سوالات استخدامی حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی ۱۴۰۳

۱۹,۹۰۰ تومان

سوالات استخدامی حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی

 

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

دانلود رایگان قسمتی از سوالات استخدامی حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی

توضیحات

مهمترین سوالات حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی آزمون استخدامی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات استخدامی حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی با جواب

(سوالات آزمونهای استخدامی دوره های گذشته)

قسمتی از سوالات استخدامی حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی:

 

این ترازآزمایشی فهرست جدیدی از مانده حساب های دفترکل را پس از انجام اصلاحات لازم نشان می دهد و مبنایی برای تهیه صورت های مالی است؟

۱ – تراز آزمایشی موقت

۲ – تراز آزمابشی دائم
۳ – تراز ازمایشی اولیه

۴ – تراز آزمایشی اصلاح شده

 

جواب: گزینه ۴

 

 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان جزء کدام دسته از بدهی ها طبقه بندی می شود؟

۱ – بدهی های جاری

۲ – بدهی های غیرجاری

۳ – بدهی های اظطراری

۴ – بدهی های تحمیلی

 

جواب: گزینه ۲

 

فرایند به روز کردن حساب ها در پایان دوره مالی بر مبنای تعهد و رعایت اصل تطابق هزینه ها با درآمدها را چه میگویند؟

۱- ثبت های اصلاحی

۲- اصل تطابق

۳- اصل امتنا

۴- موارد ۱و ۲

 

جواب: گزینه ۱

 

در مواردی که مؤدیان مالیاتی صرفا به فعالیت ارائه خدمت اشتغال دارند چند درصد نصاب های شده مبنای گروه بندی می باشد؟

۱- ۱۱ درصد

۲- ۲۱درصد

۳- ۳۱درصد

۴- ۵۱ درصد

 

جواب: گزینه ۴

 

   …………. مهم ترین عامل کسب درآمد در مؤسسات بازرگانی است؟
۱- خرید کالا

۲- سرمایه گذاری

۳- فروش کالا

۴- تمام موارد

 

جواب: گزینه ۳

 

–  عبارت است از منابع اقتصادی متعلق به یک واحد تجاری، ناشی از رویدادهای گذشته که انتظار میرود دارای منافع آتی باشند؟

۱- دارایی

۲- سرمایه

۳- بدهی

۴- اساسنامه

 

جواب: گزینه ۱

 

–  مجموعه درآمدهایی هستند که از فعالیت های اصلی و مستمر واحد تجاری حاصل میگردند و مؤسسه برای دستیابی به این نوع درآمدها ایجاد شده است؟

۱- درآمدهای عملیاتی

۲- درآمدهای غیر عملیاتی

۳- درآمد راکد

۴- درآمد خالص

 

جواب: گزینه ۱

 

 برخی از اشتباهاتی که تأثیری در توازن ستون های تراز آزمایشی ندارد و با تهیه تراز آزمایشی کشف نمیشود کدامند؟
۱- تجزیه و تحلیل غلط یک معامله

۲- عدم ثبت یک رویداد مالی به طور کامل در دفتر روزنامه

۳- وجود ثبت های تکراری

۴- تمام موارد

 

جواب: گزینه ۴

 

–  به فاصله زمانی بین تحصیل دارایی ها به منظور پردازش تا تبدیل آنها به موجودی چه می گویند؟

۱- چرخه عملیات عادی واحد تجاری

۲- چرخه عملیات خاص واحد تجاری

۳- چرخه اظطراری عادی واحد تجاری

۴- هیچکدام

 

جواب: گزینه ۱

 

–  از کدام یک از گزینه های زیر برای تصحیح آثار اشتباه در ستون های تراز آزمایشی در صورتی که توازن نداشته باشد استفاده میشود؟
۱- بررسی اینکه مانده حساب ها به طور صحیح از دفتر کل به ترازآزمایشی منتقل شده اند
۲- بررسی صحت انتقال اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل از طریق ردیابی مبالغ ثبت شده در حسابهای دفتر کل به دفتر روزنامه؛
۳- بررسی مجدد اسناد حسابداری و تطبیق آن با ثبت های انجام شده
۴- تمام موارد

 

جواب: گزینه ۴

 

–  حساب هایی هستند که مانده آنها برای اندازه گیری عملکرد (سود یا زیان) استفاده نمیشود. عمر این حسابها محدود به یک دوره مالی نیست و مانده آنها به دوره مالی بعد منتقل میگردد .حساب دارایی ها، بدهی ها، سرمایه، استهلاک های انباشته از جمله این حساب ها هستند، کدام گزینه صحیح است؟

۱- حساب جاری

۲- حساب دائم

۳- حساب موقت

۴- حساب انباشته

 

جواب: گزینه ۲

 

–  کدام مورد باعث کاهش سرمایه می گردد؟

۱- سود خالص

۲- سود ناخالص

۳- زیان خالص

۴- همه موارد

 

جواب: گزینه ۳

 

–  مسئولیت تهیه و ارائه گزارش صورت های مالی با چه شخصی در واحد تجاری است؟
۱- مدیریت

۲- هیئت مدیره

۳- مدیر انبار

۴- موارد ۱و۲

 

جواب: گزینه ۴

 

–  عملیات حسابداری برای فراهم کردن اطلاعات طور به مستمر و پیاپی اجرا میشود و در هر دوره مالی این عملیات به صورت منظم تکرار میگردد، به این عمل چه میگویند؟
۱- آیین حسابداری

۲- نظام حسابداری

۳- چرخه حسابداری

۴- هیچکدام

 

جواب: گزینه ۳

 

–  اختلاف درآمد فروش یا درآمد حاصل از ارائه خدمات با بهای تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات ارائه شده را چه میگویند؟

۱- بهای مصرفی

۲- بهای خالص

۳- سود و زیان

۴- هزینه تحمیلی

 

جواب: گزینه ۳

 

–  مالیات پرداختنی جزء کدام دسته از بدهی ها طبقه بندی می شود؟

۱- بدهی های جاری

۲- بدهی های غیرجاری

۳- بدهی های اظطراری

۴- بدهی های تحمیلی

 

جواب: گزینه ۱

 

– در پایان دوره مالی، بخشی از بهای تمام شده دارایی هایی مانند اثاثه و منصوبات، ساختمان، ماشین آلات نرم ، افزارهای حسابداری و… مطابق روش های مجاز و متداول محاسبه استهلاک، تحت عنوان …………… شناسایی میشود؟
۱- سود

۲- هزینه

۳- دارایی

۴- ضرر

 

جواب: گزینه ۲

 

– دولتها برای تحقق اهداف مالی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قوانین مالیاتی تدوین میکنند، و بخشی از درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی را تحت عنوان ………… دریافت میکند؟

۱- بیمه

۲- یارانه

۳- مالیات بر درآمد

۴- عوارض

 

جواب: گزینه ۳

 

– ممکن است در برخی مواقع پیش پرداخت برای تحویل (خرید کالا ) در آینده صورت گیرد که در اینصورت در زمان تحویل کالا، حساب خرید کالا یا موجودی کالا …………. و حساب پیش پرداخت خرید کالا …………… میشود؟

۱- بدهکار – بستانکار

۲- بستانکار – بدهکار

۳- بستانکار – بستانکار

۴- بدهکار – بدهکار

 

جواب: گزینه ۱

 

– به سرمایه گذاری گفته میشود که طی یک سال از تاریخ ترازنامه فروخته شود؟

۱- سرمایه گذاری کوتاه مدت

۲- سرمایه گذاری میان مدت

۳- سرمایه گذاری بلند مدت

۴- سرمایه گذاری خطی

 

جواب: گزینه ۱

 

– کدام نوع تراز آزمایشی علاوه بر مانده حساب ها، گردش بدهکار و بستانکار حساب های دفتر کل را ارائه می نماید. و در ستون گردش حساب ها، جمع گردش اقلام بدهکار و بستانکار هر یک از حساب های دفترکل نوشته میشود؟

۱- تراز آزمایشی دو ستونی

۲- تراز آزمایشی تک ستونی

۳- تراز آزمایشی چهار ستونی

۴- موارد ۱و۳

 

جواب: گزینه ۳

 

– مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی با چه کسی است؟

۱- هیات مدیره یا مدیریت واحد تجاری

۲- حسابداری یا هیات مدیره واحد تجاری

۳- حسابداری و مدیریت واحد تجاری

۴- امور مالی و هیات مدیره واحد تجاری

 

جواب: گزینه ۱

 

– به عنوان نتیجه نهایی گزارش سود و زیان شناخته میشود که حاصل کسر کلیه هزینه های مؤسسه از درآمدهای آن پس از کسر مالیات بر درآمد است؟

۱- سود نا خالص

۲- سود خالص

۳- زیان انباشته

۴- زیان ناخالص

 

جواب: گزینه ۲

 

– ترازنامه ای که در آن دارایی ها و بدهی ها به جاری و غیرجاری تقسیم بندی میگردد، چه نامیده میشود؟

۱- اساسنامه

۲- ترازنامه بدهی

۳- ترازنامه سرمایه

۴- ترازنامه طبقه بندی شده

 

جواب: گزینه ۴

 

– جزء حساب های کاهنده دارایی ها محسوب میشود و مانده آن از دارایی مربوطه کسر میشود و خالص آن (ارزش دفتری) در ترازنامه گزارش میگردد؟
۱- هزینه اقلام

۲- هزینه مصرفی

۳- هزینه استهلاک

۴- هیچکدام

 

جواب: گزینه ۳

 

– این حساب شامل هزینه کارمزد وام های دریافتی، هزینه تمبر و سفته، هزینه جرائم دیرکرد وام های اخذ شده و هزینه های متفرقه مالی موسسه است. در واقع هزینه ای است که مؤسسه به منظور تأمین وجوه نقد لازم، متحمل میگردد، کدام گزینه صحیح است؟

۱- حساب هزینه زیان

۲- حساب هزینه سود

۳- حساب هزینه های مالی

۴- تمام موارد

 

جواب: گزینه ۳

 

– اگر نتیجه فعالیت های مالی یک مؤسسه منجر به زیان خالص شود، این مبلغ به حساب ………….. منتقل میگردد؟

۱- سود و زیان انباشته

۲- سود نا خالص

۳- سود خالص

۴- زیان ناخالص

 

جواب: گزینه ۱

 

– عامل بی تاثیر در محاسبه (سود ناخالص) کدام است؟

۱- فروش خالص

۲- سایر اقلام عملیاتی

۳- بهای تمام شده کالای فروش رفته

۴- خرید خالص

 

جواب: گزینه ۱

 

– بخشی از سود سال جاری و سود سال های قبل است که به دلیلی بین مالکان توزیع نشده یا تخصیص نیافته است، کدام گزینه صحیح است؟

۱- سود جاری

۲- سود غیر جاری

۳- سود تجاری

۴- سود انباشته

 

جواب: گزینه ۴

 

– اولین مرحله از چرخه حسابداری کدام یک از موارد زیر است؟

۱- جمع آوری اطلاعات مالی از روی اسناد و مدارک مثبته
۲- تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی و تنظیم سند حسابداری
۳- ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه به ترتیب تاریخ
۴- تهیه تراز آزمایشی

 

جواب: گزینه ۱

 

– به عنوان نتیجه نهایی گزارش سود و زیان شناخته میشود که حاصل کسر کلیه هزینه های مؤسسه از درآمدهای آن پس از کسر مالیات بر درآمد است؟

۱- سود نا خالص

۲- سود خالص

۳- زیان انباشته

۴- زیان ناخالص

 

جواب: گزینه ۲

 

– منظور از بستن حساب ها چیست؟

۱- صفر کردن مانده آنها

۲- باطل اعلام کردن حساب

۳- اصلاح حساب ها

۴- تمام موارد

 

جواب: گزینه ۱

 

– در ثبت و نگهداری کالا در این سیستم حساب موجودی کالا گردش دارد و مانده آن در پایان دوره به روز است و بیانگر بهای تمام شده موجودی کالای پایان دوره میباشد؟
۱- سیستم ادواری

۲- سیستم موقت

۳- سیستم دائمی

۴- موارد ۱و۳

 

جواب: گزینه ۳

 

– هزینه بیمه حامل کالای خریداری شده در کدام دسته قرار می گیرد؟

۱- هزینه های عمومی و اداری

۲- هزینه های توزیع و فروش

۳- بهای تمام شده کالای فروش

۴- هیچ کدام از موارد

 

جواب: گزینه ۳

 

– در کدام تراز آزمایشی، مانده بدهکار هر حساب دفتر کل در ستون بدهکار و مانده بستانکار هر حساب دفتر کل در ستون بستانکار درج میشود؟
۱- تراز آزمایشی تک ستونی

۲- تراز آزمایشی دو ستونی
۳- تراز آزمایشی چهار ستونی

۴- موارد ۱و۳

 

جواب: گزینه ۲

 

– مهم ترین سندی که برای تعیین سود و زیان عملکرد سالانه واحدهای تجاری برای تعیین مالیات بردرآمد مورد استفاده قرار می گیرد، چیست؟

۱- صورت هزینه کالا

۲- صورت کالای انباشته

۳- صورت سود و زیان

۴- موارد ۱و۲

 

جواب: گزینه ۳

 

– کلیه دریافتنی هایی که تاریخ وصول آنها بعد از سال مالی آتی باشد تحت کدام عنوان طبقه بندی میگردد؟

۱- دریافتنی های کوتاه مدت

۲- دریافتنی های میان مدت

۳- دریافتنی های بلند مدت

۴- دریافتنی های خطی

 

جواب: گزینه ۳

 

– عبارت است از بهای اشیا یا خدماتی که برای اداره امور مؤسسه و کسب درآمد پرداخت، تعهد شده یا به مصرف می رسند. که باعث کاهش سرمایه میگردد ؟
۱- درآمد

۲- سرمایه

۳- خدمات

۴- هزینه

 

جواب: گزینه ۴

 

– حسابداران برای اطمینان یافتن از صحت و درستی ثبت انتقال عملیات از دفتر روزنامه به دفتر کل معمولا هر چند وقت یکبار یا حداقل در پایان هر ماه،کدام نوع گزارش را تهیه میکنند؟
۱- حساب معین

۲- اسناد مثبته

۳- ترازآزمایشی

۴- موارد ۱و۳

 

جواب: گزینه ۳

 

– طبق قانون مالیات های مستقیم صاحبان مشاغل مکلف اند ظرف چند ماه از تاریخ شروع فعالیت، مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند؟

۱- یک ماه

۲- سه ماه

۳- چهار ماه

۴- شش ماه

 

جواب: گزینه ۳

سوالات استخدامی حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی

دانلود سوالات استخدامی حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی

دانلود سوالات حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی

سوالات حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سوالات استخدامی حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی ۱۴۰۳”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *