردن و توضیح دادن

—————————————-

نمونه سوال گزارش نویسی علمی کاربردی

کدام یک از گزینه های زیر، در مقابل نوشتن محتوای گزارش، وظیفه شکل دهی ساختار گزارش را بر عهده دارد؟
الف) استفاده از منطق مناسب
ب) دستور مناسب
ج) رسم الخط مناسب
د) علامت گذاری

—————————————-

در گزارش های مالی و اجرایی، این اصطلاح نشان دهنده وضع مالی یک سازمان، طی یک دوره زمانی معین است؟
الف) صورت حساب سود و زیان
ب) ترازنامه
ج) گزارش عملیات
د) گزارش سهام

—————————————-

در میان گزارش های تحقیقی و پژوهشی، رسیدن به نظریه و نظریه پردازی، هدف غایی کدامیک از انواع پژوهش هاست؟
الف) پژوهش های کاربردی
ب) پژوهش های بنیادی
ج) پروپوزال نویسی
د) پژوهش های توسعه ای

—————————————-

نمونه سوالات استخدامی درس گزارش نویسی

در فصل اول گزارش، اقدام برای برداشت مشترک از مفاهیم تحقیق را چه می نامند؟
الف) اهداف تحقیق
ب) مبانی نظری
ج ) تعریف عملیاتی واژه های تحقیق
د) پیشینه تحقیق

—————————————-

جوهره تعریف استدلال تمثیلی، در کدام یک از گزینه های زیر آمده است؟
الف) استدلالی که از اصل به نتیجه می رسد.
ب) استدلالی که از امور جزئی به اصول کلی می رسد.
ج) حرکت از حکم جزئی به حکم جزئی دیگر.
د) استفاده از قانون کلی مقایسه در جزء و کل

—————————————-

دانلود جزوات و نمونه سوالات استخدامی گزارش نویسی

در روش تحلیل محتوا، انگیزه اصلی در نمونه گیری چیست؟
الف) لزوم عملی کاهش حجم اطلاعات برای کنترل کردن آنها
ب) تهیه فهرست اجزای اسنادی
ج) دقت در شاخص ها و معیارهای پدیده مورد نظر
د) اعتبار تحقیق قابل آزمایش و اجرایی شدن آن

—————————————-

در بحث «مشاهده» به عنوان یکی از روش های جمع آوری اطلاعات، تماشای یک مسابقه فوتبال، چه نوع مشاهده ای است؟
 الف) مشارکتی
ب) جزئی نگری
ج) غیرمشارکتی
د ) مشاهده مقدماتی

—————————————-

در کدام یک از گزینه های زیر، جوهره تعریف مصاحبه انعطاف پذیر آمده است؟
الف) چارچوب و حدود پرسش برای مصاحبه گری مشخص است.
ب) استفاده از پرسش های مشخص با توالی ثابت.
ج) استفاده از پرسشنامه های باز.
د) پرسشنامه های مشخص با توالی استاندارد و بسته

—————————————-

کدام جمله زیر حاوی گرته برداری نحوی نادرست است؟
الف) پلیس به روی تظاهرات کنندگان شلیک کرد.
ب) او می خواهد معلم شود.
ج) این شما هستید که باید به تعهدات خود پایبند باشید.
د) اگرچه هوا ابرای بود، باران نبارید

—————————————-

معادل درست گرته برداری غلط از نقطه نظر، برای شروع، در ارتباط با شرایط
محیطی) کدام است؟
الف) از دیدگاه، در ابتدا، درباره اوضاع محیطی
ب) از منظر، برای آغاز، در رابطه با شروط محیطی
ج) از نظر، در آغاز، در رابطه با، شروط محیطی
د) نظریه، در ابتدا، درباب، اوضاع محیطی

—————————————-

در کدام گزینه واژگان انتخاب شده از نظر نگارشی و رسم الخطی درست نوشته شده اند؟
الف) آیین نگارش، بلیط، طهمورث، عسگر، برهه
ب) آیینه، بارگزاری، قانون گذار، زاد و ولد، اساس کشی
ج) حیص بیص، مزبور، پاییز، برسی، بازرسین

د) بانک سپه، آیین نامه، بحبوحه، سپاسگزار، موجه

 دانلود کتاب و نمونه سوالات گزارش نویسی سید علی قاسم زاده

با دانلود کتاب و نمونه سوالات گزارش نویسی سید علی قاسم زاده شما علاوه بردسترسی به کتاب به صورت کامل که مربوط به دانشگاه علمی کاربردی می باشد به نمونه سوالات تستی و تشریحی دسترسی خواهید داشت این نمونه سوالات به صورت فصل به فصل و کامل می باشد که از خود کتاب طرح شده همچنین پاسخ نامه تستی و تشریحی سوالات نیز موجود می باشد که مطالعه آن به صورت حتمی شما را برای امتحان اماده خواهد کرد.

 

محتوای فایل قابل دانلود

همانطور که گفتیم این فایل شامل کتاب و نمونه سوالات گزارش نویسی سید علی قاسم زاده است که ناشر آن مرکز نشر دانشگاهی و دانشکاه جامع علمی کاربردی می باشد. این کتاب جزو منابع اصلی دانشگا هها بخصوص دانشگاه علمی کاربردی می باشد.

 

در کنار سرفصل های فوق وجود نمونه سوالات مفید و کاربردی می تواند شما را با نحوه طرح سوال آشنا کرده که با مطالعه آن موفقیت شما در امتحان قطعی خواهد بود و بدون اتلاف وقت و سردر گمی می توانید بی استرس در جلسه امتحان حاضر شوید.

 

مزایای دانلود کتاب و نمونه سوالات گزارش نویسی سید علی قاسم زاده در قالب pdf

دانلود این فایل مزایای متنوعی را برای شما به همراه دارد:

 

۱- از آنجایی که فایل مذکور در قالب پی دی اف در اختیار شما قرار می گیرد شما می توانید آن به راحتی و با کیفیت عالی در گوشی و کامپیوتر خود دانلود کنید و با کمترین حجم ممکن همواره آن را در اختیار داشته باشد.

 

۲- دانلود این کتاب به شما این امکان را می دهد در هر زمانی آن را همراه خود داشته باشید و بدون حمل کتاب در هر زمانی که فرصت داشتید حتی ساعتی قبل از شروع امتحان بتوانید آن را مطالعه نمایید.

 

۳- از دیگر مزایای دانلود این کتاب هزینه پایین آن است چرا که شما بابت کاغذ هزینه ای پرداخت نمی کنید، پس در کنار تمام مزایای داشتن یک فایل کامل در قالب پی دی اف، صرفه جویی در هزینه نیز برایتان به همراه دارد.

 

۴- همچنین دیگر نیاز نیست برای خرید کتاب کاغذی از منزل خارج شده و زمان خود را صرف خریدکنید شما در اندک زمان می توانید با کلیک برروی گزینه دانلود با سرعت بالا فایل را در اختیار داشته باشد.

 

۵- همچنین فایل های پی دی اف را به عنوان دوستداران محیط زیست می شناسند چرا که از قطع درختان برای تولید کاغذ جلوگیری می شود.

 

۶- این فایل تا همیشه می تواند در درایو شخصی شما ذخیره شود بدون آنکه از بین رفته یا کهنه و فرسوده شود.

 

۷- در نهایت مهمترین مزیت دانلود کتاب و نمونه سوالات گزارش نویسی سید علی قاسم زاده دسترسی به محتوای کامل کتاب و بهترین نمونه سوالات تستی و تشریحی با پاسخنامه کامل می باشد که شما را به هدف خود جهت آمادگی برای امتحان می رساند.

نمونه سوالات گزارش نویسی علمی کاربردی
جزوه گزارش نویسی علمی کاربردی
نمونه سوالات گزارش نویسی سید علی قاسم زاده
دانلود رایگان تست گزارش نویسی
کتاب گزارش نویسی علمی کاربردی
کتاب گزارش نویسی دکترقاسم زاده
دانلود کتاب گزارش نویسی سید علی قاسم زاده

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

6 دیدگاه برای کتاب و سوالات گزارش نویسی سید علی قاسم زاده علمی کاربردی+قابل سرچ ۱۴۰۳

 1. گودرزی

  سری قبل که این امتحان گزارش نویسی رو دادم بیشتر سوالات شبیح به همه بودن.سعی کنید که نمونه سوالها رو خوب و با دقت بخونید، مثل من سر آزمون گیج نشید.

 2. محمود

  میخواستم بپرسم واقعا سوالات گزارش نویسی قابلیت سرچ رو داره آخه واقعا این ویژگی رو نیاز دارم.
  وقت ندارم دونه دونه سوالها رو بگرم و اون سوالی رو که میخوام رو پیدا کنم.

  • arash arash

   بله دوست عزیزم محمود این مجموعه سوالات گزارش نویسی قابلیت سرچ سریع رو دارند.

 3. کریمی

  من واقعا با جاهای دیگ قیمت نمونه سوالات و خلاصه کتاب گزارش نویسی رو مقایسه کردم خیلی قیمتتون ارزون بود. به نظرم این نمونه سوالات عالی هستن

 4. شفاعی

  قبل از خرید این سوالا خیلی استرس داشتم خداییش الان کلا استرسم پریده چون سوالارو خوندم اطلاعاتم‌کامله.احساس میکنم که برای امتحانآمادگی کامل رو دارم و میتونم نمره کامل رو از این درس بگیرم.

 5. خطیبی

  امروز نیم ساعت وقت گذاشتم تا تونستم نمونه سوالات گزارش نویسی اینجوری که میخواستم رو پیدا کنم.اگر امکانش هست تبلیغاتون رو بیشتر کنید تا دوستانی که مثل من دتبال این طور سوالات هستند زودتر به چیزی که میخوان دسترسی داشته باشند…باز هم ازتون تشکر میکنم.

 6. شاهی

  از چند تا سایت نمونه سوالات گزارش نویسی رو دانلود کردم..اما باید بگم که سوالات شما از بقیه سایتهای دیگه ای دانلود رو انجام دادم کاملتر بودید.واقعا مشکرم.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *