دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی مدیریت رفتار سازمانی ۱۴۰۳ + جزوه آزمون

۲۴,۹۰۰ تومان

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: modraftar دسته:

توضیحات

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

کاملترین و مهمترین سوالات استخدامی مدیریت رفتار سازمانی با جواب + جزوه و نکات مهم

(سوالات استخدامی دوره های گذشته)

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی مدیریت رفتار سازمانی

جزوه مدیریت رفتار سازمانی برای آزمون استخدامی

 

چند مورد از مهمترین سوالات استخدامی مدیریت رفتار سازمانی:

۱-در مهندسی مجدد کدام اتفاق رخ میدهد؟
الف-تبدیل ساختار عمودی به افقی
ب-تفویض اختیار بیشتر به کارکنان
ج-سیستمهای اطلاعاتی باید از مرزهای درون و بیرون سازمان بگذرد
د-تمام موارد
گزینه د صحیح است


۲-با چه فعالیتی یک مدیر میتواند تعهد خود را نسبت به دیگران نشان دهد؟
الف-نشان دادن علاقه و شناسایی مثبت به کارکنان
ب-دادن بازخورد ارشادی
ج-ترغیب آنان به ارائه فکرهای خلاق
د-تمام موارد
گزینه د صحیح است


۳-مدیران مؤثر در یک سری ویژگیها با یکدیگر توافق دارند، این ویژگیها عبارتند از:
الف-تعهد نسبت به خود، مشتریان، سازمان، سازمانهای دولتی
ب-تعهد نسبت به خود، ارباب رجوع، سازمان، افراد، کار
ج-تعهد نسبت به خود، قوانین، محیط، افراد، کار
د-تعهد نسبت به خود، مشتریان، سازمانهای دولتی، سازمانهای غیر دولتی
گزینه ب صحیح است


۴-که یک منبع در چه صورت میتواند دارای قدرت شود؟
الف-اهمیت داشته باشد.
ب-کمیاب باشد.
ج-غیر قابل جایگزین باشد.
د-تمام موارد
گزینه د صحیح است.


۵-تفاوت رهبری و قدرت در آن است که رهبری …….
الف-یک تابع وابسته است.
ب-نیاز به منابع دارد.
ج-نیاز به سازگاری با هدف دارد.
د-به قدرت منبع بستگی دارد.
گزینه ج صحیح است


۶-کدام جنبه از جنبههای قدرت اهمیت بیشتری دارد؟
الف-یک تابع وابسته است.
ب-نیاز به منابع دارد.
ج-نیاز به سازگاری با هدف دارد
د-به قدرت منبع بستگی دارد.
گزینه الف صحیح است


۷-بعد از آنکه رشد و تکامل از طریق هماهنگی صورت میپذیرد چه نوع بحرانی سازمان را در برمیگیرد؟
الف-بحران کنترل
ب-بحران استقلال
ج-بحران تشریفات زائد اداری
د-بحران رهبری
گزینه ج صحیح است.


۸-کدام مورد جزو استراتژیهای ایجاد تغییر در سازمان میباشد؟
الف-استراتژی ساختار
ب-استراتژی تکنولوژی
ج-استراتژی فرآیندهای سازمانی
د-تمام موارد
گزینه د صحیح است.


۹-کدام جمله در مورد تغییر سازمانی صحیح نمیباشد؟
الف-تغییر در خلا رخ نمیدهد.
ب-تغییر موفقیتآمیز اثر بخشی سازمانی را بهبود میبخشد.
ج-یکی از مراحل، تغییر انجماد مجدد میباشد.
د-از برنامه تغییر آموزش حساسیت برای کارکنان جهت تغییر در رفتار سازمانی میتوان استفاده کرد.
گزینه د صحیح است


۱۰-فرآیندی که در اجرای آن کارکنان و اعضای سازمان میتوانند در تصمیمگیریهای مربوط به اجرای مشاغل مشارکت فعال داشته باشند:
الف-تصمیمگیری مشارکتی
ب-کیفیت زندگی کاری
ج-غنی سازی شغل
د-توسعه شغلی
گزینه ب صحیح است


۱۱-ماهیت تغییر سازمانی در بعد روابط میان مدیریت و نیروی کار در دوره کنونی به چه صورت عمل مینماید؟
الف-ایجاد سلسله مراتب اختیار
ب-کار به صورت مهارتهای چندگانه تعریف میشود.
ج-کارکنان به دنبال قبول مسئولیت میباشند.
د-تأکید بر منافع دو طرف که همکاری بیشتری را به همراه دارد.
گزینه د صحیح است


۱۲-گام دوم در تغییر مشارکت جویانه در سازمان چیست؟
الف-ایجاد دانش جدید برای گروه
ب-اعمال تغییر به وسیله رهبر
ج-پذیرش تغییر به وسیله افراد
د-تبدیل تعهد مثبت کارکنان به رفتار عملی
گزینه د صحیح است


۱۳-در اصالت سودمندی، رفتار از چه منظری مورد قضاوت قرار میگیرد؟
الف-اثر رفتار بر روی دیگران
ب-رفتارها برحسب سازگاری با آزادیها
ج-سازگاری رفتار با توزیع عادلانه امکانات
د-هیچکدام
گزینه الف صحیح است


۱۴-در ارتباط با مسئولیت اجتماعی سازمان دو واقعیت که سازمانها باید برای نیل به هر دو اهتمام ورزند کدامند؟
الف-تولید و بهرهوری
ب-رشد اقتصادی و بهبود اجتماعی
ج-ارتقا و سطح کیفی و کمی محصولات
د-توجه به محیط زیست و اصول تجارت
گزینه ب صحیح است


۱۵-کدام یک از موارد زیر شرایط تغییر فرهنگ را تسهیل میکند؟
الف-سابقه بالای سازمان
ب-ایجاد بحران مهم در سازمان
ج-سازمان بزرگ باشد.
د-سازمان از مرحله رشد به مرحله بلوغ در حال دگرگونی است.
گزینه ب صحیح است


۱۶-کارکنان تغییر فرهنگی بیشتری را میپذیرند اگر:
الف-شهرت و وجه مؤسسان زیر سؤال باشد.
ب-اسناد موفقیتهای قبلی سازمان اندک باشد.
ج-کارکنان عموماً ناراضی باشند.
د-تمام موارد
گزینه د صحیح است.


۱۷-که کدام یک از جملات زیر صحیح نمیباشد؟
الف-فرهنگ، ذهن و روح کارکنان را مانند جسم آنها کنترل میکند
ب-فرهنگ و رسمیت دو متغیر یکسان بوده که یک هدف مشترک دارند.
ج-منبع غائی فرهنگ یک سازمان همان مؤسسان یا بنیانگذاران سازمان میباشند.
د-سازمانهای تازه شکل گرفته دارای فرهنگ ضعیفی میباشند.
گزینه ب صحیح است


۱۸-چگونه یک فرهنگ قوی، اثر بخشی سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد؟
الف-از طریق افزایش تولید و بهرهوری
ب-از طریق کاهش احساس هویت نسبت به سازمان در اعضا
ج-از طریق اشاعه نتایج مثبت تغییر به اعضای سازمان
د-از طریق القاء رفتارهایی که افراد بایستی بروز دهند.
گزینه د صحیح است


۱۹-کدام یک از عوامل زیر در فرآیند مذاکره تأثیرگذار نمیباشد؟
الف-هدفها و منافع طرفهای مذاکره
ب-توانایی هر یک از طرفین مذاکره
ج-شخصیت هر یک از طرفین مذاکره
د-اثرات عوامل محیطی بر نتایج
گزینه د صحیح است


۲۰-معتبرترین روش جهت حل تعارضات بین گروهها ……. میباشد.
الف-حل مسئله به صورت دوطرفه
ب-اختیار رسمی
ج-توسعه منابع
د-افزایش روابط متقابل
گزینه الف صحیح است


۲۱-کدام یک از موارد زیر از فنون رفع تعارض میباشد؟
الف-اهداف فراگیر مشترک – توسعه منابع – اختیار رسمی
ب-افزایش روابط متقابل – ادغام واحدهای متعارض – اختیار رسمی
ج-سیستم استیناف – حل مسئله به صورت دو طرفه – توسعه منابع
د-تمام موارد
گزینه د صحیح است


۲۲-طبق نظریه تعاملگرایان درباره تعارض کدام مورد صحیح نمیباشد؟
الف-تغییرات خود به خود صورت نمیگیرد.
ب-تغییر نیاز به محرک دارد.
ج-همه تعارضها لاجرم بد هستند.
د-سطح تعارض کم نامطلوب است.
گزینه ج صحیح است


۲۳-کدام گزینه بیانگر تفاوت تیم با گروه میباشد؟
الف-در تیم افراد هدفهای خاص خود را دارند
ب-در تیم، سرپرست مسئول فعالیتهای اعضا میباشد.
ج-اندازه تیم محدود است
د-در تیم، پاداش بر مبنای عملکرد فردی پرداخت میشود.
گزینه ج صحیح است


۲۴-نتایج بررسی اینکه آیا در محیط کاری حضور دیگران باعث بهبود عملکرد فرد میشود عبارت است از اینکه …..
الف-صرف حضور دیگران تأثیر زیادی بر عملکرد افراد دارد.
ب-انجام کارهای ساده در حضور دیگران موجب کاهش دقت میگردد.
ج-انجام کارهای پیچیده در حضور دیگران موجب کاهش سرعت و دقت میگردد.
د-عدم حضور دیگران باعث افزایش زیاد در عملکرد افراد میشود.
گزینه ج صحیح است


۲۵-طبق تحقیقات شریف در مورد آزمایش افراد در یک اتاق تاریک و حرکت نقطه نورانی، نتایج حاصله به چه موردی اشاره دارند؟
الف-تفکر گروهی در گروه وجود دارد.
ب-عامل نقصانپذیری در فعالیت گروهی مشهود است.
ج-نوعی خودکنترلی ناشی از گروه در درون گروه وجود دارد.
د-تمام موارد
گزینه ج صحیح است


۲۶-کدام یک از عبارات صحیح میباشند؟
الف-اساس نظریه شناختی را قانون تعادل روانی تشکیل میدهد.
ب-رفتار انسان تابع آموختههای اوست.
ج-مفهوم اصلی در نظریه رفتاری، همان نظریه تقویت میباشد.
د-تمام موارد
گزینه د صحیح است


۲۷-کدام روش یادگیری، یادگیری را ناشی از الگو قرار دادن رفتارهای دیگران میداند؟
الف-معرفتپذیری اجتماعی
ب-روش شرطی کردن
ج-روش رفتاری
د-روش شناخت
گزینه الف صحیح است


۲۸-هنگامی که فرد سعی میکند نتایج نامطلوب عملیات خود را به یک عمل خارجی ربط دهد، بیانگر چه نوع ادراکی است؟
الف-خطای هالهای
ب-نظریه اسناد
ج-ادراک انتخابی
د-برخورد کلیشهای
گزینه ب صحیح است


۲۹-ویژگیهای عمدهای که بر ادراک اجتماعی مؤثرند عبارتند از:
الف-ویژگیهای ادراک شونده، ویژگیهای وضعیت، ویژگی بافت سازمانی
ب-شکل ظاهر، ویژگی ارتباط، ویژگیهای ادراک کننده
ج-ویژگیهای ادراک کننده، ویژگیهای ادراک شونده، ویژگیهای وضعیت
د-تجارب قبلی، حالت انگیزشی، بافت اجتماعی، ارتباط
گزینه ج صحیح است


۳۰-برای کنترل رفتار کارکنان در درون سازمان مدیر از چه راههایی میتواند استفاده نماید؟
الف-استفاده از سیستم کنترلی جدید
ب-اعطاء پاداش به کارکنان جهت اجرای خواسته مدیر
ج-شناخت و ادراک عمومی
د-متقاعد کردن افراد جهت انتخاب داوطلبانه
گزینه د صحیح است


۳۱-با توجه به آنکه رفتار و ادراک به طور متقابل بر یکدیگر اثر دارند، رفتارهای عملی انسان از چه راههایی موجب تغییر ادراکات میشوند؟
الف-پذیرش یک درخواست عمومی
ب-تغییر نگرش فرد
ج-اعمال باعث تغییر ادراک خواهند شد.
د-درک نقش
گزینه ج صحیح است


۳۲-کدام گزینه در ارتباط با انتظار و تأثیر آن برانگیزش صحیح نمیباشد؟
الف-به صورت غیر مستقیم به مجموع تجارب گذشته اشاره میکند.
ب-تجربه هم میتواند عملی و هم مأخوذ باشد.
ج-انتظار بر انگیزهها تأثیر میگذارد.
د-انتظار یک اصطلاح فنی است که به وسیله روانشناسان استفاده میشود.
گزینه الف صحیح است.


۳۳-در نظریه تعیین هدف رهبر سعی میکند با استفاده از اهداف در کارکنان ایجاد انگیزش نماید و باید این اهداف دارای ویژگی خاصی باشند؟
الف-اگر هدف مشکل باشد عملکرد فرد در سطحی پایین قرار میگیرد.
ب-اگر هدف سخت باشد عملکرد فرد به نتایج بهتری نمیانجامد.
ج-بازخورد کردن نتیجه منجر به عملکردی عالیتر میشود.
د-نباید مستقیماً به هدف خاصی تأکید شود.
گزینه ج صحیح است


۳۴-کدام یک از گزینههای زیر صحیح میباشد؟
الف-هر رفتار سلسلهای از تحقق اهداف است.
ب-واحد اساسی رفتار یک ذهنیت است.
ج-شخص همیشه به اهداف خاص برانگیزاننده به طور آگاهانه واقف نیست.
د-رفتار عموماً با میل رسیدن به یک فعالیت خاص برانگیخته میشود.
گزینه ج صحیح است


۳۵-کدام عبارت صحیح میباشد؟
الف-افرادی که پیوسته ابراز نظر میکنند افراد شهودی هستند.
ب-ویژگیهای منظم با تدبیر تمیز و قابل اعتماد بیانگر شخصیت احساسی میباشد.
ج-نگرش عبارت است از چگونگی انجام کار و برخورد افراد با مسئولیتها
د-نگرشها نسبت به ارزشها خاصتر بوده و نسبتاً کمتر در طی زمان پایدار میمانند.
گزینه د صحیح است


۳۶-در دیدگاه مدرن نسبت به خود، اعتقاد بر آن است که …….
الف-برای خود نقش اخلاقی قائل است.
ب-خود توانا و قوی ولی محدود و مسئول است.
ج-به یک حقیقت مطمئن و نهایی درباره خود و ارتباط به همه دیدگاهها دست نیافته است.
د-خود به معنای ایجاد یک نقش فعال و معنادار در زمینه ترتیبات جهان خلقت است.
گزینه ب صحیح است


۳۷-تئوری کوره ذوب در آمریکا بر چه مفهومی تأکید داشت؟
الف-ایجاد مدیریت واحد در سازمانها
ب-ایجاد فرهنگ واحد در سازمانها
ج-ایجاد سازماندهی واحد در سازمانها
د-ایجاد کنترل واحد در سازمانها
گزینه ب صحیح است


۳۸-به چه دلیلی مدیران به رضایت شغلی توجه خاصی دارند؟
الف-رابطهای مستقیم بین رضایت شغلی با تولید و بهرهوری وجود دارد.
ب-رابطهای معکوس بین رضایت شغلی با میزان غیبت کارکنان وجود دارد.
ج-احساس مسئولیت مدیران نسبت به کارکنان خود
د-تمام موارد
گزینه د صحیح است

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی مدیریت رفتار سازمانی ۱۴۰۳ + جزوه آزمون”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *