سوالات استخدامی مدیریت رفتار سازمانی ۱۴۰۳ + جزوه آزمون

۲۴,۹۰۰ تومان

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: modraftar دسته:

توضیحات

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی مدیریت رفتار سازمانی

جزوه مدیریت رفتار سازمانی برای آزمون استخدامی

 

چند مورد از مهمترین سوالات استخدامی مدیریت رفتار سازمانی:

۱-در مهندسی مجدد کدام اتفاق رخ میدهد؟
الف-تبدیل ساختار عمودی به افقی
ب-تفویض اختیار بیشتر به کارکنان
ج-سیستمهای اطلاعاتی باید از مرزهای درون و بیرون سازمان بگذرد
د-تمام موارد

 • گزینه د صحیح است

 

۲-با چه فعالیتی یک مدیر میتواند تعهد خود را نسبت به دیگران نشان دهد؟
الف-نشان دادن علاقه و شناسایی مثبت به کارکنان
ب-دادن بازخورد ارشادی
ج-ترغیب آنان به ارائه فکرهای خلاق
د-تمام موارد

 • گزینه د صحیح است

 

۳-مدیران مؤثر در یک سری ویژگیها با یکدیگر توافق دارند، این ویژگیها عبارتند از:
الف-تعهد نسبت به خود، مشتریان، سازمان، سازمانهای دولتی
ب-تعهد نسبت به خود، ارباب رجوع، سازمان، افراد، کار
ج-تعهد نسبت به خود، قوانین، محیط، افراد، کار
د-تعهد نسبت به خود، مشتریان، سازمانهای دولتی، سازمانهای غیر دولتی

 • گزینه ب صحیح است

 

۴-که یک منبع در چه صورت میتواند دارای قدرت شود؟
الف-اهمیت داشته باشد.
ب-کمیاب باشد.
ج-غیر قابل جایگزین باشد.
د-تمام موارد

 • گزینه د صحیح است.

 

دانلود رایگان نمونه سوالات مدیریت رفتار سازمانی

 

۵-تفاوت رهبری و قدرت در آن است که رهبری …….
الف-یک تابع وابسته است.
ب-نیاز به منابع دارد.
ج-نیاز به سازگاری با هدف دارد.
د-به قدرت منبع بستگی دارد.

 • گزینه ج صحیح است

 

۶-کدام جنبه از جنبه های قدرت اهمیت بیشتری دارد؟
الف-یک تابع وابسته است.
ب-نیاز به منابع دارد.
ج-نیاز به سازگاری با هدف دارد
د-به قدرت منبع بستگی دارد.

 • گزینه الف صحیح است

 

۷-بعد از آنکه رشد و تکامل از طریق هماهنگی صورت میپذیرد چه نوع بحرانی سازمان را در برمیگیرد؟
الف-بحران کنترل
ب-بحران استقلال
ج-بحران تشریفات زائد اداری
د-بحران رهبری

 • گزینه ج صحیح است.

 

۸-کدام مورد جزو استراتژیهای ایجاد تغییر در سازمان میباشد؟
الف-استراتژی ساختار
ب-استراتژی تکنولوژی
ج-استراتژی فرآیندهای سازمانی
د-تمام موارد

 • گزینه د صحیح است.

 

۹-کدام جمله در مورد تغییر سازمانی صحیح نمیباشد؟
الف-تغییر در خلا رخ نمیدهد.
ب-تغییر موفقیتآمیز اثر بخشی سازمانی را بهبود میبخشد.
ج-یکی از مراحل، تغییر انجماد مجدد میباشد.
د-از برنامه تغییر آموزش حساسیت برای کارکنان جهت تغییر در رفتار سازمانی میتوان استفاده کرد.

 • گزینه د صحیح است

 

۱۰-فرآیندی که در اجرای آن کارکنان و اعضای سازمان میتوانند در تصمیمگیریهای مربوط به اجرای مشاغل مشارکت فعال داشته باشند:
الف-تصمیمگیری مشارکتی
ب-کیفیت زندگی کاری
ج-غنی سازی شغل
د-توسعه شغلی

 • گزینه ب صحیح است

 

۱۱-ماهیت تغییر سازمانی در بعد روابط میان مدیریت و نیروی کار در دوره کنونی به چه صورت عمل مینماید؟
الف-ایجاد سلسله مراتب اختیار
ب-کار به صورت مهارتهای چندگانه تعریف میشود.
ج-کارکنان به دنبال قبول مسئولیت میباشند.
د-تأکید بر منافع دو طرف که همکاری بیشتری را به همراه دارد.

 • گزینه د صحیح است

 

۱۲-گام دوم در تغییر مشارکت جویانه در سازمان چیست؟
الف-ایجاد دانش جدید برای گروه
ب-اعمال تغییر به وسیله رهبر
ج-پذیرش تغییر به وسیله افراد
د-تبدیل تعهد مثبت کارکنان به رفتار عملی

 • گزینه د صحیح است

 

۱۳-در اصالت سودمندی، رفتار از چه منظری مورد قضاوت قرار میگیرد؟
الف-اثر رفتار بر روی دیگران
ب-رفتارها برحسب سازگاری با آزادیها
ج-سازگاری رفتار با توزیع عادلانه امکانات
د-هیچکدام

 • گزینه الف صحیح است

 

دانلود نمونه سوالات مدیریت رفتار سازمانی

 

۱۴-در ارتباط با مسئولیت اجتماعی سازمان دو واقعیت که سازمانها باید برای نیل به هر دو اهتمام ورزند کدامند؟
الف-تولید و بهرهوری
ب-رشد اقتصادی و بهبود اجتماعی
ج-ارتقا و سطح کیفی و کمی محصولات
د-توجه به محیط زیست و اصول تجارت

 • گزینه ب صحیح است

 

۱۵-کدام یک از موارد زیر شرایط تغییر فرهنگ را تسهیل میکند؟
الف-سابقه بالای سازمان
ب-ایجاد بحران مهم در سازمان
ج-سازمان بزرگ باشد.
د-سازمان از مرحله رشد به مرحله بلوغ در حال دگرگونی است.

 • گزینه ب صحیح است

 

۱۶-کارکنان تغییر فرهنگی بیشتری را میپذیرند اگر:
الف-شهرت و وجه مؤسسان زیر سؤال باشد.
ب-اسناد موفقیتهای قبلی سازمان اندک باشد.
ج-کارکنان عموماً ناراضی باشند.
د-تمام موارد

 • گزینه د صحیح است.

 

۱۷-که کدام یک از جملات زیر صحیح نمیباشد؟
الف-فرهنگ، ذهن و روح کارکنان را مانند جسم آنها کنترل میکند
ب-فرهنگ و رسمیت دو متغیر یکسان بوده که یک هدف مشترک دارند.
ج-منبع غائی فرهنگ یک سازمان همان مؤسسان یا بنیانگذاران سازمان میباشند.
د-سازمانهای تازه شکل گرفته دارای فرهنگ ضعیفی میباشند.

 • گزینه ب صحیح است

 

۱۸-چگونه یک فرهنگ قوی، اثر بخشی سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد؟
الف-از طریق افزایش تولید و بهرهوری
ب-از طریق کاهش احساس هویت نسبت به سازمان در اعضا
ج-از طریق اشاعه نتایج مثبت تغییر به اعضای سازمان
د-از طریق القاء رفتارهایی که افراد بایستی بروز دهند.

 • گزینه د صحیح است

 

۱۹-کدام یک از عوامل زیر در فرآیند مذاکره تأثیرگذار نمیباشد؟
الف-هدفها و منافع طرفهای مذاکره
ب-توانایی هر یک از طرفین مذاکره
ج-شخصیت هر یک از طرفین مذاکره
د-اثرات عوامل محیطی بر نتایج

 • گزینه د صحیح است

 

۲۰-معتبرترین روش جهت حل تعارضات بین گروهها ……. میباشد.
الف-حل مسئله به صورت دوطرفه
ب-اختیار رسمی
ج-توسعه منابع
د-افزایش روابط متقابل

 • گزینه الف صحیح است

 

نمونه سوالات مدیریت رفتار سازمانی برای استخدامی

 

۲۱-کدام یک از موارد زیر از فنون رفع تعارض میباشد؟
الف-اهداف فراگیر مشترک – توسعه منابع – اختیار رسمی
ب-افزایش روابط متقابل – ادغام واحدهای متعارض – اختیار رسمی
ج-سیستم استیناف – حل مسئله به صورت دو طرفه – توسعه منابع
د-تمام موارد

 • گزینه د صحیح است

 

۲۲-طبق نظریه تعاملگرایان درباره تعارض کدام مورد صحیح نمیباشد؟
الف-تغییرات خود به خود صورت نمیگیرد.
ب-تغییر نیاز به محرک دارد.
ج-همه تعارضها لاجرم بد هستند.
د-سطح تعارض کم نامطلوب است.

 • گزینه ج صحیح است

 

۲۳-کدام گزینه بیانگر تفاوت تیم با گروه میباشد؟
الف-در تیم افراد هدفهای خاص خود را دارند
ب-در تیم، سرپرست مسئول فعالیتهای اعضا میباشد.
ج-اندازه تیم محدود است
د-در تیم، پاداش بر مبنای عملکرد فردی پرداخت میشود.

 • گزینه ج صحیح است

 

۲۴-نتایج بررسی اینکه آیا در محیط کاری حضور دیگران باعث بهبود عملکرد فرد میشود عبارت است از اینکه …..
الف-صرف حضور دیگران تأثیر زیادی بر عملکرد افراد دارد.
ب-انجام کارهای ساده در حضور دیگران موجب کاهش دقت میگردد.
ج-انجام کارهای پیچیده در حضور دیگران موجب کاهش سرعت و دقت میگردد.
د-عدم حضور دیگران باعث افزایش زیاد در عملکرد افراد میشود.

 • گزینه ج صحیح است

 

۲۵-طبق تحقیقات شریف در مورد آزمایش افراد در یک اتاق تاریک و حرکت نقطه نورانی، نتایج حاصله به چه موردی اشاره دارند؟
الف-تفکر گروهی در گروه وجود دارد.
ب-عامل نقصانپذیری در فعالیت گروهی مشهود است.
ج-نوعی خودکنترلی ناشی از گروه در درون گروه وجود دارد.
د-تمام موارد

 • گزینه ج صحیح است

 

۲۶-کدام یک از عبارات صحیح میباشند؟
الف-اساس نظریه شناختی را قانون تعادل روانی تشکیل میدهد.
ب-رفتار انسان تابع آموختههای اوست.
ج-مفهوم اصلی در نظریه رفتاری، همان نظریه تقویت میباشد.
د-تمام موارد

 • گزینه د صحیح است

 

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی مدیریت رفتار سازمانی

 

۲۷-کدام روش یادگیری، یادگیری را ناشی از الگو قرار دادن رفتارهای دیگران میداند؟
الف-معرفتپذیری اجتماعی
ب-روش شرطی کردن
ج-روش رفتاری
د-روش شناخت

 • گزینه الف صحیح است

 

۲۸-هنگامی که فرد سعی میکند نتایج نامطلوب عملیات خود را به یک عمل خارجی ربط دهد، بیانگر چه نوع ادراکی است؟
الف-خطای هالهای
ب-نظریه اسناد
ج-ادراک انتخابی
د-برخورد کلیشهای

 • گزینه ب صحیح است

 

۲۹-ویژگیهای عمدهای که بر ادراک اجتماعی مؤثرند عبارتند از:
الف-ویژگیهای ادراک شونده، ویژگیهای وضعیت، ویژگی بافت سازمانی
ب-شکل ظاهر، ویژگی ارتباط، ویژگیهای ادراک کننده
ج-ویژگیهای ادراک کننده، ویژگیهای ادراک شونده، ویژگیهای وضعیت
د-تجارب قبلی، حالت انگیزشی، بافت اجتماعی، ارتباط

 • گزینه ج صحیح است

 

۳۰-برای کنترل رفتار کارکنان در درون سازمان مدیر از چه راههایی میتواند استفاده نماید؟
الف-استفاده از سیستم کنترلی جدید
ب-اعطاء پاداش به کارکنان جهت اجرای خواسته مدیر
ج-شناخت و ادراک عمومی
د-متقاعد کردن افراد جهت انتخاب داوطلبانه

 • گزینه د صحیح است

 

۳۱-با توجه به آنکه رفتار و ادراک به طور متقابل بر یکدیگر اثر دارند، رفتارهای عملی انسان از چه راههایی موجب تغییر ادراکات میشوند؟
الف-پذیرش یک درخواست عمومی
ب-تغییر نگرش فرد
ج-اعمال باعث تغییر ادراک خواهند شد.
د-درک نقش

 • گزینه ج صحیح است

 

۳۲-کدام گزینه در ارتباط با انتظار و تأثیر آن برانگیزش صحیح نمیباشد؟
الف-به صورت غیر مستقیم به مجموع تجارب گذشته اشاره میکند.
ب-تجربه هم میتواند عملی و هم مأخوذ باشد.
ج-انتظار بر انگیزهها تأثیر میگذارد.
د-انتظار یک اصطلاح فنی است که به وسیله روانشناسان استفاده میشود.

 • گزینه الف صحیح است.

 

۳۳-در نظریه تعیین هدف رهبر سعی میکند با استفاده از اهداف در کارکنان ایجاد انگیزش نماید و باید این اهداف دارای ویژگی خاصی باشند؟
الف-اگر هدف مشکل باشد عملکرد فرد در سطحی پایین قرار میگیرد.
ب-اگر هدف سخت باشد عملکرد فرد به نتایج بهتری نمیانجامد.
ج-بازخورد کردن نتیجه منجر به عملکردی عالیتر میشود.
د-نباید مستقیماً به هدف خاصی تأکید شود.

 • گزینه ج صحیح است

 

۳۴-کدام یک از گزینههای زیر صحیح میباشد؟
الف-هر رفتار سلسلهای از تحقق اهداف است.
ب-واحد اساسی رفتار یک ذهنیت است.
ج-شخص همیشه به اهداف خاص برانگیزاننده به طور آگاهانه واقف نیست.
د-رفتار عموماً با میل رسیدن به یک فعالیت خاص برانگیخته میشود.

 • گزینه ج صحیح است

 

تست های مدیریت رفتار سازمانی

 

۳۵-کدام عبارت صحیح میباشد؟
الف-افرادی که پیوسته ابراز نظر میکنند افراد شهودی هستند.
ب-ویژگیهای منظم با تدبیر تمیز و قابل اعتماد بیانگر شخصیت احساسی میباشد.
ج-نگرش عبارت است از چگونگی انجام کار و برخورد افراد با مسئولیتها
د-نگرشها نسبت به ارزشها خاصتر بوده و نسبتاً کمتر در طی زمان پایدار میمانند.

 • گزینه د صحیح است

 

۳۶-در دیدگاه مدرن نسبت به خود، اعتقاد بر آن است که …….
الف-برای خود نقش اخلاقی قائل است.
ب-خود توانا و قوی ولی محدود و مسئول است.
ج-به یک حقیقت مطمئن و نهایی درباره خود و ارتباط به همه دیدگاهها دست نیافته است.
د-خود به معنای ایجاد یک نقش فعال و معنادار در زمینه ترتیبات جهان خلقت است.

 • گزینه ب صحیح است

 

۳۷-تئوری کوره ذوب در آمریکا بر چه مفهومی تأکید داشت؟
الف-ایجاد مدیریت واحد در سازمانها
ب-ایجاد فرهنگ واحد در سازمانها
ج-ایجاد سازماندهی واحد در سازمانها
د-ایجاد کنترل واحد در سازمانها

 • گزینه ب صحیح است

 

۳۸-به چه دلیلی مدیران به رضایت شغلی توجه خاصی دارند؟
الف-رابطهای مستقیم بین رضایت شغلی با تولید و بهره وری وجود دارد.
ب-رابطهای معکوس بین رضایت شغلی با میزان غیبت کارکنان وجود دارد.
ج-احساس مسئولیت مدیران نسبت به کارکنان خود
د-تمام موارد

 • گزینه د صحیح است

 

۳۹-نیازها موجب بروز کدام مورد به منظور تحقق اهداف میشوند؟
الف-انگیزشها
ب-سائقها
ج-ادراکها
د-مشوقها

 • گزینه ب صحیح است

 

۴۰-کدام یک از خواستهای کارکنان کمک به ارضای نیازهای فیزیولوژیکی، امنیتی و خودخواهی میکند؟
الف-امنیت شغلی
ب-پرداخت
ج-فرصت شغلی
د-اعتبار برای انجام کار

 • گزینه ب صحیح است

 

۴۱-کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟
الف-ارتباطات دو طرفه صحیحتر از یک طرفه است
ب-دریافت کنندگان در ارتباط یک طرفه از خودشان و قضاوتشان مطمئن ترند.
ج-ارتباطات دو طرفه به نحو قابل توجهی وقت کمتری میگیرد
د-فرستنده در ارتباطات یک طرفه مورد حمله بیشتری قرار میگیرد

 • گزینه الف صحیح است

 

۴۲-هدف اولیه آزمایش اطاق سیم پیچی (مرحله نهایی آزمایشهای هاثورن)، چه بود؟
الف-بررسی تأثیر نور بر میزان تولید کارکنان
ب-تحلیل عینی گروههای غیر رسمی کار
ج-استاندارد کردن کارها و یافتن بهترین روش
د-آموزش علمی کارکنان و افزایش بهره وری

 • گزینه ب صحیح است

 

۴۳-کدام گزینه، اشاره به درک کامل رفتار افراد و اصلاح آن از طریق یادگیری دارد و بر اساس آن باید به دقت به نقش پیچیده حوادث بیرونی، فرآیندهای شناختی و اثرات داخلی رفتار توجه کرد؟
الف-نطریه رفتارگرایی
ب-نظریه شناختی
ج-نظریه یادگیری اجتماعی
د-نظریه منابع انسانی

 • گزینه ج صحیح است

 

۴۴-در نظریه دو عاملی هرزبرگ، کدام عوامل تنها از عدم رضایت جلوگیری میکنند ولی وجود آنها موجد انگیزش نیست؟
الف-عوامل بهداشتی
ب-عوامل محرک
ج-عوامل محتوایی
د-عوامل خشنود کننده

 • گزینه الف صحیح است

 

۴۵-کدام یک از نظریه پردازان پیشتاز سنتی، تنها کسی بود که تحلیلی دقیق انجام داد و راه حل قابل ملاحظهای در مورد مشکل ارتباطات عرضه کرد؟
الف-فرد تیلور
ب-ماکس وبر
ج-هنری فایول
د-التون مایو

 • گزینه ج صحیح است

 

۴۶-نقشهای کار و نقشهای غیر کاری اغلب موجب ایجاد کدام یک از انواع تعارض نقش میشوند؟
الف-تعارض بین شخص و نقش
ب-تعارض درون نقش
ج-تعارض بین نقش
د-تعارض هدف و نقش

 • گزینه ج صحیح است

 

۴۷-مقصود از اندازه سازمان چیست؟
الف-عضویت داوطلبانه یا غیر داوطلبانه افراد در سازمان
ب-طول عمر، میزان دوام و میزان موفقیت سازمان در حصول اهداف
ج-میزان وسعت و گستردگی عملیات درون سازمانی
د-تعداد افرادی که در کنار هم برای تحقق اهداف میکوشند

 • گزینه د صحیح است

 

۴۸-کدام یک از گزینه های زیر، از اهداف چارچوب نظری رفتار سازمانی میباشد؟
الف-درک، پیشبینی و کنترل و رفتار انسانها در سازمان
ب-درک، پیشبینی و کنترل رابطه انسانها در زمینه سازمان
ج-بررسی و درک رابطه علی رفتار انسانها در سازمان
د-بررسی، درک و پیشبینی رفتار انسانها در سازمانها

 • گزینه الف صحیح است

 

۴۹-سرپوش گذاشتن و خاموش کردن کدام یک از انگیزههای زیر باعث رکود جامعه و ایجاد مشکل در سازمانها خواهد شد؟
الف-انگیزه های اولیه، ثانوی، عمومی
ب-انگیزه های عمومی، ثانوی، ابتدایی
ج-انگیزه های پیشرفت، مقام، ایمنی
د-انگیزه کنجکاوی، ساختن، فعالیت

 • گزینه د صحیح است

 

۵۰-کدام گزینه، نظریه مازلو را بدرستی بیان کرده است؟
الف-در صورت ارضای نیازهای طبقه بالا، نیازهای طبقه پایین برانگیزاننده است
ب-یک نیاز ارضا شده، محرک نیست.
ج-بالاترین سطح نیازها، نیاز به احترام است
د-رفع نیازها بصورت سلسه مراتبی نیست

 • گزینه ب صحیح است

 

۵۱-هدف از طراحی شغل چیست؟
الف-کاهش هزینه و افزایش کارایی و رضایت شغلی کارکنان
ب-کاهش وظایف کارکنان و افزایش تنوع کار و رضایت شغلی کارکنان
ج-کاهش فشارهای عصبی ناشی از کار و افزایش انگیزش و رضایت شغلی کارکنان جهت دوام آوردن سازمان در رقابت جهانی
د-کاهش خستگی و افزایش رقابت و رضایت شغلی کارکنان

 • گزینه ج صحیح است

 

۵۲-منظور از هم افزایی در تیم کاری چیست؟
الف-عملکرد افراد در تیم کاهش مییابد
ب-همکاری در تیم افزایش مییابد
ج-عملکرد تیم دائم افزایش مییابد
د-عملکرد تیم از مجموع عملکرد اعضاء تیم بیشتر است

 • گزینه د صحیح است

 

۵۳-احتمال تشکیل ائتلاف در چه زمانی بیشتر است؟
الف-زمانی که کار یک گروه بیشتر حالت تکرار داشته باشد
ب-زمانی که کار یک گروه بیشتر فنی و تخصصی باشد.
ج-زمانی که کار یک گروه بیشتر حالت غیر تکراری داشته باشد
د-زمانی که کار یک گروه هماهنگ داشته باشد

 • گزینه الف صحیح است

 

۵۴-کدام گزینه در خصوص تصمیمگیری فردی و گروهی صحیح است؟
الف-تصمیمگیری فردی بر کیفیت و اثربخشی متمرکز است
ب-تصمیمگیری فردی بر کارایی متمرکز است.
ج-اگر اطلاعات کافی موجود باشد تصمیمگیری گروهی بهتر عمل میکند
د-ابهام مسئولیت در تصمیمگیری فردی بیشتر است

 • گزینه ب صحیح است

 

۵۵-کدام گزینه سه بعد موقعیتی تئوری اقتضایی فیدلر را بدرستی نشان میدهند؟
الف-مدیریت تیمی، ساختار و کار و قدرت
ب-ابتکار عمل، رئیس و مرئوس و قدرت
ج-مراعات، رابطه رئیس و مرئوس و قدرت
د-رابطه رئیس و مرئوس، ساختار کار و قدرت

 • گزینه د صحیح است

 

۵۶-در مدل رفتار سازمانی ورودیها شامل کدام متغیرهای زیر است؟
الف-نگرشها، رضایت، عملکرد وظیفه
ب-احساسات و حالات، انگیزش، ادراک
ج-ارتباطات، رهبری، قدرت
د-شخصیت، ساختار گروه و فرهنگ سازمانی

 • گزینه د صحیح است

 

۵۷-کدام گزینه مربوط به خطای اولین برخورد در تفسیر خطای ادراکی است؟
الف-کارکنان از روی عمد یا سهوا،ً بر روی نقاط ضعف همکاران یا مدیران خود تمرکز میکنند و بر اساس این اطلاعات منفی، ارزیابی نهایی خود را صورت میدهند.
ب-تصویر اولیهای که از یک فرد در ذهن دیگران شکل میگیرد بر سایر ویژگیها و مشخصههای رفتاری او سایه انداخته و فرد با همان
تصویر اولیه مورد ارزیابی قرار میگیرد.
ج-ما تصور کنیم دیگران نیز باید ویژگیهایی مشابه با ویژگیهای ما داشته باشند و این که تواناییها و قابلیتهای دیگران را با قابلیتهای
خود مقایسه کنیم.
د-مصاحبه کنندگان تمایل دارند که تواناییهای مصاحبه شوندگان را به جای این که براساس معیار و استانداردهای از پیش تعیین شده ارزیابی کنند، آنها را با یکدیگر مقایسه کنند

 • گزینه ب صحیح است

 

۵۸-بهترین سبک از نظر تئوری رهبری اقتضایی کدام است؟
الف-زمانی که رهبر ویژگیها و شایستگی افراد تمرکز کند.
ب-زمانی که رفتاری بر آنچه که یک رهبر در عمل انجام بدهد و یا فعالیتهای واقعی یک رهبر تمرکز دارد.
ج-هنگامی که رهبری نتیجه تعامل سه عامل رهبر، پیرو و شرایط است.
د-هنگامی که رهبری از میزان مراعات بالایی برخوردار است

 • گزینه ج صحیح است

 

۵۹-هنگامی که قدرت بر اساس ترس افراد از پیامدهای منفی است و این قدرت بر تهدید، مجازات جسمی، ایجاد سرافکندگی از طریق محدودیت جابهجایی، و یا کنترل نیازهای اساسی فیزیولوژیکی و امنیت استوار است در حقیقت این قدرت مبتنی بر …………… است.
الف-پاداش
ب-اجبار
ج-تخصص
د-قانونی

 • گزینه ب صحیح است

 

۶۰-جمع گرایی نوع اول به چه معناست؟
الف-درجهای که فعالیتهای سازمانی و اجتماعی به توزیع جمعی منابع و فعالیتها میپردازند.
ب-میزان پایبندی اعضای یک گروه و سازمان به منافع گروهی و سازمانی و مقدم داشتن منافع جمعی به منافع فردی اطلاق میشود.
ج-به درجهای که افراد یک سازمان یا جامعه برای آینده خود اقدام به برنامهریزی و پیشبینی میکنند.
د-به سطحی که سازمان به عمکلرد یک فرد یا گروه پاداش مثبت ارائه میدهد تا عملکرد افراد بهبود یابد

 • گزینه الف صحیح است

 

۶۱-در چه صورت رفتار انحرافی در سازمان کاهش مییابد؟
الف-برقراری ارتباط اجتماعی – عاطفی بین زیردست و بالادست
ب-دادن فرصت یکسان برای توسعه شغلی
ج-فراعم کردن فرصت به کارکنان برای ارتقای آنان
د-همه موارد

 • گزینه د صحیح است

 

۶۲-منظور از سازگاری در تئوری اسناد آن است که:
الف-فرد اداراک شونده، تا چه حدی در شرایط مختلف به گونهای یکسان عمل میکند.
ب-فرد ادارک شونده تا چه حد در شرایط متفاوت، متفاوت و منحصر به فرد عمل میکند.
ج-طی آن، سایر افرادی که در شرایط مشابهی از افراد ادراک شونده قرار میگیرند رفتار مشابه از خود بروز دهند.
د-طی آن، بروز یک رفتار توسط یک فرد عادی است

 • گزینه الف صحیح است

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سوالات استخدامی مدیریت رفتار سازمانی ۱۴۰۳ + جزوه آزمون”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *