دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی هوشبری ۱۴۰۳ کتاب آزمون

(دیدگاه کاربر 3)

 • کتاب ازمون استخدامی هوشبری

 • دانلود سوالات بیهوشی

 • سوالات استخدامی هوشبری وزارت بهداشت

 • بهترین منابع استخدامی هوشبری

 • کتاب سوالات استخدامی هوشبری

 • دفترچه سوالات استخدامی هوشبری

 • کتاب های استخدامی بیهوشی

 

با مطالعه این مجموعه فوق العاده قبولی خود را تضمین کنید.

شناسه محصول: 7677778999933 دسته:

توضیحات

کاملترین سوالات استخدامی هوشبری با پاسخنامه

 با خرید و مطالعه اصل سوالات استخدامی هوشبری وزارت بهداشت دوره های گذشته قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

در انتقال سوالات به سایت بعضی سوالات بهم ریخته شده اند ولی فایل خریداری شده با کیفیت هستند:

 

– چگونه جانوران گلوکز مورد نیاز خود را می سازند؟
۱-جانوران معمولا گلوکز مورد نیاز خود را از پیرووات و اسیدهای آمینه می سازند.
۲-جانوران معمولا گلوکز مورد نیاز خود را از پیرووات و لیپیدها می سازند.
۳-جانوران معمولا گلوکز مورد نیاز خود را از پیرووات و کربوهیدراتها می سازند.
۴-جانوران معمولا گلوکز مورد نیاز خود را از پیرووات و اسیدهای آمینه و لیپیدها می سازند

 

– آنزیم پریماز چه نقشی در همانندسازی DNA دارد؟
۱-موجب باز شدن دو رشته از یکدیگر می شود.
۲-موجب پیوند دو رشته می گردد.
۳-موجب ساخت قطعه کوچک RNAپرایمر طی همانند سازی می شود.
۴-مانع اتصال مجدد دو رشته به یکدیگر می شوند

 

– کدام گزینه درست است؟
۱-کاتابولیسم و آنالیسم به طور همزمان در یاخته رخ می دهند.
۲-آنابولیسم با آزاد سازی انرژی نهفته در درشت مولکولها همراه است.

۳- NADPH مهمترین منبع انرژی برای همه اشکال زیستی است.

۴-در تخمیر الکلی ابتدا استالدهید به پیرووات تبدیل می شود

 

– کدامیک ساختار یک اسید آمینه را نشان می دهد؟
۱-عامل کربوکسیل عامل آمین یک مولکول هیدروژن و عامل Rکه به کربن مرکزی متصل هستند.
۲-عامل کربوکسیل عامل هیدروکسیل یک مولکول هیدروژن و عامل Rکه به کربن مرکزی متصل هستند.
۳-عامل کربوکسیل عامل آمیدی یک ملکول هیدروژن و عامل Rکه به کربن مرکزی متصل هستند.
۴-عامل کربوکسیل دو مولکول هیدروژن و عامل Rکه به کربن مرکزی متصل هستند

 

– کدام گزینه ساختار فسفولیپید را نشان می دهد؟
۱-یک مولکول گلیسرول و یک مولکول فسفات
۲-دو مولکول اسید چرب اشباع شده، گلیسرول و یک مولکول فسفات
۳-دو مولکول اسید چرب، گلیسرول ویک مولکول فسفات
۴-یک مولکول اسید چرب و یک مولکول فسفات

 

– کدام گزینه در مورد ساختار دوم مولکول DNAصحیح می باشد؟
۱-به علت وجود بازهای آلی در سطح مولکول، در PHفیزیولوژیک بار لاکتریکی خنثی دارد.
۲-پیچش دو رشته موازی ناهمسو یا در خلاف جهت یکدیگرند.
۳-معمولا آدنین با سیتوزین و کوانین با تیمین از دو رشته پیوند هیدروژنی تشکیل می دهند.
۴-معمولا آدنین با سیتوزین و گوانین با تیمین از دو رشته پیوند هیدروژنی تشکیل می دهند

 

– ایمونوگلوبولین ها متعلیق به کدام دسته پروتئین ها می باشند؟
۱-پروتئین ساختاری
۲-پروتئین آنزیمی
۳-پروتئین دفاعی
۴-پروتین انقباضی

 

– لوله گذاری مشکل به کدام یک از موارد زیر اطلاق می شود؟
الف) لوله گذاری درست ثای با سه یا بیشتر از سه بار لارنگوسکوپی مستقیم با مدت زمان بیش از ۱۰ دقیقه
ب) لوله گذاری درست نای با بیش از یک بار لارنگوسکوپی پا مدت زمان بیش از ۱۰ دقیقه
ج) لوله گذاری درست نای با بیش از یک بار لارنگوسکویی با مدت زمان بیش از ۵ دقیقه
د) لوله گذاری درست نای با بیش از سه بار لارنگوسکوپی با مدت زمان بیش از
۳ دقیقه 

 

– استفاده از کدام نوع تیغه ی لارنگوسکوپ در لارنگوسکوپی کودکان زیر ۳ سال مناسب تر است؟
الف) هین Hcine
ب) جاکسون Juskson
ج) مکین تاش Macintosh

د) بولارد Bullard 

 

– خطرناک‌ترین عوارض خارج کردن لوله تراشه کدامند؟
الف) لارنگواسپاسم، آسپیراسیون ب) لارنگواسپاسم، فارنژیت
ج) لارنژیت، فارنژیت

د) تنگی نای، تراکنیت

 

– دید بهتر دهانه ی گلوٹیک از مزایای کدام تیغه ی لارنگوسکوپ می باشد
الف) مپلر
ب) مکینتاش جا تیغه ی نوک خمیده

د) تیغه هین (Heire)

 

– استفاده از کدام نوع تیغه لارنگوسکوپ هنگام انتوباسیون بیماران به سندرم داون (تریزومی ۲۱) مناسب تر است؟
الف) مستقیم (سیلر)

ب) خمیده (مک اینتاش) چرا نبندی نوک خمیده
د) نیغدی CIM

 

 کدام یک از موارد زیر در انتخاب روش بیهوشی مؤثر نمی باشد؟ الف) سن بیمار
پ) جنسی بیماری
ج) محل جراحی

د خواست بیمار

 

– زمان مناسب جهت تجویز پیش داروی بیهوشی خوراکی و عضلانی کدام است؟
الف) ۱۵-۱۰ دقیقه قبل از بیهوشی
ب) ۳۰ دقیقه قبل از بیهوشی
ج) ۲-۱ ساعت قبل از بیهوشی

د) ۶ ساعت قبل از بیهوشی 

 

کدام مورد از معایب استفاده از بنزودیازپین ها به عنوان پیش داروی بیهوشی است
الف) تضعیف قلبی عروقی

با ایجاد تهوع و استفراغ
ج) فراموشی

د ځوانبه الودگی شطیف 

 

– کدام عبارت در رابطه با تاثیر داروهای مخدر ہر مجاری صفراوی نادرست است؟
الف) انقباض عضلات صاف ناشی از مخدرها به صورت اسپاسم اسفنکتر اودی تظاهر می کند
ب) داروی نیتروگلیسیرین موجب تسکین درد ناشی از اسپاسم مجاری اسفراوی به علت تجویز داروهای مخدر نمی شود.
ج) داروی نیتروگلیسیرین موجب تسکین درد ناشی از اسپاسم مجاری صفراوی و درد آنژین می شود

د) نالوکسان موجبه برطرف شدن درد اسپاسم مجاری صفراوی ناشی از داروهای مخدر می شود 

 

تجویز کدام یک از داروهای ضد فشار خون زیر به عنون پیش داروی بیهوشی موجب کاهش پاسخ های رفلکسی سلسله اعصاب خودکار و حالت آرام بخشی در بیمار می گردد؟
الف) کلوئیدین
ب) کاپتوپریل
ج) آتنولول
د) وراپامیل 

 

احتمال بروز تهوع و استفراغ در کدام یک از موارد زیر بیشتر است؟ الف) جراحی ارتوپدی شانه
با زنان
ج) جراحی چشم 

د) همه موارد 

 

در مواقعی که اثرات ضد بزاقی و آرام بخشی داروهای آنتی کولینرژیک مد نظر باشد تجویز کدام دارو مناسب تر است؟
الف) اسکوپولامین
ب) آتروپین
ج) گلیکوپرولات
د) ادروفوبیوم

 

– بیش ترین پاسخ قلبی عروقی به دنبال تزریق داخل عضلاتی داروهای آنتی کولینرژیک به عنوان پیش داروی بیهوشی کدام است؟ الف) برادیکاردی
ب) تاکی کاردی
ج) دیس ریتمی قلبی

د) هیپوتانسیون 

 

گداهم یک از داروهای زیر در افزایش pH محتویات معده مؤثر است
الف) سایمتدین

ب) أتروبین
ج) اسکوپولامین

د) گلیکومولات

 

– کاهش فشار اکسیژن به چه میزان موجب فعال شدن دریچه ی اطمینان دستگاه بیهوشی می شود؟ 
الف) کمتر از ۱۰۰ psi 

ب) کمتر از psi75
ج) کمتر از psi50 

د کمتر از psi30

 

– در کدام یک از شرایط زیر غلظت هوشبر خروجی از دستگاه تبخیر کننده کمتر از حد قابل انتظار است؟
الف) عبور جریان زیاد گاز از داخل تبخیر کننده
ب) پایین بودن ویسکوزیته ی گازها ج) استفاده از اکسیژن و N20 به صورت همزمان

د) همه موارد

 

– کدام یک از موارد زیر موجب کاهش مقاومت سیستم تنفسی می گردد؟
الف) استفاده از رابط لوله ی نای با سایز بزرگ
ب) استفاده از رابط لوله ی نای منحنی

ج) تهویه ی کنترل شده 

 

– کدام یک از معایب سیستم ها پلسون F می باشد؟
الف) نیاز به جریان گاز تازه به مقدار زیاد
ب) مرطوب نشدن گازها
ج) افزایش فشار راه هوایی

د) همه موارد 

 

خنثی شدن دی اکسید کربن توسط سودایم موجب تولید کدام یک از مواد زیر می شود؟
الف) آب . حرارت – سولفات

ب) آب . حرارت – کربنات
ج) أب – سرما ۔ سولفات

د) آب – سرما – کربنات

 

عبور گازهای بازدمی از مسیرهای با مقاومت کمتر در داخل محفظه ماده جاذب دی اکسید کربن و دور زدن قسمت عمده ی دانه های جاذب چه نام دارد؟
الف) مرطوب سازی

ب ) خنثی سازی
ج) کانال سازی

د) همسان سازی

 

جهت بررسی باز شدن مفصل آتلانتو – اکسیپیتال، بیمار در کدام وضعیت قرار دارد؟
الف) خوابیده به پشت و خم شدن سر به عقب

ب) خوابیده به پشت و سر در وضعیت صاف
ج) نشسته و خم شدن سر به عقب

د) نشسته و بر در وضعیت صاف

 

– کدام مورد از اندیکاسیون های لوله گذای تای از طریق دهان نمی باشد؟
الف) نیاز به تخلیه مکرر ترشحات فای به بیمار ناشتا و کاندید عمل جراحی الکتیو
ج) بیمار مبتلا به انسداد روده و کاندید عمل جراحی الکتیو

د) مشکل بودن حفظ راه هوایی با ماسک 

 

– قابل اعتمادترین نشانه ی قرار گرفتن لوله در نای کدام است؟
الف) حرکات قرنیه و دو طرفه قفسه ی سینه با دادن تنفس مصنوعی
ب) سمع دو طرفه صداهای تنفسی به وسیله ی گوشی
ج) ظهور دی اکید کربن در گازهای بازدمی خارج شده از لولهی نای

د) تجمع بخار آب در لوله ی نای به هنگام بازدم

 

شایع ترین عارضه ی جانبی بی حسی اسپاینال چیست؟
الف) سردرد

ب) هیپوتانسیون
ج) برادی کاردی

د) تهوع و استفراغ، بروز حالت دوبینی

 

پس از بی حسی اسپاینال به علت کشش کدام عصب مغزی
ایجاد می شود؟ 
الف) ششم (abducens)

ب) هفتم (facial)
ج) دوم (optic)

د) سوم (oculommotor) 

 

بیش ترین احتمال وقوع سردرد پس از بی حسی اسپاینال مربوط به کدام گروه سنی است؟
الف) مردان مسن

ب) مردان جوان
ج) زنان جوان حامله

د) زنان مسن یائسه

 

کدام گزینه نادرست است؟
الف) میزان بروز تهوع و استفراغ در بی حسی اسپاینال در صورت افزودن اپی نفرین به داروی بی حسی کاهش می یابد.
ب) افزودن اپی نفرین به محلول بی حسی موضعی با افزایش مدت احتباس ادراری همراه است. ج) سردرد ناشی از سوراخ شدن سخت شامه بیشتر در ناحیه ی پیشانی و پس سری بوده و در حالت نشسته شدیدتر می شود د) هیپوتانسیون متوسط به دنبال اسپاینال بیش تر به علت کاهش مقاومت عروق سیستمیک ایجاد می شود.

 

تاثیر کدام یک در تعیین شروع و مدت بی حسی ناشی از تجویز داروی بی حس کننده در فضای اپیدورال مهم تر است؟
الف) دوز دارو

ب) حجم دارو
ج) غلظت دارو

د) وضعیت بیمار حین تزریق

 

تکنیک بی حسی کودال در کدام وضعیت صورت می گیرد؟
الف) تشته sitting

ب) خوابیده به پهلو Lateral
ج) دمر prome |

د) لینوتومی Lithotomy

 

کدام یک از نشانه های بلوک سلسله اعصاب سمپاتیک پس از بلوک گانگلیون ستاره ای نمی باشد؟
الف) افتادگی پلک (Ptosis)

ب) ننگی مردمک (Miosis)
ج) تعریق

د) افزایش دمای پوست 

 

بزرگترین شبکه ی سلسله اعصاب سمپاتیک چیست؟
الف) شبکه بازویی

ب) شبکه گردنی
ج) گانگلیون ستارهای

در شبکه سلیاک 

 

– کمترین تغییرات گردش خون در کدام یک از وضعیت های زیر ایجاد می شود؟
الف) Supine

ب) Prone
د) Lithotomy

 

کدام یک از تغییرات زیر در وضعیت Supine ایجاد نمی شود؟
الف) کاهش حجم های ریوی
ب) افزای ظرفیت باقی ماندهی عملی (FRC)
ج) افزایش حرکت رو به بالای دیافراگم

د) کاهش خاصیت ذاتی رشته های الاستیکی ریه 

 

– شایع ترین آسیب عصبی در اندام تحتانی مربوط به کدام عصب می باشد؟
الف) پرونتال مشترک (Common proneal
ب) فمورال (Fenioral)
ج) سافن (Saphenous)

د) ابتوراتور (Obturator) 

 

در کدام یک از شرایط زیر فشار خون بیمار به صورت کاذب بالا نشان داده می شود؟
الف) استفاده از کیسه ی فشار سنج کوچک نسبت به قطر بازو ب) استفاده از کیسه ی فشار سنج بزرگ نسبت به فطر بازو
ج) شل بستن کیسه ی فشار سنج به دور بازود

د) موارد الف وج 

 

بهترین اشتقاق الکتروکاردیوگرام جهت پایش ایسکمی دیواره ی قدامی و جانبی بطن چپ کدام است؟
الف اشتقاق II

ب) اشتقاق III
ج) اشتقاق ۷

د) اشتقاق V5

 

– کدام مورد خط اول دفاعی در مقابل تغییرات pH می باشد؟ الف) سیستم های باقری
ب) تهویدی آلوئولی
ج) کلیه

د) هر سه سیستم هم زمان عمل می کند

کلمات کلیدی:

سوالات هوشبری
سوالات استخدامی هوشبری
سوالات تخصصی هوشبری استخدامی
سوالات استخدامی هوشبری وزارت بهداشت
سوالات کارشناسی هوشبری
سوالات اختصاصی استخدامی هوشبری
کتاب سوالات استخدامی هوشبری
دانلود رایگان سوالات استخدامی هوشبری
سوالات تخصصی آزمون استخدامی هوشبری
نمونه سوالات تخصصی استخدامی هوشبری
دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی هوشبری
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی استخدامی هوشبری
نمونه سوالات کارشناسی هوشبری
کتاب مرجع کامل آزمون های استخدامی هوشبری
خرید کتاب آزمون استخدامی هوشبری

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

3 دیدگاه برای دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی هوشبری ۱۴۰۳ کتاب آزمون

 1. چشم آذر

  من وقت زیادی نداشتم که بشینم و کل کتاب و جزوه استخدامی هوشبری رو بخونم. به خاطر همین هم شد که این نمونه سوالات رو دانلود کردم. با همین سری از سوالات که از این سایت دانلود کردم قبولم…

 2. پریدخت

  سلام. موقع دانلود کردن نمونه سوالات شارژ گوشیم تمام شد و نتونستم سوالات رو به صورت کامل دانلود کنم.. اگر میشه سوالات رو به ایمیل ارسال کنید.
  خیلی ممنونم میشم

 3. پریسا

  عالی بود لطف کنید جزوه و سوالات عمومی هم بزارید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *