دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی هوشبری ۱۴۰۲ کتاب آزمون

(دیدگاه کاربر 3)

 • کتاب ازمون استخدامی هوشبری

 • دانلود سوالات بیهوشی

 • سوالات استخدامی هوشبری وزارت بهداشت

 • بهترین منابع استخدامی هوشبری

 • کتاب سوالات استخدامی هوشبری

 • دفترچه سوالات استخدامی هوشبری

 • کتاب های استخدامی بیهوشی

 

با مطالعه این مجموعه فوق العاده قبولی خود را تضمین کنید.

شناسه محصول: 7677778999933 دسته:

توضیحات

(Last Updated On: آوریل 20, 2023)

کاملترین سوالات استخدامی هوشبری با پاسخنامه

 با خرید و مطالعه اصل سوالات استخدامی هوشبری وزارت بهداشت دوره های گذشته قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

در انتقال سوالات به سایت بعضی سوالات بهم ریخته شده اند ولی فایل خریداری شده با کیفیت هستند:

 

چگونه جانوران گلوکز مورد نیاز خود را می سازند؟
)
۱جانوران معمولا گلوکز مورد نیاز خود را از پیرووات و اسیدهای آمینه می سازند.
)۲جانوران معمولا گلوکز مورد نیاز خود را از پیرووات و لیپیدها می سازند.
)
۳جانوران معمولا گلوکز مورد نیاز خود را از پیرووات و کربوهیدراتها می سازند.
)
۴جانوران معمولا گلوکز مورد نیاز خود را از پیرووات و اسیدهای آمینه و لیپیدها می سازند

 

آنزیم پریماز چه نقشی در همانندسازی DNAدارد؟
)
۱موجب باز شدن دو رشته از یکدیگر می شود.
)
۲موجب پیوند دو رشته می گردد.
)
۳موجب ساخت قطعه کوچک RNAپرایمر طی همانند سازی می شود.
)۴مانع اتصال مجدد دو رشته به یکدیگر می شوند

 

کدام گزینه درست است؟
)
۱کاتابولیسم و آنالیسم به طور همزمان در یاخته رخ می دهند.
)۲آنابولیسم با آزاد سازی انرژی نهفته در درشت مولکولها همراه است.
NADPH )3 مهمترین منبع انرژی برای همه اشکال زیستی است.
)
۴در تخمیر الکلی ابتدا استالدهید به پیرووات تبدیل می شود

 

کدامیک ساختار یک اسید آمینه را نشان می دهد؟
)
۱عامل کربوکسیل عامل آمین یک مولکول هیدروژن و عامل Rکه به کربن مرکزی متصل هستند.
)۲عامل کربوکسیل عامل هیدروکسیل یک مولکول هیدروژن و عامل Rکه به کربن مرکزی متصل هستند.
)
۳عامل کربوکسیل عامل آمیدی یک ملکول هیدروژن و عامل Rکه به کربن مرکزی متصل هستند.
)
۴عامل کربوکسیل دو مولکول هیدروژن و عامل Rکه به کربن مرکزی متصل هستند

 

کدام گزینه ساختار فسفولیپید را نشان می دهد؟
)
۱یک مولکول گلیسرول و یک مولکول فسفات
)
۲دو مولکول اسید چرب اشباع شده، گلیسرول و یک مولکول فسفات
)
۳دو مولکول اسید چرب، گلیسرول ویک مولکول فسفات
)۴یک مولکول اسید چرب و یک مولکول فسفات

 

کدام گزینه در مورد ساختار دوم مولکول DNAصحیح می باشد؟
)
۱به علت وجود بازهای آلی در سطح مولکول، در PHفیزیولوژیک بار لاکتریکی خنثی دارد.
)
۲پیچش دو رشته موازی ناهمسو یا در خلاف جهت یکدیگرند.
)۳معمولا آدنین با سیتوزین و کوانین با تیمین از دو رشته پیوند هیدروژنی تشکیل می دهند.
)
۴معمولا آدنین با سیتوزین و گوانین با تیمین از دو رشته پیوند هیدروژنی تشکیل می دهند

 

ایمونوگلوبولین ها متعلیق به کدام دسته پروتئین ها می باشند؟
)
۱پروتئین ساختاری
)
۲پروتئین آنزیمی
)
۳پروتئین دفاعی
)۴پروتین انقباضی

 

لوله گذاری مشکل به کدام یک از موارد زیر اطلاق می شود؟
الف) لوله گذاری درست ثای با سه یا بیشتر از سه بار لارنگوسکوپی مستقیم با مدت زمان بیش از ۱۰ دقیقه ب) لوله گذاری درست نای با بیش از یک بار لارنگوسکوپی پا مدت زمان بیش از ۱۰ دقیقه ج) لوله گذاری درست نای با بیش از یک بار لارنگوسکویی با مدت زمان بیش از ۵ دقیقه د) لوله گذاری درست نای با بیش از سه بار لارنگوسکوپی با مدت زمان بیش از
۳ دقیقه 

 

استفاده از کدام نوع تیغه ی لارنگوسکوپ در لارنگوسکوپی کودکان زیر ۳ سال مناسب تر است؟ الف) هین Hcine |
پ) جاکسون Juskson ج) مکین تاش Macintosh
د) بولارد Bullard 

 

خطرناک ترین عوارض خارج کردن لوله تراشه کدامند؟ الف) لارنگواسپاسم، آسپیراسیون ب) لارنگواسپاسم، فارنژیت ج) لارنژیت، فارنژیت
د) تنگی نای، تراکنیت

 

دید بهتر دهانه ی گلوٹیک از مزایای کدام تیغه ی لارنگوسکوپ می باشد الف) مپلر پ) مکینتاش جا تیغه ی نوک خمیده
د) تیغهی هین (Heire)

 

استفاده از کدام نوع تیغه ی لارنگوسکوپ هنگام انتوباسیون بیماران به سندرم داون (تریزومی ۲۱) مناسب تر است؟ الف) مستقیم (سیلر)
ب) خمیده (مک اینتاش) چرا نبندی نوک خمیده
د) نیغدی CIM ،

 

سایز لوله تراشه مناسب در کودک ۸ ساله کدام است؟ الف) ۵
ب) ۵

 

 طناب نخاعی بزرگسالان در موازات کدام مهره پایان می یابد؟ الف) S
– S
پ) S

S ج) L
– L
د) – L

 


L، بزرگترین فضا در ستون مهرهای مربوط به کدام یک از فضاهای زیر است؟ الف) و – ۴
ب) L-| | ج) Ta – L |
د) ۵- L
خوشهر


 کدام یک از موارد زیر در انتخاب روش بیهوشی مؤثر نمی باشد؟ الف) سن بیمار
پ) جنسی بیماری : محل جراحی
د خواست بیمار

 

زمان مناسب جهت تجویز پیش داروی بیهوشی خوراکی و عضلانی کدام است؟
الف) ۱۵-۱۰ دقیقه قبل از بیهوشی ب) ۳۰ دقیقه قبل از بیهوشی ج) ۲-۱ ساعت قبل از بیهوشی
د) ۶ ساعت قبل از بیهوشی 

 

کدام مورد از معایب استفاده از بنزودیازپین ها به عنوان پیش داروی بیهوشی است الف) تضعیف قلبی عروقی
با ایجاد تهوع و استفراغ ج) فراموشی
د ځوانبه الودگی شطیف 

 

کدام عبارت در رابطه با تاثیر داروهای مخدر ہر مجاری صفراوی نادرست است؟
الف) انقباض عضلات صاف ناشی از مخدرها به صورت اسپاسم اسفنکتر اودی تظاهر می کند
ب) داروی نیتروگلیسیرین موجب تسکین درد ناشی از اسپاسم مجاری اسفراوی به علت تجویز داروهای مخدر نمی شود. | ج) داروی نیتروگلیسیرین موجب تسکین درد ناشی از اسپاسم مجاری صفراوی و درد آنژین می شود
د) نالوکسان موجبه برطرف شدن درد اسپاسم مجاری صفراوی ناشی از داروهای مخدر می شود 

 

تجویز کدام یک از داروهای ضد فشار خون زیر به عنون پیش داروی بیهوشی موجب کاهش پاسخ های رفلکسی سلسله اعصاب خودکار و حالت آرام بخشی در بیمار می گردد؟ الف) کلوئیدین پ) کاپتوپریل ج) آتنولول د وراپامیل 

 

احتمال بروز تهوع و استفراغ در کدام یک از موارد زیر بیشتر است؟ الف) جراحی ارتوپدی شانه
با زنان ج) جراحی چشم |
د) همه موارد 

 

در مواقعی که اثرات ضد بزاقی و آرام بخشی داروهای آنتی کولینرژیک مد نظر
باشد تجویز کدام دارو مناسب تر است؟ الف) اسکوپولامین ب) آتروپین چ گلیکوپرولات د ادروفوبیوم

 

بیش ترین پاسخ قلبی عروقی به دنبال تزریق داخل عضلاتی داروهای آنتی
کولینرژیک به عنوان پیش داروی بیهوشی کدام است؟ الف) برادیکاردی
ب) تاکی کاردی ج) دیس ریتمی قلبی
د) هیپوتانسیون 

 

گداهم یک از داروهای زیر در افزایش pH محتویات معده مؤثر است الف) سایمتدین
ب) أتروبین ج) اسکوپولامین
د گلیکومولات
۲۰۰
به
نمونه آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی
Fail-safe valve (4)

 

 آنتی بیوتیک مؤثر در کاهش خطر آسپیراسیون که به عنوان پیش داروی
بیهوشی در جراحی اورژانس مورد استفاده قرار می گیرد. کدام است؟ الف) سفازولین
ب) اریترومایسین ج) آمپی سیلین
د) جنتامایسین 

 

بیمار کاندید عمل جراحی، حداقل چند ساعت قبل از عمل خوردن مایعات صاف
منع می شود؟ الق) ؟ باعت
ب) ۴ ساعت ج) و ساعث
د ۸ ساعت

 

در صورت کاهش فشار اکسیژن کدام قسمت دستگاه بیهوشی از رسیدن مخلوط گازی هیپوکسیک به بیمار جلوگیری می کند؟
به جریان سنج ج) فشار سنج راه هوایی
د) هشداردهنده فشار راه هوایی 

 

کاهش فشار اکسیژن به چه میزان موجب فعال شدن دریچه ی اطمینان دستگاه
بیهوشی می شود؟ | الف) کمتر از ۱۰۰ psi |
به کمتر از psi75 ج) کمتر از psi50 |
د کمتر از psi30

 

 در کدام یک از شرایط زیر غلظت هوشبر خروجی از دستگاه تبخیر کننده کمتر از
حد قابل انتظار است؟ الق) عبور جریان زیاد گاز از داخل تبخیر کننده ب) پایین بودن ویسکوزیته ی گازها ج) استفاده از اکسیژن و N20 به صورت همزمان
د) همه موارد

 

کدام یک از موارد زیر موجب کاهش مقاومت سیستم تنفسی می گردد؟
الف) استفاده از رابط لوله ی نای با سایز بزرگ پ) استفاده از رابط لوله ی نای منحنی
ج) تهویه ی کنترل شده 

 

کدام یک از معایب سیستم ها پلسون F می باشد؟
الف) نیاز به جریان گاز تازه به مقدار زیاد ب) مرطوب نشدن گازها ج) افزایش فشار راه هوایی
در همه ی موارد 

 

همه ی موارد زیر از مزایای سیستم تنفسی بسته بیهوشی است به جز
الف) تغییر سریع غلظت گازهای هوشبر و اکسیژن تحویلی به بیمار ب) کاهش میزان آلودگی محیط ج) افزایش مرطوب سازی و گرم کردن هوای دمی د) صرفه جویی در مصرف داروها
د) همهی موارد


خنثی شدن دی اکسید کربن توسط سودایم موجب تولید کدام یک از مواد زیر می شود؟ الف) آب . حرارت – سولفات
ب) آب . حرارت – کربنات ج) أب – سرما ۔ سولفات
د) آب – سرما – کربنات

 

عبور گازهای بازدمی از مسیرهای با مقاومت کمتر در داخل محفظه ی ماده ی
جاذب دی اکسید کربن و دور زدن قسمت عمده ی دانه های جاذب چه نام دارد؟ الف) مرطوب سازی
ب ) خنثی سازی ج) کانال سازی
د) همسان سازی

 

جهت بررسی باز شدن مفصل آتلانتو – اکسیپیتال، بیمار در کدام وضعیت قرار دارد؟
الف) خوابیده به پشت و خم شدن سر به عقب بی خوابیده به پشت و سر در وضعیت صاف ج) نشسته و خم شدن سر به عقب
د) نشسته و بر در وضعیت صاف

 

کدام مورد از اندیکاسیون های لوله گذای تای از طریق دهان نمی باشد؟
الف) نیاز به تخلیه ی مکرر ترشحات فای به بیمار ناشتا و کاندید عمل جراحی الکتیو ج) بیمار مبتلا به انسداد روده و کاندید عمل جراحی الکتیو
د) مشکل بودن حفظ راه هوایی با ماسک 


Sellick ‘ s maneuver چیست؟ الف) فشار بر غضروف کریکوئید با انجام اینداکشن سریع بیهوشی چ) کشیدن چانه به سمت بالا
د) بالا کشیدن چانه و خم کردن سر به عقب 

 

قابل اعتمادترین نشانه ی قرار گرفتن لوله در نای کدام است؟
الف) حرکات قرنیه و دو طرفه قفسه ی سینه با دادن تنفس مصنوعی ب) سمع دو طرفه صداهای تنفسی به وسیله ی گوشی ج) ظهور دی اکید کربن در گازهای بازدمی خارج شده از لولهی نای
د) تجمع بخار آب در لوله ی نای به هنگام بازدم

 

 کدام مورد از مزایای لوله گذاری بیشی نای نمی باشد؟
الف) احساس راحتی بیشتر در بیماران بیدار ب) ترشحات دهانی – حلقی کمتر ج) کاهش اتساع معده د احتمال تاشدن کمتر (kink لوله

 در کدام گزینه تکنیک پارامدیان (جانبی) در بی حسی نخاعی به شکل صحیح
بیان شده است؟ | الف) ورود سوزن از ۱-cm2 جانبی نسبت به خط وسط به سمت داخل و بالا با زاویه ی ۱۲۵ درجه. با ورود سوزن از ۱-cn2 جانبی نسبت به خط وسط به سمت داخل و بالا با زاویه ۴۵ درجه ج) ورود سوزن از ۱-cm2 جانبی نسبت به خط وسط به سمت داخل و مستقیم د ورود سوزن از ۱-cnn2 جانبی نسبت به خط وسط به سمت بالا و داخل با زاویه ی ۴۵ درجه 

 

سطح بی حسی مطلوب در جراحی برداشتن پروستات از طریق پیشابره ( T
. L .
R ) تا چه ناحیه ای است؟
S2-Ss will
Tiole –
L2-Ls (
د) T6 

 

شایع ترین عارضه ی جانبی بی حسی اسپاینال چیست؟ الف) سردرد
ب) هیپوتانسیون ج) برادی کاردی
د) تهوع و استفراغ

، بروز حالت دوبینی

 

پس از بی حسی اسپاینال به علت کشش کدام عصب مغزی
ایجاد می شود؟ | الف) ششم (abducens)
ب) هفتم (facial) چ دوم (optic)
د) سوم (oculommotor) 

 

بیش ترین احتمال وقوع سردرد پس از بی حسی اسپاینال مربوط به کدام گروه سنی است؟ الف) مردان مسن
ب) مردان جوان جا زنان جوان حامله
د) زنان مسن یائسه

 

کدام گزینه نادرست است؟
الف) میزان بروز تهوع و استفراغ در بی حسی اسپاینال در صورت افزودن اپی نفرین به داروی بی حسی کاهش می یابد. ب) افزودن اپی نفرین به محلول بی حسی موضعی با افزایش مدت احتباس ادراری همراه است. ج) سردرد ناشی از سوراخ شدن سخت شامه بیشتر در ناحیه ی پیشانی و پس سری بوده و در حالت نشسته شدیدتر می شود د) هیپوتانسیون متوسط به دنبال اسپاینال بیش تر به علت کاهش مقاومت عروق سیستمیک ایجاد می شود.


تاثیر کدام یک در تعیین شروع و مدت بی حسی ناشی از تجویز داروی
بی حس کننده در فضای اپیدورال مهم تر است؟ الف) دوز دارو
ب) حجم دارو ج) غلظت دارو
د) وضعیت بیمار حین تزریق 

 

تکنیک بی حسی کودال در کدام وضعیت صورت می گیرد؟ الف) تشته sitting
ب) خوابیده به پهلو Lateral ج) دمر prome |
د) لینوتومی Lithotomy

 

سندروم هورنر (
Horner ‘ s syndrome) در بلوک اعصاب محیطی کدام ناحیه ایجاد می شود؟ الف) بلوک شیکه گردنی
ب) بلوک شبکه بازویی ج) بلوک عصب سیاتیک
د بلوک عصب فمورال

 

کدام یک از نشانه های بلوک سلسله اعصاب سمپاتیک پس از بلوک گانگلیون
ستاره ای نمی باشد؟ الف) افتادگی پلک (Ptosis)
ب) ننگی مردمک (Miosis) ج) تعریق
د) افزایش دمای پوست 

 

بزرگترین شبکه ی سلسله اعصاب سمپاتیک چیست؟ | الف) شبکه بازویی
ب) شبکه گردنی ج) گانگلیون ستارهای
در شبکه سلیاک 

 

کمترین تغییرات گردش خون در کدام یک از وضعیت های زیر ایجاد می شود؟ الف) Supine
ب) Prone
د) Lithotomy

 

کدام یک از تغییرات زیر در وضعیت Supine ایجاد نمی شود؟
الف) کاهش حجم های ریوی ب) افزای ظرفیت باقی ماندهی عملی (FRC) ج) افزایش حرکت رو به بالای دیافراگم
د) کاهش خاصیت ذاتی رشته های الاستیکی ریه 

 

چرخش سر بیمار در وضعیت دمر، امکان بروز کدام یک از حالات زیر را افزایش
می دهد؟ الف) جلوگیری از تخلیه ی ورید رگولر Jugular) ب) انسداد جریان خون سرخرگ مهرهای ج) ترمبوز د) همه موارد
Lateral decubitus (
و

 کدام یک از وضعیت های زیر در بیمار مبتلا به دیسک کمر موجب افزایش ناراحتی
بیمار می گردد؟ الف) خوابیده به پشت ( Supine بی خوابیده به شکم (Irene | ج) لپتونومی (Lithotomy
د) خوابیده به پهلو (Lateral decubitus)

 

افتادگی مچ دست (Wrist drop) از علائم آسیب به کدام غصب می باشد؟ الف) عصب مدیان
ب) عصب رادیال ج) عصب اولنار
در شبکه ی باز و بی

 

شایع ترین آسیب عصبی در اندام تحتانی مربوط به کدام عصب می باشد؟
الف) پرونتال مشترک (Common proneal ب) فمورال (Fenioral) ج) سافن (Saphenous)
د) ابتوراتور (Obturator) 

 

در کدام یک از شرایط زیر فشار خون بیمار به صورت کاذب بالا نشان داده
می شود؟ الف) استفاده از کیسه ی فشار سنج کوچک نسبت به قطر بازو ب) استفاده از کیسه ی فشار سنج بزرگ نسبت به فطر بازو ج) شل بستن کیسه ی فشار سنج به دور بازود
د) موارد الف وج 

 

بهترین اشتقاق الکتروکاردیوگرام جهت پایش ایسکمی دیواره ی قدامی و جانبی
بطن چپ کدام است؟ الف اشتقاق II
ب) اشتقاق III ج) اشتقاق ۷
د) اشتقاق V5 |

 

 همه ی عوامل زیر موجب افزایش غلظت دی اکسید کربن بازدمی ( ETo)
می شوند به جز الف) هیچوونتیلاسیون
ب) هیپرترمی بدخیم ج) امبولی ریوی
د) تجویز بیکربنات سدیم

 

کدام یک از موارد زیر کمترین تغییر را در پتانسیل برانگیختگی Evoked)
(potential جهت بررسی عملکرد مسیرهای عصبی حین بیهوشی ایجاد می کند؟ الف) داروهای مخدر ب) هیپوترمی ج) ایزوفلوران د) هالوتان 

 

غلظت طبیعی یون هیدروژن خون شریانی و مایع خارج سلولی کدام است؟ الف) ۱۰-hrnolL15
ب) ۱۵- rrnol
/
L25 چ) ۲۵-tirriol L35
د) ۳۵- mol
/ L45
ت ر از اقدامات انجام
داده ام
اشارات ایران و با بالا عمر ۲۰ به نمونه آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی

 

 کدام مورد خط اول دفاعی در مقابل تغییرات pH می باشد؟ الف) سیستم های باقری
ب) تهویدی آلوئولی جا کلیه
د) هر سه سیستم هم زمان عمل می کند

 

 کدام گزینه نادرست است؟
الف) آثار مستقیم آلکالوز بر کاهش کنتراکتلیتی میوکارد نسبت به اسیدوز کمتر است. پ) اسیدوز موجب آزاد شدن کاتکول آمین های پلاسما می شود ج) بیشترین تأثیر اسیدوز در کاهش انقباض پذیری میوکارد در pH کمتر از ۷
/ ۱ صورت می گیرد د) اسیدوز متابولیک با سرعت و شدت بیشتری نسبت به اسیدوز تنفسی موجب اختلال عملکرد میوکارد می شود، 

 

بیماری مبتلا به اسیدوز متابولیک با وزن kg
۵۰ یک ویال ۵۰ سی سی، پیکربنات سدیم دریافت می کند. این میزان بیکربنات سدیم، موجب تولید چند میلی لیتر
دی اکسید کربن می شود؟ الف) ml180
ب) ml280 ج) ۲۰ mll
دی ml220 ۱۳۵، کدام عبارت در رابطه با تاثیر تغییرات PaCO بر میزان pH و پیکربنات
نادرست است؟ الف) هر mirnHg10 افزایش حاد میزان PaCO موجب افزایش InEAL1 بیکرینات می شود. ب) هر trunHg10 افزایش حاد میزان PaCO موجب افزایش mEqL4 بیکربنات می شود ج) هر mmHg10 افزایش حاد میزان PaCO2 موجب کاهش ۱ واحد pH می شود.
در ادامهی افزایش PaCO2 ، موجب برگشت میزان pH به سمت مقدار طبیعی می گردد. 

 

از نظر بالینی، الکالوز متابولیک با کاهش کدام یون ارتباط متقابل دارد؟
الف) پتاسیم ب) سدیم ج) کلسیم د) منیزیم ۱۲۷، کدام یک از آثار زیان آور الکالوز تنفسی و متابولیک نمی باشد؟ | الف) هیپوکالمی
ب) هیپوکلسمی ج) کاهش جریان خون مغز
د) کاهش مقاومت راه هوایی 

 

وجود حباب در سرنگ حاوی نمونه ی خون شریانی موجب ایجاد کدام یک از
تغییرات زیر می شود؟ | الف) کاهش Pa02 ، کاهش PaCO2 ب) افزایش Pa02 ، افزایش PaCO2
ج) مب) کاهش Pa02 ، افزایش PaCO2 د) ب) افزایش Pa02 ، کاهش PaCO2 

 

نرمال کدام یک در خون شریانی نادرست است؟ الف) ۴+ = Base Excess
ب)
HCO3 = 25 –
26mEqL ج)
PaCO3 = 35 – 45mmHg
دی ۷ / ۴۵ – ۷
/ ۳۵ = pH

۱
روز ضمانت بازگشت وجه
۱ %
رضایت کاربران از این محصول
۱
نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

کلمات کلیدی:

سوالات هوشبری
سوالات استخدامی هوشبری
سوالات تخصصی هوشبری استخدامی
سوالات استخدامی هوشبری وزارت بهداشت
سوالات کارشناسی هوشبری
سوالات اختصاصی استخدامی هوشبری
کتاب سوالات استخدامی هوشبری
دانلود رایگان سوالات استخدامی هوشبری
سوالات تخصصی آزمون استخدامی هوشبری
نمونه سوالات تخصصی استخدامی هوشبری
دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی هوشبری
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی استخدامی هوشبری
نمونه سوالات کارشناسی هوشبری
کتاب مرجع کامل آزمون های استخدامی هوشبری
خرید کتاب آزمون استخدامی هوشبری

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

3 دیدگاه برای دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی هوشبری ۱۴۰۲ کتاب آزمون

 1. پریسا

  عالی بود لطف کنید جزوه و سوالات عمومی هم بزارید

 2. پریدخت

  سلام. موقع دانلود کردن نمونه سوالات شارژ گوشیم تمام شد و نتونستم سوالات رو به صورت کامل دانلود کنم.. اگر میشه سوالات رو به ایمیل ارسال کنید.
  خیلی ممنونم میشم

 3. چشم آذر

  من وقت زیادی نداشتم که بشینم و کل کتاب و جزوه استخدامی هوشبری رو بخونم. به خاطر همین هم شد که این نمونه سوالات رو دانلود کردم. با همین سری از سوالات که از این سایت دانلود کردم قبولم…

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *